Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dobřív

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 185x
185x - Od 2. pol. 19. stol.
ODi pěstovaly Dělnický vzdělávací spolek, velmi aktivní Sokol (zal. 1889 nebo 1890), DTJ (zal. 1919), SDH.
Dobřív často navštěvoval Jindřich Mošna. Hrávalo se na provizorních jevištích v hostincích.
1919 nová sokolovna s vybaveným jevištěm.
Sokol i DTJ pracovaly také s dětmi.
Za okupace se spolky spojily v inscenaci To byl český muzikant, dále hrála mládež, hl. operety.
Po 1945 načas obnoven DO Sokola.
Po 1945 O. Brožík zal. LD v sokolovně.
Po 1948 činnost DO Sokola pod ČSPO,
později mládeže (asi ČSM).
DS Výboru žen aktivní v 60. letech 20. stol.
1960 zal. uč. V. Mašková DDS Mošnička, 1 představení ročně.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros:Národní divadlo a Rokycansko. (Historie amatérského divadla v obcích okresu.) Rokycany, ONV a SOkA 1984. 92 s. Excerpce Ondřej Svoboda. Viz Místa/Okresy/Rokycany/Texty

MAŠEK, Eduard zprac. INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2000. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.176.
Archivy:
Kronika školy v Dobřívě 1876-1914.

Kronika obce Dobřív, I. díl 1923-1928, II. díl 1929-1950.

kART:
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/752/1942, Sdružení Div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2323/1943, Sdružení div. ochotníků.

Mapa - Dobřív

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':