Databáze českého amatérského divadla

Texty: Zamachy, informace o spolupráci akademického malíře Karla Boháčka s ochotníky, text: Martin Brouček, pravnuk malíře, 2008

Informace Martina Broučka, pravnuka Karla Boháčka, 2008
Rodná Boháčkova obec. Zde působili ochotníci v hostinci U Březinů, později se hrálo i na návsi a v přírodě na dole pod kovárnou, při cestě ze Zamach na Syslov.
Boháčkovou rukou zde vznikly kulisy. Opona ne. Obyvatelé si jich moc nevážili. Jejich úloha skončila s posledním dějstvím hry. Dle vzpomínek mé babičky Anny byly složeny na půdu hostince, kde na plátna káleli holubi. Později se různě poztrácely. Jednu z nich Anna objevila ve stodole u Pavlíčků. Sloužila k přehrazení brambor a byla špinavá a potrhaná. Odnesla jí domů. Dodnes tato jediná z kulis bohudík existuje. Bohužel stále v původním stavu. Jedná se o vysoký obdélníkový rám, oboustranně potažený plátnem a oboustranně omalovaný. Rozměry : 246 x 95 cm včetně dvou špalíčků tvořících odstup od podlahy.
Čistá výška rámu je 241,5 cm. Dále je spodek opatřen dvěma železnými trny o průměru 9mm, které patrně sloužily k uchycení do podlahy jeviště.
Jedna strana zobrazuje kmeny borového lesa, před nimiž je skalka s vytékajícím pramenem, tvořícím studánku. ( velmi osobitý a charakteristický rukopis i téma autora ).
Orientační snímky z roku 1998 zasílám.
Na můj popud jí shlédl restaurátor a práce vedoucí k obnově by stály cca 100 000,- Kč. Vlastní jí můj strýc Lubomír Martinec / malířův vnuk a potažmo syn malířovy nestarší dcery Anny /, který žije nadále v Zamachách. Na opravu rozhodně nemá a není ani organizačně schopen jí popř. zajistit. Je s ním velmi komplikované jednání. Mám špatné zkušenosti.
Je podezíravý a myslím že není ochoten jí ukazovat. Nechci mu ovšem nasazovat psí hlavu,
zkusit to můžete, ale já se v tom prosím odmítám angažovat.

Zmíněná kulisa s borovicemi pochází ze hry TŘI BÍLÉ RŮŽE. Hra na způsob Tři oříšky pro popelku. Např. Anna v ní hrála „Želmíru“.
Ze hry si pamatovala scénu pro roli otce, který má přinést tři bílé růže a bloudí v lese.
Jednou byli z této hry herci fotografováni. Snímek je dosud neznámý.

Z úst Anny známe i provedené hry ochotníků v Zamachách. Byla jich celá řada a byly podobné titulům, které se dobově hrály v širším měřítku regionu. Jejich obecní originalita spočívala v hereckých projevech jednotlivců. Někteří z herců byli přemlouváni k obsazení rolí v sousedních obcích, např. v Kadlíně. Režisér divadla v Zamachách byl pan Josef Mašek.

Z doby ochotničení po smrti Boháčka, existují i fotografie herců s kulisami rozestavěnými na pódiu pod širým nebem, v přírodě na dole u mostu, při cestě Ze Zamach na Syslov. Jsou ze hry NA TÝ LOUCE ZELENÝ. Fotografie znám, ale nevlastním. Je na nich mimo dalších obyvatel Zamach i vdova po Boháčkovi , která velmi ráda a prý i velmi dobře hrála divadlo.

Několik kulis bylo donedávna ( a snad jsou dodnes ) ve stodole u Pavlíčků – vedle domu pana Hozáka, která stojí u silnice při vjezdu do Zamach od Všelis. Jsou celkem dobře uloženy v mezipatře stodoly. S určitostí lze říci, že nebudou malovány Boháčkem. Budou z her, které se hrály až po roce 1928. Jejich autor je neznámý.
Ukázat by je Vám mohla ( pokud ještě existují ) paní Salvetová, která je potomkem rodiny Pavlíčkovy a pracuje na obecním úřadě ve Velkých Všelisích, sídlícím v patrové secesní vile, kde by Vám nakonec mohli poskytnout další informace. Kronika obce je nezvěstná.

BOREČ, respektive důl pod Borčí, tedy údolí mezi vsí Zamachy a Borčí, kde byla v přírodě provedena hra Jánošík v roce 1923 a Země, v roce 1924.
Z výpravných her existují krásné fotografie. Nedokáži je od sebe přesně odlišit. Jistě by to šlo docílit pečlivým porovnáváním.
Jsou k vidění ve sbírce Oblastního archívu v Mladé Boleslavi se sídlem na hradě. Myslím, že ve složce Boreč, nebo pan V. Duba, neboť složka Boháček zde bohužel neexistuje.
Pan V. Duba z Borče byl představitelem hlavní role Jánošíka ve stejnojmenné hře JÁNOŠÍK.

Zachoval se autorský rukopis Boháčkova scénáře hry ZEMĚ o šesti jednáních a dobově tištěný program. Oba dokumenty přechovávám. Existoval i dobový, pravděpodobně autorský, strojový čistopis hry. Anna ho měla v dědictví a zapůjčila tento jediný originál do soukromí. Nebyl jí vrácen. Když jsem ho po letech sháněl, dotyčná osoba již byla po smrti a potomci celou pozůstalost vyhodili.
Stejnojmenný V.Duba prováděl režii hry Země.
Sbory a zpěvy k této hře zkomponoval J. Svárovský.
Nevím přesně jakou úlohu se sbory měl řídící učitel J. Bittner. Z vybledlé titulní strany programu je jeho úloha nečitelná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':