Soubory: ZK ROH Leninových závodů / ZK ROH Škoda I / MěKS Esprit / Divadlo Dialog

 
 

Související Geografické celky

 
  Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1949
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
 
  Prolog:
V Plzni po roce 1945 působilo 32 souborů, avšak v období 1948-1953 většina z nich zanikla. Nejvíce divadelníků přešlo do nově založeného souboru ZK Škoda Plzeň. (Cesty českého amatérského divadla s. 181.)
**
1949 založen DS ZK ROH Leninových Závodů (později ZK ROH Škoda). Pod střechu klubu se podařilo soustředit výkvět plzeňských ochotníků. Divadelní soubor měl reprezentovat těžké strojírenství v Plzni.
1951 nastudován Jan Roháč z Dubé, režie dr. V. Kuchynka, ocenění na 21. JH, v DS též přední síly i z jiných souborů.. Princezna Pampeliška. Obě insc. zahráli i ve Vídni pro krajany.
V. Kuchynka jako režisér dal souboru základ a směr.
Též inscenace Muž s puškou, lesní panna, Jánošík slavily značné úspěchy.
**
Spolupráce plzeňské ochotnické špičky do 1953, DS v té době cca 80 členů, hry s velkým obsazením. I když se mnoho členů vrátilo do svých mateřských souborů, dobré vztahy se nezpřetrhaly a DS nadále spolupracovaly. Část z původního velkého seskupení se soustřeďila kolem Štěp. Maroviče a L. Puchingerové (a V. Kuchynky ?) 1953 zal. DS Medika, viz.
**
ZK ROH Leninových závodů - účasti na CP LUT DS ve strojírenství v Brně.
1954 - A. a V. Mrštíkové: Maryša,
Další část herců se soustředila okolo Max. Vlasáka a Vítězsl. Trčkové, vytvořila tak základ DS ZK ROH Škoda I, (Plzeň: Divadelní soubor I., Závodního klubu ROH Škoda,
cca od 1978 Divadlo Dialog pod vedením Vítězslavy Trčkové).
K nejúspěšnějším inscenacím, které získaly mnohá ocenění, patřily např. Chudák manžel, Maryša, Pan Kobkán vdává dceru, Kapitán přišel včas, Romantikové, Sen noci svatojánské, Cvrček u krbu, Petrohradský lichvář, Šibalství Scapinova, Slaměný klobouk, Meteor, Trojané, Křišťálová noc, Chrirurg Platon Krečet, Stekání s mládím, Žena ve svízelné situaci, Obětovaná Helena, Lucerna, Dům na předměstí, Maryla, Slavnost lampiomů…
Dětským divákům patřily pohádky mj. Žabka carevna, Čert na zemi, Vodník Pivoda, Zkoušky čerta Belínka, Moudrá ševcová, Čertův švagr… Komedie Žena ve svízelné situaci reprízována v různých obsazeních 10 let až do 1973.

Významnou částí činnosti bylo uvádění literárních pásem a večerů poezie, kde pod režijním vedením další protagonistky souboru, výborné herečky, režisérky a organizátorky Slávky Trčkové našli uplatnění zvláště mladí členové souboru. Též nejrůznější MJF včetně kabaretu.

V té době DS bez vlastní scény, proto představení ve volných dnech v plzeňském divadle (Malé divadlo a Komorní divadlo). Též zájezdová činnost. Řada úspěšných inscenací, mj. Maryla (Jirásek), Trójané (Corrinth).

