Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Lázně Toušeň

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1877
Od 2. pol. 70. let 19. stol. se ve městě hrálo ochotnické divadlo.
1877 nejstarší dochované zprávy o 3 představeních ochotníků ve prospěch školní knihovny, stavby kaple a hřbitova.

Od 1877 také dětské divadlo v místní škole.

Na zač. 20. století (1908) poskytli divadlu oporu hasiči, ochotníci patrně hráli jako div. soubor Sboru dobrovolných hasičů.

Za 1. svět. války vedle divadla rozvoj tradice studentských akademií v lázeňské jídelně.

Po první světové válce vystupovaly dva soubory současně:
Od 1920 dramatický odbor Sokola v Toušeni -
a od 20. let také hrála Dělnická tělocvičná jednota.
Po 1945 oba soubory splynuly v DS Sokol (vývoj viz níže).

1923 Žactvo Federace dělnických tělocvičných jednot Toušeň (FDTJ).

1934 dětský soubor Sokola.

1936 hrál Sportovní klub Toušeň (?).

1945 zaznamenán Spolek divadelních ochotníků v Toušeni (?).

Po osvobození splynuly soubory Sokola a DTJ (viz) v DS Sokol.
Dále - zřizovatelé a názvy:
1951 Spolek ochotníků Závodního klubu Cukrovaru v Toušeni.
1955 Divadelní odbor ROH Cukrovaru v Toušeni.
1960 Divadelní soubor při Osvětové besedě v Toušeni.
1987 Divadelní soubor mladých ochotníků při Osvětové besedě Toušeň.
1989 Divadelní soubor při Osvětové besedě Toušeň.
1991 Divadelní soubor Lázně Toušeň.
Od 1992 činný jako Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň.

2009 založen při TJ Sokol další divadelní soubor - Nová generace.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
Od 1919 školní loutkové divadlo.
Bibliografie:
9. ročník Klicperovy divadelní dny 2007. Průběh a program. Internet.

II. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel, Lázně Toušeň 2001.

Bibliografie - výběr (J. Králík).

bač: Cesta kolem světa se opět představí. Polabský týdeník TOK IV, 2003, č. 13, s. 9.

bač: Mikuláš zavítá i do Lázní. Polabský týdeník TOK III, 2002, č. 48, s. 7.

bač: Sokolská divadla míří do Toušeně. Polabský týdeník TOK IV, 2003, č. 11, s. 7.

BAČOVÁ, K.: Do lázní přijel mecenáš. Polabský týdeník TOK IV, 2003, č. 14, s. 8.

BARANOWSKÁ, Kateřina: Klicperovy divadelní dny Sadská 2005. AS 2005, č. 3, s. 38.

BRANALD, A.: Valčík z Lohengrina. Praha, Čs. spisovatel 1972, s. 81-82.

BRANALD, A.: Vzpomínka. In: Toušeň a divadlo. Toušeň, MNV 1983, s. 3-6.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV: Zámecké jeviště – nesoutěžní přehlídka divadelních amatérských souborů. AS 2001, č. 4, s. 35. Zprávičky. (Zpravodaj města Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, č. 5, 2001 – MG)

CÍSAŘ, Jan: Meze Hronova 2010. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 26 - 30.

čej: Ochotníci se představí na třech přehlídkách, MF Dnes 11. 10. 2002, s. 05.

ČUMPELÍKOVÁ, B.: Druhá národní přehlídka sokolských divadel, Sokol – časopis o sportu a tělovýchově ČOS, 2001, 7-8, s. 6.

Divadelní soubor Toušeň. Informační portál Brandýska, 2011. (viz Texty)

Divadelní Brandýs 2009 - plakát - viz Přílohy.

Divadelní Brandýs 2009 - program - viz Přílohy.

dsST: Pozvánka / K české poválečné dramatice. TOS, časopis a. s. TOS Čelákovice, XXXXII, 1993, č. 2, s. 6.

HAVELKOVÁ, P.: Přehlídka nabídne rekordní počet představení. MF Dnes 10. 1. 1998, s. 3.

