Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Obecné informace: Databáze a autorské právo

Databáze je nekomerční projekt, stále doplňovaný a přístupný veřejnosti.
Jde o to soustředit dosud nikdy neucelené informace o tom, jak se v uplynulých dvou stoletích hrávalo a v současnosti hraje ochotnické divadlo ve všech místech a spolcích či souborech naší vlasti. Základ byl položen v námi vydaném Místopisu českého amatérského divadla (2001, 2002), v současnosti rozpracovávaném do konkrétnější a detailnější encyklopedické databáze, která má pro současnost i budoucnost uchovat doklady o tomto velkém kulturním dědictví.

Databáze získává informace a dokumentační materiál (písemný i obrazový) z mnoha různorodých zdrojů - od souborů, osobností, pořadatelů přehlídek, z archivů, muzeí, novin a časopisů. Mnohdy pracuje s citacemi nejen částí, ale i drobných celků, obrazových dokumentů včetně fotografií.

Jde o velmi rozsáhlý výzkumný a studijní projekt (na webu je již přístupno k 1. 1. 2020 přes 223 tisíc hesel a obrazových i textových dokumentů a odkazů), který dává dohromady v poměru k jeho velikosti poměrně malá skupinka zpracovatelů, naštěstí podpořená externími ochotnými a dobrovolnými spolupracovníky.

Při přebírání již veřejně publikovaných dokumentárních textů či obrazových materiálů se databáze opírá o

Zákon 121/ 2000 Sb. § 31:
"(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu,

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně."


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.