Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1973, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1973 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
V tomto obsahu nejsou uvedeny všechny drobné zprávy. Do obsahu rubriky Mít nápady dovoleno je pojato i pět čísel minulého ročníku. - První číslo znamená všude číslo časopisu, druhé stránku.

Bašta Antonín: O souboru mladých 5/2
Beneš Jiří: Hodnocení hronovských představení 10/4
Krajská vesnická přehlídka Středočechů 10/10 Kulturní záležitost celonárodního významu 1/1
Na srdce jsou Poděbrady 1/17
Netuctová inscenace Andrejeva 5/10
Posun 1/17
Před premiérou Maryši 3/17
Vzpomínka na Zbiroh 12/8
Z přehlídky Severočechů 1/16
Benešová Věra: Čtrnáct radostných dnů mladých 6/6
Bínová Dana: OPOS 1973 6/20
Bláha Cyril: O divadelní festival Pobečví 8/10
Bošek Pavel: Divadelní gymnasium 6/5
Mladé Poděbrady 2/1
Poděbradské jaro 7/15
Rumcajs a Belínek 5/21
XVII. Šrámkův Písek 9/4
doc. Císař Jan: Hodnocení hronovských představení 10/5
Mládí amatérismu 11/2
Cón Sláva: České divadlo rakovnicka 1/15
Černý František: Dokumentace ochotnického divadelnictví 8/3, 9/6, 12/20
Černý Jaroslav: Tribunál 7/II.ob.
Daehnová Magda: 20 let amatérského divadla v Rožnově pod Radhoštěm 12/15

DELONGOVÁ JINDRA: MÍT NÁPADY DOVOLENO
Chcete si zahrát pohádku? 1,14
K přehlídce ve Žďáru 17
Dvě poroty 4
Kloboukiáda 6
Jen mít oči k vidění 9
Kamínek 10
Komenského Škola hrou 18
Jak si ve Žďáru hráli malí i velcí 22
Ahoj Svitaváci 28
Ruce 31
Od hlavy až do paty 33
Mydlipán a jiné veselé povídky 35
Pojďte, budeme si hrát 37
Kaplické Divadelní jaro 12, 89
Barvy a nálady 11
Kouzelná knížka 41
Jak panenky pořád plakaly 45
A co scéna? 49, 57
Co hrát? 53
Kde hledat? 61
Co zavinilo prasátko 61
Dramatická výchova dětí 65
Dát každému příležitost 68
Jen jednou to zkuste 73
Přípravka 76
Příklady pro všechny 81
Cvičení na koncentraci 85
Několik dobrých rad nad zlato 90
Semináře 94
Hosté z Budyšína 97
Třikrát Koráb Racek 100
Žďár, Svitavy, Trnava 105
I. celostátní přehlídka dětských souborů v Trnavě 106
Dětská porota 110
Dobrá předsevzetí do nového roku 105
Docela obyčejné věci 107
Plamienok 110
Mezinárodní týden dramatu v Redbridge 113
Festivalová představení 115
Londýn hoří 118
Co nám píšou děcka 8, 16, 24, 32, 38, 39, 40, 48, 55, 63, 86, 95, 104, 112, 120
Soutěže pro děti 56, 70, 80, 87, 103
Poznámka: U této rubriky,jež měla samostatnou paginaci, neuvádíme jména autorů jednotlivých příspěvků. Většinu jich napsala sama Jindra Delongová, která tuto rubliku vedla.

Dittler Pavel: K problémúm vesnického amatérského divadla 10/9
XIV. festival severní Moravy 2/9
Dojina Igor: K problémům našeho časopisu 9/2
Doležal Josef: O souboru mladých 4/2
Řeč čísel 11/8
Drašarová Dagmar: Nové studentské divadlo v Praze 6/9
Vinohradská Maryša 3/16
El-car: František Spitzer by se letos dožil pětasedmdesáti let 7/9
Etzler Miroslav: Pár vrcholů ochotnického herectví 12/3

FUCHS ALEŠ: PRŮHLEDY
Podstata tvůrčí metody 1/6
Dobrý den, štěstí! 2/2
Čas pokusů a pochyb 3/18
Nové drama 4/8
Cid po 335 lety 5/15
Hosté ze Záhřebu a Budapešti 6/1
Pět dní v Sofii 7/3
Ke konci sezóny 8/7
Tajemství divadelní šatny a jiné prózy 9/15
Z Moskvy do Rigy je to necelých tisíc kilometrů 10/16
O divadle pro děti 11/7
E.F. Burian 12/1

O ČEM VÍM
Rubrika zajímavostí ze světového i naše divadla byla zařazena v každém čísle na str. 24. Zde uvádíme jen seznam hlavních zpráv s označením příslušného čísla časopisu.

