Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bezno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1833
1833-1836 hráli studenti v Bezně divadlo, poté se časem počet účinkujících tenčil a studetské divadlo zaniklo.

1865 založen řádný Spolek divadelních ochotníků, stanovy byly zapsány v pamětní knize.
Téhož roku postaveno nové jeviště vybavené 9 dekoracemi akad. mal. Frant. Majšaidra, jenž pro SDO vymaloval i oponu.
--------
Zápis v obecní kronice z roku 1881 také odkazuje k těmto kořenům ochotnického divadla v místě:
"27. listopadu 1881 odstěhoval se z Bezna správce dvoru Josef Bubeník, narodil se ve Všelisích, kdež jeho otec správcem dvoru byl. Žilť jmenovaný správce as 20 let v Bezně. Účinkoval při všech národních podnicích v obci. Jeho přičiněním zaraženo zde ochotnické divadlo, v němž také častokrát a výtečně hrával. Zpěvácký spolek Bezeňan (roku 1868) jakož i později Občanskou besedu účinně podporoval – vše krásné v obci těšilo se z jeho podpory výdatné."
----------
1879 ustavena Farní jednota Cyrillská "ku pěstování a zvelebení zpěvu chrámového." Ta již předtím pořádala besedy v hostinci Na Šmerhově, jejichž program sestával nejen ze zpěvu, ale i komických výstupů a jednoaktovek.
----------
1886 hrála školní mládež.

1887 Ochotnické divadlo v Bezně uvedlo na svém jevišti strenické ochotníky.
1899 aktivní rovněž Divadelní odbor dobrovolných hasičů.

1913 opět schváleny stanovy obnoveného Spolku divadelních ochotníků.
1922 dvě dětská představení.
SDO hrál i za 2. světové války.

1951 Spolek divadelních ochotníků zrušen.
1951 usnesení o zapojení do ROH Státních statků. Jednání neúspěšná.
1952 Dramatický kroužek Újezdní osvětové besedy.
1958 snaha o obnovení ochotnického divadla v místě - ustavení souboru Sokola.
Narušeno obnovou elektrifikace sokolovny.
Bibliografie:
KRONIKA obce – výpis 2006, webové stránky obce Bezno - http://www.bezno.cz/ - Informace o obci - Kronika. 2012.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 65.

SELLNER, Karel: Spolek divadelních ochotníků. (Bezno. Předtisk knihy o historii a kulturní činnosti obcí Boleslavska.) Uloženo: OÚ Bezno, zpráva Jiřího Pejška, starosty obce Bezno. 12. 4. 2006.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. PC ART. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

Thalie 1899, č. 5, s. 42, č. 8, s. 67.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/287/1913, SDO.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
12.924, Pl OD 1887 Staří mladí.

Obecní úřad:
Obecní kronika (Pamětní kniha 1865-1931).
Obecní kronika (2006).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
ka ŠO 2 : plakáty 1928-1937.
OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 13 spolkové agendy, manipulace 1916-1936.
ONV Mladá Boleslav, manipulace 1951-1954, sg 262.

Související Obrázky

Bezno, Ochotníci 1932
Bezno, Ochotníci 1934
Bezno, Ochotníci, H. Příleská, Člověk spravedlivý, 1934
Bezno, Ochotníci, jeviště na Šmerhově
Bezno, Ochotníci, Naši furianti
Bezno, Ochotníci, Naši furianti, s. a.


Mapa - Bezno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bezno, Ochotníci, H. Příleská, Člověk spravedlivý, 1934
Bezno, Ochotníci, jeviště na Šmerhově
Bezno, Ochotníci 1932
Bezno, Ochotníci, Naši furianti
Chyba databazoveho dotazu.