Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1977, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1977 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH

Adamová Jaroslava: Aktivita divadel malých forem 3/5
Bašta A. – Hochová E.: Aby slova nepadala do trávy 4/17
Beneš Jiří: Dlouhodobá investice 4/20
Nástup mladých ve středních Čechách 5/12
Odešel Sláva Cón 1/20 Významný aktiv odborářů 3/17
Život divadlu (M. a B. Honsovi) 1/17
Bošek Pavel: Nová ústava SSSR 11/2
Mladé Poděbrady 12/8
Se Lhotou je dobře 4/4
Bukovský Miroslav: ZUČ a výchova socialistického člověka 4/1
Císař Jan: Co to je didaktické divadlo 2/13
Dějinné řešení 11/1
Kam dál po Hronovu? 10/1
Zpráva o Festivalu v Monaku 12/3
Takové tajné sny:
Sen devátý, tentokrát uskutečněný 1/9
Sen desátý – O hře, kterou jsem nepochopil 4/12
Sen jedenáctý – O lidech, kteří dělají dějiny 8/17
Sen dvanáctý – O nepsychologické psychologii 11/7
Sen třináctý – Poslední, největší 12/2
Poznámky o divadelní kritice:
O kritickém talentu 2/3
Co vlastně můžeme vyložit 3/9
Metoda a metodologie 5/19
Pevný bod 7/6
Jednat, jednat, jednat 9/4
Černá Alena: Sedmá krajská přehlídka v Žatci 1/14
Černíková Jarmila: Žebrák 77 12/14
Dalecká B.: In memoriam Pavla Theina 2/17
Dittler Karel: Aby slova nepadala do trávy 8/6
Doležal Josef: Ještě k soutěži aktivity 7/17
Pro 142 000 diváků I. 4/3
Pro 142 000 diváků II. 7/16
Pro 142 000 diváků III. 8/6
Rumburský divadelní podzim 2/15
Domes Hugo: Vyhrálo mládí (Napajedla) 6/11
Drašarová Dagmar: Herecká postava a mravně estetický řád 2/6
Herecká akce a režijní řešení 4/14
O demokratické podstatě herectví 5/15
Jednání herce a text postavy 7/8
Umění být na jevišti 8/13
Herecký přístup a struktura postavy 9/10
Téma a způsob hereckého jednání 11/5
Rozehrání situace a téma postavy 12/4
Franklová Zoja: Časopisy pro vás 5/3
Naše recenze 12/11
Gasparičová Alena: Aby slova nepadala do trávy 5/3
Hořínek Zdeněk: Úvahy o dramaturgii
Postavení dramaturgie v systému divadel 1/6
Dramatický text 2/10
Dramaturgická volba a umělecký program divadla 3/12
Dramaturgický rozbor 4/8 Dramaturgicko-režijní koncepce divadelního díla 5/4
Dramaturgická příprava textu 7/3
Dramaturgická spolupráce s autory 8/8
Zpětná vazba 9/7
Rozbor a koncepce Snu svatojánské noci I. 10/12
Rozbor a koncepce Snu svatojánské noci II. 11/11
Rozbor a koncepce Snu svatojánské noci III. 12/6
Houšková Jarmila: Návštěvou v Lesním divadle v Řevnicích 10/17
Hübner Antonín: 80 let souboru Motorlet – IPS 5/17
Jerie Alexander: Děti dětem v Mnichově Hradišti 2/17
Jiráček Karel: Gorkého Měšťáci a dělnické divadlo 6/1
Luis Fürnberg 11/8
Jiřičková Marie: Slovo do diskuse – Jak dál? 11/18
Josková Zdena: Dilia dětem 11/15
Kaplice 1977 9/14
Poznámky z třídní knihy 3/16
Kazda Jaromír: Balada pro banditu v Praze 7/14
Umění neuměti 12/15
Klosová Ljubov: Dějiny českého divadla III 6/18
Kokta Zdeněk: Náš směr – společenská aktivita 8/1
O současnosti na ochotnickém jevišti 1/1
Kolář Jan: Malá divadla dnes 3/3
Komárková Eva: Divadlo bez kulis 1/17
Chtít víc 5/7
Libochovické dojmy napřeskáčku 8/16
Naše recenze 9/20
Pomozte Dividýlku 7/15
Koutníková Z.: Zastávka patřila dětem 2/16
Kovářík Miroslav: XX. Wolkrův Prostějov 10/7
XXIII. Hviezdoslavův Kubín 12/11
Kroc František: Minulost, přítomnost a zítřek ZUČ v Nýřanech 1/13
Křepelka Karel: Klicperův Chlumec jubilejní 6/14
Křesadlo Karel: Dobrý nápad z Jihlavy 8/20
Kubálek Vratislav: Dítě a přednes poezie 6/5
Lhota Ladislav: Jubilejní Lucerna ve Vysokém 3/19
Ochotníci v Sedlčanech jubilují 7/18
Rakovničtí na Slovensku 9/18
Úspěšný start 2/17
Lorec František: 165 let ochotnického divadla v Žebráku 6/17
Machková Eva: Dva listy z výběrové poroty 6/2
Má někam namířeno divadlo pro děti? 10/5
Martínek Karel: A.A. Blok 2/8
L.N. Andrejev I. 7/1
L.N. Andrejev II. 8/2
L.N. Andrejev III. 9/3
Mikešová Magda: Hronovský klub mladých 10/10
Mikolášek Václav: A jejich láska k divadlu trvá 1/15
Kde končí trať, nekončí divadlo 10/19
Mlejnek Josef: Meze dětské improvizace 2/18
Morávková Alena: Hrdina naší doby 2/1
Názory o současné sovětské dramatice 12/12
Němeček Aleš: Kde je chyba? 7/17
Novotná Jiřina: Dětská Příbram 8/7
Ondráček Vlastimil: Patnáct let karlovarského Déčka 4/19
Žlutické divadelní léto 9/18
Pacovský Jaroslav: 3 semestry o herectví 6/18
Pavel Zdeněk: Hronovská scénografie 10/9
Pavelková Soňa: Seminář velkých dětí 1/18
Pavlíček Jan: Slovo do diskuse 12/16
Pavlovský Petr: Co hledá mladé divadlo 3/17
Pět otazníků 4/13
Pernica Jaroslav: Moskevští ochotníci 5/1
Pochmon Jaroslav: Jubilejní Borodovice 8/15
Mladé divadlo v Severomoravském kraji 8/15
Porubjak Martin: Na přehlídce v NSR 4/6
Provazník Jaroslav: Tvořivá dramatická výchova 6/6
Puhač Vladimír: Dramatizace Švejdova románu v Prostějově 4/17
Richter Jiří: O hudbě pro divadlo 11/17
Roubík Karel: Svátek chomutovských ochotníků 2/15
Silin Anatolij: Mladé sovětské divadlo 3/2
Slunečková D.: Něco o sobě… 12/20
Soukup Jaroslav: Divadlo v Božejově 7/17
Strnad Jiří: Aby slova napadala do trávy 11/2
IX. Středočeské divadelní hry v Nymburce 1/15
Středočeští ochotníci a rakovnické děti 4/20
Šindelář Jaroslav: Amatérské divadlo na Tachovsku 12/13
Dvě jubilejní desítky jihočechů 5/11
Chvála pražských ochotníků 5/10
Šrámková Vítězslava: Na prahu Českého ráje 9/20
Umělecký přednes dnes - a zítra? 12/1
Štefko Vladimír: Sezóna tvůrčího nepokoje 1/12
XVII. Divadelná Spišská Nová Ves 8/10
Štěpánek František: Pohled na Vysoké z jiného zorného úhlu 1/2
Tmé Miroslav: Roščin v Brně 12/19
Unčovský Oldřich: O Bystrém mezi Žebrákem a Prahou 12/18
Vaniš Václav: Aby slova nepadala do trávy 9/1
Vavřička Josef: Svitavský festival má budoucnost 1/14
Svitavy 1976 2/14
Vidimský Karel: Šťastná rodina ve Slaném 4/11
Vyskočil Ivan: XXI. Šrámkův Písek 9/12
Závodský Vít: Dramatik dosud neobjevený 6/14
Také vysokoškoláci hrají divadlo 10/15
Vykladač ruské a sovětské dramatiky 6/14
Za dr. Zdeňkem Dopitou 9/16
Sedmdesát let ve službách pracujících 5/8
Zbořilová Libuše: Člověk – práce – tvořivost 1/5
Festival vesnických divadel 10/14
Slova nepadají do trávy 2/2
III. evropský festival amatérského divadla 11/10

