Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1978, obsah

OBSAH ROČNÍKU ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA 1978
A JEHO PŘÍLOH
(AS = Amatérská scéna)

HLAVNÍ MATERIÁLY PERIODICKÉHO CHARAKTERU

POZNÁMKY O DIVADLE (Jan Císař)
Divadelnost 1/9
O strachu z Brechta 2/6
Úvaha sebekritická 3/6
Poznámky o klasice 4/3
Divadelní prostor 5/2
O dětech a psech 6/2
Svět věcí 7/4
Ještě o Úpici – ale i jiném 8/5
O loutkovém divadle 9/5
Lidé v džínsech 11/2
Ještě jednou o klasice 12/2

DIVADLO A DRAMA (Zdeněk Hořínek)
Úvodní stať 1/7
Situace 2/10
Situace dramatu a dramatická situace 3/8
Situace dramatu a jevištní situace 4/8
Dramatický konflikt 5/5
6/4
Dramatický děj a dramatická fabule 7/5
„Epický“ dramatický děj 8/7
Fabulační a mimofabulační prvky 9/7
Montáž a montážní princip 10/5
Dramatická postava a jevištní postava 11/4
Divadelní dílo 12/7

KAPITOLY Z DĚJIN HERECTVÍ (Jaromír Kazda)
České herectví 19. století 1/13
Herectví ND v období Kvapilově 1900 – 1918 2/14
Cizí vlivy na české herectví do roku 1939 3/8
Zavřelův a Hilarův přínos 4/10
Český kabaret 5/10
Česká meziválečná avantgarda 6/9
České herectví za protektorátu 7/9
České herectví 1945 – 1959 8/9
České herectví šedesátých let 9/10
Slováci a Češi 10/7
České herectví přítomnosti 11/6

RECENZE HER S UKÁZKAMI (autoři A. Urbanová, J. Šanda, E. Komárková)
Peter Hacks: Jarmark ve Voloprtech 1/22
Mladá tvorba (ukázky z literární soutěže) 2/22
Bohumil Hrabal – Václav Nývlt: Bambini di Praga 3/21
V. Havel – J. Pracner – J. Vaňáček: Bedna u Slavkova 4/22
Milan Jariš: Šest dní na Ostrově Pořádku 5/22
Jindra Delongová: Tři princezny 6/22
Jurij Trifonov: Výměna 7/21
Stanislaw Grochowiak: Dulle Griet 8/22
Antonín Přidal: Pěnkava s Loutnou 9/22
Zdeněk Kaloč: Mejdan na písku 10/22
Vadim Korostyljev: Pirosmani, Pirosmani, Pirosmani 11/22
Miroslav Horníček: Dva muži v šachu 12/22

UMĚLECKÝ PŘEDNES
Recitátor a báseň (Fr. Skřípek), Studium básnického textu (R. Kvíz) 1/15
Lákadla a úskalí přednášené poezie (I. Němec) 2/19
Ta bdělá vážnost nad přípravou slova (J. Novotná) 3/16
Zvuková realizace textu (R. Felzmann) 4/19
Recitátor v prostoru (V. Šrámková) 5/18
Přednašeč a pedagog (I. Němec) 6/19
Přednašeč a pedagog (D. Musilová) 7/11
Režisér v divadle poezie (Z. Potužil) 8/16
9/19
Porotce a přednašeč (J. Hraše) 10/19
Na obranu soutěžících přednašečů (D. Musilová) 11/16
O trojím prostoru básně (J. Hraše) 12/19

KOUSEK MÍSTA PRO SCÉNOGRAFY A FOTOGRAFY
Opava 77 (V. Ptáčková) 1/24
Miloš Honsa (rozhovor) 2/24
Vladimír Svoboda (rozhovor) 3/24
Einar Schleef (V. Ptáčková) 4/24
J. Carrozino a C. Prietová (V. Ptáčková) 5/24
Miroslav Tůma (rozhovor) 6/24
Karl von Appen (V. Ptáčková) 7/24
Jiří Mourek (M. Honsa) 8/24
Mexická scénografie (V. Ptáčková) 9/24
Petr Stolín (A. Gregar) 10/24
Jarmila Maťátková (M. Honsa) 11/24
Zdeněk Seydl (V. Ptáčková) 12/24

