Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1974 - Školení pedagogických pracovníků věnujících se dramatické výchově dětí, Jičín a Náchod

Začátek: 1974
Pořadatel: OKS
Soustavné školení pedagogických pracovníků vedené metodiky dramatické výchovy OKS.
Složení seminaristů bylo zejména z řad učitelů 1. až 9. ročníku zaměřujících se na dramatickou výchovu dětí.
Účastníci docházeli pravidelně, čímž bylo možné plánovat návaznost jednotlivých lekcí.
Náplň seminářů: rozcvička, pohybové improvizace na určité téma, práce na textu a na závěr diskuze (v rámci níchž probíhalo hodnocení i plánování další práce).
Metodické ukázky práce se prováděly většinou přímo s dětmi (každý seminář byl pro letora novou zkušeností v rychlém navázání kontaktu, vytvoření vhodného pedagogického klimatu a kladl tedy značné nároky na pedagogický takt a psychologický postřeh, co s dětmi, které vidí prvně v životě, může za 2—3 hodiny dokázat a ukázat).
Metodické ukázky práce s různými věkovými stupni dětí dokázaly nutnost respektování vývojových zvláštností příslušného věku, zároveň však přinášely možnost prozkoušet, jak dalece jsou některé náměty použitelné pro různé věkové stupně bez zásadních změn v přístupu (např. při výběru textů).
Soustavné semináře umožnily sledovat zaměření jednoho lektora v širším časovém záběru, poznat jeho přístupy k různým druhům dramatické hry. Zhodnotit vliv jeho osobnosti jako vedoucího. Tvořivě se nechat inspirovat jeho koncepcí i jednotlivostmi.
Diskuse ukázaly, že seminaristé získali odvahu k experimentu. Více si všímali dětí, snažili se poznat jejich sklony, vycházeli z nich při uvolňování jejich fantazie. Sami se snažili hledat nové prostředky, aby to děti bavilo. Snažili se také o navázání dobrého kontaktu s dětmi a vytvoření atmosféry důvěry.
Bibliografie: VOBRUBOVÁ, Jana: Dětská dramatická hra je jenom hra?, Amatérská scéna, roč 11, č. 7, červenec 1974, s. 17-18.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':