Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1961-1962 - Ochotnické studio při Divadle bratří Mrštíků v Brně

Začátek: 19610916
Pořadatel: Divadlo bratří Mrštíků Brno
"Ředitel divadla bratří Mrštíků v Brně Jaropslav Tumlíř spolu s Janem Fišerem, vedoucím režisérem, režisérem dr. Z. Dopitou, výtvarníkem M. Zezulou, dramaturgyní L. Bařinkovou a členy uměleckého souboru L. Billovou, J. Hliňákovou, J. Duškem, L. Lakomým, V. Pavlarem, V. Pfeifferem, B. Synkem se zavázali, že k oslavě 40. výročí založení KSČ a z vděčnosti za to, co strana vykonala pro československé divadelnictví, zřídí a povedou při Divadle bratří Mrštíků v Brně OCHOTNICKÉ STUDIO, kde se ochotničtí pracovníci Jihomoravského kraje, hlavně příslušníci mladé generace, budou vzdělávat tak, aby mohli lépe a poučeněji pracovat k zvýšení aktivity kulturně politického poslání i umělecké úrovně svých soudruhů."
Školení mělo trvat vždy jednu divadelní sezónu, a to od září do konce června, každou sobotu a neděli. Na programu měly být přednášky, semináře a praktická cvičení herců, režisérů i jevištních výtvarníků. Práci studia ukončí posluchači nastudováním současné hry.

Rámcový program Studia:
– Poslání divadelního ochotnictví v socialistické společnosti
– Estetika divadelního umění
– Spolupráce ochotnických a profesionálních divadelníků
– Zásady dramaturgie a praktická stavba dramaturgického plánu
– Výchova herce
– Režisérova příprava a práce s hercem
– Výtvarná spolupráce
– Použití scénické hudby
– Líčení
– Technika jeviště

Do Studia by mělo být přijato 30 posluchačů. Pracovníci divadla nebudou za svou činnost ve Studiu honorováni a věnují svou práci jako dar straně.
Praktická cvičení se měla konat každý týden, vždy v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.

Poznámka: Citováno z článku v časopise Ochotnické divadlo (viz Bibliografie).

REALIZACE výše uvedeného záměru:

Z přihlášených zájemců o školení bylo vybráno 35 posluchačů.

Studio bylo zahájeno besedou ředitele Divadla bratří Mrštíků Jaroslava Tumlíře s posluchači dne 16. 9. 2021. Následovala přednáška Jiřího Beneše o poslání divadelního ochotnictví v socialistické společnosti.
Plánovány byly další přednášky, rozpravy a praktická cvičení:
Dějiny divadla lektora Dr. Zdeňka Dopity;
Jak budovat ochotnické soubory a čím naplnit jejich vnitřní život (lektor Jaroslav Tumlíř);
Zásady dramaturgie a sestavení dramaturgického plánu (lektorka L. Bařinková);
Herecká výchova (lektoři členové uměleckého souboru a Jana Kuršová-Kalášková);
Kurs výslovnosti cizích slůov;
Režijní výchova (lektioři Jan Fišer, Dr. Zdeněk Dopita a Jiří Jaroš);
Základy jevištního výtvarnictví (lektor Milan Zezula);
Počítáno bylo dále s obeznámením posluchačů s funkcí a použitím osvětlovací a zvukové techniky, s funkcí a použitím scénické hudby, s teorií a praxí líčení.
V druhé polovině sezóny se počítalo s prací posluchačů na inscenacích za asistence členů uměleckého souboru divadla a jeho technických pracovníků.

Svoji první sezónu zakončilo studio veřejným vystoupením absolventů (dramatizace Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky a úryvky z Brechtových her).
Absolventská vysvědčení získalo 35 žáků.
Lektoři: Pracovníci Divadla bratří Mrštíků v Brně, mj. Vilém Pfeiffer, Jiří Dušek, Ladislav Lakomý a Jaroslav Tumlíř.
Posluchači: Záměr – 30 posluchačů
Bibliografie: CIRNFUŠ, Bohuš: Ochotnická studia / V Brně zahájeno. Ochotnické divadlo 1961, č. 11, str. 244.

LHOTOVÁ, Olga: Společná odpovědnost / Také v Brně už začali. Ochotnické divadlo 1961, č. 12, str. 275.

Ochotnické studio při Divadle bratří Mrštíků v Brně. Ochotnické divadlo 1961, č. 6, str. 120.

Z ochotnického života / Brno, Ochotnické divadlo, 1962, č. 8, str. 189.

Související Organizace

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':