Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Manětín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1822
1718 hráli služebníci a úředníci na zámku pro hraběnku Lažanskou.
----
1808 si manětínský měšťan Martin Nováček opsal divadelní hru Narození Pána Ježíše vysvětlené neb Komedije.
----

1822 první české představení ochotníků, hrabě Jan Lažanský jim půjčil zámecké divadlo. Dle dostupných údajů se hrálo Vyhrané
panství od F. Raymanna a výtěžek byl určen ve prospěch manětínských chudých osadníků. Zřejmě díky úspěchu sehráli místní ochotníci dále též Štěpánkovy Berounské koláče.
----
Kolem 1830 hráli hosté ze zámku - německy.
---

1865 první veřejné vystoupení České besedy. 1881-1897 Beseda.

Od 80. let 19. stol. české ODi častěji a pravidelněji, rozličné spolky.
1897-1941, 1945-1969 Sokol (v 60. letech jako DO TJ Tatran)

1899-1904 SDO.

Od počátku 20. století do 50. let Loutkové divadlo hrané dětmi ve škole.

1889-1939 DrO Sokola, člen ÚMDOČ. Aktivita až do požáru sokolovny 1969, shořelo celé vybavení.

Ve 30. letech 20. stol. též Sdružení katolické mládeže, ved. Fr. Wonka.

V místě též 20.-50. léta tradice ŠS (ZŠ).

1941 SDO Tyl.

Ve druhé polovině 20. století Loutkářský soubor učitelek v mateřské škole.

1975-1985 DS Tyl.

Od 1992, i zač. 21. stol. DDS Harlekýn.

Od 1993 DS Mlask (Manětínský lidový amatérský spolek komediantů).

------

1982 setkání ochotníků v KD, inscenace klasických ruských komedií.

Od 1990 OkÚ a město pořadateli Manětínské opony, okr. nesoutěžní přehlídky.

2000 výstava Dějiny manětínského divadla v KD, uspořádal starosta obce P. Suk.
Bibliografie:
FÁK, Jiří a kol.: Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku. (Pavek Suk.) Mariánská Týnice, Nadační fond spolu s Muzeem a galerií severního Plzeňska 2006, s. 66-68. kART

HOLEC, Pavel: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem, 1932, s. 57. M Mariánská Týnice.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 477.

NACHÁZEL, Jindřich: Kulturní život v Manětíně v polovině XIX. století. Vlastivědné listy 1983, č. 2, s. 23-26.

ONDRÁČEK, Vlastimil. Žlutické divadelní léto 1997. Amatérská scéna 1997, č. 4, s. 4.

SUK, Pavel zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. 1 s. kART.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998. 20 s. Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I), s. 189.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha, Orbis 1956. s. 532.

Thalie 1899, č. 13-14, s. 114.
Archivy:
kART:
Dok. KPS-D Plzeň.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3406/1941, SDO.

OkÚ kult.:
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň-sever. Strojopis pro Místopis. kART.

Státní okresní archiv Plasy:
Pozvánka na setkání ochotníků - Kulturní dům Manětín 1982, Pl Naši furianti TJ Tatran Manětín 1966, foto ochotníků Manětín, odbor Besedy 1893, 1912, protokol DO Sokola Manětín 1906-1926, katalog, inventář DO Sokola Manětín 1889-1893.

Související Obrázky

Logo festivalu Manětínská opona
Manětín, informace ex Port, Šlechtická divadla, zámecké divadlo, nezachováno, s. a.
Zápis z Kroniky města Manětína  “Hraběnka Marie Gabriela...”


Mapa - Manětín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':