Databáze českého amatérského divadla

Vzdělávací projekty: 1960-1961 - Třída Herecké práce, Hradec Králové a Pardubice / Východočeský kraj

Začátek: 1960
Konec: 1961
Pořadatel: Krajský pracovní sbor pro divadlo ve spolupráci s okresními poradními sbory pro divadlo ve Východočeském kraji
Třída herecké práce je název školení, které bylo koncipováno do 10 soustředění v průběhu divadelní sezóny 1960/1961 konaných o sobotách a nedělích, a to střídavě v Hradci Králové a v Pardubicích. Soustředění začínala vždy sobotní přednáškou, pokračovala zhlédnutím představení v tom kterém krajském divadle a následnou diskusí k představení vážící se k právě probíranému tématu. V neděli se konala další přednáška. Účastníci oceňovali vysokou úroveň přednášek, z nichž zaujala nejvíce přednáška dr. Milana Obsta o moderním divadle.

Spolu s tímto školením nejvyspělejších ochotníků probíhala ve všech okresech Východočeského kraje školení ostatních ochotníků v okresních třídách herecké práce. Bylo jich 16, v některých okresech dvě i tři oddělení. Osnovu zpracovali členové KPS Josef Vavřička a Jan Patera. Školení v podstatě vyčerpávalo teoreticky a ve značné míře i prakticky základy herecké práce.

Osnova školení:
1. Seznámení posluchačů se čtením hry, s autorem a jeho dílem, s hrou samotnou (žánr, doba, místo, děj hry, hlavní rysy jevištních postav, idea atd.), dále s jazykem autora a společenským posláním hry.
2. Dramatické druhy a jejich herecké ztvárnění. Seznámení s historií dramatu a se stavbou divadelní hry. Seznámení posluchačů s vybranými žánry prostřednictvím ukázek předvedených profesionálními herci.
3. První setkání herce s rolí – seznámení se s hrubými rysy postavy, s jejími povahovými vlastnostmi, charakterem, společenským zařazením. Pochopení významu životopisu postavy, naučení se vyhledávání pomocného materiálu ke studiu, ověření vlastních předpokladů pro vytvoření role, seznámení se s technikou herecké práce.
4. Jevištní řeč – základní pravidla ortoepie, kultura a srozumitelnost řeči, především však řeč, jako nástroj slovního jednání.

V dalších lekcích se posluchači seznamovali s charakteristikou postavy, s problematikou vztahů k ostatním postavám, s průběžným jednáním, dále pak s pohybem a gestem na jevišti. Posluchači pochopili význam pohybových etud, nacházeli cestu k pomocnému obrazovému materiálu. V posledních lekcích pak šlo o přetvoření dramatické postavy v jevištní postavu. Posluchači se setkali s problémy psychofyzického jednání, podtextu, vnitřního monologu, temporytmu atd.
Samostatná lekce byla věnována základům maskování.
Lektoři: Milan Obst
a další
Posluchači: 35 ochotníků v krajské Třídě herecké práce.
Nezjištěný počet v okresních Třídách herecké práce.
Osobnosti: Milan Obst
Josef Vavřička
Jan Patera

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':