Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Mariánské Lázně

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Cheb, okres
Nadřazený celek: Karlovarský kraj
První zpráva: 1865
První divadelní představení se v Mariánských Lázních hrálo v dřevěném provizorním divadle v přírodě, pravděpodobně 14.6. 1820.
1865-1868 stavba nového divadla z podnětu německých ochotníků.
1868 postavil arichitekt Fridrich Zickler budovu divadla v novorenesanční podobě a slavnostně ji otevřel 8. srpna.
V roce 1905 následovala přestavba do secesní podoby podle návrhu architekta Alfréda Walchera z Montheimu. V bohatých sezónách na počátku 20. století se v divadle hrálo denně a hostovali zde přední umělci světových divadelních scén. V roce 1945 se objevila první česky mluvená hra. Rekonstrukce budovy proběhla v letech 1974-1977, 2001-2002 a stále pokračuje.

1928-1938 ŠS.

Poté okupační přičlenění do Německa.

1945 zal. Divadlo lidové tvorby (DLT).
1946 12 her a 4 pásma poezie, 5 režisérů. Zájezdy po okolí. 1947 6 premiér. Dobré vybavení a pravidelná představení.
1948-1957 DLT 67 premiér, 322 představení.
1954-1957 rozdělení DLT: v lázeňském domě Klinger DS Wolker, činohra i LD.
DLT 1957 Kulička (Maupassant), r. J. Hahn, výrazný h. výkon Fr. Jauris, ocenění na JH.
Přelom 50. a 60. let vrchol aktivit, později pokles, ale stále umělecká kvalita.
Špičkový soubor v kraji, účastník mnoha kraj. přehlídek, spolupořadatel kraj. a meziokr. přehlídek 1963, 1966, 1971, 1973.
Charakteristická drgie reagující na specifickou diváckou obec lázeňského města.
1957-1960 při DLT Studio mladých.

1946 SDO Lucerna.

1947 SDO Divadelní studio.

1959 Malá scéna Kruh, původně Kruh přátel Divadla Na zábradlí na Střední hotelové škole.
Zde Divadlo hudby, večery poezie, pásma, kabarety, naučné pořady. Vlastní texty, spolupráce s autory.
Moderní mladý repertoár, na němž se podílela řada budoucích osobností kulturního a veřejného života.

Koncem 50. let DK SČSP.
Poslední představení 1973.

1956 zde finále celostátní soutěže armádních souborů.

1957 finále celostátní soutěže armádních souborů.

1960 DDS LŠU,

1965 Studio pro starší, zájezdová činnost. Soubor později spojen s DS MěDPM.

Počátkem 60. let žáci 3. ZDŠ a SVVŠ zal. Divadélko v kalamáři, zároveň DDS menších dětí.

1966 zal. druhý DDS 3. ZDŠ.

1967 tyto soubory ocenění v okr. soutěži.

1970 recitační kroužek 1. ZDŠ, z něho potom DDS.
Účast v soutěžích.

1972 DLT po 10 let vydávalo instruktivní časopis pro OS v okolí La tréma scandalla.
1983 medaile V. K. Klicpery souboru.
Do 1998 DLT 168 premiér, 1171 představení.

1975-1978 DS Experiment Střední hotelové školy.
1978 tamtéž vznikl Soubor MJF se satirickými scénami, poezií, hostování.

1978 zal. Divadelní scéna při MěDPM, společně s LDO LŠU.

1981-1989 Dráček.

1989 činný vojenský DS Gong, účast v ústředním kole ASUT 1989.

90. léta existence DS.
Dramatická výchova: Jiř. Kovaříková,
v 2. pol. 80. let uč. LŠU, např. recitační kroužek DRC (předtím viz Velká Hleďsebe).

xxxxx
1957 JH - Divadlo lidové tvorby ZK Čs. státních lázní, Maupassant - Hochwälder: Kulička
1976 WP - Experiment SHŠ, Kainar: Proč bychom se neměli...
1988 NP DRRK Mělník - DRC, Provazníková-Kovaříková:Tydlidáš
xxxxx

LOUTKOVÉ DIVADLO
1932 Sokolské loutkové divadlo.

1946-1948 Maňáskové prostořeké divadélko.

1954-1957 v lázeňském domě Klinger LD DS Wolker.

Poč. 60. let LS Čs. státních lázní, též zájezdy.

1981-1989 LS MěDPM Dráček. Vybraný repertoár, moderní inscenace.
Bibliografie:
Amatérská scéna 1964, č. 1, s. 1; 1965, č. 1, s. 18; 1965, č. 3, s. 20 foto.

AS 1973, č. 7, s. 20.

BENEŠ, Jiří: Poznámky z Přerova a Svitav. Ochotnické divadlo 1957, č. 7, s. 159-161.

CAHA, Vítek: Divadlo posvěcené nadšením. Třebíč ve službách Thálie 1945-1965. Třebíč, 2003, s. 66. (Na s. 63 blíže neidentifikovatelný novinový výstřižek - sd: Národní přehlídky ochotnických souborů.)

