Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1982, obsah

OBSAH ROČNÍKU ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA 1982
(AS = Amatérská scéna)

HLAVNÍ MATERIÁLY PERIODICKÉHO CHARAKTERU

POZNÁMKY O DIVADLE (Jan Císař)
Jazyk současného divadla 1/10
Síla herectví 2/10
Jazyk současného divadla 3/10
Co je to systém? 4/10
Jazyk současného divadla 5/8
O kategorizaci 6/8
Jazyk současného divadla 7/8
Jazyk současného divadla 9/8
O smyslu – čeho vlastně? 12/6

PRVKY A POSTUPY ORIENTÁLNÍHO DIVADLA (Dana Kalvodová, Jaromír Kazda, Zorica Dubovská, Iva Klinderová, Vladimír Just)
Indie (J. Kazda) 1/14
Klasické indické divadlo (D. Kalvodová) 2/16
Regionální divadla indického subkontinentu (D. Kalvodová) 3/16
Čínské tradiční divadlo (D. Kalvodová) 4/14
Čínské tradiční divadlo (D. Kalvodová) 5/14
Divadlo v Japonsku (D. Kalvodová) 6/16
Divadlo v Japonsku (D. Kalvodová) 7/14
Indonézské tradiční divadlo (V. Dubovská) 8/14
Vietnamské tradiční divadlo (I. Klinderová) 9/16
Divadlo Blízkého východu (J. Kazda) 10/16
Orient a Evropa I (J. Kazda) 11/16
Orient a Evropa II (J. Kazda, V. Just) 12/14

DIVADLO A DIVÁK (Zdeněk Hořínek)
Prostředky divadelního působení 1/6
Co chce divák a co chce divadlo 2/6
Místo divadla v umění a společnosti 3/6

ÚVOD DO STUDIA POSTAVY (Jaroslav Vostrý)
Maska 4/6
Hrdina 5/7
Jednající osoba 6/7
Charakter 7/7
Role 8/10
Individuum 9/10
ZÁKLADNÍ POJMY DIVADLA(Jaroslav Volek, Petr Pavlovský)
Úvodem (P. Pavlovský) 1/18
Umění (J. Volek) 1/19
Hranice pojmu v umění (J. Volek) 2/18
Sféra umění (J. Volek) 3/18
Umělecké dílo a artefakt (J. Volek) 4/18
Funkce v umění (J. Volek) 5/18
Umělecká hodnota (J. Volek) 6/18
Umělecký záměr a jeho realizace (J. Volek) 7/16
Estetika a obecná teorie umění (J. Volek) 8/17
Taxonomie umění (J. Volek) 9/19
Druhy a žánry umění (J. Volek) 10/19
Funkční oblast umění (J. Volek) 11/19

V HLEDIŠTI MOSKEVSKÝCH DIVADEL (Karel Martínek)
Obecné otázky 10/8
Proměny publicistického dramatu 11/8
Vesnické drama 12/1

DIVADLENÍ REŽISÉŘI ZA KAMEROU (Pavel Taussig)
Jaroslav Kvapil 1/24
E.F. Burian 3/24
Jindřich Honzl 5/24
Jiří Frejka 7/24
Jan Kačer 11/24

S MIKROFONEM ZA… (Michaela Grimmová, Josef Vávra)
Dva Ondřejové 2/23
Jiří Císler 4/23
Rudolf Hrušínský ml. 6/24
O amatérském divadle s nár. umělcem L. Peškem 8/23
Pavel Hora, člen odd. rekonstrukce Národního divadla 10/24

RECENZE HRY S UKÁZKOU (Alena Urbanová)
O. Daněk: Zpráva o chirurgii města N. 1/22
A.N. Ostrovskij: Výnosné místo 2/22
K. Steigerwald: Dobové tance 3/22
Sofokles: Oidipus vladař 4/22
A. Koenigsmark: Kdo mluví s koněm 5/22
W. Shakespeare: Hamlet 6/22
V. Šrámková: Křeslo pro vraha 7/22
I. Bednář: Klauni 8/22
Molière: Tartuffe 9/22
G. Preissová: Gazdina roba 10/22
A. Afinogenov: Podivín 11/22
B. Brecht: Matka Kuráž a její děti 12/22

