Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1976, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1976 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
Balcarová L.: Herecká třída 10/6
Beneš Jiří: Hronovské vyznání krátké, docela subjektivní a torzovité 10/4
Poznámky ze Spiše 8/10
Pro naše děti 1/9
Vavřička šel jinudy 3/12
Význam DMK pro české amatérské divadlo 5/1
VI. Krajská přehlídka Severočechů – Žatec 2/12
XX. Krnovský divadelní máj 7/12
Beranová Marie: Ostrovská divadelní přehlídka 1/7
Bošek Pavel: Humor na jevišti 6/12
Cink Václav: Rok práce jednoho vesnického souboru 3/17
Císař Jan: Režiséři a herci 11/5
Současné drama se rodí na pochodu 8/1
Takové tajné sny:
Sen první – O jedné větě 2/4
Sen druhý – O úplně jiném klasikovi 3/5
Sen třetí – O Schillerovi po shakespearovsku 4/10
Sen čtvrtý – O jednom dějství a úplně jiné hře 5/11
Sen pátý – O najvním divadle 7/14
Sen šestý – O jedné hrdince v evropském kontextu 8/18
Sen sedmý – O překonaném romantismu 9/10 Sen osmý – O černé komedii se světlými místy 12/10
Černá Alena: Aktivita Severočechů 12/6
Černý František: Slova nepadají do trávy 12/4
Dittler Karel: Nový rožnovský úspěch 2/5
Doležal Josef: Pět vykřičníků do nového roku 1/2
Severočeský kraj 9/22
Dostál Pavel: Patnáct sezón olomouckého studia 4/3
Prostějovský experiment 10/16
Týden krátkých řádků 11/9
Drašarová Dagmar: O symbolické funkci herectví 1/10
Herecký projev a hercovo sdělení 2/14
Herecká hra a hercovo poselství 3/7
Herec a postava 4/7
Prožívat, či napodobovat 5/12
Dramatičnost jednání a jednota postavy 7/16
Pravdivost prožitku a pravda umění 8/6
Herecký výraz a hercovy prožitky 9/14
Bavit, nebo sloužit mši 10/9
Herecká tvorba a jednání postavy 11/11
O herecké přirozenosti 12/11
Etzler Miroslav: Devatenácté Borodovice 8/10
Flíček Jiří: Budivoj a dále.. 3/18
Stiborův odkaz divadelníkům z ochoty 3/1
Hejnová Jitka: Středočeské scénografické studio 9/6
Hnízdo Vlastislav: Ivan Olbracht a divadlo 11/3
Honsa Bohumil: Jedno zapomenuté jubileum 11/18
Smutné poznámky k hronovské scénografii 11/7
Škola amatérské scénografie začíná 12/5
Vzpomínka na PQ ´75 9/4
Hořínek Zdeněk: Žánry dramatu:
Antická tragédie 1/14
Středověké divadlo 2/17
Alžbětinská tragédie 3/10
Romantická tragédie 4/14
Drama (v užším smyslu) 5/15
Antická a římská komedie 6/14
Komický žánr ve středověku a renesanční komedie 7/18
Klasicistická komedie a dělení komediálního žánru 8/13
Komedie 9/12
Tragikomedie 10/14
Druhové žánrové označení 11/16
Žánrový synkretismus 12/8
Hübner Antonín: Co se o nás píše v zahraničí 11/18
Nemají pražské soubory dluh? 6/11
Putovní pohár Aloise Jiráska 1/20
Josková Zdena: Cesty dramaturgie v divadle hraném dětmi 10/7
Juga Stanislav: Olomoucké angažované divadlo 9/20
Kalábová Alena: Ostrovskij à la Gogol 7/9
Karnoldová Zdena: Kdyby všichni ochotníci 8/9
Klusák Milan: Na startu pětiletky ZUČ 12/1
