Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo div. ochotníků / Tyl, dělnický OS / ČOJ / Osvětová beseda

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 186x
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1863 Volné sdružení ochotníků, zakladatelem a prvním režisérem kaplan P. Fr. Velek, první ODi v sále hostince U tří korun, za sebou sehráli 3 divadelní hry Muž bez ženy, Klobouk (Vogl), Husička z Podháje (dle franc. oric. B. Novotný).
1864 hráli 1x.
Od 1866 se hrávalo vícekrát do roka.

1867 uvedl soubor pohostinně hru J.K. Tyla v Cerhonicích. Česká Thalia ocenila spolupráci obou spolků

1868 při Družstvu div. ochotníků založen Zpěvácký odbor, rozšířil repertoár o hry se zpěvy.
Hrálo se na různých, obvykle improvizovaných jevištích.
1874 ochotníci postavili letní divadlo v zahradě hostince U českého lva. Téhož roku 11 her.
1876 sehráli v Cerhovicích ve prospěch zařízení tamního jeviště Chudého písničkáře (Kneisel).
1879 nová radnice se stálým jevištěm (dekorace maloval Macourek z ND Praha), kde se divadlo hrálo dalších 50 let.

1880 např. Marnotratník (Raimund, Štěpánek), Diblík, šotek z hor (Birch-Pfeifferová, Frič), Zuzančin pan kaprál (Costa, Novák), Ženichové (Macháček), Mniši (Teneli, Pešková).
1880 Uvedena hra Křižáci ve Svaté zemi. V hlavních rolích Pohl, Wild, Cinertová, Wildová.
1881 Ve prospěch Národního divadla uvedena hra Mravenci.

1888 při oslavách 25 let spolku Paličova dcera, v dalších letech Preissová, Bozděch, Štolba, Šimáček, Šubert, Mrštíkové, Krylov, Sardou, Špažinský aj.
1893 k 30. výročí spolku sehrán krásně vypravený Strakonický dudák.
1898 Můj Vojtíšek.
1900 Uveden Světa pán v županu (Bozděch), režie Knobloch, v hl. rolích Šmolík, Knoblochová, Šmolíková, Vildová, Šneidrová.
Místo režiséra se zdarem zastával učitel B. Fischer, druhým režisérem V. Šmolík.


1901 se Družstvo divadelních ochotníků změnilo na Ochotnicko-čtenářskou jednotu Tyl, prvním předsedou zvolen František Vild, režisérem Dr. Jos. Knobloch, místopředsedou Fr. Balej.
1903 40 let trvání spolku oslaveno Šubrtovými Probuzenci, dále hrána Maryša, Václav Hrobčický z Hrobčic.
1904 uv. Paličova dcera.
Požár 1908 zničil div. výbavu, na rok přerušil činnost Tyla, protože se opravovala městská radnice, kde měl spolek sídlo.

Pravidelně se začalo hrát až 1909, repertoár různorodý, např. Přítěž, Lesní panna, Renaissance, Zlatá Eva, Na letním bytě, Naši furianti, Noc na Karlštejně, Princezna Pampeliška. 1912 - 7. 4. - K. Schönherr: Domov a víra;
1912 - 15. 9. - J. Böhm: Žádný muž a tolik děvčat, komická opereta o 1 jedn. a Dynamit, žert ve 2 jedn. od J. Luncara.
1912 - 25. 12. - J. Kvapil: Princezna Pampeliška.
1913 50 let činnosti, Othello, režie Dr. Knobloch, hlavní postavu hrál řídící uč. Jos. Roch, Jaga L. Langer.
Za tohoto představení začalo dlouholeté přátelství ochotníků s Vojanem.
1914-1918 se nehrálo, většina činných členů odešla na vojnu.

1919 Kupec benátský (Shakespeare), v hl. roli jh. Vojan.
1918-1931 81 her velmi dobrého výběru od české klasiky až po světovou současnost.

1931 Lucerna, zahájila činnost v nové sokolovně.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1949 se název spolku změnil na Dělnický ochotnický spolek J. K. Tyl.
1949 přijat do ÚMDOČ (Zbiroh).