VÝBĚR PRO VÁS
(Uvádíme seznam titulů ze současné produkce DILIA, kterou komentuje Jarmila Černíková)
J. Jílek: Dvojitý tep srdce 1/20
Vl. Vančura: Josefina 1/20
M. Stehlík: Jarní hromobití 2/20
J. Henke: Zásnuby 2/20
E. Konrád: Skřivan a smršť 3/20
A. Baranga: Veřejné mínění 3/20
O. Daněk: Střelec 4/20
R. Krupička: Velký styl 5/19
Š. Králík: Hra bez lásky 5/19
P. Zvon: Tanec nad pláčem 5/19
V. Čtvrtek: Jak si Rumcajs poslal Cipíska pro pomoc 6/20
B. Fixová: Kterak se o princeznu čert pokoušel 6/20
B. Brecht: Strach a bída Třetí říše 7/19
V. Dyk: Zmoudření Dona Quijota ?
N. Tanská: Grotesky 9/20
J. Voskovec – J. Werich: Robin zbojník 9/20
J. Poch: Kočka ve vile 10/20
E.A. Longen: Dezertér z Volšan 10/20
J. Škapa: Hastrmancká komedyje 11/20
J. Bouček: Toulavý kůň 11/20
M. Varga – P. Hammel – A. Vášková: Cyrano z předměstí 12/20
J. Jílek: Sůl nad zlato 12/20

ZÁPISNÍK
Agitky 4/21
Budějovický Tyl 12/21
Cena NVP Máji 4/21
Cyranův kord 4/20
Divadelní kurs 10/21
Divadelní Třeboň 5/21
Divadlo dnešku 1/2
Divadlo mladých 78 10/21
Divadlo poezie v Polsku 1/20
Divadlo pro 101 4/21
Dílna MJF 7/20
Dny dětského divadla 7/20
Hlásí se Jílové 4/21
Hodonínská Opona 5/21
Horní Počernice mládeži 8/21
Jarní Letovice 7/20
Javisko 9/21
Jihomoravské řešení 12/11
Jubilejní almanach 4/20
Křišťálový kahan 5/20
Mahenovo divadlo 1978 9/20
Malá vernisáž 6/21
Martinský Lúč 2/21
Májovci v Martině 1/21
Mladá a přitažlivá (Viola) 11/21
Mladí ze Sedlčan 4/21
Naši v cizině 9/21
Odešel Vojta Neustupný 6/21
Ochotníci z Lichkova 2/21
Pražská přehlídka 1/20
Pražský podzim 11/21
Pražský výběr 6/20
Profesionální spolupráce 6/21
Recitují učni 5/21
Režisér se srdcem ochotníka (A. Hajda) 11/21
Říčanský Tyl 4/20
Sedlčanské divadlo mladých 10/21
Seminář MJF 6/21
Setkání v Letovicích 1/21
Shakespeare v Holešově 7/20
Sokolovská přehlídka 4/21
Středočeské divadelní hry 1/21
Studio P 2/21
Štace pražských souborů 4/21
Táborští jubilují 9/21
Třicet let (Tábor) 9/21
Úpice 78 1/21
V Brně o dramaturgii 2/21
Volyňské jaro 8/21
Vzdělání – základ tvorby 6/21
Z Boskovic 7/20
Z České Lípy 3/20
Z edice SKKS 11/21
Z Chomutova 2/21
Z Kutnohorska 12/21
Z ÚKVČ 3/21
Z Vracova 3/21
Za Karlem Mincem 10/21
Za Zdenou Vaňkátovou 8/21
Zdravotnické divadlo 4/21
Ze Sokolova 3/21
Ze Šumperska 12/21
Zlatý fez 78 5/21
Železničářský podzim 3/21
XIV. Libčický divadelní podzim 1/21
XXI. Napajedla 7/20

SČDO
(V rubrice Zápisník pravidelně přinášíme informace z činnosti SČDO a SAL SČDO)
Z. Kokta: Z prehistorie SČDO 12/6

DILIA
(V každém čísle otiskujeme oznámení o vydávaných divadelních textech)


