Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Družstvo div. ochotníků / Tyl, čtenářsko-ochot. jednota / Tyl, dělnický OS

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 186x, 187x, 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x
1863 (10. 8.) byl založen ochotnický divadelní spolek pod názvem Družstvo divadelních ochotníků v Mýtě.
Iniciátorem a prvním režisérem byl František Velek.
Týž rok byla v jednom měsíci v sále hostince U tří korun sehrána tři představení:
Muž bez ženy (autor nezjištěn); Johann Nepomuk Vogl: Klobouk; dle franc. orig. B. Novotný (pseud. Elišky Peškové): Husička z Podháje.

1864 hráli 1x.
1865–1866 bylo uvedeno 6 her Josefa Kajetána Tyla, Jana Nepomuka Vávry-Lomnického, J. Mikuláše Boleslavského a Jana Nepomuka Štěpánka.
OD 1866 se hrávalo vícekrát do roka.

1867 uvedl soubor pohostinně hru J. K. Tyla v Cerhonicích. Česká Thalia ocenila spolupráci obou spolků.

1868 při Družstvu div. ochotníků byl založen zpěvácký odbor, díky kterému mohl Tyl rozšířit repertoár o hry se zpěvy.

Od 1869 se inscenace přesunuly do hostince U Města Plzně v Plzeňské ulici, později se také hrálo v hostinci U Českého lva.

1874 ochotníci postavili letní divadlo v zahradě hostince U českého lva. Téhož roku zde bylo uvedeno 11 her (patrně i jiných souborů).

1876 hráli v Cerhovicích ve prospěch zařízení tamního jeviště – Rudolf Kneisel: Chudý písničkář.

Do 1879 se hrávalo na improvizovaných jevištích, od tohoto roku využíval soubor stálé jeviště v nově postavené radnici.
(Dekorace maloval Macourek z ND Praha. Divadlo se zde hrálo dalších 50 let.)

Od 1879 se na režisérském vedení spolku podílel Ladislav Vedeta a následně místní učitel Bedřich Fišer.

1880 – z repertoáru:
Ferdinand Raimund, J. N. Štěpánek: Marnotratník; Charlotte Birch-Pfeifferová, Frič(?): Diblík, šotek z hor; Carl Costa, Josef Novák: Zuzančin pan kaprál; Karel Simeon Macháček: Ženichové; Fenelli, Eliška Pešková: Mniši aneb Vlci v ovčinci; August von Kotzebue: Křižáci ve Svaté zemi (v hlavních rolích Pohl, Wild, Cinertová, Wildová).
1881 ve prospěch Národního divadla – Josef Jiří Kolár: Mravenci.

1888 při oslavách 25 let spolku – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera;
v dalších letech hry od Gabriely Preissové, Emanuela Bozděcha, Josefa Štolby, Matěje A. Šimáčka, Františka A. Šuberta, Aloise a Viléma Mrštíků, Viktora A. Krylova, Victoriena Sardoua, Ippolita Vasil'jeviče Špažinského a jiných.

Místo hlavního režiséra se zdarem zastával učitel B. Fischer, druhým režisérem V. Šmolík.

1893 k 30. výročí spolku – Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák (oceňována krásná výprava inscenace);
1898 – Adolph L'Arronge, Jindřich Hanuš Böhm: Můj Vojtíšek.

1898 přišla do Mýta jedna z nejvýznamnějších osobností zdejších ochotníků, Josef Knobloch. Do 1938 zrežíroval celou řadu her. V době jeho působení v Mýtě bylo pořízeno stálé jeviště v městské radnici a velkou měrou přispěl ke stavbě sokolovny.

1900 – Emanuel Bozděch: Světa pán v županu, režie Josef Knobloch, v hl. rolích Šmolík, Knoblochová, Šmolíková, Vildová, Šneidrová.

1901 se Družstvo divadelních ochotníků změnilo na Ochotnicko-čtenářskou jednotu Tyl,
prvním předsedou zvolen František Vild, režisérem Dr. Josef Knobloch, místopředsedou František Balej.

1903 na oslavu 40 let trvání spolku – František Adolf Šubert: Probuzenci;
dále – Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic.
1904 – Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera.

1908 požár zničil divadelní výbavu spolku Tyl, na rok přerušil jeho činnost, protože se opravovala městská radnice, kde měl spolek sídlo.

1909 se znovu začalo pravidelně hrát, repertoár byl různorodý, např.:
Božena Viková-Kunětická: Přítěž; Josef Kajetán Tyl: Lesní panna; Franz von Schönthan: Renaissance; Franz von Schönthan: Zlatá Eva; Josef Štolba: Na letním bytě; Ladislav Stroupežnický: Naši furianti; Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně;
1912 – Karl Schönherr: Domov a víra; Jindřich Hanuš Böhm: Žádný muž a tolik děvčat (komická opereta o 1 jedn.); Jan E. Luncar: Dynamit (žert ve 2 jedn.); Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.

