Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vacovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1935
1935–1936 začali hrát divadlo žáci Obecné školy pod vedením učitelů.

1936 zal. Kulturně zábavný ochotnický spolek Rozvoj, působil nejméně do 50. let (po 1951 patrně jako DS Osvětové besedy).
Bibliografie:
HANKOVEC, Milan a Slanař Václav.Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1998–2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 610.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/831/1936, Kulturní zábavní OS Rozvoj.

Strakonice, Státní okresní archiv:
OÚ Strakonice – kn č. 72 – jmenný index ke spolkovému rejstříku 1929–1948.
(ST)13/-kn č. 71; Kronika obecné školy Vacovice 1925–1939; Pamětní kniha pro obec Nahořany 1918–1955.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vacovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':