Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1962 - Cyklus pořadů ČT Než se zvedne opona

Začátek: 196201
Pořadatel: Česká televize
Československá televize připravila pro ochotníky cyklus pořadů pod názvem Než se zvedne opona. Lednová zahajovací relace byla věnována přípravě adeptů divadelního umění na AMU. V přehledu se diváci seznámili se vším, co musí znát herec, režisér, výtvarník a dramaturg, než začne pracovat v divadle. Pozornost byla věnována významu ochotnického divadla v minulosti, zejména ochotnického divadla obrozenského a pokrokového dělnického divadla 20. a 30. let našeho století. Druhá lekce, která následovala asi šest neděl po první, odpovídala na otázku, jaký je smysl a poslání ochotnického divadla v současnosti, a dále se zabývala problémy dramaturgie. Pozornost byla věnována nejen problematice výběru hry pro soubor, ale i o otázkám autorova přístupu k dramatické tvorbě a jeho práce na hře. Další lekce byly věnovány postupně režii, herectví, scénografii a jevištní technice. V závěrečném večeru byly uvedeny ukázky práce divadelního souboru a probrány nejprogresívnější formy ochotnické práce, jakými jsou ochotnická studia při profesionálních divadlech, lidové školy umění, připravované ochotnické scény a ostatní nové prvky ochotnického divadla současnosti a nejbližší budoucnosti.
Cyklus byl koncipován tak, aby vzbudil zájem o divadlo, poučil o divadelní práci, o její obtížnosti a složitostí, o významu ochotnického divadla v období dovršování kulturní revoluce. Aby dal i zkušeným ochotníkům to, co jim nedá sebelépe připravené a promyšlené školení, protože televize má
možnosti, které nenajdete v žádném okrese nebo kraji, ani v kursu ústředním. Může například názorně ukázat a vysvětlit podstatu stylu herectví předvedením ukázek dvou nebo i více vynikajících umělců různého uměleckého založení, může na nejvyšší umělecké i technické úrovni předvést třeba práci scénografa, divadelních dílen, využití nových technických možností atd. Soubory byly vyzvány k zorganizování pravidelného společného sledování televizního cyklu a o jednotlivých relacích besedovat.
Bibliografie: em: Než se zvedne opona... Ochotnické divadlo 1961, č. 12., str. 271.

Související Geografické celky

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':