Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1975, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1975 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
Beneš Jiří: Poznámky k inscenacím XIX. DM 7/6
Zdravice do Púchova 4/3
Bošek Pavel: Jubilejní fotograf (K. Minc) 1/15
Jubileum nejaktivnějších 6/16
Poděbrady 1975 7/3
Císař Jan: Akt tvorby 3/6
Herec a hra 2/11
Křižovatka 4/9
Lidové a ochotnické 1/6
Nepravděpodobné herectví 12/8
O Hronovu 1975 a ještě o něčem jiném 11/5
Systém proti systému 9/5
Šrámkův Písek 8/1
Trochu historie – trochu diskuse 7/17
Začátek i konec 6/8
Dittler Karel: Třetí Poruba 12/2
Doležal Josef: Co napovídá statistika 11/20
Za Toníkem Stránským 8/12
Dopita Zdeněk: Napajedelský návrat k Volodinovi 4/12
Dosedělová Stanislava: Setkání mladých amatérů 3/16
Dostál Pavel: Polemika s Císařem 1/7
Drašarová Dagmar: Od vnější chakterizace k metodě fyzických jednání 1/9
Herecký projev a civilní hrdina 2/8
Herec na zkoušce 3/8
Herec a herecká postava 4/6
První článek Brechtovy koncepce herectví 6/4
Herec: komediant – nebo velekněz 7/8
Pohyb na scéně a dramatické jednání 8/11
Plastický výraz a dynamičnost hereckého projevu 9/14
Herec a materiál hereckého umění 10/11
Herec: nástroj, či tvůrce? 11/10
Herectví a reálné jednání 12/5
Dvořák Radovan: 150 let českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě 12/14
El Car: Na téma Spartakiáda 3/1
Etzler Miroslav: Cesta do Estonie aneb o kulturnosti a sebeúctě 3/2
Festival temné barvy 7/4
Franková A.: Proč vlastně? 10/19
30 let plodné práce 11/19
Fuchs Aleš: O pěti představeních se dvěma podotknutími 2/10
Smyšlená reportáž o americkém pop-festivalu 3/11
Hlavičková Marie: Osmnácté setkání 8/10
Hejna J.: Amatérské divadlo v armádě 8/6
Hokr Josef: Sólo pro Kapku 4/15
Honsa Miloš: Karlovarsko nespí 5/14
Hrabal Gustav: 110 let ochotnického divadla v Kroměříži 8/19
Hvožďara Lubomír: Mladý člověk v centre pozornosti 5/16
Hübner Antonín: Dvadlo a sebevědomí 3/15
Národní přehlídka ZUČ v Jihlavě 5/21
Primát pro Prahu 10/10
Jedličková Juliana: Sezóna na jednom okrese 12/18
Kafková Věra: Hanácká scéna 9/11
Kalábová Alena: Ještě poznámka 2/7
Kamen Jiří: Divadelní představení studenstského kolínského klubu madých 7/16
Kokta Zdeněk: Režiséři ve Vysokém 1/2
Spolupráce profesionálních divadelních umělců s ochotníky 12/1
Za Kamilem Markem 1/14
Kolář Jan: Mladé tváře českého divadla:
Jaromír Hanzlík 1/11
Regina Rázlová 3/12
Luděk Sobota 6/12
Marie Spurná 9/12
Varšavská pohlednice 12/12
Kovářík Miroslav: Wolkrův Prostějov 1975 10/13
Kratochvíl Karel: Máme co závidět 1/14
Hrála jedna liduška 1/17
Křížek Bohumil: Proč dělám rád s ochotníky 11/1
Křovák Miroslav: Silvestr Jana Jílka 7/14
Lhota Ladislav: Mladé divadlo v Čelákovicích 4/11
Pozoruhodná inscenace mladoboleslavského divadla 1/17
Pro dětské úsměvy 4/11
Radostná bilance ve Žlebech 8/8
Řevničtí Furianti 10/20
VII. Rakovnické Wintrovy divadelní hry 7/5
Machková Eva: Děti z Budyšína a Kozmic 1/18
Dětské Svitavy 1975 8/6
Hry pro dětské soubory 3/14
Kaplické divadelní léto 10/16
Mladé divadlo ve světě 1/14
Na přelomu? 2/16
Martínek Karel: Dramatika na předělu století – III. 2/15
Od J.P. Karpova k A.N. Tolstému 4/4
Dramatika A.N. Tolstého 6/10
K.A. Treněv a frašky A.V. Lunačarského 8/14
A.V. Lunačarskij 11/9
Matula Bohumil: Vychovával divadlem (O. Kurfirst) 4/11
Mikulášek M.: Svitavská národní přehlídka 2/4
Mírovský Oldřich: Malé jubileum 1/15
Morávková Alena: Připomínka velké tradice 4/3
S Olegem Tabakovem o Sovremenniku 3/7
Valentin Pluček 5/18
Navara C.: Bruntálská pětiletka 5/14
Novotná-Hůrková Jiřina: Kapitolky o jevištní mluvě:
Modulování souviské řeči – rytmus češtiny 1/16
Významové členění souvislé řeči 2/17
Větná intonace 3/17
Stylová diferenciace spisovné výslovnosti 4/17
Verš na jevišti 6/14
Intonace a jevištní verš 7/18
Verše klasických her 8/18
Báseň v dramatickém textu 9/18
Na závěr 10/18
Potužil Zdeněk: O Americe bez divadla 12/10
8000 kilometrů po USA 11/13
Průša Petr: Pryč ze skleníku kukátkového jeviště 5/21
Režisér přichází z krajského města 9/10
Slováková Eva: Letos v Hronově 10/5
Strnad Jiří: Žebrák 1975 12/18
Ševčík Jiří: Znojemská Mladá garda 3/16
Šnobl Josef: Radonické podzimy 3/15
Tesař Jiří: Ohlédnutí za jedním kursem 12/19
Tmé Miroslav: Třikrát z Brna 4/13
Vaniš Václav: Třetí pražská aneb na cestě za ideálem 6/1
Vavřička Josef: Kraslice – město divadlu zaslíbené 7/1
O Hronovu zítřka 11/3
Tisíc a jeden kilometr za soubory a přehlídkami 8/3
Vyskočil Ivan: Předmět: jevištní improvizace 9/6
Walletzský Leoš: Kroměříž hraje pro děti 4/11
Zavoral Miroslav: Před kulatým výročím našeho kroužku 10/20
Závodský Vít: Brecht by byl spokojen 6/6
Dokument devadesátileté práce 4/16
Listy opět o divadle 3/8
Ohlédnutí za lotovickou přehlídkou 8/16
Polský romantik a Čechy 6/17
Zbořilová Liba: Lidé mají jiný kalendář (V. Kubíčková) 5/15
Jubileum znojemského divadla 12/17
Pokus gottwaldovských amatérů o Dyka 9/16
Proměny Ludmily Šehýrové 7/15

