Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1961-1962 - Krajské divadelní studio Východočeského kraje, Hradec Králové a Pardubice

Začátek: 19610901
Pořadatel: Odbor školství a kultury Východočeského KNV v Hradci Králové
Osvětový dům Hradec Králové
Divadlo Vítězného února Hradec Králové
Východočeské divadlo Pardubice
Na návrh krajského pracovního sboru pro divadlo rozhodl Odbor školství a kultury Východočeského KNV o ustavení dvou Krajských divadelních studií Východočeského kraje, a to při Divadle Vítězného února v Hradci Králové a při Východočeském divadle v Pardubicích.
Studium bylo koncipováno jako dvouleté, a to do 20 lekcí, které budou probíhat jednou měsíčně, vždy v sobotu odpoledne a v neděli (v poslední sobotu a neděli v měsíci).

UČEBÍ NÁPLŇ LEKCÍ:
a/ teoretická přednáška nebo seminář (2 hod.)
b/ návštěva divadelního představení
c/ praktické cvičení (5 hod.)

Účastníci si musí během 2 let osvojit základní znalosti v oboru:
a/ historicko-teoretickém
b/ dramaturgii
c/ režii
d herectví

S ostatními uměleckými disciplínami, jako je hudba, zpěv, tanec, výtvarné umění budou seznámeni jen informativně.

Pořad jednotlivých lekcí bude mít v zásadě následující pracovní náplň:
V TEORETICKÉ ČÁSTI:
a/ přednáška o některém uměleckém problému
b/ seminář k přednášce
c/ povinná četba

V PRAKTICKÉ ČÁSTI:
a/ dechová cvičení, pohybová výchova
b/ hlasová cvičení
c/ technika soustředění
d/ citová paměť
e/ fantazie
f/ etudy

Dvouleté studium bude ukončeno zkouškou, při které posluchači odvedou vlastní režijní práci, a pohovorem, který prokáže posluchačovu zasvěcenost o uměleckých problémech, s kterými se po dva roky seznamoval. Každému posluchači bude vydáno osvědčení.

Účastník zaplatí 300 Kč za celé studium. Výlohy spojené se studiem (cestné, stravné) uhradí Osvětový dům v Hradci Králové.

Návrh obsahuje i podrobný návrh osnov studia, a to i pro druhý rok činnosti (1962-1963).
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
– Umění a společnost
– Umění jako nástroj poznání
– Některé problémy realismu
– Dějiny divadla
– Dějiny buržoasní společnosti
– První kritiky buržoasie v divadle
– Divadlo spojené s dělnickou třídou
– Sovětské divadlo a sovětská problematiky
– České divadlo po roce 1918 a rozkvět české divadelní avantgardy
– Brechtovo epické divadlo a jeho význam pro rozvoj současného dramatu aj.

PRAKTICKÁ TÉMATA:
– Přístup k textu
– Dramaturgický rozbor a práce s textem
– Režijní a herecký rozbor divadelního textu
– Herecké soustředění
– Pohyb, gesto, řeč
– Výtvarná stránka
– Hudba, zpěv, tanec
– Základy režijní techniky
– Žánr hry
– Rytmus představení
a jiné.
Bibliografie: CIRNFUS, Bohuš: Ochotnická studia / Návrh na ustavení Krajského divadelního studia Východočeského kraje. Ochotnické divadlo 1961, č. 11, str. 244-245.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':