1969 mezníkem fakt, že DS získal prostory v Měšťanské besedě v prostoru bývalého loutkového divadla a ze zanedbaných sklepních místností úsilím všech členů brigádnicky vybudoval pěkný divadelní areál.
Komorní scéna, později Divadlo Dialog.
Možnost zkoušet bez omezení se projevila v kvalitě - 8x JH (plus 2 účasti DS Okřídlený vůl, odnože/následníka Dialogu).
1970 Čapek: Věc Makropulos,
1971 Ostrovskij – Viníci bez viny – obě inscenace se dostaly do užšího výběru na JH.
1971 řada herců souboru se podílela na společném představení plzeňských ochotníků – Čechovově Rackovi, insc., která postoupila na JH.
1972 - Július Zeyer: Stará historie, JH.
1973 - Mrtvé duše, r. V. Trčková, ocenění na JH. Účast NP Svitavy, Divadelní žatva v Martině.
DS stále doplňován mladými herci, kterým se Trčková soustavně věnovala.
1974 - Nicola Manzari: Obecní hrdina, r. Slávka Trčková - Mezikrajová.
1976 - M. Bulgakov: Moliére. Účast NP Svitavy.
**
Od 1978 jako Divadlo Dialog.
----
Od 1978 studentská skupina Divadla Dialog - mj. Mir. Anton, Michal Hecht, Martin Choutka, Markéta Potužáková, Jaroslav Beneš, autorský soubor, Martin Choutka s Mír. Antonem psali a všichni společně hru dotvářeli na zkouškách, sami si vymýšleli a vyráběli kulisy, rekvizity a kostýmy. Režijní dohled měla Slávka Trčková.
Inscenace:
Talent, Všezato (autorská studentská představení),
D. Diderot: Jakub Fatalista, Výrobce bomb a mnoho pohádek
----

1978 - Dialog ZK ROH Škoda, E. Radzinskij: Rozhovory se Sokratem, režie Slávka Trčková. Držitel poháru A. P. Čechova 1978. Účast Mezikrajová, NP Svitavy. Účast na KP Divadelní přehlídka přátelství, Nejdek.
1978 - J. Jílek: O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku, režie Slávka Trčková.
1979 - B. Hrabal: Bambini di Praga, režie Slávka Trčková.
Představení Bambini di Praga navštívil i autor B. Hrabal, zapsal se do kroniky souboru: “Souboru Dialog, který mě svým pojetím dojal a nadchl - přátelsky B. H.”.

1976-1988 s Dialogem spolupracovali i profes. režiséři M. Rybák, J. Konečný, J. Samek a V. Beránek.
V 70. a 80. letech dále např. RUR, Rozhovory se Sókratem (Radzinskij), Nápoj lásky (Feiler), Jakub fatalista (Kundera), Dobové tance (Steigerwald), Yvonna, princezna burgundánská (Gombrowicz).

