Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hostivice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1874
1874 zaznamenáno první ochotnické divadlo v Hostivici.

1889 založen spolek Hostivít - přednášky, knihovna, též divadlo.

1899 založen spolek Havlíček s podobným posláním jako Hostivít, později oba spolky splynuly.

Od 1891 v obci Sbor dobrovolných hasičů, též divadelní představení.

1892 založen Sokol, při něm činný dramatický odbor, který hrál patrně nepravidelně až do konce 40. let 20. stol.

1896 zal. Národní jednota severočeská, též divadelní představení. Rozpuštěna v době okupace.

1899 zaznamenáno - SDO Hostivice - hra Paní Kovářka ze železných hutí, patrně to bylo představení jednoho ze spolků v té době činných - Hostivít, Havlíček, NJS, Sokol, SDH...

1905 zal. Dělnická tělocvičná jednota s dramatickým odborem. 1921 se rozpadla a vytvořil se vedle ní i místní odbor Federace DTJ.

Po 1909 Orel, ročně 2 - 3 představení.

Od 1912 hrály školní děti.

1919-1922 Kroužek div. ochotníků Rozkvět.

Od 1921 DrO místní org. Federace dělnických tělocvičných jednot.

1932 zal. Pěvecký spolek Bendl. 1951 pod hlavičkou Osvětové besedy, v 70. letech jako Pěv. sbor ZK Praga.

1933-1951 Dramatická jednota J. K. Tyl. 1945 se ke spolku připojili členové Dram. odboru Národního tělovýchovného výboru Litovice. Od 1951 pod hlavičkou Osvětové besedy.
(1942-1944 činnost ochotníků zaštítila Místní osvětová komise.)

1940, 19. a 20. října, byla v Hostivicích uvedena opereta V noci karnevalové. Autorem hudby byl litovický občan a kapelník Josef Kaplánek, libreto napsal E. Miran. Uvedl patrně pěv. spolek Bendl, ale podle publikace Hostivice - 700 let života a práce uváděl operety také Sokol.
Představitelé hlavních rolí: Karel Hásek, M. Krajcrová, Jaroslav Soukup, Růžena Saifrtová, Jaroslav Kučera, Miroslav Zimák a Milada Zimáková.
(www.hostivickahistorie.cz)

V 50. letech ČSM.

Od 1978 do 2. pol. 80. let DS Paleta.

2. pol. 80. let dětský hudebně dramatický soubor Hostivít ZŠ.

Od 2001 ZŠ, dětský div. soubor / Hostidiv.

2003 Občasné divadlo Hostivice - účast na přehl. Klicperovy div. dny.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Před 1. sv. válkou v sokolovně loutkové divadlo pro děti (patrně DO Sokola).

1962 založen loutkářský soubor Pimprle.
Bibliografie:
V. NP jednoaktových divadelních her - Memoriál Ládi Lhoty, Želeč 1992. Programová brožura.

BLAŽKOVÁ, Věra: XIV. Festival pražských loutkářů a jeho problémy. Čs. loutkář 1985, č.4, s. 82-83.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 239.

CÍSAŘ, Jan: Dvě Chrudimi. Československý loutkář 1986, č. 9, s.194-201.

DAVÍDEK, Jiří: Ohlédnutí za XI. festivalem pražských amatérských loutkářů. Československý loutkář 1979, č. 3, s. 65-67.

DAVÍDEK, Jiří: Sólo měli pražští loutkáři. Čs. loutkář 1979, č. 7, s. 152-153.

DAVÍDEK, Jiří: Jubilejní pražská přehlídka. Loutkář, roč. 2000, č. 2, 26.5.2000, s. 78-79, 2 fot. Referát o festivalu amatérských loutkářů (25. ročník probíhal 24.-26.3.2000) se zabývá všemi deseti představenými inscenacemi.

DESETILETÉ Pimprle. ČsL 1972, č. 2, s. 14.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských naprofesionálních scén 80. let 20. století. (Strotzer, Milan: ANFAS ČERNOŠICE) Praha, NIPOS 2007.

DVOŘÁK, Otomar - ZAJÍC, Vladimír - GLASOVÁ, Hana: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. OKS Praha-západ: 1983, s. 22-25. Doplňky Marie Křivánková. Rkp. 1998. 1 s. kART.

ETLÍK, Jaroslav. O Chodovratech - tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202-203.

EXNAROVÁ Alena: Finále IV: ročníku soutěže individuálních výstupů s loutkou. Čs. loutkář 1985, č. 10, s. 226-227.

FILCÍK, Štěpán:Amatérské loutkářství v roce 2006. 31. Festival pražských amatérských loutkářů Praha-Kobylisy 24.-26. 3. 2006. AS 2006, č. 3, s. 62.

HARTMAN, Zdeněk: Dvacet loutkářských setkání v Třebíči. Třebíč, OKS 1986. 37 s.

