Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přerov nad Labem

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1930
1872 - Přerov u Lysé, Dobrovolnými sbírkami a pevnou vůlí bylo u nás založeno stálé ochotnické divadlo. Doposud dávány hry: "Braniboři v Čechách", "Před myslivnou", "Fotografická dílna v Praze", "Poslední katovo dílo". Síly divadla slečna Líbalová, Nerudová, Prokšová, pánové Fiala, Berounský, Vojáček, Louč, Čumpelík, Vápeník.
Národní listy 28.3.1872.

1930 založen Nepolitický ochotnický kroužek, zaznamenán ještě 1937.

1936 založeno Sdružení divadelních ochotníků Jirásek, 1937 a 1938 zaznamenáno jako člen ÚMDOČ.

1949 představení pod hlavičkou Místní rady osvětové.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 366.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv:
Spolkový katastr bývalého OkÚ Český Brod.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1927–1930, i. č. 389/5957/1930, Nepolitický ochotnický kroužek (zal.).
Fond ZU spolky 1935–1937, i. č. 406/9986/1936, Sdružení div. ochotníků Jirásek.
Fond ZU spolky 1935–1937, i. č. 406/6817/1937, Nepolitický ochotnický kroužek.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Český Brod pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954. kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 1/02, Maškary, Smrtka, Přerov nad Labem


Mapa - Přerov nad Labem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':