1980 M. Bulgakov: Puškin, režie Slávka Trčková, účast na KP v Horažďovicích, účast na JH
1981 pro Smetanův festival nastudována tragédie Záhuba rodu přemyslovského (Mikovec), režie Jiří Samek.
1981 Martin Choutka, Miroslav Anton: Talent aneb pohádka pro dospělé, režie Slávka Trčková,Miroslav Anton, autorské divadlo, účinkuje skupina mladých lidí.
1981 Pavel Černý: Výlet do pohádky, režie Pavel Černý, Slávka Trčková, autorské pásmo pohádek.
1982 Denis Diderot: Jakub Fatalista., režie Jiří Samek., scéna Jiří Mourek. Účast na KP Horažďovice.
1982 Nataša Tanská: Duel, režie Slávka Trčková. Aktovka pro dvě herečky, hrají Jana Sloupová, Iva Rozhoňová.
1982 Pavel Černý, Hana Krausová (Šiková): Pohádkový kabaret, režie Pavel Černý, Slávka Trčková. Autorské pásmo pohádek.
1983 Karel Steigerwald: Dobové tance, režie Jiří Samek, scéna Jiří Mourek. Účast na KP Horažďovice, účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.
1983 Martin Choutka, Miroslav Anton: Všezato aneb kovbojka pro dospělé, režie Slávka Trčková, Miroslav Anton. Autorské divadlo, účinkuje skupina mladých lidí.
1983 P. Grimm: Šíleně prolhaná princezna, režie Slávka Trčková.
1984 Aristofanes, P. Hacks: Dar z Olympu (Mír), režie Slávka Trčková, scéna Jiří Mourek, hudba Aleš Rypan.
1984 Božena Fixová: Drak pro princeznu, režie Slávka Trčková a Jiří Sedlák.
1985 bratři Čapkové: Ze života hmyzu, režie Jiří Samek, scéna Jaroslav Pleskal
1985 J. Janzcarski: Umřít smíchy, režie Slávka Trčková.Aktovka pro dvě herečky, hrají Jana Sloupová, Iva Rozhoňová
1985 M. Lisická, M. Bourek: Ženich pro čertici, režie Slávka Trčková.
1986 Jevgenij Švarc: Drak, režie Václav Beránek. Host KP Wintrův Rakovník.
1986 Pavel Bošek: Teta, režie Jiří Štrbík. Aktovka, účinkuje skupina mladých lidí.
1986 N. A. Někrasov: Petrohradský lichvář, režie Slávka Trčková.Aktovka.
1986 Hana Šiková, Anna Röschová: Pojďte s námi do pohádky, režie Slávka Trčková. Autorské pásmo pohádek.
1987 Švarc: Drak, 4. Divadelní Chodovraty.
1987 M. Gombrowicz: Yvonna, princezna burgundánská, režie Václav Beránek.
1987 Zd. Kozák: O bojácném Floriánkovi, režie Hana Šiková, Anna Röschová.
1988 M. Stieber: Stříbrný svatba, Svatební noc, režie Slávka Trčková. Dvě aktovky, hrají Hana Výšková, Pavel Beran, Josef Šik.
1988 B. Hrabal, úprava Ivo Krobot – Petr Oslzlý: Rozvzpomínání, režie Václav Beránek. Účinkování v brněnském Divadle na provázku a na JH.
1988 Jan Jílek: Hloupý Honza, režie Hana Šiková
1989 Cervantes: Zázračné divadlo, režie Slávka Trčková.
1989 Bohumil Hrabal – Ivo Krobot – Petr Oslzlý: Rozvzpomínání, r. Václav Beránek.

Polistopadové změny zasáhly částečně strukturu souboru, navíc ztratil zřizovatele.
Záštitu nad Divadlem Dialog převzalo KS Esprit, sem se uchýlily i další plzeňské OS, které postupně přicházely nejen o zřizovatele, ale především o své domovské scény.

Repertoár 90. let Večer aktovek - Protest (Havel) a Atest (Kohout), Zázračné divadlo (Cervantes), česká premiéra Zpráva o potopě (Reichel), Obětovaná Helena (Hildesheimer), Poslední léto (Murrel), JH.

1990 Miroslav Horníček: Malá noční inventura.
1991 V. Havel: Protest P. Kohout: Atest, režie Slávka Trčková. Účast KP Wintrův Rakovník - Host přehlídky.
1992 Pavel Kohout: Atest, režie Slávka Trčková.
1993 John Murrel: Poslední léto, režie Slávka Trčková. Na ObP Horažďovice - doporučení na 2. místě – Divadelní Třebíč, účast na JH.
1995 Jiří Reichl: Zpráva o potopě. Účast na ObP Horažďovice.
1996 Helena Lisická–Josef Miroslav Bourek: Ženich pro čertici, režie Slávka Trčková.
1997 Emil Hlavička a Ivo Hýbl, John Steinbeck: O myších a lidech.
1997 Wolfgang Hildesheimer: Obětovaná Helena, režie Slávka Trčková. Účast na ObP Horažďovice.
1998 William Gibson: Dva na houpačce, režie Stanislav Smitka.

1998 KS Esprit s razantně sníženým rozpočtem nebyl schopen provozovat Divadlo Dialog.
1998 smrt dlouholeté umělecké vedoucí, herečky a režisérky Slávky Trčkové, 50 let svého života věnovala ochotnému divadlu, v Plzni i celém českém ODi představovala autoritu.
Dialog za 50 let uvedl 135 inscenací.

Od 1999 vedoucí DS Dialog Kamila Komorousová.