REJSTŘÍK AUTORŮ
Bezányi Mikuláš: Radonický festival 3/17
Bednář Karel: Jeviště chce pohyb 7/12
Bošek Pavel: Malé formy na zámku 5/3
Mladé Poděbrady 12/5
V Maďarsku mezinárodně 10/12
Brůna Otakar: Vnitřní rozměr autorského divadla 8/12
Cimická Dagmar: Vysoké 1977 1/3
Císař Jan: Amatérská současnost (Úpice 78) 7/7
Divadlo revoluce 10/1
O starém nově 1/1
Podoba amatérského divadla (JH 78) 10/2
Crha Richard: Z malého se velké stává 11/9
Čadil Jan: Hodina Antigony v Říčanech 4/16
Čejka Jaroslav: Divadla malých forem, agitky a SSM 9/1
Černíková Jarmila: Československá premiéra 2/11
Erbenův Žebrák 78 11/12
Hrají děti 2/12
Libčický divadelní podzim 2/16
Praha dětem 6/15
Rakovník dětem 4/17
Černý František: Neobvyklý čas prázdnin 10/18
Daneš Ladislav: Jindřich Honzl 8/10
Ke kořenům českého divadla (Karel Palouš) 10/9
Režisér je bandita (J. Ljubimov) 5/12
Dittler Karel: Tábor – mezikrajová přehlídka 8/4
Dočkal Jan: Zpráva o cestě do Anglie 10/11
Dojiva Igor: Mše za pannu 6/18
Premiéra v Chomutově 7/18
Přehlídka v Oseku 4/18
Doležal Josef: Mapa se plní festivaly 2/20
Úvahy nad statistikou 12/18
El Car: Umělec revolucionář (František Spitzer) 6/5
Fuchs Aleš: Majakovskij v Radonicích 4/6
Gardavský Vladimír: Doudlebští se snaží 11/9
Kraslice 78 6/14
Plzeňský Dominik 7/16
Rozhovory se Sokratem v Plzni 5/16
Tři muži pod lampou 10/17
Zrod plzeňské Lucerny 12/14
Hladký Jiří: Pražský Excelsior 3/13
Hořínek Zdeněk: Estetická východiska současného stavu divadelního umění 9/14
10/14
Jára (da) Cimrman a járadacimrmanismus 11/4
12/16
Hraše Jiří: Učebnice víc než nezbytná (recenze) 12/18
Hruška Václav: Agitky ve Středočeském kraji 8/15
Železničářská Česká Třebová 11/10
Hvožďara Lubomír: Rozdávají radost 6/17
Hyhlík Jan: Přehlídka v Sadské 6/16
Janiš Petr: Bruntál – mezikrajová přehlídka 7/2
Cyranův kord 7/18
Svitavy 77 2/3
Žleby 78 9/16
Josková Zdena: Pět let kaplických přehlídek 10/10
Just Vladimír: Šrámkův Písek 78 9/2
Kabíček Jaroslav: Jablonec – mezikrajová přehlídka 8/2
Pod Lampou není tma 8/17
Wolkrův Prostějov 9/12
Kazda Jaromír: Divadelník ze své vůle (Karel Čapek) 12/8
Malé formy? 3/11
Nová knížka o avantgardě (recenze) 11/19
Šukšin objevný a objevený 9/16
Zpěvy sladké Francie 5/17
Knop František: Jejich krédo: moderní kabaret 3/15
Kokta Zdeněk: Nad jednou přehlídkou 4/13
Nový divadlení zákon a ochotníci 8/1
Valašské divadelní jaro 7/16
Komárková Eva: Ať si děti hrají 6/17
Dnešní příběh 8/19
Královská jízda Dostavníku 3/14
O jednom semináři 7/18
Za rok se vrátím 10/4
Zlatý kočár na Smíchově 1/14
Kovalčuk Josef: Autorské divadlo v Horizontu 1/8
Kratochvíl Karel: Recenze (J. Boor: Dialektika dějin divadla) 2/18
Kroc František: Eduard Vojan 5/15
Jubilejní setkání 12/15
Živý odkaz J.K. Tyla 4/7
Kyška Milan: Příslib do budoucna 5/17
Laňová Jarmila: Nakažlivý pes 12/14
Lhota Ladislav: Miriam Hynková s ochotníky 4/18
Machková Eva: Je co dohánět 8/20
Pozor, zlá porota? 11/18
Martínek Karel: Inspirující síla sovětského divadelního umění 11/1
Mašek Michal: Štramberk před proměnami 9/17
18. Novojičínská 9/17
Mayerová Miluše: Kolínská přehlídka 4/16
Mikešová Magda: V Chomutově pro děti 8/9
Morávková Alena: Groteska 3/18
Musil Milan: Něco nálo o Sanatoriu č. 1 3/13
Oktábec Viktor: Byli jsme v Bystrém u Poličky 6/14
Celostátní 48. Jiráskův Hronov 6/1
Pavlíček Jan: Poděbradská setkání 12/10
Pavlovský Petr: Cirkus, varieté a divadlo 4/14
Divadelní kýč 3/12
Divadlo a sport 5/7
Divadlo v umění a mimo ně 2/8
Petrovič Miloslav: Doprapo v Belgii 12/14
Pilátová Agáta: Řeč dělnického mládí 7/1
Porubjak Martin: Od slova k obrazu 3/3
Provazník Jaroslav: Hovoří Eva Magelová 5/14
Kaplice 78 10/16
Podněty Jindry Delongové 6/6
Soňa Pavelková o Střepinkách 1/17
Umění – hra 6/12
Puhač Vladimír: Konec olomouckého Ádéčka 1/16
Richter Jiří: Režisérský debut 2/18
Smoláková Vlasta: A. Efros zkouší 1/5
Pozoruhodné divadlo 3/10
Šindelář Jaroslav: Hrají Jihočeši 6/14
Wintrův Rakovník 5/8
Ševčík Jindřich: Znojemský strom pohádek 6/16
Šmelhausová Stanislava: Člověk v netradičním divadle 3/4
Šrámková Vítězslava: Cesty a rozcestí otevřeného divadla 12/12
Kroměříž 77 2/13
Kupředu, zpátky ni krok 5/16
Šrámkova Sobotka 9/20
IX. Řezáčův Perštejn 8/18
Štefko Vladimír: Obrana divadelnosti (XVIII. Spišská Nová Ves) 9/4
Štěpánek František: Oslavy v Újezdě u Radnic 9/18
Štrobl M.: Ochotníci ve Zruči dětem 9/17
Tmé Miroslav: Soubor talárů 1/12
Turba Zdeněk: Divadlo jako sonda (Soubor X – Brno) 9/8
Tvaroh M.: Divadlo D 17 3/14
Unčovský Oldřich: Povídání o porotách 1/19
Urbanová Alena: Nejhůře se mi nelíbil nikdo 1/16
Známá neznámá 4/4
Vaniš Václav: Z práce poradního sboru 6/11
Váňová Magda: Sofijský klub herců 9/3
Vedral Jan: Divadélko na dva roky 11/17
Veselá Milena: Za socialistické amatérské divadlo 2/1
Vyskočil Ivan: Malé, autorské, netradiční, mladé 3/1
Malé jevištní formy aneb jak na to 6/7
7/14
8/14
Závodský Vít: Brněnští vysokoškoláci 3/17
Čejkovice patřily ochotníkům 2/17
Dramatik socialistické etiky (A.N. Arbuzov) 5/12
Festival beze slov 2/7
Kytička herečce avantgardy (N. Balcarová) 6/18
Ochotnicý Vracov 8/17
Ruský satirik a Čechy (M.J. Saltykov-Ščedrin) 5/19
Vysokoškoláci na jevišti 1/12
Zbořilová Libuše: Jihomoravský festival sovětských her 1/11
II. festival sovětských her 7/17
Jihomoravský festival 78 12/10
Divadlo pro 111 8/19
Festival ZUČ 1979 – 1980 11/1
Hrají Šolochova 11/10
Irkutská historie (D pro 111) 4/17
Jubileum teatrologa (A. Závodský) 4/18
K problémům dětského divadla 4/1
Mamzelka a hasič (Úpice) 4/15
Programové cíle 5/1
FOTOGRAFOVÉ VNĚJŠÍCH OBÁLEK
č. 1 Pavel Štoll, Ivan Šimáček
č. 2 Pavel Štoll, Václav Mádr
č. 3 Bohumil Švach, Václav Špůr
č. 4 Bohumil Švach, Václav Špůr
č. 5 Miroslav Ropek, Luděk Richter
č. 6 Miroslav Ropek, Ivo Procházka
č. 7 Pavel Hrdina, Karel Novák
č. 8 Pavel Hrdina, Karel Novák
č. 9 Pavel Šíma, Pavel Štoll
č. 10 Pavel Šíma, Pavel Štoll
č. 11 Václav Klíma, Pavel Štoll
č. 12 Václav Špůr, Václav Špůr

