Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1960-1963 - Lidová dramatická konzervatoř, Plzeň

Začátek: 1960
Konec: 1963
Pracovníci na okrese Plzeň-sever došli k názoru, že jednou z cest ke zvýšení úrovně ochotnických představení je dlouhodobé systematické a praktické školení. Proto v roce 1960 zřídili tříletou Lidovou dramatickou konservatoř a získali za lektory přední odborníky činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. Tím se začala uskutečňovat současně účinná spolupráce profesionálních divadelníků s ochotníky – spolupráce nového typu.

Studium bylo rozvrženo na tři roky ve dvou větvích – herecké a režijní. Ve čtyřech hodinách týdně a pětiměsíčním semestru se vyučovaly v herecké větvi tyto předměty: marx-leninská estetika (50 hodin), dějiny divadla (60), herecká výchova (200), hlasová výchova (80), pohybová výchova (60) a líčení (20 hodin). V režijní větvi: marx-leninská estetika (50 hodin), dějiny divadla (60), režijní a herecká výchova (190), hlasová výchova (60), pohybová výchova (40), scénografie (20), dramaturgie (30), malé formy a dětské divadlo (10) a líčení (20 hodin).

Od posluchačů se v jednotlivých ročnících vyžadovalo:

A. HERECKÁ VĚTEV
I. ročník: Byl společný pro obě větve, hereckou i režijní. Po absolvování prvého ročníku musí být posluchač jevištně ukázněn, musí ovládat svou pozornost k hlavním jevištním objektům, určovat svůj vztah k faktorům a předmětům, správně hodnotit fakta v daných okolnostech, naučit se jevištní souhře s partnerem a rozněcovat svou fantazii. V závěru roku na základě těchto zkušeností vytvořit jednoduchou, sobě blízkou dramatickou postavu ve zdramatizované povídce.
II. ročník: Na závěr druhého ročníku musí posluchač ovládat principy práce na dramatické postavě.
III. ročník: Třetí ročník je od druhého semestru opět spojený s režijní větví a posluchači nastudují ucelené dramatické dílo. Při práci na tomto představení použijí a prohloubí své dosud získané znalosti a zkušenosti. Nastudované představení bude sloužit jako podklad k závěrečnému absolutoriu.

B. REŽIJNÍ VĚTEV
I. ročník: Společný s posluchači herecké větve.
II. ročník: Na závěr druhého roku musí posluchač režie ovládat základy režijní práce, tj. rozbor, zpracování režijní knihy, zvládnutí jevištního prostoru ve smyslu ideového rozboru, osvojit si výrazové prostředky režijní práce a prohloubit výtvarný smysl.
III. ročník: Zde se naučí posluchač hlavně práci s hercem. Dále bude sledováno jeho budoucí organizační a pedagogické poslání v souboru. Posluchači budou absolvovat samostatnou režijní práci buď s posluchači konservatoře, nebo se svým mateřským souborem.

50 posluchačů, rozdělených do pěti tříd, úspěšně absolvovalo první ročník a vstoupilo do druhého.

Výsledkem celé akce bude, že po dvou letech nám každoročně vyjde ze školy asi 50 absolventů – ochotníků, kteří nabudou nejen teoretického a praktického vzdělání a posílí řadu ochotnických souborů, ale o kterých předpokládáme, že získané vědomosti budou v souborech předávat, takže bude naplněno to, co je v cílech i úkolech Konservatoře.

Poznámka: Tento text vychází ze zprávy o realizaci 1. ročníku vzdělávacího projektu.
Lektoři: Členové uměleckého souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni (Ryšlink, Baťka, Nehonský a jiní) a metodik LUT z okresu Plzeň-sever (Pták).
Posluchači: 50 v 1. ročníku konzervatoře.
Bibliografie: CIRNFUS, Bohuš: Ochotnická studia / Lidová dramatická konzervatoř. Ochotnické divadlo 1961, č. 11, str. 246-247.

Související Organizace

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':