Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Humpolec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 16xx
Divadlo se hrálo už v 17. stol.

V 18. stol. ochotnické divadlo i v hostinci Kasino (později Malczykův dům na Dolním náměstí), pak U Poláků (později Dům obuvi) až do počátku 19. stol. Hrálo se jen česky.

1854 hrálo se v místnostech v dívčí škole na Horním náměstí (později muzeum), kde Jan Martin, oficiál Švarc a Edmund Hrbek sestavili a namalovali jeviště.

1862 zal. zpěvácký spolek Čech a Lech.

1864 - 24. 12. - založen Spolek divadelních ochotníků, zahájil v lednu 1865 U bílého lva, do 1882 v Nápravníkově domě na Dolním náměstí, po jeho uzavření v letním divadle, nato U černého orla (U Hrušků) a v Měšťanské besedě, 1898 zah. v sokolovně. Spolupráce se zpěváckým spolkem Čech a Lech.
1867 zřízena aréna na Dusilově (později Školní statek). Uvedeny hry Vrahové v měste a Bělouši (V.K. Klicpera)

1882 Studenti.
1883 neúspěšný pokus o postavení nového divadla.
1884 Družstvo pro vystavení divadla společenského domu v Humpolci.
1889 postavena sokolovna s dobrým jevištěm.
1898 zakoupena SDO, první hrou Šubrtovi Probuzenci.


1898 Divadelní družstvo národního dělnictva.

1892 Řemeslnická beseda.

1906-1928 Kuncovo divadlo.

1912 Společnost přátel loutkového divadla.
1914-1918 se nehrálo, ve Spolkovém domě se šily vojenské uniformy.

ODi i jiné spolky. Na Lázni ve školce čeští socialisté, v DD sociální demokracie, Na Kuchařově KSČ, Na Kocourku Lidová strana.

1920 Obecná a občanská škola chlapecká, LD.

1921 - CčS v Humpolci sehrál na vánoce r. 1921 Lemberkovu hru"Pro víru". Český zápas 17.3.1922.

1924 Rolnicko-lnářská škola.

Dělnická beseda.

1930 Obecná škola chlapecká.
1930 Spolek Lidový dům.
1930 Spolek Dělnický dům.
1930 Katolická mládež.
1930 Strana lidová.
1930 Strana národně socialistická.
1930 Vzdělávací a podpůrný spolek Školka.
1930 Církev československá.
1930 Katolické spolky.
1930 Městský sirotčinec.
1931 zal. LS Sokola v šatně nové sokolovny,1976 výstava loutek k 45. výročí činnosti LD. 1996 oslava 65 let LD v místě, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky uspořádalo výstavu loutek.
1931 Svaz katolických žen a dívek, LD.
1931 Sokol.
1931 Republikánský dorost.
1932 Jednota proletářské tělovýchovy.
1933 Obecná škola chlapecká a dívčí.
1934 Dramatický odbor Studentské samosprávy.
1934 Odborná škola pro ženská povolání.
1934 Orel.
1935 Honzl, LS, 2000 LS 30 členů, za dobu činnosti odehráno 597 představení pro 88 363 diváků. 2001 oslava 70 let LD v Humpolci, tradiční výstava loutek.
1935 Národní socialiské.
1935 Městská odborná škola.
1936 Ochrana matek a dětí.
1936 Svaz mladých.
1938-1945 častěji jh. herci z pražského ND, např. Karen, E. Kohout, Valentová, Štěpánek, Půlpánová, Šejbalová.
1938 Humpolec sídlem Hermanova okrsku ÚMDOČ, 2 jednoty.
1939 loutkářská škola ČOS v Humpolci. 1940 záchrana loutek před konfiskací.

1941 Jednota textilního dělnictva.
1942 Divadelní sály ve Spolkovém domě, Dělnickém domě, hostinci Na Kocourku, v domě č. p. 233 na Kuchařově.
1945 Reflektor.
1946 zal. Studio mladých SČM.
1948 Okresní rada osvětová.

1956 Státní léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí.

1963-1966 v místě kraj. přehlídky, organizace DS.
1963 zal. Orchestrální sdružení, s ním spolupráce.
1965 Ústav národního zdraví.
1968 zah. tradice div. přehlídek Honzlův Humpolec, původně věnovaný monologům a dialogům.

1976 LS nemocnice.

1983 v MěDDM Literárně-dramatický kroužek mládeže.

1890 - Akademický krajinský spolek Sázavan pořádá studentsko-národní slavnost ve dnech 15., 16. a 17.8.1890.
15.8.1890 divadelní představení veselohry "Starosta" od Fr. Hamzy v sále nové tkalcovské školy.
Velehrad 9.7.1890.