Mezinárodní společnost amatérského divadla pro děti 6/8
Na počest 60. výročí VŘSR 3/1
Programové prohlášení SČDO 1/5
Za Jiřím Benešem 11/4

MATERIÁLY
J. Radičkov: Mela (ukázka) 1/22
M. Huptych: Konečná větru (pásmo mladé poezie) 2/21
x x x: Úsměvy televize (scénky) 3/21
G. Gorin: Thyl Ulenspiegel (ukázka) 4/22
P. Kováčik: Pohlednice z Benátek a Hostinec Pod zeleným stromem (ukázky) 5/23
E. Horáková: Návštěva s říkadly, které jsme vykradli 6/21
B. Vasiljev: A jitra jsou zde tichá (ukázka) 7/21 a 8/22
M. Siteber: Poslední prázdniny (ukázka) 9/22
A. Tvardovskij: Píseň života (pásmo) 10/21
J. Segel: Obyčejné jméno 11/22
M. Šimek – L. Sobota 12/22

KOUSEK MÍSTA PRO SCÉNOGRAFY
V. Ptáčková: Josef Ciller 1/24
P. Průša: Antonín Vorel 2/24
V. Ptáčková: Alena Hoblová 3/24
B. Honsa: Václav Keller 4/24
V. Ptáčková: Jan Dušek 5/25
B. Honsa: Milan Labík 6/24
H. Albertová: Jaroslav Malina 7/24
V. Ptáčková: Miroslav Melena 8/24
V. Ptáčková: Divadelní mladosť Prešov 77 9/24
V. Ptáčková: Jánošík na scéně 10/24
B. Honsa: Zdeněk Pavel 11/24
V. Ptáčková: Josef Jelínek 12/24