HAVELKOVÁ, P.: Výstavu doprovodí hra ochotníků. MF Dnes VIII, č. 189, 14. 8. 1997, s. 3.

HORKÝ, Luděk: Hlavně vyprovokovat přemýšlení o divadle! - Dandé. Amatérská scéna 2011, č. 3, s. 24 - 28.

jam: Krakonošův podzim láká diváky. MF Dnes 12. 10. 2002, s. 03.

jfi: Přehlídku divadelních pohádek doplňují další akce, MF Dnes 3. 2. 1998.

jih: Kino v Sadské ode dneška hostí Klicperovy divadelní hry, MF Dnes 19. 4. 2002, s. 6.

-jk-: Návrat Rudolfinského nokturna, TOK VI, 1997, č. 8, s. 7.

jš: Divadla z celé republiky vystoupí v Toušeni, Polabský týdeník TOK II, 2001, č. 16, s. 7.

jv: Divadelníci z Toušeně mají dobré jméno. Polabský týdeník TOK I, 2000, č. 12, s. 5.

jvk: Čertovo kvítko – Divadelní ochotníci v Lázních Toušeni. TOK IV, 1995, č. 2, s. 5.

KOPÁČOVÁ, L.: Šest sokolských divadelních souborů. Sokol – časopis o sportu a tělovýchově ČOS, 2001, 7-8, s. 6-7.

KOPÁČOVÁ, Ludmila: Zamyšlení nad přehlídkou sokolského divadla v Toušeni. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 24.

KOPÁČOVÁ, L.: Zamyšlení nad přehlídkou. Sokol 60, 2003, č. 7-8, s. 7.

KRÁLÍK, J.: Divadelní ochotníci v Lázních Toušeni. In: II. národní přehlídka sokolských divadel. Lázně Toušeň, DS TJ Sokol, OÚ 2001, s. 5-6, 19.

KRÁLÍK, Jan, RNDr.: Divadlo pro děti v Lázních Toušeni. In: IV. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel - Divadlo pro děti. K tisku připravil Jan Králík. Praha, ČOS 2006, s. 9-11.

KRÁLÍK, J.: Jubileum ochotnického divadla v Lázních Toušeni. TOK VI, 1997, č. 11, s. 7.

KRÁLÍK, Jan: VI. národní přehlídka sokolského ochotnického divadla. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 46 - 48.

KRÁLÍK, J.: Oblastní přehlídka sokolských divadel. Nazdar, noviny sokolské župy Barákovy XXVII, č. 3, červen 2000, s. 22.

KRÁLÍK, J.: Rudolfovo Opočno. TOK II, 1993, č. 8, s. 8.

KRÁLÍK, J.: Toušeň a divadlo. In: Toušeň a divadlo. Toušeň, MNV 1983, s. 7-31.

KRÁLÍK, J.: Václav Dragoun jubiluje. TOK VII, 1998, č. 7, s. 5.

KRÁLÍK, J.: Zkušenost s obnovou sokolského divadla. Ochotnické divadlo v Sokole. ČOS Praha 1995, s. 1-3.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Havlíčkův Brod - Dospělí (pro radost) dětem.(Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 56-57.

LÁZNĚ Toušeň: V. národní přehlídka sokolských divadel - program, 2007. Internet.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Jdou sokolské šiky, jdou. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 61-62.

LHOTSKÁ, J.: Divadlo dětem. Amatérská scéna ´98, 1998, č. 2, s. 24-25.

lok: Divadelníci se předvedou v Toušeni. Polabský týdeník TOK IV, 2003, č. 16, s. 8.

lok: Ochotníkům v Lázních Toušeni je 125 let. Polabský týdeník TOK III, 2002, č. 51-52, s. 18.

lok: Za přípravou Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel. Polabský týdeník TOK IV, 2003, č. 18, s. 1.

LOYDA, Vl.: Hlas domova. Čelákovice 1996, s. 15-16, 22-23, 83-84.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 418.

mon: Pohádka nezklamala ani dospělé. Polabský týdeník TOK III, 2002, č. 17, s. 10.

noc: V Toušeni vystoupí sokolští divadelníci. Polabský týdeník TOK II, 2001, č. 15, s. 7.

