Databáze českého amatérského divadla

Texty: Programová brožura

Dětská scéna 2000

16. – 17. června 2000
Celostátní dílna dětských recitátorů

17. – 22. června
29. celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

pořádají:

IPOS-ARTAMA Praha
Institut dětí a mládeže MŠMT Praha
Dům kultury Trutnov
Sdružení pro tvořivou dramatiku

Dětská scéna 2000 se koná pod záštitou města Trutnova

spolupráce:
katedra výchovné dramatiky DAMU Praha


Lektorský sbor Celostátní dílny dětských recitátorů

Jaroslav Provazník (předseda) - vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU, odborný pracovník IPOS-ARTAMA, Praha
Jana Procházková - učitelka ZŠ v Českém Krumlově, odborná pracovnice Jihočeského centra pro vzdělávání pedagogů
Jiřina Lhotská - ředitelka ZUŠ Kralupy nad Vltavou
Jana Portyková - učitelka LDO ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové
Martina Longinová - recitátorka a herečka, učitelka LDO ZUŠ Kolín
Věra Hučínová - herečka, spolupracovnice katedry výchovné dramatiky DAMU
Olina Králíková (tajemnice) - pracovnice Talentcentra IDM MŠMT, Praha

Povídání lektorského sboru s recitátory probíhá v pátek a v sobotu v učebnách Střední lesnické školy


Lektorky dílen pro sólové recitátory

Pro II. kategorii:
Jiřina Laitnerová
Kateřina Platilová

Pro III. kategorii:
Dana Rýcová
Markéta Kocourková

Pro IV. kategorii:
Eva Wasková
Marcela Máchová

Lektorky jsou studentky výchovné dramatiky na DAMU a pedagogiky na FF UK
Recitátoři pracují se svými lektorkami po skupinách podle jednotlivých kategorií v pátek a v sobotu v učebnách Střední lesnické školy


Lektorky diskusního klubu pro doprovod sólových recitátorů

Jana Vobrubová - členka odborné rady IPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu
Eliška Herdová - učitelka LDO ZUŠ Frýdlant, DDM Větrník a SPgŠ Liberec

Diskusní klub probíhá v pátek a v sobotu v prostorách Střední lesnické školy


Lektorský sbor Celostátní přehlídky dětských souborů

Eva Polzerová (předsedkyně) - pedagog katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Anna Lošťáková - dramaturgyně, Divadlo v Dlouhé, Praha
Irina Ulrychová - pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha
Marie Poesová - pracovnice České školní inspekce, členka odborné rady IPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu
Jaroslav Provazník - vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU, odborný pracovník IPOS-ARTAMA, Praha
Jakub Hulák (tajemník) - odborný pracovník IPOS-ARTAMA pro dětské divadlo, dětský přednes a dramatickou výchovu

Diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů probíhají od soboty do středy vždy po odpoledním bloku vystoupení v salonku Národního domu


Moderátoři diskusních klubů

Pro méně zkušené a začínající:
Eva Machková - pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU

Pro pokročilejší účastníky:
Vladimír Zajíc - dramaturg, dramatik, publicista a pedagog Univerzity Pardubice

Diskusní kluby jsou určeny pro seminaristy Dětské scény a probíhají od soboty do středy vždy po odpoledním bloku vystoupení v budově ZUŠ a v malém sále městského úřadu


Lektoři dětských diskusních klubů

Tomáš Doležal - pracovník Střediska dramatické výchovy CVČ Lužánky, Brno
Petra Rychecká - pracovnice Střediska dramatické výchovy CVČ Lužánky, Brno
Veronika Rodriguezová - pracovnice CVČ Domeček, Brno

Dětské diskusní kluby probíhají od soboty do středy vždy po odpoledním bloku vystoupení v Kulturním klubu Nivy


Redakce Deníku Dětské scény 2000

Roman Černík (šéfredaktor) - pracovník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň
Iva Dvořáková - učitelka ZUŠ a Gymnázia Nové Strašecí a Gymnázia Jana Keplera, Praha
Ajka Pospíšilová - učitelka LDO ZUŠ Jičín
Blanka Pešoutová - učitelka Gymnázia Jana Keplera, Praha
Pavel Kocych - (sazba, zlom a grafická úprava) - architekt a grafik

