Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plasy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1873
V 70. letech 19. stol. zajížděla do Plas rodina majitele panství, Metternichova syna Richarda. Jeho žena (Esterházyová) chtěla překonat pověst známého rodového sídla rodu Totis v Maďarsku a organizovala v klášterní knihovně od 1873 div. představení.
Rok poté otevřeno samostatné Konventské divadlo.

Brioschi Carlo1874 ve společenství Brioschi – Burckhard – Kautský maloval pro Metternichovské divadlo v Plasech dekorace. (Port)

1874 pro první představení pozváni herci z vídeňské dvorní opery. Malé role obsazeny místními ochotníky, hlavně vrchnostenskými úředníky, často spoluúčinkoval i Pěvecký spolek Střela se sbormistrem Strettim (otec výtvarníků).
1894 zde provedla Švandova společnost Hubičku.

Kolem 1892 h. místní ochotníci jako Ochotnické divadlo v Plasech.
1894 konvent s div. sálem (“český Totis”) vyhořel. V dalších letech h. přestali.
1900 (1910?) zal. OS Thalia, hrál v konventském sále, U Maříků, v sokolovně a v přírodě na Velké louce.
Též SDH, DTJ, Sokol.

1905 na stálém jevišti 6 ochotnických představení.
Po 1918 h. místní a plzeňští ochotníci. Často tu hostoval a r. Fr. Filipovský.
Také školní děti.
Po 1938 ODi v místě ochablo, SDO jen několik her s politickými jinotaji.

Po 2. svět. v. se ODi soustředilo kolem Sokola, DTJ, SDH.
ŠS téměř pravidelně pohádky.
1947 zal. společný OS Lípa.
1954 až do 60. let OS Domu osvěty.
1980-1993 Estrádně-dramatický soubor.

2000 vznikl Ochotnický soubor AZUZU Plasy.

2007 Gymnázium.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DOKLADY o metternichovském knížecím divadle. Strojopis pro Místopis OkÚ kult., SOkA Plasy.

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku, Nadační fond Mariánská Týnice 2006, s. 77–78.

FÁK, Jiří a kol.: Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku. Nadační fond Mariánská Týnice 2006, s. 77–78.

OSM a půl století v plaské kotlině. Kapitoly o ochotnickém divadle: Český Totis, knížecí divadlo, Na divadelních prknech, Divadlo ve škole, Ochotníci nejen na scéně, Když jsme hráli divadlo. Plasy, 1997. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 88. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 151–152.

PORT, Jan: Plasy. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č. 118.

PÖMERL, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 1992, č. 4, s. 3–24.

RYBOVÁ, Anna: Vzpomínky na ochotnické divadlo v Plasích. Vlastivědné listy 1983, č. 4, s. 63–65.

STANĚK, Akram, Západočeská přehlídka mladého a studentského divadla Ostrov. AS 2007, č.2, s. 50–52.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998, 20 s. Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty.

VZPOMÍNKY na konventní divadlo 1909, Vlastivědný sborník. OkÚ kult.: OKS Plzeň-sever (evidenční karty souborů).


Webové stránky města Plasy – Kronika – Život Plas – https://www.plasy.cz/e_download.php?file=data/editor/8cs_10.pdf&original=Život Plas.def.pdf – 7. 1. 2021, IT
Archivy:
OkÚ kult.: OKS Plzeň-sever, (evidenční karty souborů).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3466/1941, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Plaský spolek ochotníků se nechal vyfotografovat s nápisem Ve službách Thalie.
Plasy, informace ex Port, Šlechtická divadla, zámecké divadlo, 1873
Plasy, pohled na klášter (zámek) z jihu
Plasy, zámecké divadlo, portál divadla se spuštěnou oponou, fy Brioschi, Burghard & Kautsky (Vídeň), 1874, zničeno po r. 1930


Mapa - Plasy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plaský spolek ochotníků se nechal vyfotografovat s nápisem Ve službách Thalie.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.