PÁVEK, Vít: Suchdol ve znamení divadla za svitu červencových hvězd. (Viz Texty)

Program Divadelní Děčín 2010. d­­´ARTAMAn 2010, č. 2, s. 10 - 12.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

PULKRÁBEK, M.: Ještě jednou Rudolfinské nokturno. TOK II, 1993, č. 9, s. 8.

PULKRÁBEK, M.: Organizátoři divadelního festivalu zaslouží pochvalu. Polabský týdeník TOK II, 2001, č. 19, s. 4.

PULKRÁBEK, M.: Toušeňská růže. TOK VII, 1998, č. 7, s. 5.

PURKRÁBEK, Pavel: Wintrův Rakovník 2011 - Dandé (recenze). AS 2011.

rap: Přehlídka pohádek začala v Mělníku. MF Dnes 20. 1. 2003, s. 3.

rh: Sokolové chystají divadelní přehlídku. Právo 23. 4. 2001.

Řádky europoslankyně Zuzany Roithové věnované Suchdolskému festivalu. (Viz text)

SCHEJBAL, MIlan: Popelka na houpačce -. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 12.

STROTZER, Milan: 34. Wintrův Rakovník v roce 2010 aneb.... Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 14 - 17.

STROTZER, Milan: Faktografie 80. Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 17 - 25.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Standard? Nadstandard! – Wintrův Rakovník 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 18 - 20.

ŠPALE, Milan: Karlínské jeviště podvanácté. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 19 - 21.

ŠRÁMKOVÁ, V. – VALENTA, J. a kol.: Lázně Toušeň. Místopis českého amatérského divadla I, A-M. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 418.

ŠTERC, Luboš: Sokolské divadlo na vzestupu. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 21.

ŠTERC, L.: Divadelníci v Toušeni. Sokol 60, 2003, č. 7-8, s. 6-7.

tic: Pohádkový Ondra se stane hrdinou. MF Dnes 7. 2. 2003, s. 4.

TOUŠEŇ a divadlo. Zvláštní tisk k Roku českého divadla. Úvodní vzpomínku napsal Adolf Branald. Toušeň, MNV 1983. 31 s., foto. Soupis repertoáru ochotnických představení v Toušeni 1901-1961. kDÚ. KK.

III. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel, Lázně Toušeň, ČOS 2003.

UHRINOVÁ, Mária: Amatérské divadlo pro děti pod křídly Sokola. V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel v Lázních Toušeň. Amatérská scéna 2006, č. 3, s. 70-71.

VANÍČEK, J.: Výtvarník Josef Jelínek se z Národního divadla nejraději vrací do Toušeně, Polabský týdeník TOK I, 2000, č. 15, s. 7.

vd: Divadelní Toušeň, Sokol 60, 2003, č. 5, s. 8.

VODĚRA, M.: Obnovená činnost souboru mladých ochotníků. Svoboda XCVII, č. 46, 25. 2. 1988, s. 5.

VODĚRA, M.: Přežijí amatérští divadelníci? Venkov 3, č. 98, 25. 4. 1992, s. 4.

WEBOVÉ stránky Div. souboru TJ Sokol (také historie ochot. divadla ve městě):
http://www.dslt.cz/
(4. 8. 2011)

WEBOVÉ stránky souboru Nová generace při TJ Sokol:
http://dsnovagenerace.webnode.cz/
(21. 9. 2011)

WEBOVÉ stránky přehlídky Divadelní Brandýs:
http://www.divadelnibrandys.cz/
(29. 7. 2011)
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/3115/1945, SDO.

SA J. Králík, ved. souboru.

Státní okresní archiv Praha-východ, Zdiby-Přemyšlení: tisky;
ze staršího období příležitostná dokumentace;
od 1987 podrobná dokumentace, postupně i video.

Související Přehlídky

Související Obrázky

Lázně Toušeň, DrO Sokola, Richard Branald ve hře Děti pluku
Müller, Dušan, ing.,  Zlatý odznak J. K. Tyla 2003
Müllerová, Anna, Lázně Toušeň, Zlatý odznak J. K. Tyla 2004


Mapa - Lázně Toušeň

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.