Kokta Zdeněk: Občan na tapetě 7/9
Po páté ve Vysokém 1/3
Kolář Jan: Chvíle porozumění 1/18
Kopecká Jana: Napajedla po devatenácté 6/16
Koutníková Z.: Kuřim žila divadlem 9/20
Kovářík Miroslav: XIX. Wolkrův Prostějov 10/12
Kratochvíl Karel: AMU 30 let 8/11
Křesadlo Karel: Pomáháme léčit lidi 5/19
Kyška Milan: Divadlo jako vývozní artikl 9/8
Kühnelová Jana: XX. Šrámkův Písek 9/2
Lhota Ladislav: Cón aneb život ochotnickému divadlu 10/18
Středočeši dětem 4/18
Ve Žlebech po osmé 9/17
Žebrák 1976 12/17
Machková Eva: Dismanova inspirativní knížka 10/19
Dny srbského dětského divadla 5/6
Hry pro dětské soubory 11/15
K novému pojetí dětských soutěží 6/3
Konkurs dětských divadelních souborů 1/19
Pro dny dětského divadla I. 8/9 Pro dny dětského divadla II. 11/14
Pro dny dětského divadla III. 12/18
Martínek Karel: Od Lunačarského k Čirikovovi 2/6
S.S. Juškevič – D.S. Merežkovskij 4/18
D.S. Merežkovskij – F. Sologubov 6/18
Blokova lyrická trilogie I. 8/15
Blokova lyrická trilogie II. 11/10
Blokova lyrická trilogie III. 12/14
Matula Bohumil: Pod Beskydem šumným Thálie má stan 6/9
Mikola Marián: 46. Jiráskův Hronov 10/1
Mlejnek Josef: Hledání a podněty dětského divadla 2/19
Morávková Alena: Chvála Krakova 5/6
Patočková Jana: O nepatetický portrét dnešního člověka 8/3
Paulů Jan: Hálek – 50 představení za půl roku 5/20
Potužil Zdeněk: Otevřené divadlo - Wroclaw 75 1/11
800 km po USA 1/16
Průša Petr: Nevesele o amatérské scénografii 9/5
Portrét jedné pravdy 8/2
Skloňování slova přehlídka 6/8
Ptáčková Věra: Pražské quadrienale 75 4/12
Puhač Vladimír: Hanácké divadlo vProstějově 3/16
Richter Jiří: Když není sál 12/5
Roubík Karel: Divadelní festival Chomutovska 3/19
Festival dětských souborů v Chomutově 6/5
Sedlák Lotar: Ohlédnutí za XIX. ročníkem LDL 12/16
Sochorovská Valérie: Don Quijote ještě žije 5/17
Stavěníček Zdeněk: Holešovické jubileum 1/18
Svozil Jaroslav: Putování českých ochotníků po Francii 5/8
Šimanovský Zdeněk: Kdo vyhrál v Nučicích; 7/10
Šindelář Jaroslav: Celostátní festival ZUČ 2/10
Po páté mezikrajově v Jablonci nad Nisou 7/3
Štefko Vladimír: Rozpútané divadlo 2/9
Štrobl Miroslav: Tylova Kutná Hora 5/21
Tmé Miroslav: Systém spolupráce profesionálů s amatéry 5/3
Úspěch stoletého Svatoboje 11/19
Vaniš Václav: Komenský by měl radost 6/6
Ochotnická Praha 4/1
Péče o špičkové soubory v Praze 5/4
Vavřička Josef: Nepomíjivý je čas ochotnického divadla 9/1
Úpický festival radosti a aktivity 7/6
Votrubová Jana: Komunikativní dovednosti v dětské dramatické hře 3/17
Volšická Marie: Mladí mezi starými 4/20
Vranovský Pavel: K výhledům amatérského divadla 11/1
Vyskočil Ivan: Předmět: jevištní improvizace II. – 1. 4/5
Předmět: jevištní improvizace II. – 2. 5/17
Zvláštní škola 6/8
Závodský Vít: Jihomoravská reprezentace 7/11
Klasická opereta v brněnském Svatoboji 4/20
Valmez – křižovatka poezie a mládí 2/10
Vysokoškoláci a ZUČ 2/11

