Databáze českého amatérského divadla

Texty: Knihovnička Luďka Richtra - AS 2009, č. 1

Knihovnička Luďka Richtera

Ti, kdo navštěvují Loutkářskou Chrudim, nemohli minout „stánek“ s nabízenou divadelní literaturou z produkce občanského sdružení Dobré divadlo dětem, personifikovaného především v osobách Luďka Richtera a jeho manželky Věry. Luděk Richter je krom jiného loutkář, dramatický autor, režisér, herec a principál nezávislého divadla Kejklíř, divadelní pedagog, lektor nesčetného počtu divadelních přehlídek, seminářů a dílen, zakladatel o. s. Dobré divadlo dětem, divadelní kritik a publicista, ale také – až na výjimku – autor titulů, které „stánek“ nabízí.
Ne všichni divadelníci přijíždějí do Chrudimi, respektive na Jiráskův Hronov, kde si mohou povšimnout toho, co jim nabízí Dobré divadlo dětem, o. s., ku pomoci jejich orientace v různých divadelních disciplínách, pro jejich hledání inspirace a poučenou tvůrčí divadelní práci. Nabídka je to přitom chvályhodná; zejména proto, že se dotýká základních poznatků, bez nichž se sotva který divadelní tvůrce obejde, a také že jsou tyto poznatky zprostředkovány autorem těsně spjatým s amatérským divadelním děním, znalým jeho potřeb, možností a také bílých míst v jeho teoreticko-praktické vybavenosti. Konečně také proto, že jsou věnovány problematice, která je v divadelní literatuře zpracována jen spoře.
Většina titulů je sice orientována k určité oblasti či druhu divadla (divadlo pro děti, inscenování pohádek, loutkové divadlo), ale stejně tak je většina výbornou pomůckou tvůrcům divadla jakéhokoliv typu. Slůvko pomůcka je zde použito záměrně, neboť jde o publikace určené především těm, kdo nemají teatrologické vzdělání, o práce psané srozumitelným jazykem a v rozsahu stravitelném i pro ty, kdo by sotva kdy sáhli po objemnější odborné literatuře.
Tato „Knihovnička Luďka Richtera“ čítá v současnosti 10 titulů. Postupně, ve čtyřech tematických blocích – dramaturgie a divadlo (nejen) pro děti; inscenování pohádek; loutkové divadlo; texty her – je v tomto a následných číslech AS nabízíme k pozornosti amatérských divadelníků. (MS)

Knihy vydané zčásti za přispění Ministerstva kultury ČR lze získat na adrese: DOBRÉ DIVADLO DĚTEM – Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež, Chopinova 2, 120 00 Praha 2: 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz.


Luděk Richter
Praktická dramaturgie v kostce

Publikace seznamuje zájemce se základy divadelní tvorby. Na přehledně vyloženém teoretickém základu s jasným směřováním do inscenační praxe, podloženým řadou konkrétních příkladů a dokladů, se čtenář dozví, jak vypadá proces vzniku divadelní inscenace a jak se na ní podílejí jednotlivé složky, jaký je smysl a obsah dramaturgie a jednotlivé kroky dramaturgovy práce: z čeho vybírá, jaká jsou kritéria výběru, co a jak by měl probrat při poznávání předlohy, jak na základě tohoto poznání vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci a konečně jak dle ní upravit text pro inscenaci. 60 stran, 48 fotografií, 68 kreseb, 59 Kč.


Luděk Richter
Co skrývá text

Dramaturgicko-režijní úvahy nad oblíbenými literárními předlohami divadla pro děti, dětského a mladého divadla. Kniha obsahuje komentáře k čtyřiceti nejčastěji inscenovaným prózám a hrám: lidovým pohádkám, pohádkám H.Ch. Andersena, K. Čapka, P. Grovese, J. Koláře, K. Masaa a M. Slavíka, M. Mašatové, A.A. Milneho, T. Pěkného, Antoina de Saint Exupéryho, J. Thurbera a J. Wericha, povídkám R. Bradburyho, B. Jacquese, A. Lindgrenové či Sakiho, novelám V. Dyka, W. Saroyana a O. Wilda, baladám K.J. Erbena a R. Jefferse i hrám tzv. lidových loutkářů.
Úvahy se zabývají jak obsahovými stránkami předloh (téma, postavy, motivy…), tak jejich zvláštnostmi formálními i předpoklady pro divadelní uchopení. Ukazuje prakticky inscenátorům, na čem je ten který text založen, co hrozí při porušení jeho stěžejních prvků, co by nemělo být opominuto, čemu je třeba se vyhnout a co naopak musí být řešeno při inscenační práci jinak, jaké jsou základní stavební kameny a funkční vztahy, přednosti a nebezpečí, potence a impotence těchto textů. Protože jde o obecné dramaturgické problémy textů pro divadlo vůbec, o zákonitosti vztahu literárního textu a inscenační praxe, o zákonitosti literatury a zákonitosti divadla, může publikace sloužit jak jako příspěvek k inscenování komentovaných titulů, tak jako učebnice uvažování o divadle a jeho dramaturgických předpokladech obecně. 128 stran, 99 Kč.


Luděk Richter
O divadle (nejen) pro děti

Souhrn úvah je seřazen podle témat, jimiž se zaobírají. Jde o témata natolik různorodá, jako je různorodý okruh čtenářů, jimž jsou určena: od divadelníků přes rodiče a učitele až po pořadatele, teoretiky a kritiky – kteří jsou všichni také a především úplně normálními, nezaškatulkovatelnými lidmi: O divadle a tvorbě, O těch, co ho dělají, O dětech a divácích vůbec, O rodičích, škole a učitelích, O pořadatelích a hodnotách a O poznávání divadla, festivalech a kriticích. Přemýšlivé počtení jako námět k přemýšlení. 132 stran, publikaci lze získat při nákupu knih DDD v ceně od 200 Kč zdarma jako dárek, nebo samostatně za 75 Kč.

Související Osobnosti

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':