Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hostivice, Divadlo v Hostivici a v Litovicích, ex http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/

DIVADLO V HOSTIVICI A V LITOVICÍCH
Ochotnické divadlo patřilo k významným společenským událostem v životě obou obcí a svůj dramatický odbor zřídila řada místních spolků. Tato stránka přináší (nepochybně neúplný) přehled divadelních představení, který zahrnuje jak ochotnická představení, tak loutkové divadlo i vystoupení „přespolních“ souborů či umělců v Hostivici či v Litovicích, pokud o nich existují dostupné záznamy. Zařazeny jsou i sokolské šibřinky s tradiční půlnoční scénou, ačkoliv měly spíše blíž k zábavě než k divadelnímu představení. Přehled je řazen chronologicky a nerozlišuje, ve které obci se představení konalo.
V období Rakouska-Uherska byly nejvýznamnějšími organizátory ochotnického divadla Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí a Tělocvičná jednota Sokol Hostivice. Můžeme vysledovat, že množství uváděných her kolísalo ve vlnách podle toho, zda se zrovna v tom kterém spolku našla skupina ochotníků. Toto zjištění ostatně platí nejen pro nejstarší období. V pramenech týkajících se období do vzniku Československa nacházíme i zmínky o představeních souborů odjinud či kočovných divadelníků.
Za první republiky se ochotnické divadlo velmi rozvinulo. Hostivický Sokol si koncem 30. let troufl i na úspěšné nastudování operet, například Straussova Netopýra. Zejména před polovinou 30. let nabídku nesmírně obohatila Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici. Pravidelněji hrál také například soubor hostivického Orla.
V dusné atmosféře protektorátu za druhé světové války se divadlo stalo jedním ze způsobů, jak projevit své názory, takže v této době ochotnické divadlo vzkvétalo. Jedním z vrcholů místního ochotnického divadla bylo nastudování operety V noci karnevalové v roce 1940, k níž složil hudbu litovický Josef Kaplánek. V pořádání představení se za války vystřídala řada místních organizací podle toho, kdo měl zrovna možnost akci zaštítit. Po rozpuštění hostivického Sokola i litovického Sokola (odštěpil se v roce 1937) se hrálo pod hlavičkou obecních osvětových komisí, J. K. Tyla, ale i dramatického odboru litovických hasičů.
Zkušení ochotníci i nové síly udrželi nastavenou vysokou úroveň i ve druhé polovině 40. let a počátkem 50. let, i když v názvech spolků docházelo za změněného politického klimatu k mnoha změnám. Hlavní dění se soustředilo do J. K. Tyla, který po sloučení s epizodně existujícím Národním tělovýchovným odborem Hostivice-Litovice přijal název Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice-Litovice a který měl spojovat všechny ochotníky do jedné organizace. Ochotnickou činnost však nadále pořádal hostivický Sokol, který se v letech 1945–1949 dočasně nazýval Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice. Po propadu aktivity v první polovině 50. let se v roce 1954 pořádání divadla ujali svazáci, známo je však jen jedno představení, byť velmi úspěšné.
Od roku 1955 většinu představení zaštiťovala Osvětová beseda, ve které působila řada osobností z dřívějšího J. K. Tyla i dramatického odboru Sokola. V 60. letech však zájem o tuto činnost postupně opadl, snad s rozšiřováním televize a tříštěním zájmů občanů.
Novější záznamy o divadelní činnosti zatím nejsou na těchto stránkách zpracovány. Soubor Hostivít Dany Říhové působící ve škole neměl v Hostivici samostatná představení, rovněž jiné soubory (např. Paleta při ZV ROH žst. Hostivice) zde sice sídlily, ale zpravidla nevystupovaly. Ojedinělé pokusy o ochotnické divadlo po roce 1990 bohužel neměly větší dopad na veřejnost.
http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/ (120215)

PŘEHLEDY PŘEDSTAVENÍ
Do 1918: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled1.html
1919 - 1928: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled2.html
1929 - 1938: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled3.html
1939 - 1945: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled4.html
1945 - 1954: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled5.html
1955 - 1964: http://www.hostivickahistorie.cz/divadlo/prehled6.html
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.