Redakce Deníku DS 2000 sídlí v Národním domě

Semináře Dětské scény a jejich lektoři

Třída A - Téma, situace, mizanscéna
Seminář zaměřený na dramaturgii a režii
Aleš Bergman, režisér a pedagog herectví na JAMU v Brně a režie na katedře výchovné dramatiky DAMU

Třída B - Modeluju - pluju - letím - vyzařuju
Seminář zaměřený na herectví a práci s hercem
Hana Hniličková-Franková, herečka a režisérka divadla Dagmar, Karlovy Vary, lektorka celoročního kurzu Herecká průprava pro učitele dramatické výchovy a vedoucí dětských dramatických souborů

třída C - Umění pohybu aneb cesta k pohybovému tvaru
Ladislava Košíková, učitelka tanečního oboru ZUŠ v Uherském Hradišti, choreografka tanečních souborů (Hradišťan) a spolupracovnice některých divadelních scén (např. Husa na provázku)

Třída D - Rozmanitá cesta k recitačnímu vystoupení
Ema Zámečníková, učitelka ZUŠ Na Střezině a vedoucí dětských a mladých recitačních a divadelních souborů v Divadle Jesličky v Hradci Králové


Program Dětské scény 2000


Označení prostor

prostory pro vystoupení
KS Koncertní síň Bohuslava Martinů
kino sál kina Vesmír
ND Národní dům

prostory recitační dílny
SLŠ - A Střední lesnická škola - aula
SLŠ - K Střední lesnická škola - klubovna
SLŠ - 1 Střední lesnická škola - učebna 1
SLŠ - 2 Střední lesnická škola - učebna 2
SLŠ - 3 Střední lesnická škola - učebna 3

prostory pro semináře, diskusní kluby a besedy
ND-S Národní dům - salonek
Nivy Kulturní klub Nivy
ZUŠ Základní umělecká škola - pobočná budova
MěÚ Městský úřad - malý sál
DDM Dům dětí a mládeže - klubovna


čtvrtek 15. 6.

16.00 - 21.30 prezence recitátorů II. a III. kategorie s doprovodem (SLŠ-A)

pátek 16. 6.

7.00 - 8.00 snídaně
8.15 informační schůzka s recitátory II. a III. kat. a jejich doprovody (SLŠ-A)
8.30 - 10.00 dílny pro recitátory II. a III. kat. (SLŠ-2, SLŠ-3)
8.00 - 11.00 prezence recitátorů IV. kategorie s doprovodem (SLŠ-A)
11.00 zahájení recitační části DS 2000 (KS)
11.15 - 12.45 vystoupení recitátorů II. kategorie (KS)
12.45 - 14.00 oběd
14.15 - 15.30 beseda poroty s recitátory II. kat. a doprovodem (SLŠ-A)
diskusní klub pro doprovod recitátorů ostatních kategorií (SLŠ-1)
dílny pro recitátory III. a IV. kategorie (SLŠ-3, SLŠ-2)
15.45 - 17.45 vystoupení recitátorů III. kategorie (KS)
16.00 - 21.00 prezence seminaristů (ND)
18.00 - 19.00 večeře
19.15 - 20.30 beseda poroty s recitátory III. kategorie (SLŠ-A)
diskusní klub pro doprovod recitátorů ostatních kategorií (SLŠ-1)
dílny pro recitátory II. a IV. kategorie (učebny SLŠ-2, SLŠ-3)
21.00 večerní program pro sólové recitátory (Nivy)
21.00 informační schůzka se seminaristy DS (ND)

sobota 17. 6.

7.00 - 8.00 snídaně
8.00 - 9.15 dílny pro recitátory všech kategorií (SLŠ-2, SLŠ-3, SLŠ-1)
diskusní klub pro doprovod recitátorů (SLŠ-A)
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)
9.30 - 11.30 vystoupení recitátorů IV. kategorie (KS)
11.30 - 12.45 oběd - recitátoři
12.30 - 14.00 oběd - soubory, seminaristi
13.00 - 14.15 beseda poroty s recitátory IV. kategorie (SLŠ-A)
diskusní klub pro doprovod recitátorů ostatních kategorií (SLŠ-1)
dílny pro recitátory II. a III. kategorie (SLŠ-2, SLŠ-3)
14.30 zahájení přehlídky souborů (kino)
14.45 - 16.45 1. blok vystoupení souborů - recitační představení
Ach, to je svět - Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (kino)
Pohádka o rytíři Janovi - 2. třída ZŠ Benešovo nám., Pardubice (kino)
Vám taky dupou králíci? - Nepindej, ZUŠ Žatec (kino)
Toman a lesní panna - Dramatický kroužek ZŠ Sloupnice (ND)
Rose des Flandres - Brepty, ZŠ Sněžné (ND)
17.15 - 18.45 diskuse poroty s vedoucími (ND-S)
diskusní kluby pro seminaristy (ZUŠ, MěÚ)
dětský diskusní klub (Nivy)
18.45 - 20.00 večeře
20.30 večerní představení: Hanes a Katarina (Divadlo Dagmar, Karlovy Vary) (kino)

neděle 18. 6.

