Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1972, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1972 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
V tomto obsahu nejsou uvedeny drobné zprávy a tituly naší Dramaturgické příručky, která byla ukončena v č. 6. samostatnými rejstříky. První číslo znamená číslo časopisu, druhé stránku.

Armandová Eva: Hledá se řešení 4/6
Bartoníková Jaroslava: Poděkování a slib 7/12
Beneš Jiří: Fidlovačka v Mělnickém Vtelnu 11/20
Jago a Othello 4/16
Klicpera vyhrál v maďarsku 12/3
Měsíc nad řekou 6/17
O jiném Honzovi 6/17
Po cestě 1/1
Prosincovou cestou 2/6
Školení na Radhošti 1/5
Voskův Richard II. 6/7
Zpráva o Středočeském studiu 3/9
Zpráva poroty Středočeských divadelních her 1/17
XIV. divadelní máj v Krnově – prověrka ochotnického repertoáru 7/1
Bláha Cyril: Od pondělí do soboty v Karolínce 8/7
Přítel ochotníků – Lad. Vlodek 4/8
Z přehlídek na Přerovsku 8/9
Bošek Pavel: Aby se něco dělo 1/21
Divadlo je živel 3/17
Politické divadlo E. Piscatora 4/17
Století ochotníci z Proseče 11/19
Věčná Julie 2/15
XVI. Šrámkův Písek 9/1
Brus Joža: Odešel Emil Konečný 4/9
Ochotnický sněm 7/13
dr. Brůžek Miroslav: Malá historická rekapitulace (Výňatek z projevu na příbramské konferenci
2/1
Čechová Milada: Ještě jednou z Tábora 9/3
Delongová Jindra: Pod horou Ararat všechny teorie selhaly 2/19, 3/19, 4/20, 5/22
Viz dále rubriku Mít nápady dovoleno
Doležal Josef: Maraton okresních konferencí SČDO 4/8
dr. Dopita Zdeněk: Jednoroční bilance a také úvaha k dalšímu rozvoji vesnických souborů 9/7
K společenské angažovanosti amatérského divadla 8/1
Fiala Pavel: Velké motivy 1/3
Za malými divadly 6/15
Frýda František: Dramaturgické plány na Rokycansku 4/10
Fuchs Aleš: Knihy našich přátel 11/20

PRŮHLEDY
Začátek letošní sezóny byl 1/7
Ostravská divadelní přehlídka 2/4
Jak se tě zmocnit, člověče? 3/1
Být hercem oblastního divadla 4/15
SČDO před sjezdem 5/5
Šest večerů 6/6
Z divadelního zápisníku 7/15
Slovenský dramatik v Praze 8/16
Moravo, Moravo, Moravěnko milá 9/10
Novinky sovětských scén 11/1
Patos 12/1
Viz dále rubriku Mládí a mládí
Gregar Alexander: Koráb kotvil pod Alpami 11/15
Honsa Miloš: Hronovská scénografie 11/4

SLABIKÁŘ AMATÉRSKÉ SCÉNOGRAFIE 2/21, 3/16, 5/19, 7/18, 8/19, 12/18

Hořčic Josef: Dávné vzpomínky 2/2 Smutná tvář Thalie 6/2
Smutné múzy bez svatostánku 12/20
Vybledlé divadelní obrázky 12/7
Hübner Antonín: 75. výročí Divadla Malostranské besedy 5/10
dr. Jurák Miloslav: Frant. Novotný šedesátníkem 12/10
dr. Klosová Ljuba: Podíl ochotnického divadla na kulturním životě českých měst před r. 1918
12/4
dr. Knobloch Viktor: Jubilejní Klicperův Chlumec 9/5
dr. Kokta Zdeněk: Celoarmádní festival amatérských divadelních souborů 1972 7/5
Kdyby všechny holky světa 5/10
Láska na první pohled 1/10
Z deníku klubu mladých na 42. Jiráskově Hronovu 10/4
10 let amatérského divadla při divadle O. Stibora v Olomouci 3/2
Kotva Václav: Stručná zpráva ze života 3/8
Kotyšanová Zdenka: Jsem ochotník 2/9
Kovář Čestmír: V duchu Josefa Kadlece 5/17
Kovařík Miroslav: Jubilejní Wolkrův Prostějov 10/9
Kratochvíl Karel: Horská vesnička hraje divadlo 6/16
Kubíčková Vlasta: Divadlo ze zákulisí 6/1
Kubla Pavel: Zdravice Eduardu Kalíkovi 7/13
dr. Kyška Milan: Jak prožít prima týden 7/11 Nářek nad ochotnickou Prahou 4/1
Langášek Miroslav: Dětské divadlo a jeho problémy 9/15
Lhota Ladislav: Český ochotník v NSR 2/4
Máj včera a dnes 4/3
Májovci v Bulharsku 9/18
Na plesu v Nezamyslicích 4/9
Okresní divadelní přehlídka ve Vlašimi 8/16
Stoleté soubory hýří mládím 12/3
Ve Žlebech na jedničku 12/8
Zmrtvýchvstání kutnohorských ochotníků 6/18
Machková Eva: Maxi – mini – malismus 1/6
Na přehlídce v Maďarsku 5/2
Svitavy 72 9/22
Makarius Jan: Na detektivce v Humpolci 5/15
Mareš Jan: Stopa v kameni otisknutá 5/1