České gymnasium v Kroměříži 1882 – 1972 1
Přehlídka současné slovenské dramatické tvorby 2
Ediční činnost berlínského Henschelverlag 3
Kniha o DDOČ 4
Ivan Stodola, nedoceněný dramatik 5
Bulharské divadlo 6
Polský měsíčník Scena 7
Louis de Funés hraje v divadle 8
XIII. Spišská Nová Ves 9
Dürrenmattův Portrét planety s otazníky 10
Nejvýznamnější divadelní události 11
Od Angeliky k lidovému divadlu 12

Griml Josef: Život jednoho souboru 2/10
Hejhalová Věra: Divadlo 6. května Holešov 12/10
Horčic Josef: A opona jde vzhůru 4/19
Jaternice, kompletní brnění a vlasy pro rusalky 5/17
Hübner Antonín: Studio mladých v Praze 5 12/21
Divadlo v Jedličkově ústavu 11/18
Chad Jan: Máme divadlo rádi 4/5
Chupík Miroslav: Lotras Buriburda křísí staré tradice 11/20
dr. Kalistová Jitka: S Frant. Černým do Jaroměře v r. 1921 4/18
dr. Klosová Ljubov: Podíl ochotnického divadla na kulturním životě českých měst před r. 1918
2/3, 3/3
doc. dr. Klusák Milan: Ochotnické divadlo – nedílná součást naší národní kultury 10/1
dr. Kokta Zdeněk: Babí léto ve Vysokém nad Jizerou 1/5
Moravská divadelní všehochuť 7/17
O souboru mladých 5/3
Rybolov ve Vysokém 1/7
Kolář Jan: Hrají v Praze ještě ochotníci? 1/15
Jedna zajímavá inscenace 1/16
Kolesa Radek: Perspektivy socialistického amatérského divadla 10/2
Kotmel Vladimír: Několik slov o Dostavníku 8/15
Kovařík Miroslav: XVI. Wolkrův Prostějov 12/4
Kratochvíl Karel: Žižkovská „liduška“ i ostatní 6/8
Křepelka K.: Vzdělávání amatérských režisérů 2/10
Kučera Mil.: Vůně šminky a perníku 9/17
dr. Kyška Milan: O pohárek OV SČDO 5/21
Lhota Ladislav: 130 let mladoboleslavského souboru Kolár 7/10
Další stoletý Tyl 11/19
IV. Středočeské divadlení hry v Nymburce 1/17
Česká klasika v Žebráku 11/10
XXII. Tylova Kutná Hora 5/8
Machková Eva: Dětská Trnava 9/5
Maršák Alexander: Pro ten nádherný pocit 12/7
doc. Martínek Karel: Psychologická dramata L.N. Tolstého 1/20, 3/8, 5/5
Lyrická komedie A.P. Čechova a sociální hry M. Gorkého 5/7, 7/21, 9/11
Matula Boh.: Jubilejní Štramberské divadelní úterky 7/10
Milička Tomáš: Na návštěvě u bulharských přátel 7/5
Morávková Alena: Sedm divadelních večerů (Moskva – Leningrad) 11/1, 12/7
Müller Václav: O jednom setkání 1/18
Neruda Jan: Hra ochotníků 8/9
Pasovský Josef: Myšlenka s generací neumírá 3/5
Poledňák Ivan: Divadlo pod širým nebem 12/9
Dostavník -10 let 12/II.ob.
Dynamit v Malostranské besedě 3/15
Jak se dělá muzikál 11/9
Trable divadelní fotografie 4/16
Průša Petr: Svitavy budou národní přehlídkou 4/1
Pšenička Josef: 100 let ochotnického divadla v Mýtě 11/10

SLOVÁKOVÁ EVA: NOSITELÉ ZLATÉHO TYLA
Jaroslav Skřivánek 1/10
Bronislav Křanovský 1/10
Ludmila Cápková 2/15
Ludvík Tvarůžek 2/15
Kamila Ševčíková 2/16
Ing. František Novotný 6/19
Václav Junek 6/19
Bedřich Horáček 9/10
Štěpán Marovič 9/11
Jaroslav Kocourek 10/19
Vítězslava Trčková 10/19