7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)
12.30 - 13.45 oběd
14.00 - 16.30 2. blok vystoupení souborů - recitační představení
Celé léto v jediném dni - ZUŠ Jindřichův Hradec (ND)
Doupě latinářů aneb Sežrané spisy - ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov (KS)
Ze života plameňáků - Sluníčko, ZŠ Černice (KS)
Johanes doktor Faust - Padluke, ZŠ Smržovka (KS)
17.00 - 18.45 diskuse poroty s vedoucími (ND-S)
diskusní kluby pro seminaristy (ZUŠ, MěÚ)
dětský diskusní klub (Nivy)
18.45 - 20.00 večeře

pondělí 19. 6.

7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)
9.00 - 11.15 3. blok vystoupení souborů - představení pro veřejnost (kino, ND)
12.00 - 13.45 oběd
14.00 - 16.15 3. blok vystoupení souborů
Dárečci - Divadlo Hudradlo Zliv, 4. oddíl (kino)
Meditace č.1 - Naruby, ZŠ Luby (kino)
Skupinka - SDČ Prasetaun při při DVÚ Jihlava (ND)
16.30 - 18.15 diskuse poroty s vedoucími (ND-S)
diskusní kluby pro seminaristy (ZUŠ, MěÚ)
dětský diskusní klub (Nivy)
18.15 - 19.30 večeře
20.00 večerní představení (kino/ND)

úterý 20.6.

7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)
9.00 - 11.45 4. blok vystoupení souborů - představení pro veřejnost (kino)
12.00 - 13.45 oběd
14.00 - 16.45 4. blok vystoupení souborů (kino)
Středa nám chutná - Dramatická školička Svitavy
Princezna na hrášku - Divadlo Hudradlo Zliv, 1. oddíl
Velice americká pohádka - DdDd, ZUŠ Děčín
Třesky - plesky - LDO ZUŠ Krnov
Devět balónků - Temperka, LDO ZUŠ Třinec
17.00 - 18.30 diskuse poroty s vedoucími (ND-S)
diskusní kluby pro seminaristy (ZUŠ, MěÚ)
dětský diskusní klub (Nivy)
18.30 - 19.30 večeře
20.00 večerní představení - dětské loutkářské soubory ZUŠ Žamberk
Jak Franta na čerchmanty vyzrál (Mravenec, ZUŠ Žamberk)
Na tom našem dvoře (Křepelky, ZUŠ Žamberk)

středa 21. 6.

7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)
9.00 - 11.30 5. blok vystoupení souborů - představení pro veřejnost (kino, ND)
12.00 - 13.45 oběd
14.00 - 16.30 5. blok vystoupení souborů
Ondráš nebo Juráš? - HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (kino)
Krysař - Vrtule, 3. ZŠ Slaný (ND)
16.45 - 18.30 diskuse poroty s vedoucími (ND-S)
diskusní kluby pro seminaristy (ZUŠ, MěÚ)
dětský diskusní klub (Nivy)
18.30 - 19.30 večeře

čtvrtek 22. 6.

7.30 - 8.30 snídaně
8.30 - 12.30 semináře pro dospělé (ZUŠ, DDM, Nivy, MěÚ)Inscenace Dětské scény 2000


Sobota 17. června


Recitační vystoupení
NA POSLEDNÍ CHVÍLI, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)
Ach, to je svět.
Předloha: česká lidová slovesnost - Otakar Moravec: Ať bylo jak bylo, z komína se kouřilo (Albatros 1981), Fr. Sušil: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřazenými (Čin, Praha 1941)
Pásmo sestavila: Lucie Veličková
Režie a výprava: Lucie Veličková
Hudba: Libor Velička
Hudební doprovod: M. Jergl
Hrají: Eva Herzogová, Pavla Houšková, Jitka Koucká, Anna Kandriková, Jana Nídlová, Romana Hozáková, Petra Lidická, Dagmar Wudyová, Kateřina Zimmermannová, Andrea Schwarzová, Aleš Máca, Lucie Marešová, Jaroslav Solich
Premiéra: 16 dubna 2000