Čest Gottwaldovskému divadlu pracujících 5/10
Dokument občanské aktivity 4/2
Držíme slovo 9/1
Inspirace 30. výročí osvobození 5/1
Malá jubilejní anketa (L. Zbořilová, L. Lhota, Z. Kokta, J. Doležal, J. Šindelář, P. Průša, H. Honsa a J. Císař) 5/7
Na počest 30. výročí se zavazujeme 1/1, 3,1
Programové prohlášení SČDO na IV. svazové konferenci 2/1
Zpráva o činnosti SČDO 2/2
30 vítězných let – člověk, práce, radost 4/1
45. JH – Ze závěrečného hodnocení poroty 10/1

MATERIÁLY
Alexandr Volodin: Směrem k slunci 1/22
Arkadij Arkanov – Grigorij Gorin: Zloděj 2/21
Alois Pekár: Komentář k mezinárodním událostem 3/21
Pavel Dostál – Richard Pogoda: Gaudeamus igitur? (ukázka) 4/20
Májový zpěv (pásmo veršů) 5/22
Na Leara (ukázka ze scénáře) 6/20
Alexandr Vampilov: Dům s okny do polí 7/21
Leonid Andrejev: Papoušek 8/22
Míla Havelková: Rozdělovač 9/21, 10/22
Michail Zoščenko: Lekce pro dva 11/22
Iva Procházková: Venušin vrch (ukázka) 12/22

TIP PRO VÁS
(V této rubrice Helena Šimková komentovala současnou produkci DILIA. Uvádíme seznam titulů.)
A. Matusche: Panáček vychází na déšť 1/18
P. Vintila: Dům, který prošel dveřmi 1/18
J. Krasiňski: Filip s pravdou v očích 1/18
Pásma k 30. výročí osvobození 2/18
J. Jílek: Silvestr 3/17
N. Hejda: Flám 3/17
J. Knitlová: Sekyra na studánky 3/17
H. Bednářová: Daň zrání 3/17
J. Bařinka: Ploština v plamenech 5/17
F. Kožík: Než se zvedla opona 5/17
M. Bílek – V. Rón: Hra na Otóna 5/17
J. Otčenášek: Víkend uprostřed týdne 5/17
N. Tánská: Oblázek na břehu mořském 5/17
M. Klíma: Běženci 5/17
B. Skočdopole: Hon na zmije 5/17
J. Jílek: Velké tajemství 5/17
J. Velinský: Než vyšlo slunce 6/14
J. Solovič: Stříbrný jaguár 6/14
R. Lošťák: Chůze po kamení 6/14
J. Korbel: Sběratelé 6/14
A. Vampilov: Loňské léto v Čulimsku 7/19
B. Aprilov: Déšť 7/19
J. Sojka: Dívka v koberci 7/19
R. Ibragimbek: Žena se zelenýma očima 8/15
A. Arbuzov: Volba 8/15
R. Ibragimbek: Jako lev 8/15
R. Vorončuková – N. Kramovová: Začarované nábřeží 8/15
J. Velinský: Než vyšlo slunce 9/18
R. Weickerová: Vyznamenání 9/18
A. Makajonok: Konec malého apoštola 9/18
E. Braginskij – E. Rjazanov: Příbuzní 9/18
F. Wolf: Doktorka Lilli Wannerová 10/18
K. Třebická: Jolanka 10/18
V. Venclík: Vrať mi to pyžamo 10/18
B. Paletaiová: Přísní milenci 10/18
A. Volodin: Dulcinea z Tobosy 11/18
A. Kolomyjec: Modří jeleni 11/18
V. Rozov: Čtyři kapky 11/18
Pásma k výročím 12/19