2000 Dialog a Okřídlený vůl, D.I.Charms: Jelizaveta Bam, účast na ObP.
2000 Jan Jílek: Jak se broučci měli rádi, režie Kamila Komorousová.
2000-2001 vznikalo představení Přelet... několik lidí nadšených hronovskou dílnou Michala Hechta se rozhodlo pro neverbální zpracování díla K. Kesseyho "One Flew Over the Cuckoo´s Nest, které vyšlo v českém překladu pod názvem Vyhoďme ho z kola ven a bylo v roce 1975 zfilmováno Milošem Formanem jako Přelet bad kukaččím hnízdem. Až divadelní seminář v létě 2001 v Hronově a Šumperku měl na svědomí první kroky k uskutečnění.
Dramatizace do neverbálna, e-mailová a mobilní režie - Michal Hecht, j.h.
Přítomná a dálkově ovládaná režie Miroslav Elgr.
2002 - na motivy románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem: Přelet, r. Michal Hecht. Účast Za vodou, Kralupy nad Vltavou. 2004 účast na JH.

2003 - Felicien Marceau: Drobeček, r. Kamila Komorousová. Účast Za vodou, Kralupy nad Vltavou.

Pohybové divadlo. Účast ŠP, Semilský paroháč.
2005 - na motivy O.Wilda Obraz Doriana Graye: Plakát Dory Gray, režie Michal Hecht. Opět nonverbální divadlo - o světě současného šoubyznysu. "Každé gesto má v inscenaci váhu. ...Zábavné představení zaujme množstvím přesně odpozorovaných jednotlivostí ze života i hlubším poselstvím výsledného tvaru. Technicky zdařilé využívání stínového divadla vytváří takřka dojem multimediální produkce." Účast na ObP. Účast Za vodou, Kralupy nad Vltavou. Účast na Sokolovská čurda.
Horažďovice, Techtle UTeBe. Účast Dařbujána Kakrháňáková, Plzeň.
2007 - Jean Dell a Gérald Sibleyras: Takový malý žertík, režie Jana Kubátová (členka DJKT Plzeň), hrají Marie Chmelíková, Pavel Bárta, Radim Brejcha, Eva Markvartová, Petr Vodica. Jiskřivá společenská komedie, hra získala i ocenění jako nejlepší francouzská hra roku.
--------------

2019 byly součástí Divadla Dialog tyto soubory:
Amceth, Divadlo JakoHost, Divadlo Maebh, exLudvíci, Chlupatej kaktus, Klenba, Orákulum, Propadlo, Sofranza, Spodina, Výskum, Zrcadlo a Žumbera.
 
  Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 127; 2001, s. 108.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 181.

CIKÁNEK, Milan: Západočeská: Horažďovice. Z krajských přehlídek. Amatérská scéna 1982, č. 5, s. 6 - 7.

DIVADLO Dialog 1949-1989. Dějiny souboru, přehled inscenací, soupis členů. Plzeň, Dům kultury ROH 1989. 45 s. kART.

DOLANSKÁ, Slávka: Tři divadelní večery v Kutné Hoře. (Paličova dcera.) Ochotnické divadlo 1961, č. 6, s. 128.

25 LET divadelního souboru I. ZK ROH n. p. Škoda Plzeň. AS 1974, č. 12, s. 7-9. kART.

EKP: POŠÍVAL, Zdeněk: Horažďovice, Západočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. AS 1980, č. 5, s. 6–7.

ETLÍK, Jaroslav. O Chodovratech - tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202 - 203.

FELZMANN, Rudolf: Západočeská oblastní přehlídka. AS 2004, č. 2, s. 16–17.
Plzeň, Na dotek.
Sokolov, Plešatá zpěvačka

GARDAVSKÝ, Vladimír: Batěk a Holík dovážejí macIvora. Pzeňský deník, 6. 2. 2007

GARDAVSKÝ, Vladimír: Divadlo dialog přesvědčilo, že Drobeček patří na scénu.Plzeňský deník, 2003

GARDAVSKÝ, Vladimír: Jana Kubátová rozehrála jiskřivou komedii. Plzeňský deník, 22.5.2007

GARDAVSKÝ, Vladimír: Plzeňský Jakub. Amatérská scéna 1982, č. 4, s. 4.

