Databáze českého amatérského divadla

Texty: Divadlo jednoho herce SČDO 2009: Vyhlášení a propozice

Divadlo jednoho herce SČDO 2009
Memoriál Slávky Trčkové
Vyhlášení a propozice

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje IX. ročník soutěže divadla jednoho herce SČDO 2009 – Memoriál Slávky Trčkové.
Posláním soutěže je:
a) propagovat tvorbu v oboru jednoho herce mezi širokým okruhem amatérů;
b) analýzou výkonů v soutěžních kolech přispívat k záměrné koncepci a realizaci principů sólového herectví;
c) aktivity amatérských herců a režisérů v tomto oboru orientovat k formování náročnější koncepce hereckých výkonů vůbec;
d) vybrat špičkové amatérské výkony a doporučovat je na přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov a na bienále profesionálních herců.
Soutěž je otevřena všem neprofesionálním interpretům v činoherním, loutkohereckém a mimickém projevu z České republiky. Soutěžní výkony mohou čerpat z nejrůznějších předloh a podkladů, pokud se jim podaří vytvořit základ pro skutečnou hru. Skutečnou hrou se rozumí výkon jediné dramatické postavy nebo postav, výjimku tvoří skupina dramatických postav spojených do celku výkonu společným tématem. Zásada jediné dramatické postavy se nevztahuje na loutkoherecký, podobně jako v mimickém výkonu.
Minimální rozsah soutěžního výkonu se předpokládá 40 minut, inscenace v loutkohereckém, v mimickém projevu a inscenace určené dětem 25 minut.
Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou regionální (oblastní) kola či výběry, které musí proběhnout do 8. března 2009. Druhým stupněm je národní přehlídka v Kaznějově, která se bude konat 25.– 26. dubna 2009.
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné regionální (oblastní) přehlídky či výběru.
Přihlášky do soutěže se podávají na tiskopisech Přihláška – evidenční list souboru a inscenace (viz příloha d´ARTAMANu číslo 5/2008 a web SČDO na adrese http://scdo.webpark.cz/) na kontaktní adresy oblastních předsednictvech SČDO, popř. Divadelního centra Podbeskydí na severní Moravě a Volného sdružení východočeských divadelníků ve východních Čechách spolu s přihláškou se posílá textová předloha (libreto minického výkonu) do 31. ledna 2009, nestanoví-li organizátoři regionálních (oblastních) kol jiný termín.
Pořadatelé regionálních (oblastních) kol či výběrů jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a výsledcích regionálního (oblastního) kola či výběru, včetně uvedení členů odborné poroty a jejich odborného hodnocení inscenace, a s přihláškami doporučovaných inscenací zaslat tajemnici předsednictva SČDO na adresu Ludmila Panenková, 17. listopadu 2, 405 01 Děčín I, nejpozději do 13. března 2009. O zařazení inscenace do soutěžního programu národní přehlídky rozhodne programová rada předsednictva SČDO do 23. března 2009. Nedílnou součástí národní přehlídky je rozborový seminář, na kterém je účast soutěžících více než žádoucí.
Finanční podmínky regionálních (oblastních) kol stanoví jejich pořadatelé. Soutěžícím interpretům národní přehlídky a dále režisérovi a jednomu jevištnímu technikovi (zvukař, osvětlovač), kteří pro dopravu používají veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus) bude hrazeno cestovné podle cestovních dokladů, při použití osobního auta úhrada cestovného ve výši podle článku 3 Směrnice SČDO číslo 1/2004 o finančních náhradách cestovného.
V Praze dne 4. září 2008

Ing. Josef Hejral Ludmila Panenková
předseda SČDO tajemnice SČDO


Kontaktní adresy jsou shodné jako u propozic Pohárku SČDO!
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':