Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Šanov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1900
1900 - Nejstaršími divadelními ochotníky byli kantoři šanovské školy, kteří hráli divadlo společně se šanovskými hasiči již okolo roku 1900. Výtěžek z této divadelní činnosti dávali na provoz místní školy.

1913 - 1. 4. - Šanovští divadelní ochotníci věnovali žákovské knihovně 10 Kč za propůjčené školní jeviště.
1913 - 31.12. - Místní dělnický spolek věnoval škole za propůjčené jeviště z výnosu divadelního představení 5 Kč pro chudé žáky.
Z kroniky šanovské školy 1913-1921 lze vyčíst, že organizátory tohoto divadelního spolku byli tehdy hlavně kantoři zdejší školy.

1915 divadlo hráli žáci šanovské obecní školy.

1925–1940 působil v Šanově ochotnický divadelní spolek, jehož členy byli zástupci různých složek – sokolové, sbor dobrovolných hasičů, kantoři školy, ale i Ti, co se pro divadlo nadchli. V tomto hereckém souboru se velmi angažoval Gustav Brabec (1889 –1953), zvaný „Bajta“.
Soubor hrál v hostinci Josefa Círa a byl znám i v širém okolí. Z této doby se zachovala unikátní divadelní opona, kterou namaloval již zmíněný Gustav Brabec, povoláním malíř pokojů. Ten také maloval divadelní kulisy, líčil herce, půjčoval a sháněl kostýmy, vybíral hry, režíroval a také sám hrál. (Ex Z historie ochotnického divadla v Šanově.)

1940 Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.

1948 Spolek divadelních ochotníků Tyl.
1951 přešel pod Osvětovou besedu, činný i v 60. letech.

1949 hrál divadelní odbor Sokola.

1956 bylo v lesíku u obce za ulicí "V chaloupkách" vybudováno přírodní divadlo, kde se konaly divadelní přehlídky.

2011 - v průběhu roku došlo díky grantu EU k obnovení a zastřešení lesního divadla v Šanově. V současné době slouží opět pro hostující divadelní spolky a různé společenské akce v obci.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.524.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941. Seznam divadelních odborů hasičských sborů, stav k 1. 6. 1940. Praha, ČZHJ 1941, s. 87. kART.


----------------------
Z historie ochotnického divadla v Šanově -
http://www.obec-sanov.cz/informace-o-obci/historie/
http://obecsanov.rajce.idnes.cz/g_-_Sanovske_ochotnicke_divadlo - fotografie----------------
Ochotnické divadlo 1958, č. 8, s. 187.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1948, i. č. 434/2931/1948, SDO Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Pojmy

Související Obrázky

Šanov, o. Rakovník, Lucerna, společná fotografie ochotníků po premiéře, 1938
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Jan Výrava, 1957
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Morálka paní Dulské, 196x
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Úsměvy a kordy, 196x
Šanov, o. Rakovník, přírodní divadlo, obnoveno 2011
Šanov, o. Rakovník, Šanovské divadelní léto - plakát, 1961
Šanov, o. Rakovník, Tyl Osvětová beseda, Maryša, 60. léta
Šanov, opona Gustava Brabce připravena pro záběry TV Nova, 2013
Šanov, opona Gustava Brabce připravena pro záběry TV Nova, 2013
Šanov, opona Gustava Brabce připravena pro záběry TV Nova, 2013
Šanov, opona, pohled na obec, Gustav Brabec, s. a.,


Mapa - Šanov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Šanov, opona, pohled na obec, Gustav Brabec, s. a.,
Šanov, o. Rakovník, Lucerna, společná fotografie ochotníků po premiéře, 1938
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Jan Výrava, 1957
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Morálka paní Dulské, 196x
Šanov, o. Rakovník, Tyl Osvětová beseda, Maryša, 60. léta
Šanov, o. Rakovník, Osvětová beseda, Úsměvy a kordy, 196x
Šanov, o. Rakovník, Šanovské divadelní léto - plakát, 1961