Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Únětice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1880
1880 založena Čtenářsko-pěvecká ochotnická jednota Tyl pro Únětice a okolí. Činný hlavně v první pol. 20. stol, záznamy o hrách do 1922, ale spolek zaznamenán i 1940 (jako Vzdělávací družina Tyl).

1919-1941 Div. kroužek Sokola. Po válce činnost obnovena, 1958 hráli po přestávce i členové nového Sokola (poslední představení, pak na dlouhá léta pauza v ochotnické činnosti v Úněticích).

1928-1941 Div. kroužek Sboru dobrovolných hasičů.

1934-1940 Loutkové divadlo Sokola.

1949 hrál soubor SRPŠ.

1994 v Úněticích založen Spolek pro obnovu únětické kultury. Jeho členové se stali iniciátory společenského a kulturního dění v obci.

1998 vznikl div. soubor DivOch (DIVadlo OCHotníků), činný do 2002.
Poté ještě 2004 malý soubor vzniklý částečně na "troskách" DivOcha nastudoval hru s písněmi Klíče od klavíru. Další hra už nevznikla.

2006 (22.-30.9.) účast na prvním ročníku festivalu Přemyslovská divadelní orba (PřeDivO) v Žalově, pořadatelem sdružení Přemyslovské střední Čechy.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

DVOŘÁK, Vladimír, kronikář obce: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

MATOUŠEK, Václav: Informace pro DČAD 2011. 1 s. PC ART, kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 594.

POHRIBNÝ, Jan - FUKSA, Petr - VYTISKOVÁ, Blahoslava - VYTISKA, Vladimír: Únětická kultura. Netradiční vhled do naší vzdálené historie i blízké současnosti. Únětice, Spolek pro obnovu únětické kultury 2003, s. 9-37, 97.
(Text hry V. Matouška Holá fakta o Holém vrchu, fotografie. Text V. Vytisky Únětické divadlo ochotníků - DivOch. Kniha je k dispozici na OÚ v Úněticích.)

WEBOVÉ stránky obce - menu:
Historie - ochotnické divadlo; Kulturní spolky - Divadlo ochotníků DivOch; Fotogalerie - div. hry Holá fakta o Holém vrchu (2002), Klíče od klavíru (2004), festival Přemyslovská divadelní orba (2006), pro děti Popelka (2008):
http://www.unetice.cz/unetice.asp?Menu=Urad
(18. 7. 2011)

WEBOVÉ stránky Přemyslovci.cz:
http://www.filmano.cz/premyslovci/index.php?rubrika=4
(19. 7. 2011)

MF Dnes, 25.1.1999.

Moderní obec 2000, č. 2. 2006, č. 9.

Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 4, s. 29, č. 6, s. 47, č. 22, s. 175.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 6, s. 46, č. 19, s. 151.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 1697, sg 30/167/315, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl pro Unětice a okolí.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 17008, sg 30/264/166, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl 1896.
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3288, sg 30/51/58/1906, Čtenářsko pěvecká OJ Tyl pro Unětice a okolí.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 416/464/1940, Vzdělávací družina Tyl.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.148-51, 4 Plakáty Čtenářsko-pěvecká jednota Tyl, 1904-1907.

OÚ:
Kronika obce.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Praha:
A obce Únětice, Čtenářsko-pěvecká OJ Tyl pro Únětice a okolí, 1896-1912. Ev. č. pomůcky 24/2.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Únětice, Tyl, Pamětní kniha 01, deska
Únětice, Tyl, Pamětní kniha 02, tit.strana, založena 1902


Mapa - Únětice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Únětice, Tyl, Pamětní kniha 01, deska
Únětice, Tyl, Pamětní kniha 02, tit.strana, založena 1902