1990 DDS Kapka, od 1993 při ZUŠ Gustava Mahlera.
Na tradici Honzlova Humpolce navázal 1996-1997 Divadelní týden, pořadatel MěKS, profes. a amatérské DS (včetně dětských) z celých Čech.
1996 Nové univerzální divadlo Lavalos.
1997 LS Kapka.
1998 3. ročník nesoutěžní přehlídky dětských a mládežnických souborů Hliníkovo kukátko, účast 7 DDS z ČR.

2000 DDS ZŠ.
13.9.-29.9.2006 výstava k 75 letům od vzniku Loutkového divadla Sokola v místě proběhla ve výstavní síni Muzea Dr. A. Hrdličky.

Zahraniční reprezentace
DS ZK Zálesí: 1967 NDR, Chotěbuz, Burg.
DDS Kapka: 1997 Polsko, Sejny, Mezinárodní festival dětských a mládežnických divadel Baltic Satelid ´97; Portugalsko, Mezinárodní festival divadla.

1962 ŠP - DS ZK Zálesí, Janovský: Je libo cigaretu?
1998 LCH - LD MKZ, Cassianová: Zvědavé slůně
Bibliografie:
VIII. HONZLŮV Humpolec 1975. Program festivalu. České Budějovice, KKS, Pelhřimov, OKS, Humpolec, MNV a ZK ROH Zálesí. M Pelhřimov.

130 LET ochotnického divadla v Humpolci Zálesí. Humpolecký zpravodaj na měsíc prosinec 1994, s. 6-8. Humpolec, MÚ 1994.

65 LET loutkového divadla v Humpolci. Zálesí, Humpolecký zpravodaj, srpen-prosinec 1996. Vzpomínky, historie.

70 LET loutkového divadla v Humpolci. Zálesí, listopad 2000 - březen 2001.

BRZOŇ, František a kol.: K 125. výročí ochotnického divadla v Humpolci. Mimořádné číslo časopisu Humpolecký zpravodaj. Humpolec, SKP 1989. 16 s. kART. Původní nezkrácené znění. Rkp. kART.

DOČEKAL, Boris: Loutky Vladimíru Hůlovi učarovaly už před lety. MF Dnes 25. 9. 2000. Příl. Pro volný čas - Českomoravská vrchovina, s. 4.

FOJTÍKOVÁ, Jitka: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

FOJTÍKOVÁ, Jitka: Jak to všechno začalo. Historie dětského divadelního souboru Kpka. Výstřižky materiálů o souboru. kART.

HRŮZOVÁ, Jana: Činnost divadelních spolků v Humpolci. Diplomová práce. Hradec Králové, Ústav historických věd VŠP 1997.

HUMPOLECKÝ zpravodaj k 125. výročí ochotnického divadla v Humpolci. Zprac. František Brzoň a spolupracovníci. Humpolec 1989.

JANČUROVÁ, Kateřina: Ochotnické divadlo v Humpolci od roku 1864 dodnes. Bakalářská diplomová práce. Brno MU FF, Ústav hudební vědy. Sdružená uměnovědná studia. 2014.

JIHOČESKÉ loutkové amatérské divadlo - průvodce výstavou. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982.

KADLECOVÁ, Linda: Příští rok oslaví loutky své sedmdesáté narozeniny. Listy Pelhřimovska 18. 11. 2000.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 10.

KOVÁŘÍK, Vladimír: Literární toulky po Čechách. Praha, Albatros 1977, s. 176.

KRYŠTŮFEK, František: úvodní text. In: Okresní přehlídka divadel okresu Pelhřimov v Kamenici nad Lipou. 1986. 3 s. Pelhřimov, OKS 1986. kART.

KRYŠTŮFEK, František. Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1999, 2 s. kART.

KULTURNÍ stopou Humpolecka. Humpolec, MěNV 1969, s. 129-135.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 276-277.

NÁŠ měsíční medailon. Humpolecký zpravodaj, ZK ROH Zálesí, prosinec 1976.

nesign.. V Humpolci, Česká Thalia 1, 1867, s. 16

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 55.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 66-67.

PAMÁTNÍK vydaná k oslavě čtyřicetiletého trvání Spolku divadelních ochotníků v Humpolci 1865-1905. Sestaven výborem spolku 1905. 20 s. (dějiny, soupis her). M Humpolec, MÚ 1994.

PŘIBYL, Petr: Kašpárek nestárne, i když je mu už přes 120 let. Listy Pelhřimovska 23. 1. 1999.

PŮL století loutkového divadla. Humpolecký zpravodaj, ZK ROH Zálesí, říjen 1982.

STRÁDAL, Oktavián - KRYŠTŮFEK, František: Z historie Spolku divadelních ochotníků. In: Kulturní stopou Humpolecka, s. 129-135. Humpolec, MNV 1969. kART.