HOROVÁ, Eva - PROVAZNÍK, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla. Seznam účastníků Kaplickeho divadelního léta 1974-1989. Ilustr. Viz 1045/89, 1538.

HOSKOVCOVÁ-HLADÍKOVÁ, J: 4. Čechova Olomouc. Čs. loutkář 1980, č. 2, s. 42-43.

HRAZDÍROVÁ, Jana: Turnovský drahokam. Čs. loutkář 1988, č. 3, s. 69.

Ještě dvakrát k jubileu. Čs. loutkář 1983, č. 3, s. 68.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk). Rkp. leden 2007.

KOLEKTIV autorů: Hostivice - 700 let života a práce. In: Prameny k hostivické historii - řada A - svazek č. 1. MNV Hostivice, 1977, s. 48-57.
Též na internetu: http://www.hostivickahistorie.cz/prameny/A01_700let.pdf
(24. 5. 2011)

KRCHOV, Pavel: Tajemství jedné stanice. (DS Paleta.) Amatérská scéna1984, č. 12, s. 17.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie zprac. INFORMACE pro MČAD dle vyprávění pamětníků a zápisové knihy OB v Dobřichovicích. Rkp. 1998. 1 s. kART. Viz Texty.

MACHKOVÁ, Eva: Zisky, hledání, omyly a ambice Dětské scény 2004, AS 2004, č. 4, s. 11-19.

MALÍKOVÁ, Nina: Vyhraje to někdy Kašpárek? aneb Amatérské být či nebýt? Čs. loutkář 1988, č. 7, s.152-154.

MATOUŠEK, Mirko: Tři desítky loutkářských jar v Třebíči. Třebíč, MěKS 1996. 28 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. I. díl A – M. Praha IPOS-ARTAMA 2001, s. 254.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla. II. díl N – Ž. Praha IPOS-ARTAMA 2002, s. 272. 1 foto.

NOHELOVÁ, Mirka: Ohlédnutí za Čechovou Olomoucí. AS 1998, č. 1, s. 6-7.

NOVÁK, Jan: XIII. festival pražských amatérských loutkářů. Čs. loutkář 1983, č. 3, s. 58-59.

PERGL, Jiří: Ochotnické divadlo v Hostivici. Rozhovor s Václavem Vančurou, rodákem z Úhonic. Hostivický měsíčník (?).

Pimprle Praha 20 let. Čs. loutkář 1983, č. 1, s. 24.

POLEDNOVÁ, Vlasta: Aby opona nezadrhávala. Loutkář 2008, č. 3, s. 132-133.

PROGRAMOVÁ brožura 11. FEMAD Poděbrady 1983, s. 33. 1 foto.

PROGRAMOVÁ brožura Wintrova Rakovníka 1984.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova = divadlo loutky přednes. Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 252-257.

(PSL) Individuální výstupy s loutkou. Čs. loutkář 1979, č. 6, s. 141.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 91, 92, 117.

ROLEČKOVÁ, Eva: Loutka bez divadla je mrtvá loutka. Čs. loutkář 1988, č. 12, s. 272-273.

RYŠAVÝ, Miroslav: Patnáctileté Pimprle. 1963-1978. ČsL 1978, č. 2, s. 42.

RYŠAVÝ, Miroslav: Pimprle 20. 1962-1982. Praha, Pimprle 1982. Nestr. MLK.

RYŠAVÝ, Miroslav: Co nového v Pimprleti. Čs. Loutkář 1984, č. 9, s. 215.

(s) LOUTKÁŘSKÉ jaro jako předjaří. Čsl. 1985, č. 8, s. 177.

STROTZER, Milan: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2006.

STROTZER, Milan: Úspěchy a problémy jedné velké přehlídky. Amatérská scéna 1984, č. 7, s. 2.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Pavel Purkrábek, s. 77.

SLUNEČKO, Petr a (jm): Individuální výstupy v Praze. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 156-157.

SLUNEČKO, Petr: Koutek SAL SČDO. Loutkář 6/2002. Loutkář, roč. 2002, č. 6, 16.12. 2002, s. 271. - Podepsáno -psl-. Zpráva o volbě nového předsedy SČDO, kterým se stal Jaroslav Vyčichlo, o přehlídce Raškovy Louny, 40. výročí založení Divadelního spolku Pimprle, o aktivitách divadla Jiskra Praha a o 28. festivalu pražských amatérských loutkářů.

ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava: Pražská přehlídka. Čs. loutkář 1989, č. 7, s. 158-159.

TOMÁNEK, Alois: Jak měřit neměřitelné aneb Přijde Richter a vyhraje. Čs. loutkář 1986, č. 5, s. 104 - 105. TŘEBÍČSKÉ loutkářské jaro. Čsl. 1973, č. 7, s. 16.

TŘETÍ festival loutek v Praze. Podepsáno zab. Československý loutkář 1965, s. 111, 136.

ULRYCHOVÁ, Irina: Pražská přehlídka dětského divadla “Otvírání 2003”. Deník dětské scény 2003/0.

