Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Brloh

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1908
1908 vznikl Spolek studujících okolí Střížovského (studenti ze Strážkovic, Řevňovic, Borovnice a Brloha).

1919–1938 Obecná škola.

1923–1943 hrála pravidelně Ochotnická jednota Jirásek. Po 1945 činnost neobnovena. V 50. letech pokus navázat na tradici jako soubor Osvětové besedy.

Koncem 50. a v 60. letech hráli žáci Osmileté střední školy, poté Základní devítileté školy Brloh.

1962 divadlo Sokola.

1983–1987 Dráčata, div. soubor Pionýrské skupiny Brloh.

1998 opět zahájila činnost Ochotnická jednota Brloh při Osvětové besedě.
Bibliografie:
40 LET vývoje obce Brloh. MNV Brloh a SKZ 1984, s. 6, 7. 20 s.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

HRUŠKA, Jaromír: Vyšebrodské divadelní dny jaro 2001. Jaromír Hruška. AS 2001, č. 3, s. 23–24.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 90.

VEJVAROVÁ, Anna, LEV, Libor: Z minulosti ochotníků v Brloze. Zpravodaj obecního zastupitelstva v Brloze 1999, č. 2.
Archivy:
Brloh, Obecní úřad:
Kronika obce Brloh. Zde dopis A. Jiráska.

Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Dok. OKS.

Knihovna ARTAMA:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6703/1940, OJ Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2993/1942, SDO Jirásek.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Chmelná, kronika školní 1940–1961, snímek 135,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kfsim&menu=3&id=1003&page=55

Mapa - Brloh

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':