Stehlíková Hana: Spolupracovníci 9/21
Šehýrová Ludmila: Úspěšný Casona v Újezdě u Brna 4/20
Šindelář Jaroslav: Půl Evropy v Krnově 7/1

Dr. ŠRÁMKOVÁ VÍTĚZSLAVA: O UMĚLECKÉM PŘEDNESU
O recitaci, o divadle a o tom, co mají společného 1/18
Co je a co není umělecký přednes 2/16
Recitátorovy předpoklady 3/10
Text, který se nám líbí, který se nám hodí a kterému rozumíme 4/9
Stavba textové předlohy 5/16
O příznačných vlastnostech textu 6/18
O koncepci přednašečova výkonu 8/19
O míře prostředků přednašečova výrazu 9/19
O mimoslovních prostředcích v umění přednesu 10/18
O práci hlavou a práci srdcem 11/16
Posluchač je cílem našeho snažení 12/18

MALÁ GALERIE RECITÁTORŮ
Jindřich Lenc 1/19
Hana Tesařová 2/17
Petr Kocourek 3/15
Dagmar Pařízková 4/15
Hana Peštuková 5/17
Petr Horák 6/19
Jana Zikmundová 8/20
Hana Kofránková 9/21
Alena Vychodilová 10/18
Hana Weyskrabová 11/16
Rudolf Kvíz 12/18

ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK: REŽIJNÍ KNIHA MARYŠI
Pod názvem Ve škole Františka Štěpánka jsme zveřejnili komentované ukázky z režijní knihy k vinohradské inscenaci takto: 1/9, 2/4, 3/16, 4/6, 5/18, 6/16, 8/17, 10/21, 12/16

dr. Švagera Josef: Vstříc festivalu socialistických zemí 7/2
Vainar Václav: Jan Keller sedmdesátníkem 5/17
Vavřička Josef: Krnovská konfrontace 8/1
Dvě poznámky k 43. JH 11/5
Lištičky bez fraku 9/8
Slavnost a práce 6/2
Viděl jsem herce 4/20
Vágner Jaroslav: O Josefu Bečvářovi 7/20
Veselá Milena: Z Gottwaldova do Rakovníka a ještě dál 5/1
Vlasák V.: Studenti hrají Vrchlického 6/10
Voděra Miroslav: Mladý Truffaldino 3/7
Staroboleslavský Duel 3/7
Vosáhlová Boh.: Okresní přehlídka v Tatcích 6/20
Závodský Vít.: Na Hané hrají Hrubína 8/5
Podnět k dobré tradici 4/9
Zbořilová Liba: Střepy a klepy z festivalu vesnických souborů Jihomoravského kraje 10/8
V Prostějově zase pro děti 3/6

MATERIÁLY
Bratko Kreft: Balada o poručíkovi a Marjutce (úryvek) 1/22
Květa Třebická: Cesta k domovu 2/18, 3/20, 4/21
William Saroyan: Hej, vy tam! 6/20
Alfréd de Musset: Marianniny rozmary 7/22, 8/20
A.P. Čechov: Svatba 2/22, 10/22
A. Vesolyj: Rus krví umytá 11/21
M. Šimek – L. Sobota: Třetí nejlepší představení na světě (ukázka) 12/22

BÁSNĚ
Vítězslav Nezval: Památce Mikuláše Lenina 1/19
František Branislav: Únor 2/II.ob.
Konstantin Biebl: Když odchází mládí 2/16
Loučení (lidová) 3/10
Josef Hora: Máchovské variace 4/10
Vladimír Holan: Rudoarmějci 5/II.ob.
Stěpan Ščipačev: Břízka 5/16
Josef Hora: K roku dětí 5/22
Jiří Havel: Květnové zastavení 5/22
František Halas: Agitka 5/22
Josef Kainar: Písnička 5/22
Vlasta Dvořáčková: Dnes v zářijovém dni 5/23
František Hrubín: Zeleně 5/23
Karel Toman: Červen 6/19
Viktor Dyk: Ztracená iluse 8/19
Vladimír Holan: Odpověď Francii 9/20
František Halas: Při Kysuci 10/19
František Hrubín: Pozdrav z kraje 11/19
Jindřich Hořejší: Betlém 12/19