DOC. KAREL MARTÍNEK:
21 A.N. Ostrovskij – dokončení 2/10
22 A.V. Suchovo-Kobylin, část první 6/4
23 A.V. Suchovo-Kobylin, část druhá 8/17
24 Generace současníků A.N. Ostrovského, část první 10/17
25 Generace současníků A.N. Ostrovského, část druhá 11/17

Matula Bohumil: Jako v pohádce 7/4
Kouzelný klobouček z Jeseníku nad Odrou 7/12
Kterápak herečka dojí krávy? 4/10
Rok na jednom okrese 11/9
Úspěch Lubinského vesna 7/12
Mičkalová H.: O souboru ve Velkých Karlovicích 2/8
dr. Nikola Marian: 42. Jiráskův Hronov 10/1
Mírovský Oldřich: Přítel – profesionál 12/20
Mlejnek Josef: Zápas o smysl dětského divadla 11/17
Moučka Rudolf: Vzpomínka na Tatrovku 4/2
Müller Václav: O Františku Palčíkovi 3/5
Praktické kapitoly z osvětlování 10/19
dr. Obst Milan: V.K. Klicpera a česká avantgarda 12/2
Okleštková Jindra: Školení jihomoravského kraje 3/15
Ondrášková M.: V Kloboukách po čtrnácté 8/10
Pavlíček Jan: Zdeněk Ulrych – 400 6/14
Poledňák I.: Divadélko v plenkách 9/20
dr. Pondělíček J.: Kdyby seděl Gogol s námi 8/8
Potužil Zdeněk: BRAMS 72 aneb Divadlo Na okraji na pokraji avantgardy 9/17
Průša Petr: O komedii s vážnou tváří 9/5
Ochotníci contra metodici, metodici versus ochotníci 6/9
Vozem HR 6287 za východočeským ochotnickým divadlem 5/18
Robeš Bohumil: Komedie o strašidle moderně 7/9
Lyrická pohádka moderně 7/11
Roubík Karel: Dětské divadlo v Severočekém kraji 9/20
Chomutovský úspěch 5/15
XV. ročník Kadaňského kulturního května 8/8
Spilka Vratislav: Jedna moravská přehlídka 6/8
Stareva Ema: Školení Jihomoravského kraje 3/15
dr. Svoboda Karel: Kdy a kde a proč 4/4
Šindelář Jaroslav: Národní aktiv v Ústí nad Labem 4/2
Šrámková Věra: Prorazit do světa 5/4
Velkorysá péče o amatéry 5/1
Štěpánek František: Festival přátelských setkání 12/10
Štěrbová Alena: Tradice a současnost olomouckého amatérského divadla 5/8
Štoll Pavel: Divadlo Dostavník 4/6
Vršovický Bozděch jubiluje 6/14
Valová Saša: Dětské divadelní studio SČDO 4/19
dr. Valvoda Miloslav: Glosy k Libochovickému divadelnímu létu 9/8
Vavřička Josef: Cestou za ochotnickými soubory 5/16
Z Jablonce do Tábora 8/4
Voděra Miroslav: Důstojná oslava čelákovické třicítky 2/7
dr. Vtelenský Jan: Jak se hrávalo v Jemníkách 9/18
Vipler Antonín: Lístek z dějin ochotnického divadla v Bráníku 6/7
Vysloužilová Marcela: Kord, který nikdo netasí 3/5
Weiss Tomáš: Protiklad 6/15
Závodský Vít: O polském dramatu 5/7
Úspěch kroměřížských ochotníků 7/7
Vítaný slovník ruských autorů 12/15
Zpráva o Valmezu 1971 1/8
Zavoral Miloslav: 20 let divadelního kroužku DPM Vrchlabí 9/21
Zbořilová Liba: Blahopřání příteli ochotníků (Zd. Dopita) 3/7
Festival v Napajedlích 10/8
Maska – typ – charakter 4/18
Ochotnický kalendář 1972 2/9
Pokyny pro zapojení kolektivů ZUČ 11/4
Přehled o činnosti divadleních souborů Severočeského kraje 3/18
Rezoluce okresní konference ZUČ v okrese Semily 7/4
Řezáčův Perštejn 1972 9/22
Sovětské hry 11/24
Sovětští ochotníci – česká porota 11/2
Študáci a kantoři hrají divadlo 10/6
Usnesení krajské konference SČDO Středočeského kraje 9/2
Victor Hugo v amatérské inscenaci 8/15
Výsledky III. národní přehlídky ve Vysokém nad Jizerou 12/1
Žlutické divadelní léto 1972 8/6
XXI. Tylova Kutná Hora 4/17