GARDAVSKÝ, Vladimír: V Dialogu kraluje pohyb. Plzeňský deník, 22. 9. 2005

HULEC, Vladimír: Té lidské řeky proud. 43. Šrámkův Písek (28.5. – 30.5.2004)(viz texty u přehlídky)

CHMELÍKOVÁ, Marie: Dialog zahrál na festivalu v Německu. Plzeňský deník, 22. 11. 2007

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KRAUS, Michal: Ochotnický soubor Dialog. Diplomová práce. Plzeň, PF 1988.

KVANTITA není vždy kvalita. (Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích.) Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dramaturgicky objevné Horažďovice. AS 2003, č. 2, s. 15–16.
Karlovy Vary, Mor.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2006 - dobrá přehlídka. AS 2006, č. 2, s. 18-19. Foto:
Karlovy Vary, Koně
Sokolov, Na dotek

ONDRÁČEK: Karlovarský harlekýn. Přehlídka kraj. amatérských divadelních souborů. Amatérská scéna, 22, 1985, č. 9, s. 4. - 1 obr.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Dvě západočeská zastavení. Krajská přehlídka amatérského divadla v Horažďovicích. AS 1993, č. 6, s. 14.
Karlovy Vary, Faust, Markéta, služka a já.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeští divadelníci v Horažďovicích popatnácté. AS 1998, č. 2, s. 7.

ROLEČKOVÁ, Eva: Horažďovice mezi psem a vlkem. AS 1990, č. 7, s. 8–9.

TRČKOVÁ, Vítězslava: Divadlo Dialog 1949-1989. Plzeň, DK ROH 1989. 45 s. SA Milan Strotzer.

ZÁVODSKÝ, Vít: Ve Zlíně se klube zbrusu nová přehlídka. AS 2005, č. 6m, s. 24-27. Foto:
 
 

Související Texty

 
 

Související Soubory

 
 

Související Osobnosti

 
 

Související Přehlídky

 
 

Související Ročníky přehlídek

 
 

Související Bibliografie

 
 

Související www odkazy

 
 

Související Přílohy

 
 

Související Videa

 
 

Související Obrázky

50.JH, Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Michail Bulgakov: Puškin
50.JH, Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Michail Bulgakov: Puškin
57. JH Plzeň, Dialog, Drak, r. V. Beránek,1987.
57. JH,  Plzeň, Dialog, Drak, režie V. Beránek, 1987.
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet., JH 2004
Plzeň, Dialog, Drak
Plzeň, Dialog, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog, O myších a lidech, 1997
Plzeň, Dialog, Přelet, 2004
Plzeň, Dialog, studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog, studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog, Talent, 1980
Plzeň, Dialog, Vlasák Maxmilián ve hře Karla Čapka Věc Makropulos
Plzeň, Dialog, Všezato, 1971
Plzeň, Dialog, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog, Všezato, 1978
Plzeň, Divadlo Dialog, D. Diderot: Jakub fatalista, 1982
Plzeň, Divadlo Dialog, Rozvzpomínán, JH 1989
Plzeň, DS Škoda  ZK ROH, Stará historie, 1972
Plzeň, DS ZK Škoda I., R.U.R., 1975
Plzeň, DS ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Plzeň, ZK Škoda I, Moliere, 1976


 
 

Související Alba

 
 

Mapa působení souboru - ZK ROH Leninových závodů / ZK ROH Škoda I / MěKS Esprit / Divadlo Dialog

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
 
  Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
 
Plzeň, DS Škoda  ZK ROH, Stará historie, 1972
Plzeň, Dialog, Talent, 1980
Plzeň, DS ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Plzeň, DS ZK Škoda I., R.U.R., 1975
Plzeň, Dialog, Všezato, 1971
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet., JH 2004
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, O myších a lidech, 1997
Plzeň, ZK Škoda I, Moliere, 1976