ŠIMON, Eduard: O jeho práci. Ve Službách Thálie II, s. 121.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 393-396.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 507.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 51.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Jihočeské loutkové amatérské divadlo. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1982, s. 9. kART.

Thalie 1898-9, č. 9-10, s. 79.
Loutkář, č.4, 2006
Vysočina-Listy Pelhřimovska, 31.03.2006
Archivy:
kART: Stanovy SDOv Humpolci. 1907.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 48

Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov příspěvková organizace, plakáty, nezařazeno

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
SDO 1867-1951 reg OkÚ.
A souboru: HŮLA,Vladimír st., Humpolec: Údaje k propagaci u příležitosti 65.výročí. Spolek vlsatnil archiv, v něm mj. korespondence např. s Kvapilem, Gollwellem, Tetaurem. Zde rovněž statistiky a soupisy her, herců atd. Plakáty od 1931, fotokronika, přehledy her, návštěvnosti, adresáře, vidozáznamy, výstřižky.
ONV Humpolec, i.č. 264, ka 67
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Žirovnice, i.č. 1058, ka 530
Humpolec, Archiv města, i.č. 800, ka 212
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, č. knihy 113
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, č. knihy 112
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, č. knihy 111
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, č. knihy 110
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, č. knihy 109
Humpolec, Okresní úřad, Rejstřík koncertů, akademií, produkcí a divadel, 1930, č. knihy 108
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, č. knihy 119
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937, č. knihy 117
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, č. knihy 115
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, č. knihy 114
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Humpolec, Okresní úřad, signatura 11/1914, ka 5
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234
Humpolec, Okresní úřad, Humpolec, Herálec, i.č. 626, ka 91
Humpolec, Okresní úřad, SDO Humpolec, i.č. 626, ka 89

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 12.974-7, 2 Pl s.a.. Pohostinské vysoupení Jindřicha Mošny v jeho parádních úlohách.

Související Soubory

Související Obrázky

Humpolec, ceny vstupného na kulturních představeních, 1942
Humpolec, Dělnický dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Dělnický dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, divadelní sály, 1942
Humpolec, hostinec Na Kocourku, dotazník o divadelním sále
Humpolec, hostinec Na Kocourku, dotazník o divadelním sále
Humpolec, korespondence mezi německobrodským hejtmanem a humpolckým purkmistrem o divadelní činnosti, 1851
Humpolec, korespondence mezi německobrodským hejtmanem a humpolckým purkmistrem o divadelní činnosti, 1882
Humpolec, korespondence o účasti dětí na představení, 1856
Humpolec, korespondence o účasti dětí na představení, 1856
Humpolec, Lidový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Lidový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Mošna Jindřich, pohostinské vystoupení ve prospěch postavení stálého divadla, s. a. - plakát
Humpolec, povolení loutkové hry, 1835
Humpolec, požární bezpečnost v sále Na Kocourku, 1912
Humpolec, SDO, žádost o dotaci na činnost, 1866
Humpolec, SDO, žádost o parcelu pro stavbu divadla, 1945
Humpolec, Spolkový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Spolkový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Spolkový dům. Kresba
Humpolec, Stavební ruch v Humpolci r. 1920 a něco. Část o divadle, snaha o vtipný komentář
Humpolec, Stavební ruch v Humpolci r. 1920 a něco. Výletní list, roč. II. vyd. Sokol, titulek
Humpolec, ustavení Divadelní komise a kontrola divadelních prostor, 1904
Humpolec, zápis Divadelní komise o kontrole sálu Na Kocourku a Sokolovny, 1912
Humpolec, zápis Divadelní komise o kontrole sálu Na Kocourku a Sokolovny, 1912
Německý Brod, dopis hejtmana k divadelním místnostem, 1881
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1850
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1851
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1851
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1853
Německý Brod, korespondence hejtmana a purkmistra v Humpolci o ochotnickém divadle, 1854
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Německý Brod, příkaz hejtmana purkmistrovi v Humpolci o zřízení Divadelní komise, 1887
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov


Mapa - Humpolec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Humpolec, korespondence mezi německobrodským hejtmanem a humpolckým purkmistrem o divadelní činnosti, 1851
Humpolec, SDO, žádost o dotaci na činnost, 1866
Humpolec, Spolkový dům. Kresba
Německý Brod, dopis hejtmana k divadelním místnostem, 1881
Humpolec, ustavení Divadelní komise a kontrola divadelních prostor, 1904
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Německý Brod, příkaz hejtmana o divadelním osvětlení, 1903
Humpolec, divadelní sály, 1942
Humpolec, Dělnický dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, hostinec Na Kocourku, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Lidový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, Spolkový dům, dotazník o divadelním sále
Humpolec, SDO, žádost o parcelu pro stavbu divadla, 1945


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.