Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Veselí nad Lužnicí

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1860
V září 1860 uspořádali zdejší ochotníci tři divadelní představení v jazyku českém. Klicperovu veselohru "Divotvorný klobouk", Tylova "Bankrotáře" a "Čecha a Němce".
Lumír 11.10.1860.

Od 1863 první ochotnické pokusy.

1872 založen Spolek divadelních ochotníků, později měl název Vojta Slukov (V. S., 1847–1903, rodák z nedalekého Zlukova, vl. jm. Jakub Vojta, h. Prozatímního divadla a ND). Hrálo se ve staré radnici, v sokolovně, v hotelu Na Knížecí a v přírodě u hájovny Klobásná.
Od 1905 na stálém jevišti v sokolovně. 1925 jako SDO Vojta Slukov, činný do 40. let.

1888 Loutkové divadlo Občanské besedy. Její činnost přerušena 1. svět. válkou, 1932 rozpuštěna.

1897–1899 divadelní činnost Sokola.

1912–1913 registrována Zábavní a vzdělávací beseda Máj.

1912 zaznamenáno Loutkové divadlo Učňovské besídky.

Od 1915 hráli žáci Měšťanské školy ve Veselí n. Lužnicí, divadlo žáků školy zaznamenáno i ve 20. letech 20. stol.

1935 registrován Div. odbor Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské Mladá generace.

1939 hrálo Mladé Národní souručenství.

1940 aktivní loutkové divadlo, zřizovatel nezjištěn.

V 50. letech existoval soubor Trefy Veselí nad Lužnicí (patrně název spotřebního družstva).

Význačné inscenace zdejších ochotníků:
1919 Její pastorkyňa, 1926 M. D. Rettigová, 1928 Samota a 1958 Jiříkovo vidění.

1963 založen Loutkářský soubor Ladováček Klubu pracujících v Soběslavi, od 1981 nové působiště i název – Hastrmánek, loutkářský soubor Klubu pracujících ve Veselí nad Lužnicí, po 1990(?) Kulturního domu veselí nad Lužnicí.

1988 Racek, dětský (patrně činoherní) divadelní soubor Sdruženého klubu pracujících Veselí nad Lužnicí.

1999 zaznamenán Dětský divadelní soubor Hvězdičky.

2009 Žádný hwjezdy, soubor studentů Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

HRUŠKA, Jaromír: Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 25–27.

HRUŠKA, Jaromír: Prima sezóna a Mladá scéna Český Krumlov 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 21.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 300. kART, KK.

LETOPISY 1865, III, č. 3; národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 641.

O DŮLEŽITOSTI a potřebě českého divadelního listu. In: Divadelní ochotník, díl II, sv. 6. Praha, Slovanské nakladatelství 1863. kDú.

ŠRÁMEK, Miloslav a PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999, 26 s. kART.

TVRZNÍK, Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M. Rosůlkovou. Praha, Univers 1994, s. 46.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské M 1982, s. 19. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1925. Praha, ÚMDOČ 1925. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.


Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 164.

Československé divadlo 1925, č. 8, 2. str. ob.; č. 15, s. 240; č. 17, s. 272; č. 19, s. 304.

Divadelní listy 1881, č. 43, s. 375.

Soběslavská hláska 2006, č. 12.

Thalie 1897–8, č. 10, s. 79.
Thalie 1899, č. 7, s. 59.

Ze života souborů. Čs. loutkář 1984, č. 2, s. 45.

Zprávy Loutkářského soustředění 1950 (1940?), č. 8, s. 2.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/2008/1912, Zábavní a vzdělávací beseda Máj.
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 367/3915/1913, Zábavní a vzdělávací beseda Máj.
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4748/1935, Div. odbor Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Mladá generace.

Soběslav, Státní okresní archiv:
Brožura – průvodce po fondech a sbírkách, 1958.

Tábor, Státní okresní archiv:
Doklady 1923–1933.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Borkovice, kronika obecní (1914) 1922–1966,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=691&page=1&search=Borkovice&sst=1&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=
exc. 22. 2. 2015.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Mapa - Veselí nad Lužnicí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.