1913 oslavili 50 let činnosti – William Shakespeare: Othello, režie Josef Knobloch, hlavní postavu hrál řídící uč. Josef Roch, Jaga hrál L. Langer.
Během tohoto představení začalo dlouholeté přátelství místních ochotníků s Eduardem Vojanem.

1914–1918 se nehrálo, většina činných členů odešla na vojnu.

Po první světové válce se členem spolku stal Jan Langer, začal pomáhat s vedením Josefu Knoblochovi. Mezi mýtskými ochotníky pak pracoval téměř 60 let.

1918–1931 uvedl soubor 81 her velmi dobrého výběru od české klasiky až po světovou současnost.

1919 – William Shakespeare: Kupec benátský, v roli Shylocka hostoval Eduard Vojan.

Po 1921 navázal spolek Tyl spolupráci s Dělnickým ochotnickým spolkem při Dělnické tělocvičné jednotě (vznikl 1921).

1926 – Fráňa Francl: Dva kohouti. Zájezd do Těškova.

1931 – Alois Jirásek: Lucerna, tímto představením byla zahájena činnost v nové sokolovně.
1936 – František Sokol-Tůma: Pasekáři.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

Po 1938 (zemřel Josef Knobloch) se režie na čas ujal Jan Langer.
Po 1939 se na postu režiséra střídali Emanuel Kunc, Josef Karásek a Antonín Kunc.

Hráli i během 2. světové války, cca 4 hry ročně.

1945 byla obnovena spolupráce Ochotnicko-čtenářské jednoty Tyl a Dělnického ochotnického spolku,
připravili první společné představení.

1949 se spojila Ochotnicko-čtenářská jednota Tyl a Dělnický ochotnický spolek a vznikl Dělnický ochotnický spolek J. K. Tyl v Mýtě.

Režiséry spolku zůstali Josef Perlík a Bohouš Pavlík, kteří režírovali už v předchozím období.
1949 byl spolek přijat do ÚMDOČ (Zbiroh).

V 50. letech 20. stol. – po úřední likvidaci spolků v r. 1951 – hráli zdejší ochotníci pod patronátem mýtských Sladoven jako jejich divadelní kroužek.
Dále viz J. K. Tyl, div. kroužek Sladovny Mýto / div. odbor Sdruženého klubu pracujících / Divadelní spolek J. K. Tyla Mýto.
Bibliografie:
85 let trvání Ochotnicko-čtenářského spolku Tyl. Mýto, Kulturně historický sbor při MěNV, s. a.

HISTORIE divadelních ochotníků v Mýtě. Mýto, Kulturně historický sbor k 110letému výročí založení spolku divadelních ochotníků 1973.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138.

nesign.: V Cerhonicích, Česká Thalia 1, 1867, s. 48.

PŠENIČKA, Josef: 110 let ochotnického divadla v Mýtě. AS 1973, č. 11, s. 10–15.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. Praha, SČDO s. a. s.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 420–422.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Divadelní listy 1881, č. 3, s. 34, č. 27, s. 239.
Divadelní listy 1900, č. 10, s. 226, č. 11, s. 246.
Divadelní listy 1902–3, č. 12, s. 216.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 291.
Divadlo roč. 11, 1912–1913, příl. 1, s. 8.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Thalie 1898–9, č. 4, s. 31.


Webové stránky Divadelního spolku J. K. Tyla Mýto – Historie – http://www.divadlomyto.cz/historie – 18. 8. 2021, IT.
Archivy:
Archiv Divadelního spolku J. K. Tyl:
5 knih zápisů ze schůzí výboru z let 1863–1883, korespondence, diplomy, foto, Pl aj.
Kronika obce Mýta.

Porta fontium,
Těškov, kronika obce 1923–1948, snímek 24,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30760238/soap-ro_00168_obec-teskov-1923-1948_0240?x=323&y=12&w=816&h=326 (13. 6. 2022).

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/229/12/1901, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/5538/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/2963/1933, Ochotnicko čtenářská jednota Tyl (změna).

Související Organizace

Související Obrázky

Mýto, Tyl, čtenářsko-ochot. jednota, Pasekáři, 1936


Mapa působení souboru - Družstvo div. ochotníků / Tyl, čtenářsko-ochot. jednota / Tyl, dělnický OS

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mýto, Tyl, čtenářsko-ochot. jednota, Pasekáři, 1936


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.