Do nové etapy spolupráce profesionálů s ochotníky 5/2
Jde o stanovisko k životu 3/3
Jubilant v osvětlovací kabině (M. Čermák) 3/15
Na počest XV. sjezdu KSČ 1/1, 2/3
Naše jistoty 6/1
Rezoluce oborového aktivu 3/3
Svitavy 1975 2/2
10 let Táborského divadla Ivana Olbrachta 2/8

MATERIÁLY
M. Brejdo: Padla kosa na kámen 1/23
J. Kaplinská: Brusírna diamantů (ukázka) 2/22
El Car: K XV. sjezdu (verše) 3/21
M. Roščin: Transport (ukázka) 4/22
A. Buchwald: Psí suchary 5/22
x x x: Dětská scéna (etudy) 6/21
M. Zoščenko: Svatba 7/21
V. Rozov: Zastánkyně 8/22
x x x: Hrom do Hromádky (pásmo MJF) 9/22
B. Nušič: Analfabet 10/22
B. Vasiljev: Nestřílejte bílé labutě (ukázka) 11/22
M. Šimek – L. Sobota: Robinson Kreutznauer potom a Šípková Růženka napřed (ukázka) 12/22

TIP PRO VÁS
(V této rubrice Helena Šimková komentovala současnou produkci DILIA. Uvádíme seznam titulů)
J. Krejča: Jak se loví tygři 1/20
M. Švandrlík: Honorace z pastoušky 1/20
V. Kavčiak: Strýček 1/20
K. Rodovský: Hadí ostrov 1/20
F. Bohdal: Zakutálená jablka 1/20
A. Čchaidze: Most 2/20
I. Drutse: Ptáci naší mladosti 2/20
A. Nicolaj: Tamboři 2/20
L. Tabi: Rozvod po maďarsku 2/20
A. Koenigsmark: Ostrovy zdánlivé 3/19
T. Dávidová: Načasované štěstí 3/19
Moudrá Jana 3/19
Á. Kertész: Jmeniny 3/19
O. Zahradník: Sonatina pro páva 5/21
M. Roščin: Manželé hledají pokoj 5/21
Kde bydlíš, holčičko? 5/21
R. Ibragimbekov: Dotek 5/21
V. Páral: Profesionální žena 6/19
Mladý muž a bílá velryba 6/19
L. Zorin: Pokrovská brána 6/19
K. Szákonyi: Paruka z Honkongu 6/19
I. Sakardi: Ztracený ráj 6/19
J. Edlis: Mše za Pannu 8/20
K. Rodovský: Hořce voní platany 8/20
M. Gaspárová: Kouzlo ohně 8/20
K. Eidam: Smrt přišla po snídani 8/20
E. Petiška: Loupežnice 9/20
H. Schöbelová: 2 x Kateřina 9/20
R. Samulevičius: Ozvěna 9/20
M. Mihura: Maribel a podivná rodina 9/20
A. Arbuzov: Staromódní komedie 11/19
V. Šukšin: Charakteři 11/19
A. Gelman: Přerušená partie 11/19
S. Michalkov: Pěna 11/19
L. Zorin: Divadelní fantazie 11/19
R. Lošťák: Opožděný ptačí zpěv 12/18
Z. Malý: Druhý konec tmy 12/18
K. Jančo: Povýšení 12/18
V. Venclík: Domácí představení 12/18

SOVĚTSKÉ DIVADLO
(Informace o sovětském divadle podává Alena Morávková. Najdete je: 1/22, 2/22, 3/20, 6/20, 8/21 a 11/20.)

MALÝ DIVADELNĚ TECHNICKÝ SLOVNÍK
(Autorem slovníku, který otiskujeme vždy na straně 24, je Václav Müller.)

ZPRÁVY
Ceny 46. Jiráskova Hronova 10/II
Divadelní umění Arménie 5/5
Divadlo pro 111 v Českých Budějovicích 9/IV
Javisko 4/21
Kadaňský divadelní květen 9/22
Koutek SAL 1/22, 2/22, 3/20, 5/22, 6/19, 7/20, 8/21, 10/22 a 11/21
Krajská přehlídka v Kraslicích 8/21
Naše závazky 5/22
Nositel Zlatého Tyla Frant. Fuksa 9/22
Ochotníci Národnímu divadlu 1/22, 4/2 a 7/20
Přehled o činnosti Severočeského kraje 10/20
Scénografie 1/76
Středověký jarmark 2/19
Svazová konference SČDO 12/21
Úpice 1976 7/III
Výročí: Rudolf Deyl a Václav Vydra 5/1
Vysoké nad Jizerou 1/1
Za Františkem Fišerem 3/20
Za Josefem Turečkem–Jizerským 1/21
Za Vilémem Sochůrkem 9/22

DĚJIŠTĚ DALŠÍCH ZPRÁV
Bechyně 6/19
Bratislava 4/21
Brno 2/20, 4/21, 12/21
Bystré 7/20
Česká Třebová 7/20
Dobrovice 8/20
Dobruška 9/22
Františkovy Lázně 8/20
Hejnice 7/20
Holešov 5/22, 11/20
Hradec Králové 5/22
Hronov 11/21, 12/21
Chleny 7/20
Chomutov 3/20, 4/21
Chrudim 7/20
Jihlava 10/21
Kadaň 9/21
Kamenice nad Lipou 2/21, 12/22
Karlovy Vary 7/20
Kralupy nad Vltavou 6/19
Kraslice 5/22, 8/21
Kroměříž 4/21
Kutná Hora 7/20
Letovice 2/21
Libčice 1/21
Libochovice 7/20
Loštice 4/21
Loučná 1/21
Luby 8/21
Mariánské Lázně 1/21, 12/22
Náměšť nad Oslavou 2/21
Nymburk 1/21
Olomouc 2/21, 8/20
Pardubice 9/22
Petrovice 2/21
Poděbrady 3/20, 5/22, 12/22
Praha 1/21, 3/20, 4/21, 5/22, 6/19, 7/20
Radonice 1/21
Rakovník 3/20
Rokycansko 10/22
Rosice 2/21
Rožnov pod Radhoštěm 10/21
Řevnice 10/21
Sedlčany 1/22, 11/20
Soběšice 2/21
Šumperk 1/22
Tábor 8/20, 10/21
Turnov 9/22
Úpice 11/21
Velký Újezd 12/21
Volyně 1/21, 6/19, 7/20
Vysoká Libeň 3/20
Vysoké Mýto 6/19
Vysoké nad Jizerou 12/22
Zábřeh 1/22
Znojmo 2/21
Žebrák 11/21, 12/22
Žleby 7/20
Žimrovice 6/19

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':