Recitační vystoupení
Dramatický kroužek ZŠ Sloupnice (ved. Eva Sychrová)
Toman a lesní panna
Předloha: František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých (SPN, Praha 1965)
Dramaturgická úprava: Eva Sychrová
Režie a výprava: Eva Sychrová
Hrají: Jakub Dryml, Daniel Kadidlo, Markéta Jindřichová, Lenka Seifertová, Lucie Vašinová, Marie Knorková, Renata Holcová, Jitka Mikulecká, Petra Černá, Petr Eliáš, Barbora Holcová, Markéta Černá, Iveta Ksandrová, Jana Šplíchalová, Jitka Cagášková, Zuzana Wasserbauerová, Martina Mikulecká, Alžběta Knorková
Premiéra: 20. března 2000


Recitační vystoupení
2. třída ZŠ Benešovo náměstí Pardubice (ved. Martina Hezká)
Pohádka o rytíři Janovi
Předloha: Václav Říha: Zvířátka a Petrovští (Albatros, Praha 1983)
Dramaturgická úprava: Martina Hezká
Režie: Martina Hezká
Hudba: na motivy P. Ebena upravila Martina Hezká a B. Hezký
Hrají: děti 2. třídy ZŠ Benešovo náměstí Pardubice
Premiéra: 17. prosince 1999


Recitační vystoupení
Nepindej, ZUŠ Žatec (ved. Eva Venclíková)
Vám taky dupou králíci?
Předloha: Jan Vodňanský: Jak vám dupou králíci (ČS, Praha 1990)
Pásmo sestavila: Eva Venclíková
Režie: Eva Venclíková
Hrají: Jana Hrabáková, Helena Gregorová, Kamila Frelichová, Drahomíra Hostková, Michaela Machuldová, Hana Počtová, Lucia Šigutová, Petra Beerová, Eliška Fárková, Josef Řasa
Premiéra: 8. března 2000


Recitační vystoupení
Brepty, ZŠ Sněžné (ved. Miloslava Matoušková)
Rose des Flandres
Předloha: Věra Adlová: Růže z Flander, z Magazínu pro děvčata Holčičí tajnosti (Olga Hejná, SNDK, Praha 1968)
Dramaturgická úprava: Miloslava Matoušková
Režie: Miloslava Matoušková a soubor
Výprava: soubor
Hrají: Lenka Kalášková, Veronika Librová, Lucie Matoušková, Michaela Matoušková, Barbora Šimonová, Dana Hermonová, Lenka Juračková, Martina Šedá
Premiéra: 17. března 2000


Doplňkové večerní představení
Divadlo Dagmar Karlovy Vary
Hanes a Katarina
Předloha: Zdeněk Šmíd: Pověst o Hanesu Gruberovi a Balada o Katarině z knihy Trojí čas hor (Západočeské nakladatelství, Plzeň 1981)
Dramaturgie: Anna Franková
Režijní spolupráce: Anna Ratajská
Výprava: Dáša Nesvedová
Hudba: Lumír Olšovský
Výroba: Jiří Hnilička, Dáša Nesvedová
Světla, zvuk: Anna Ratajská
Hrají: Hana Franková, Kateřina Petrová
Premiéra: 25. září 1999


Neděle 18. června


Divadelní inscenace
ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová a Radek Marušák)
Celé léto v jediném dni
Předloha: Ray Bradbury: Kaleidoskop (Odeon, Praha 1989)
Překladatel: Pavel Dominik
Dramatizace: Zuzana Jirsová, Radek Marušák a soubor
Režie a výprava: Zuzana Jirsová a Radek Marušák
Hudba: Michael Nyman: Here to there
Hrají: Barbora Holická, Jiřina Fišerová, Jana Bušková, Vendula Holčáková, Václav Hauser, Vojtěch Kulhavý, Jana Nesnídalová, Kateřina Valášková, Barbora Krninská, František Týmal, Jan Šilhavý, Věra Šlechtová, Zdenka Šlechtová, Mikuláš Veselý, Barbora Tučková, Eva Rohlíčková, Markéta Veselá
Premiéra: 8. dubna 2000


