Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Merklín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1865
Merklín u Přeštic

1857 se v Merklíně poprvé hrálo ochotnické divadlo, skončilo patrně koncem 60. let 19. stol.

1892 založen Spolek divadelních ochotníků Merklín, činnost zaznamenána i koncem 90. let 19. stol.

1918 byl založen Zábavní a vzdělávací kroužek Pošumavan, ve 20. letech činný.

1919 založen (?) divadelní soubor Dělnické tělocvičné jednoty. 1921 zaznamenáno založení Dělnického ochotnického souboru Jaro. Je možné, že to byl tentýž soubor. Dělnický soubor hrál patrně do 40. let 20. stol. Ve 40. letech 20. stol. v době 2. svět. války činnost zaznamenána, ale nezjištěno, pod jakým názvem soubor hrál, činnost DTJ byla v době okupace zastavena.

1926–1935 registrován spolek Skromnost, dramatický a zábavní odbor České živnostenské obchodní strany středostavovské.
Bibliografie:
DIVADELNÍ ochotník 1932, č. 4, s. 56. kART.

HLÁVKA, Petr: Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907–1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138–139.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 486.

RADOVÁ, Lenka zprac. Informace pro MČAD zprac. Rkp 2001, 1 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.


Česká Thalia 3. roč., 1868, č. 1, s. 6.

Thalie 1897–8, č. 3, s. 22.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/219/56/1892, SDO.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/638/1918, Zábavní a vzdělávací kroužek Pošumavan.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/230/1926, Dramatický a zábavní odbor Skromnost.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/2876/1935, Skromnost, Dramatický a zábavní odbor České živnostenské obchodní strany středostavovské.

Mapa - Merklín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':