VÝBĚR PRO VÁS
(V této rubice komentuje Jarmila Černíková-Drobná současnou produkci DILIA. Uvádíme seznam titulů.)
A. Jirásek: Maryla 1/11
J. Bouček: Vstaň, Mistře 1/11
J. Radičkov: Železný kluk 1/11
M. Stieber: Soukromá věc 2/19
V. Šukšin: Energičtí lidé 2/19
J. Bařinka: Smrt na hrušce 2/19
V. Špidla: Poslední vakace 3/15
B. Ravenskich – A. Ančarov: Dramatická píseň 3/15
G. Ciprian: Muž s kobylou 3/15
F. Hrubín: Křišťálová noc 4/10
L. Zorin: Pokrovská brána 4/10
O.P. Iassi: Pohádky pro mé syny 4/10
J. Šotola: Ajax 5/18
S. Grochowiak: Dulle Griet (Šílená Gréta) 5/18
K. Reich: Pokus s Üpsilonem 5/18
F. Káló: Dnešní příběh 6/15
S. Michalkov: Království zakázaného smíchu 6/15
J. Trnka: Zahrada 6/15
V. Kravčiak: Tlustý král 7/19
M. Veličkov: Nůž (patrně omyl: Jordan Veličkov) 7/19
I. Vlk: Pohádka o Popelce 7/19
A. Losev: Malý Hérkles 8/20
J. Knitlová: Sekyra na studánky 9/19
A. Vampilov: Červnové loučení 9/19
H. Albertová: Parádní pokoj 10/19
B. Brecht: Maloměšťákova svatba 10/19
V. Majakovskij: Horká lázeň 11/20
K. Saja: Býk Klemens 11/20
M. Stoniš: Cesta do Egypta 12/21
E. Volodarskij: Past 12/21

ZPRÁVY
Angažované divadlo 77 7/1
Ceny 47. Jiráskova Hronova 10/4
Divadelní studio Josefa Skřivana 11/20
Divadlo Excelsior Praha 4/1
Ediční plán KKS SKNV 1977 2/20
Jedna z nich (H. Šustková) 1/4
Klub o klubech 2/18
Madlenka z Kovárny (D pro 111) 4/18
My fair lady z Úpice 3/18
Osmdesátka Boženy Bartoňové 6/19
Podzimní divadelní večery v Kralupech n. Vlt. 2/21
Přehlídka v Libčicích 2/20
Přerovský Dostavník 11/21
Socialistické závazky souborů 2/1
Soutěž na počest 30. výročí Vítězného února 11/11
Vyhlášení literární soutěže ÚKVČ 1/18
Vysoké 1976 1/1
Významná konference o mimoškolní výchově 3/16
Za Josefem Sejkorou 8/21
Život divadlu (M. Němečková) 7/18
Žleby 77 1/8
XVII. festival v Třešti 7/21

KOUTEK SAL SČDO
(V rámci Zápisníku v každém čísle informuje o činnosti loutkářů Petr Slunečko)

DĚJIŠTĚ DALŠÍCH ZPRÁV
Bakov nad Jizerou 1/21
Bohumín 8/21
Brno 3/19, 5/21, 6/19, 9/21, 10/1, 11/21 a 12/21
Čechtice 7/21
Černovice 8/21
Dražice 6/20
Dub u Prachatic 6/20
Frenštát pod Radhoštěm 3/19
Frýdlant v Čechách 10/20
Gottwaldov 9/21
Horní Počernice 7/20 a 9/21
Hronov 10/10
Chomutov 1/21, 4/21, 7/20 a 11/21
Jablonec nad Nisou 5/21
Jihlava 3/20
Kadaň 7/20
Karolínka 7/20
Kolín 3/20
Kralupy nad Vltavou 2/21
Kubín 2/21
Libčice 1/21 a 2/20
Libochovice 5/21
Lomnice nad Popelkou 1/21
Mnichovo Hradiště 8/21
Nové Město na Moravě 12/21
Nymburk 4/21
Pardubice 2/21 a 6/20
Petřvald 3/19
Polná 10/20
Praha 3/20, 4/21, 5/21, 11/21 a 12/21
Praha-západ 12/21
Radonice 1/21
Rakovník 3/20 a 4/22
Revúca 6/19
Rožnov pod Radhoštěm 4/21 a 5/21
Rychnov nad Kněžnou 9/21
Sadská 5/21
Sázava nad Sázavou 4/21
Spišská Nová Ves 6/21
Strážkovice 7/21
Svit 5/21
Šumperk 3/19 a 6/19
Uhlířské Janovice 1/21
Újezd u Radlic 8/21
Ústí nad Labem 12/21
Václavovice 7/20
Volyně 1/21 a 5/21
Vyšší Brod 6/20
Žarošice 11/21
Žatec 12/21
Žebrák 11/21
Žleby 8/21

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':