TIP PRO VÁS
Poznámka: V této rubrice komentovala Helena Šimková současnou produkci DILIA. Uvádíme seznam charakterizovaných titulů, u dramatizací v závorce jméno dramatizátora či adaptátora.
H. Hauser: Barbora 1/10
I. Bukovčan: Oprátka pro dva 1/10
J. Sypal: Jak děti zachránily svět 1/10
J. Jílek: O Šípkové Růžence 2/15
A. Nicolaj: Černí jako kanáři 2/15
J. Fricke: Druhá tvář 2/15
V. Katajev (Regal): Neděle na střeše 3/15
G. Feydeau (Kárl): Dámský krejčí 3/15
K. Poláček (Flíček): Muži v ofsidu 3/15
E. Labiche: Písek do očí 4/15
G. Nachucrišvilli: Pohádka při měsíčku 4/15
F. Karinthy: Sny na Gellértově hoře 5/20
F. Němec (Dvořáček): Vzpoura na Ovocném trhu 5/20
V. Němcová – K.J. Erben (Chmelař – Klatovská): Pohádky o Kubovi 5/20
I. Dvoreckij: Člověk odjinud 6/15
I. Bukovčan: Luigiho srdce 6/15
A. Arbuzov: Romance ve třech 6/15
A. Kornejčuk: Paměť lásky 7/19
R. Rolland (Taller): Drobný člověk z Clamency 7/19
B. Němcová (Lošťák): Sůl nad zlato 7/19
J. Delongová: Deníky dětí 7/19
V. Cach: O koho se hraje 9/14
J. Dietl: Muž na talíři 9/14
G. Maupassant (Čepelka): Salón paní Tellierové 9/14
A. Arbuzov: Náš milý starý dům 10/15
V. Rozov: Chlapci 10/15
D. Jandová: Čarodějný bál 10/15
A. Vampilov: Starší bratr 11/15
L. Žuchovickij: Přípitek Kolumbovi 11/15
J. Havlásek: Muzikantská Liduška 11/15
F. Kožík: Noci na Zvíkově 11/15
M. Veličov: Zastávka 12/19
B. Djacenko: O čertech a čerticích 12/20
A. Salynskij: Marie 12/20

ZPRÁVY
Benešovské monology 3/7
Doplňky a změny jednacího řádu SČDO 2/8
Evidence dětských souborů 9/21
Jubileum Antonína Vorla 2/7
Kolik je ochotníků? 7/7
Košilka 3/5
Krakonoš čeká 10/17
Mikulášovická výzva 10/22
Národní umělec Zdeněk Otava vzpomíná 9/10
Programové prohlášení ÚV SČDO 3/1
Rakovnický Tyl jubiluje 2/7
Řád soutěže na současnou divadelní hru pro ochotníky 5/20
Složení ústředních orgánů SČDO pro období 1972-74 3/2
Šestnácté Libochovice 9/9
Šubertova Dobruška 73 9/19
Vzdělávání a školení amatérských kádrů 9/1
Výsledky 43. JH 10/II.ob.
Zápis do slezské žuly 7/20
100 let ochotnického divadla v Brušperku 3/4
II. žlutické Divadelní léto 10/17
III. svazová konference SČDO 2/8
VI. Divadelní festival v Napajedlích 8/II.ob.
VI. Honzlův Humpolec 9/II.ob.

DĚJIŠTĚ VÝZNAMNĚJŠÍCH ZPRÁV
Bakov nad Jizerou 10/15
České Budějovice 1/7
Dobrovice 7/20
Frenštát pdo Radhoštěm 1/15
Gottwaldov 10/17
Holubice 10/17
Hronov 4/21
Humpolec 8/10
Chabařovice 8/10
Chebsko 2/16, 7/20
Jaroměř 4/15
Karolínka 7/19
Kralupy nad Vltavou 7/10
Krnov 4/21
Libochovice 6/20
Luhačovice 7/10
Mýto 10/15
Němčice nad Hanou 6/20
Ostrava-Hrušov 4/15
Praha 4/15, 6/20
Prostějov 8/10
Přerov 2/16
Radonice 1/7
Rakovník 7/20
Rožďalovice 1/7
Slaný 8/10
Spišská Nová Ves 8/10
Spytihněv 7/18
Šumpersko 1/7
Táborsko 10/17
Vlachovo Březí 10/17
Volyně 6/20
Vracov 7/20

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':