FOTOGRAFOVÉ ROČNÍKU (v závorce uvedeno příslušné číslo AS)
Binko J. (10), Blahuš M. (7), Braný V. (12), Cudlín K. (1), Čejchan A. (1, 5), Dostál D. (6), Dvorský M. (8), Fiedler R. (12), Hanzl V. (10), Hejna P. (7), Hrdina P. (4, 5, 9, 12), Jakubec J. (8), Kerlický K. (4), Kratochvíl J. (8, 11), Kroužil K. (1), Kuncl Z. (8), Kuneš A. (12), Kužílek O. (6, 8), Mádr V. (7), Nádeník K. (7), Novák K. (1, 10), Peštál J. (2), Procházka I. (9), Procházka J. (3, 6), Richter L. (9), Ropek M. (3), Rous F. (2, 7, 10, 12), Slavík P. (2), Stockar R. (7), Svoboda V. (2), Svobodová O. (7), Sýkora J. (8), Šimandl J. (4), Šimáček I. (7), Šíma P. (5, 6, 11), Šípek L. (1), Šlejhar K. (5), Šmíd S. (3, 6), Špůr R. (6, 8, 12), Štoll P. (4, 11, 12), Švach B. (2), Váňová J. (6), Vávra J. (10), Vrba P. (6), Weiss W. (6), Zajíc V. (1), Zahradník Z. (6), Žabička D. (7), Žáček M. (7).

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':