Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Senomaty

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1890
1890 založen Čtenářsko-ochotnický spolek.
1922 obnovil činnost, aktivní do 30. let.

1940 zaznamenán Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.

1949 Divadelní odbor KSČ.
Bibliografie:
HAJNÝ, Antonín: Senomaty 750 let. 1983, s. 31, 41.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 439.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 87.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Texty.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/100, ČOS 1891, 1892.

Státní okresní archiv Rakovník:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Senomaty.
Časový rozsah: 1891-1933.
Tematický popis: Zápisy ze schůzí spolku 1891-1925, zprávy režiséra z div.představení 1905-1933, Podací protokol 1894-1931.
Archivní pomůcky:
ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK SENOMATY, 1891 - 1933. Prozatímní inventární seznam, 2005, s. 1, ev.č. 695.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Dle sdělení Ministerstva vnitra
-s účinností od 1. 11. 2002 v okrese Rakovník zaniká obec Hostokryje, která se sloučila s obcí Senomaty.

Mapa - Senomaty

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':