Recitační vystoupení
DS při ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově (ved. Petra Kocmanová)
Doupě latinářů aneb Sežrané spisy
Předloha: Ivan Wernisch: Doupě latinářů aneb Sežrané spisy (Petrov, Brno 1992)
Pásmo sestavila: Petra Kocmanová
Režie: Petra Kocmanová
Hrají: Marta Prokopová, Tereza Tobolová, Jakub Krejčí
Premiéra: 29. ledna 2000


Recitační vystoupení
Sluníčko, ZŠ Černice Plzeň (ved. Renata Vordová)
Ze života plameňáků
Předloha: Horacio Quiroga: Pohádky z pralesa (SNDK, Praha 1960)
Překladatel: Ada Veselá
Dramaturgická úprava: Renata Vordová
Režie a výprava: Renata Vordová
Premiéra: 20. března 2000


Divadelní inscenace
Padluke, ZŠ Smržovka (ved. Martin Šulc)
Johanes doktor Faust
Autor: Martin Šulc volně podle hry Kamila Bednáře Johanes doktor Faust (SNDK, Praha 1959)
Dramatizace: Martin Šulc
Režie a výprava: Loutkářská společnost Padluke
Zvukové a jiné efekty: Loutkářská společnost Padluke
Hraje: Martin Šulc
Premiéra: 28. listopadu 1999


Pondělí – 19. června 2000


Divadelní inscenace
Divadlo Hudradlo, Zliv - 4. oddíl (ved. Mirek Slavík)
Dárečci
Autor: Mirek Slavík
Režie: Mirek Slavík
Výprava: kolektiv členů 4. oddílu
Hudba: Mirek Slavík
Hrají: Jitka Slavíčková, Lenka Slavíčková, Daniela Štifterová, Michaela Štifterová, Veronika Štiková, Agáta Štěchová, Kamila Hornová, Kamila Ježková, Petra Soulková, Pavla Jungová, Lucie Pohanková, Monika Kocourková, Ondra Havel, Zdeněk Spudil, Mirek Slavík
Premiéra: 5. dubna 2000


Divadelní inscenace
Naruby, ZŠ Luby (ved. Irena Kindlová)
Meditace č. 1
Předloha: Sandro Bajini z pořadu Nahý pro vás (Světová literatura, Praha 1967)
Dramaturgická úprava: Irena Kindlová
Režie a výprava: Irena Kindlová
Hudba: Demo – Music, Zombie
Premiéra: 22. března 2000


Divadelní inscenace
Spolčení Dramatického Činění PRASETAUN při DVÚ Jihlava (ved. Jiří Juráš)
Skupinka
(scénická skrumáž vzpomínek, pocitů, nálad, myšlenek, přání a snů)
Autor: Lenka Lagronová, Petr Gábor, Jiří Juráš
Sestavil: Jiří Juráš
Dramaturgická úprava: Jiří Juráš, Bára Jandová
Režie a výprava: Jiří Juráš
Výběr hudby: Jiří Juráš, Petr Junášek
Světla a technická spolupráce: Petr Junášek
Hrají: Tomáš Mezl, David Lakatoš, Bohumil Janeček, Josef Drška, Daniel Vejchoda
Premiéra: 3. března 2000


Úterý – 20. června 2000

Divadelní inscenace
Divadlo Hudradlo, Zliv – 1. oddíl (ved. Mirek Slavík)
Princezna na hrášku
Autor: Mirek Slavík na motivy H. Ch. Andersena
Režie: Mirek Slavík
Výprava: kolektiv členů souboru
Hudba: Mirek Slavík
Hrají: Dana Prokešová, Petr Štěpka, Hana Lehečková, Tereza Knotková, Klára Hornová, Marie Zaplatílková, Lucie Fenclová, Agáta Štechová, Pavla Jungová
Premiéra: 5 dubna 2000


Divadelní inscenace
DdDd, ZUŠ Děčín (ved. Jana Štrbová a Alena Pavlíková)
Velice americká pohádka
Předloha: Prcek Tom a Dlouhán Tom a jiné velice americké pohádky (Carmen, Praha 1993)
Převyprávěl: Pavel Šrut
Dramatizace: Jana Štrbová
Režie: Jana Štrbová
Výprava: Marcela Sufčáková a Jana Šrbová
Hudba: Jana Štrbová
Hrají: Alena Hendrychová, Daniel Vitouš, Jana Černohorská, Klára Foldynová, Lucie Kožová, Jakub Štrba
Premiéra: 8. dubna 2000