Od 1969, kdy se znovu se dali dohromady ochotníci, kteří léta nepracovali,
1969 Tyl: Paní Marjánka, matka pluku; režisérem člen opery ND v Praze Bohumír Adamec, díky němuž se soubor pomalu zkonsolidoval, ustaven jako DO J. K. Tyl při SKP.
1972 reprízy Bílé nemoci, pro děti pohádka Žlutý šakal.
Za dobu činnosti více jak 400 her. Nejčastěji české klasické a soudobé hry.
DS J. K. Tyl SKP, v 70. a 80. letech velmi aktivní, spolupořadatel přehlídek okr. Rokycany

1980 - DS, VaW: Golem.
1988 Divadelní soubor J. K. Tyl - soubor Osvětové besedy Mýto, 35 členů, vedoucí Jan Lisý.
Účast na krajské přehlídce.

1993 vedoucím souboru Jan Lisý.

2005 Divadelní soubor J.K. Tyla po osmileté odmlce obnovil činnost.

2006 - DS J.K.Tyla, Aldo de Benedetti: Jelen v laguně, r. Petra Jandová. Vystoupení se setkalo s velkým zájmem diváků z Mýta i nejbližšího okolí. Dvě představení byla zcela vyprodána, třetí shlédlo 102 diváků. Účast KP.

Soubor má v současné době 15 členů (včetně techniků). Se svou novou inscenací zajíždí i do okolních míst.

2007 Václav Čtvrtek: Jak se stal Rumcajs loupežníkem, režie Petra Jandová. Účast na OP Žlutice. Účast Manětínská opona.

2008 - Aristofanes: Lysistrata, r. Petra Jandová. Účast na Žlutickém divadelním létě - cena Lence Bartošové za roli Sexany, čestné uznání Petru Aubrechtovi za roli Papula.

2011 - Eugen Labiche: Slaměnný klobouk. Účast na KP Žlutické divadelní léto.

2013 - Noel Coward: Rozmarný duch, r. Petra Jandová. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání Pavla Trojanová za roli Elvíry, Václav Moravec za roli Bradmana.

2014 - Jan Drda: Hrátky s čertem. Účast na KP Žlutické divadelní léto.

2018 - DS J.K.Tyla, Moliére: Lékařem proti své vůli, r. Petra Končelová. Účast na KP Žlutické divadelní léto - čestné uznání za herecký výkon Václav Rainke za roli Sganarela a soubor za scénu a cena za herecký výkon Václav Moravec za roli Geronta a Marcela Kořánová za kostýmy - doporučení na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Účast na Divadelní přehlídce, Radnice.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 135.

CALTOVÁ, Marie: Žlutice ve znamení líbivosti. AS 2008, č. 4, s. 49.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984. 92 s.

FELZMANN, Rudolf: 35. Žlutické divadelní léto. Amatérská scéna 2006, č. 4, s. 30-31.

FELZMANN, Rudolf: Ve Žluticích bez záře i bez propadu. Amatérská scéna 2007, č. 4, s. 42-43.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

FRÝDA, Frant.: Dramaturgické plány ochotníků na Riokycansku. Amatérská scéna 1972, č. 4, s. 10.

HISTORIE divadelních ochotníků v Mýtě. Mýto, Kulturně historický sbor k 110letému výročí založení spolku divadelních ochotníků 1973.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138.

nesign.: V Cerhonicích, Česká Thalia 1, 1867, s. 48

85 LET trvání Ochotnicko-čtenářského spolku Tyl. Mýto, Kulturně historický sbor při MěNV, s. a.

PŠENIČKA, Josef: 110 let ochotnického divadla v Mýtě. AS 1973, č. 11, s. 10-15.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a. s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 420-422.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Divadelní listy 1881, č. 3, s. 34, č. 27, s. 239.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31.
Divadelní listy 1900, č. 10, s. 226, č. 11, s. 246.
Divadelní listy 1902-3, č. 12, s. 216.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.
Archivy:
A DS J. K. Tyl: 5 knih zápisů ze schůzí výboru z let 1863-1883, korespondence, diplomy, foto, Pl aj.
Kronika obce Mýta.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/229/12/1901, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5538/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2963/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl (změna).

Související Organizace

Související Obrázky

Mýto, DS Tyl, Pasekáři, 1936.


Mapa působení souboru - Družstvo div. ochotníků / Tyl, dělnický OS / ČOJ / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mýto, DS Tyl, Pasekáři, 1936.