Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kardašova Řečice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jindřichův Hradec
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1832
Od 1832 do 80. let 19. stol. průběžně zaznamenáno divadlo místních studentů, někdy uvedeno mládež (bez bližšího určení).

1870 (dle Ladeckého 1868) založen Spolek divadelních ochotníků, od 1951 jako Dramatický odbor Osvětové besedy.

V 70. letech 19. stol zde působil Dělnický spolek Pokrok.

1918 Katolická mládež.

1922–1936 zde působil Ochotnický spolek Rovnost

Ve 40. letech 20. stol. hrála Evangelická mládež loutkové divadlo.

1956 vznikl Divadelní kroužek Logarex.
Současně zde existoval Dramatický odbor Osvětové besedy (bývalý Spolek divadelních ochotníků).

Od 50. let průběžně s přestávkami dětský soubor v Osmileté střední škole, později Základní devítileté a Základní škole Kardašova Řečice.

V 50. letech 20. stol. hráli i Baráčníci.

1958 spojením souborů Logarex a Osvětové besedy vznikl Divadelní soubor Tyl ZK Logarex. Po stagnaci v 60. letech hrál v 70. letech patrně znovu při Osvětové besedě. Od 90. let (?) samostatný Ochotnický soubor J. K. Tyl, působí v místním kulturním domě. 2016 činný.

1960 hrál (společně s ochotníky Koh-in-ooru) Československý svaz mládeže.

V 60. letech 20. stol. hrála pro děti TJ (tělovýchovná jednota) Tatran.

Od 1986 zde působil dětský divadelní soubor při Městském kulturním středisku Kardašova Řečice, nejprve s názvem Křoví, poté 1988 Čtyřlístek, v 90. letech znovu Křoví.

V 90. letech 20. stol. vznikla v rámci DS Tyl(?) skupina mladých s názvem Výtečníci.
Bibliografie:
AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291.

HLÁVKA, Jan: Sto let divadelní činnosti v Kardašově Řečici. Jindřichův Hradec, Jaroslav Svoboda 1940.

KODEŠ, Jaroslav / ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Vyšebrodské divadelní dny. Amatérská scéna 2000, č. 3.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 128.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 344.

MRÁZ, Zdeněk: Z historie ochotnického divadla v Kardašově Řečici. Kardašova Řečice, OB 1984, 63 s.

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176–178.

SKOČDOPOLE, Jan: 130 let ochotnického divadla v Kardašově Řečici. Řečické zajímavosti, duben 2000, 2 s. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 293.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 317.

VOLYŇSKÉ divadelní jaro. AS 1973, č. 6, s. 20.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 34. kART.

ZENKL, J.: Tábor. V. krajský ochotnický festival. Ochotnické divadlo 1961, č. 7, s. 165.


WEBOVÉ stránky města Kardašova Řečice – http://www.kardasova-recice.cz/ – Spolky a sdružení (historie ochot. div. ve městě), Kultura a sport (současnost) – 26. 5. 2016, IT.

WEBOVÉ stránky Ochotnického souboru J. K. Tyl – www.divadlorecice.cz – 26. 5. 2016, IT.


Divadelní listy 1883, č. 7, s. 61; č. 23, s. 198.

Divadlo 1904, č. 12–13, s. 290.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 23. 9. 1920, č. 35 a 36, s. 416.

Ochotnické divadlo 1958, s. 54 – foto Sůl nad zlato.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 26.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. Celkem 3 karty.)

České Budějovice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Kardašova Řečice.
Časový rozsah: (1861)1870–1958.
Metráž: 0,30 bm (vše je zpracováno a inventarizováno).
Tematický popis: Je dokladem o činnosti spolku a pořádání divadelních představení.
Archivní pomůcky: VÍTA B.: Spolky v Kardašově Řečici – Spolek divadelních ochotníků (1861) 1870–1958. Sdružený a skupinový inventář (část), 1965, s. 2, ev. č. 64/11. Státní oblastní archiv v Třeboni Evidenční č. pomůcky: 735/11.

Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv:
Seznam her 1911–1939.
Kniha zápisů 1921–1932.
Protokol schůzí 1932–1951.
Kronika s výstřižky a výpisky z novin 1940–1943.
Archiv města Kardašova Řečice: Kronika Spolku divadelních ochotníků od r. 1940.
Kardašova Řečice, Městské kulturní středisko, 1972–1988.
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno).
Fond není přístupný.

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo – Policejní hodina 1943, i. č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1933–1963,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81
Doňov, kronika školní 1940–1975, snímek 62,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgsdU&menu=3&id=200005&page=21
Dírná, kronika obce 1918–1972, snímek 164,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kkodi&menu=3&id=724&page=58

Související Obrázky

Rokoková princezna - plakát
Titl. strana Z historie ODi v Kardašově Řečici
Trojané


Mapa - Kardašova Řečice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Titl. strana Z historie ODi v Kardašově Řečici
Rokoková princezna - plakát
Trojané