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 175, 196, 198.

IV. KRAJSKÉ divadelní dny v Ostrově (říjen 1966, 8 představení v 6 dnech). AS 1967, č. 1, s. 3. Foto.

40 LET amatérského divadla. Cheb, OKS 1988. kART.

40 LET Divadla lidové tvorby. Mariánské Lázně, KaSS 1985. 24 s. kART.

DIVADLO lidové tvorby, dramatický soubor při KaSS. (Žena - srdce divadla.) Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, září, s. 29.

DIVADLO lidové tvorby, dramatický soubor při KaSS. Rozmach padesátých let. Podepsáno -m-. Kulturní přehled Mariánské Lázně, 1983, únor, s. 28-29.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 159.

DVACET let Divadla lidové tvorby. Mariánské Lázně, vl. n. 1965. 32 s.

FRANKOVÁ, A.: Františkovy Lázně. Amatérská scéna 1976, č. 8, s. 20.

FRANKOVÁ, A.: 30 let plodné práce. (Divadlo lidové tvorby). AS 1975, č. 11, s. 19-20.

FRANKOVÁ, A. zprac. z archivů a jiných materiálů Informace pro MČAD. Rkp.1998. 2 s. kART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 31-32, obr. s. 200.

HNĚVKOVSKÁ, B.: Divadlo lidové tvorby, dramatický soubor při KaSS. (Divadlo lidové tvorby - můj život, B. Hněvkovská). Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, červenec, s. 27-28.

HRKALOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo v Mariánských Lázních. Diplomová práce. Plzeň, PF 1984.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s.
117.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XIX. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1976, roč.13, č. 10, s.12-13.

KVANTITA není vždy kvalita. (Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích.) Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

MAŠEK, Karel: Galerie hereček a herců pokračuje. Z historie DLT. Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, listopad, s. 30-33.

MAŠEK, Karel: Divadlo lidové tvorby, dramatický soubor při KaSS. (O Láďovi, který “umí” - h. Ladislav Vít.) Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, srpen, s. 22-23.

MAŠEK, K.: Divadlo lidové tvorby, dramatický soubor při KaSS. (Portrét r. Jana Hahna.) Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, květen, s. 32-34.

MAŠEK, Karel: Galerie hereček a herců pokračuje. Z historie DLT. Kulturní přehled Mariánské Lázně 1983, listopad, s. 30-33.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 478 – 479.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Karlovarský Harlekýn potřetí. Přehlídka amatérského divadla. Amatérská scéna, 24, 1987, č. 8, s. 14. - 2 obr.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeské Horažďovice potřinácté. AS 1996, č. 2, s. 6-7.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005, s. 160-161.

ROLEČKOVÁ, Eva: Horažďovice mezi psem a vlkem. AS 1990, č. 7, s. 8–9.

SLAVÍČEK, Jiří: Amatérské múzy v lázních. (Činnost souborů Divadlo lidové tvorby a Malá scéna KRUH.) AS 1965, č. 6, s. 22-23. 4 foto.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné … Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 8.

VAVŘIČKA, Josef: Slavnost a práce. (Krajská přehlídka amatérských div. souborů.) AS 1973, č. 6, s. 2-5, 5 foto.

VODIČKA, Libor: Hnutí divadel MJF - amatérských i profesionálních - v letech 1959-1968 /mimo území města Prahy/. Seminární práce. Brno, FF MU 1996, s. 48.

Zdroj informací Jiří Datel Novotný, zprac. O. Suchý.

Z HISTORIE Divadla lidové tvorby - dramatického souboru KaSS. In: 20 let Divadla lidové tvorby. Red. Karel Mašek. Mariánské Lázně, vl. n.1965. 32 s., foto kDÚ.

Loutkář 1933/32, s. 135.

Ze žívota našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 9, s. 211.
Archivy:
A DLT Mariánské Lázně

Archiv J. D. Novotného a O. Suchého.

kART:
Dok. KPS-D Plzeň.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 4 evid.karty v kART.)

M Cheb:
V 3617 (Kruh), V 43 (Experiment).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/5734/1946, SDO Lucerna.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/4124/1946, Divadlo lidové tvorby při MRO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/5732/1947 SDO Divadelní studio.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 18463/4-4047: Budova loutkového divadla, čp. 832.

Související Obrázky

Mariánské Lázně, hotel Krakonoš
Mariánské Lázně, Městské divadlo, hlediště
Mariánské Lázně, Městské divadlo, pohlednice
Mariánské Lázně, Městské divadlo, průčelí budovy asi 1900
Mariánské Lázně, Městské muzeum, výstava Klauni, čerti, Kašpaři, foto 2, 2012-2013
Městské divadlo
Obálka 40 let Divadla lidové tvorby


Mapa - Mariánské Lázně

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Městské divadlo
Obálka 40 let Divadla lidové tvorby
Mariánské Lázně, Městské muzeum, výstava Klauni, čerti, Kašpaři, foto 2, 2012-2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.