NOSITELÉ ZLATÉHO TYLA
Daněk Karel 1/19
Doušová Božena 5/17
Frančík Vladimír 1/19
Matyščák Jan 5/17
Maršák Alexander 9/19
Pasovský Josef 5/17
Traxler Josef 11/19
Zavoral Miroslav 1/19

MALÝ DIVADELNĚ TECHNICKÝ SLOVNÍK
(Autorem slovníku, který otiskujeme vždy na straně 24 je Václav Müller)

ZPRÁVY
Antonín Vorel pětapadesátiletý 3/14
Brecht v amatérském divadle 5/1
Brněnské Listy o divadle 8/21
Celostátní festival divadel pro mládež 12/21
Ceny II. národní přehlídky ruských a sovětských her ve Svitavách 2/1
Činoherní Rusalka v Ústí nad Orlicí 6/15
Čísla ze severních Čech 11/19
Dokumenty (E.F. Burian – Zahajujeme…) 5/10
Dokument aktivity 3/20, 4/19
Dvacet let Skřivanovců 4/16
Jak víc reprízovat? 3/5
Jaroměřská současnost 2/7
Klub jihomoravských recitátorů 6/19
Kolik hodin stojí ochotnické divadlo 3/5
Koutek SAL SČDO 2/19, 3/18, 5/19, 6/19, 8/21, 11/21, 12/22
Malá ročenka Divadla pracujících v Gottwaldově 5/20
Odešel F. Grüner 4/18
Program 45. JH 8/18
Skřivani dětem 7/20
Ústřední akce 1975 1/15
V Braníku do nového ochotnického života 7/12
Vítaný slovník spisovatelů 7/8
Výsledky autorské soutěže ÚKVČ 1/20
Výsledky soutěže aktivity 10/10
Výsledky soutěže Zemědělských novin 7/21
Výsledky V. přehlídky ve Vysokém nad Jizerou 1/5
Za Antonínem Langrem 3/18
Za Leošem Matějkou 12/22
V. národní přehlídka ve Vysokém nad Jizerou 1/1
30 let chomutovského souboru 12/17

DĚJIŠTĚ DALŠÍCH ZPRÁV
Bakov nad Jizerou 5/19, 6/18
Bechyně 12/22
Benešov 11/20
Beroun 6/18
Blansko 4/18
Borodovice 9/20
Bratislava 10/20
Brno 3/19, 5/19, 7/20
Bystré u Poličky 6/20, 7/20
Česká Třebová 11/21
Český Krumlov 12/20
Děčín 7/20
Dobkovice 5/19
Dobrovice 7/20
Dobruška 10/21
Heřmanův Městec 5/19
Hradec Králové 12/22
Hronov 8/20
Chomutov 6/18, 10/21
Jablonec nad Nisou 7/20
Josefův Důl 6/18
Kaplice 9/20
Karlovy Vary 4/18
Karolinka 9/20
Kladno 5/19
Klášterec nad Ohří 5/19
Kutná Hora 4/18
Libčice 2/19
Liberec 6/18
Libochovice 4/18
Mladá Boleslav 2/19, 5/19, 10/21
Miletín 8/20
Napajedla 12/20
Nučice 2/19
Nymburk 1/20, 2/19, 3/19
Olomouc 7/20, 12/22
Ostrava 11/21
Pernštejn 8/20
Petrovice 1/19, 2/19
Písek 4/18, 8/20
Poděbrady 6/18
Praha 1/20, 3/19, 5/19, 6/18, 7/20, 11/21, 12/22
Prostějov 6/18
Radnice 1/20
Rakovník 4/18
Řevnice 6/18
Říčany 5/19
Sedlčany 10/20
Slatina 7/20
Smiřice nad Labem 5/19
Sobotka 9/20
Sokolov 2/19
Svinaře 6/18
Svobodné Dvory 7/20, 8/20
Šlapanice 4/18
Šumperk 7/20
Tatce 6/18
Újezd u Radnic 5/19, 6/18
Úpice 4/18, 12/20
Verneřice 8/20
Veřovice 9/20
Volyně 7/20, 8/20
Vysoké nad Jizerou 5/19, 9/20
Zábřeh na Moravě 5/19
Zbraslavice 12/22
Zbiroh 4/18, 5/19
Zliv 8/20
Žatec 1/20, 2/19
Žebrák 8/20, 11/21
Žimrovice 11/21
Žleby 5/19, 7/20

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':