ULRYCHOVÁ, Irina: OTVÍRÁNÍ 2004. Deník dětské scény z 11. 6. 2004, č.0.

VIDLAŘ, Jaroslav: Z krajských přehlídek - Jak jsme v Praze hledali. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 149-150.

VÍT, Arnošt: Festival draků v Litvínově. Čs. loutkář 1983, č. 5, s. 104-105.

(vs) Zapadlí divadelníci? Čs. loutkář 1984, č. 6, s. 130-131.

WEBOVÉ stránky Hostivická historie (ing. Jiří Kučera):
http://www.hostivickahistorie.cz/spolky.html (24. 5. 2011).
Příspěvek pro Hostivický měsíčník č. 10, fotografie a obsazení operety V noci karnevalové:
http://www.hostivickahistorie.cz/stalosepred/32.html (24. 5. 2011).
Foto a plakáty z let 1942-1944 (Osvětová komise):
http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/ (29. 2. 2012).

WEBOVÉ stránky obce Hostivice-Hostivický měsíčník č. 10, říjen 2010 (foto z operety V noci karnevalové z r. 1940, obsazení hlavních rolí, pdf):
http://www.hostivice.eu/hostivicky-mesicnik-rok-2010/ds-24444/archiv=0&p1=4470
(24. 5. 2011)

ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra: OTVÍRÁNÍ 2006 - Deník dětské scény Trutnov 2006/0 (Internet).

ZEZULOVÁ, Hana: O Pražském výběru a nejen o něm. Čs. loutkář 1985, č. 7, s. 153-154.

Amatérská scéna 1984, č. 12, s. 17.
Amatérská scéna č. 80, str. 8.

České divadlo 1939, č. 1, s. 9.

Československý loutkář 1983, č. 1, s. 20 (Život souborů); 1987, č. 9, s. 202–203.

Klicperovy div. dny 2003, roč. 5.

Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 100.

Thalie 1899, č. 8, s. 67.
Archivy:
Muzeum loutkářských kultur Chrudim:
LS Pimprle: Spodové loutky ze hry M. Markové O zlaté kuličce, r. M. Ryšavý st., v. Milena Trnková. L 5198-princ, L 5199-princezna, L 5200-kůň; Spodové loutky ze hry V. Chaloupkové O zlaté niti, r. M. Ryšavý st., v. Milena Trnková: L 5193-král, L 5194-Lenka, L 5195-skřítek, L 5196-chůva, L 5197- žebračka; Sada marionet z inscenace V. Pospíšilové Princezna s ozvěnou, r. M. Ryšavý ml., v. Z. Juřena, 1975: L 3307-princ, L 3308-král Florindo, L 3251-seržant Tonino, L 3252-král Lorenco, L 3253-princezna Bianka, L 3254-královna (Matteova matka); Spodové loutky a dvě masky ze hry Jiřího Trnky Branka zamčená na knoflík, v. Marie Prchlíková-Hubačová, 1981: L 5201-kluk, L 5202-kluk, L 5203-maska slona, L 5204-maska slona; Závěsné loutky z inscenace M. Markové Tanec s čertem, v. M. Ryšavý ml.: L 4002-čert, L 4003-strýc. Spodové loutky ze hry L. Feldeka: Botafogo, r. a v. Z. Červený, J. Lukešová, 1973: L 2852-šlechtic, L 2853-dívka; Spodové loutky z inscenace Sofie Prokofjevové a Genricha Sapgira Ostrov kapitánů, r. a v. Z. Juřena, 1978: L 3456-námořník Tričko, L 3457-pirát Jednoočko, L 3458-starý admirál Kryštof Kolumbus, L 3459-kapitán Jimy, L 3460-kapitán Jeam.
kART:
Kopie Pl 3. festivalu loutek, pořádaného OV ČSM, OOR a ONV Praha 10 v Agitačním středisku v Moskevské ul.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/1571/1919, Ochotnický kroužek Rozkvět.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/2162/1922, KrDO Rozkvět (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/2203/1933, Dramatická jednota Josef Kajetán Tyl (zal.).

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-6-B-310-sine.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.
Informace ONV Praha-západ o převodu div. spolků pro KNV v Praze 1951. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Kladno:
č. 662.

Související Soubory

Související Obrázky

Hostivice, hry, ze kterých se nic nezachovalo, nedatováno
Hostivice, Kronika Dramatického odboru Osvětové besedy, 1955 - 1960, s. 001, titul
Hostivice, OD, Stará místo mladé, Doktor Žvanil - plakát, 1874
Hostivice, Pimprle, Dračí pohádky, 2011
Hostivice, sál hostince U českého lva, opona, kostel a fara, asi 1930, Alois Šafařík
Hostivice, sokolovna, jeviště, 2011


Mapa - Hostivice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hostivice, sál hostince U českého lva, opona, kostel a fara, asi 1930, Alois Šafařík
Hostivice, OD, Stará místo mladé, Doktor Žvanil - plakát, 1874


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.