Recitační vystoupení
LDO ZUŠ Krnov (ved. Markéta Jurošková-Bezručová)
Třesky - plesky
Předloha: Edward Lear: Kniha třesků a plesků (Odeon, Praha 1984), Edward Lear: Velká kniha nesmyslů (Mladá fronta, Praha 1998)
Překladatel: Antonín Přidal
Pásmo sestavila: Markéta Jurošková-Bezručová a kolektiv dětí
Režie: Markéta Jurošková-Bezručová
Hrají: žákyně 5. a 6. ročníku LDO ZUŠ Krnov
Premiéra: 8. února 2000


Divadelní inscenace
Temperka, LDO ZUŠ Třinec (ved. Marcela Kovaříková)
Devět balonků
Předloha: Olga Hejná: Bubínek ze skla (SNDK, Praha 1964)
Dramatizace: Marcela Kovaříková
Režie: Marcela Kovaříková
Výprava: Marcela Kovaříková a soubor
Hudba: L. Corryell
Dramaturgická spolupráce: Urszula Kurková
Premiéra: 8. dubna 2000


Divadelní inscenace
Dramatická školička Svitavy (ved. Jana Mandlová)
Středa nám chutná
Předloha: Iva Procházková: Středa nám chutná (Albatros, Praha 1994)
Použité texty: O. Suchý: Kupte strunu za korunu (Albatros, Praha 1986)
J. Balík: Kolik váží motýl (SNK, Praha 1989)
J. Kainar: Nevídáno, neslýcháno (Albatros, Praha 1989)
Dramatizace: Jana Mandlová
Režie a výprava: Jana Mandlová
Hudba: Jana Mandlová (Matěj Šefrna: píseň O prázdninách)
Hrají: Andělka Ovadová, Terezka Šefrnová, Monika Formanová, Hana Paráková, Michal Kadlec, Martin Olšanský, Viktor Willant, Veronika Kubová, Gabriela Šimková, Lenka Lopaurová, Iveta Olšanská, Ludmila Lněničková, Jindra Homolová, Lucie Baierová, Eva Jeriová, Jana Mandlová
Premiéra: 23. ledna 2000


Doplňková večerní představení
Mravenec, ZUŠ Žamberk (ved. Olga Strnadová)
Jak Franta na čerchmanty vyzrál
Autor: Olga Strnadová volně na motivy pohádky Čert a Káča
Režie a výprava: Olga Strnadová
Hudba: lidové písně
Premiéra: 1. dubna 2000


Křepelky, ZUŠ Žamberk (ved. Olga Strnadová)
Na tom našem dvoře
Předloha: lidové písničky a říkanky
Režie a výprava: Olga Strnadová
Premiéra: 1. dubna 2000


Středa – 21. června 2000


Divadelní inscenace
HOP – HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
Ondráš nebo Juráš
Autor: Irena Konývková v inspiraci hrou Josefa Kovalčuka Komedie o strašlivém mordu ve Sviadnovské hospodě L.P. 1715 aneb Ondráš (Dilia, Praha 1979) a mnohými pohádkami a pověstmi o zbojnících
Režie a výprava: Irena Konývková
Hudba: Libor Velička
Korepetice: Pavlína Dudášová, Vlastislav Mareš
Souboje: Miroslav Parihuzič
Hrají: Jakub Cír, Zdeněk Fořt, Věra Bečková, Jana Poberežníková, Zdeněk Konývka, Kateřina Hasmanová, Petr Nídl, Karel Wudy, Martina Dudášová, Jitka Strejčková, Ilona Rausová, Iva Süttöová, Anna Handrychová
Premiéra: 16. března 2000


Divadelní inscenace
Vrtule, 3. ZŠ Slaný (ved. Jiří Rezek)
Krysař
Předloha: Viktor Dyk: Krysař (ČS, Praha 1972)
Dramatizace: Jiří Rezek
Režie a výprava: Jiří Rezek
Hrají: Kristina Sladká, Veronika Poláková, Klára Típková, Katka Reblanová, Michal Holán, Katka Mrázová, Aneta Poláčková, Petr Hlaváč, Magda Sladká, Soňa Hromadová, Kristýna Svobodová, Petra Perníčková
Premiéra: 10. června 1999Účastníci celostátní dílny dětských recitátorů 2000
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':