MÍT NÁPADY DOVOLENO
Štafeta přátelství:
ZDŠ Dolní Rožínka 1/15
Lipka z Kamenice nad Lipou 2/16
Skumafor Vodňany 3/19
LŠU Hranice na Moravě 4/19
Scénka Petra Holečka 7/16
Školní pohádka Jiřího Rambouska 7/17
PIRKO DPM Brno 5/21

Od č. 8 začala rubrika vycházet v samostatné úpravě malé přílohy. Obsah jejích prvních pěti čísel bude pojat do obsahu příštího ročníku.

MLÁDÍ A MLÁDÍ
D. Kolářová a J. Hanzlík č.1
E. Miláčková a J. Štěpnička 2
Zd. Bittlová a E. Lecchiová 3
Pavel Pecháček 4
Jiří Fréhar 5
Petr Oliva 6
Jaroslava Obermaierová 7
Jitka Molavcová 8
Dana Matějková 9
Eliška Havránková 10
Jaroslava Pokorná 11
Závěr 12

NOSITELÉ ZLATÉHO TYLA
Josef Janeček 4/10
Olga Benešová 5/7
Ludvík Synek 6/19
Josef Hejduk 9/16
Alfréd Ječný 9/17
dr. Jaroslav Páv 12/16
Klára Emingerová 12/16
Jan Tedl 12/16

TIP PRO VÁS
Krevňák Rostislav: Koníček na koni 5/7
Nádasi László: Moje žena se zbláznila 5/7
Stawiňski – Směchov: Hodina 5/7
Bajdžijev Mar: Duel 5/7
Sypal Jaromír: Koráb Racek 6/18
Žuchovickij: Sami bez andělů 6/18
Edlis Julius: Červen, počátek léta 6/18
Strahl Rudi: Nejsme v Chicagu 6/18
Daněk Milan: Zajatci rubínové řeky 6/18
Benedetti Aldo de: Třicet vteřin lásky 7/15
Braginskij-Rjazanov: Sůva 7/16
Braginskij-Rjazanov: Jednou na Silvestra 12/15
Jurandot Jerzy: Počet nepravděpodobnosti 7/16
Zelenka Otto: Košilka 8/18
Korbel Jiří: Sousedi 8/19
Bukovčan Ivan: Očitý svědek 8/19
Mlejnek Josef: Zlatá brána 8/19
Bílek Miloš: Malé příhody letní 11/19
Zapolska Gabriela: Trumf 11/19
Ciprian Gheorgh: Kačeří hlava 11/19
Stojanov Račo: Mistři 11/19
Roščin Michail: Valentýn a Valentýna 12/15
Zahraník Osvald: Sólo pro bicí 12/15
Nestroy Johann: Talisman 12/15
Kočová Zuzana: Niobé a její děti 12/15

MATERIÁLY
Oldřich Daněk: Dva na koni, jeden na oslu (ukázka hry) 1/23
Tirso de Molina: Don Gil, modrý kavalír (ukázka hry) 2/23
Ivan Vyskočil: Životní prespektiva (aktovka) 3/21
Wasylkowski Janusz: Horký den (aktovka) 4/22
Ivan Olbracht – Karel Pokorný: Bratr Žak (ukázka hry) 5/23
Daniela Dušková: Hra na lásku (ukázka z románu) 6/19
Egon Rannet: Kriminální tango (hra) 6/21, 7/18
Alexandr Blok: Dvanáct (scénář Divadla Na okraji) 8/21, 9/23
Mar Bajdžijev: Duel (ukázka hry) 10/22
Vladimír Majakovskij: Óda na revoluci 11/1
Alexej Arbuzov: Irkutská historie (ukázka) 11/21
Jan Jílek: O Šípkové Růžence (ukázka hry) 12/21

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':