VÝBĚR PRO VÁS (Helena Šimková, Věra Šedá, Valeria Sochorovská, Emilie Šranková, Jan Pavlík)
Jiří Šotola: Pěší ptáci 1/20
Miroslav Stoniš: Maškaráda za plotem 1/20
Nataša Tanská: Mezi pátou a sedmou 1/20
Vlastimil Venclík: Nedopsané příběhy 2/20
Eduard Martin: Podivuhodná událost v podivuhodné rodině 2/20
Jaroslav Vostrý: Dubrovnická komedie 2/21
Alex Koenigsmark: Kdo mluví s koněm 3/20
Milan Cikánek: Klika k slepičímu hnízdu 3/20
Ján Solovič: Právo na omyl 3/21
Stanislav Stratiev: Autobus 4/20
Michail Veličkov: Modrá křídla 4/20
Ivan Radoev: Lidožroutka 4/21
Enn Vetemaa: Večeře pro pět 5/20
Vladimír Konstantinov – Boris Racet: Letadlo mělo zpoždění 5/20
Alexej Arbuzov: Vzpomínka 5/21
Jan Jílek: Hledání (Diamantoví kluci) 6/20
Ivan Bednář: Klauni 6/21
Bohumil Hrabal: Postřižiny a Postpostřižiny 6/21
Eva Dobešová: Divoký pes Dingo 7/20
Eva Dobešová: Tajné skrýše slov 7/21
Eva Dobešová: Vzkáži vám po trávě 7/21
Jiří Šotola: Bitva u Kresčaku 8/21
Georgi Danailov: Podzim vyšetřovatele 8/21
Jürgen Gross: Match 8/21
Rodion Fadějev: Dejte prosím do zápisu 9/21
Pančo Pančev: Událost 9/21
Mircea Marian: Americký nápadník 9/21
Věra Eliášková: O pohár útěchy 10/21
J. Novotný – Kuzma: Stará láska nerezaví 10/21
Jiří R. Pick: Smolař ve žluté čepici 10/21
Petr Skarlant: Infarkt mého milence 11/21
Ardi Liives: Večer při svících 11/21
Jiří Hermann: Suvenýr 11/21
Rozmanitosti pro dětské jeviště 12/21
Karel Svoboda: Švec a čert 12/21
Otfried Preussler: Kašpárek a Loupežník 12/21

SLOVENSKÉ OKÉNKO (Jaroslav Kabíček)
1/16; 2/9; 3/8; 5/17; 8/11; 10/20

RECITÁTOŘI, ČETLI JSTE? (Jaroslav Kabíček)
3/15; 4/18; 5/21; 6/16; 7/20; 8/16; 9/10; 10/15; 11/16; 12/17

OBRAZOVÉ SEZNÁMENÍ S DIVADELNÍMI VÝTVARNÍKY
Eliška Peroutková 1/2,4,21
Libor Erban 2/18,21
Jiří Istel 3/2,4,20,21
Karel Vostárek, Karel Kerlický 4/1,17,20
Bohuslav Strnad 5/2,9,16
Petr Chmelík 6/18,19,21
Dušan Grombiřík 7/9,21

REJSTŘÍK AUTORŮ
Bašta Antonín: Dva v jedné 4/12
Bednář Ivan: Umění pořadatelů 2/4
Z národních přehlídek (Prachatice) 8/6
Blahynka Milan: Ohlédnutí za desetiletím WP 10/6
Cikánek Milan: Z krajských přehlídek (Hronov) 6/4
O sovětském amatérském divadle (I.) 8/18
O sovětském amatérském divadle (II.) 9/18
Zahraniční hosté na 52. Jiráskově Hronově 11/7
Z ÚKVČ 12/16
Císař Jan: Stručná zpráva ze Svitav 2/3
Z krajských přehlídek (Hronov) 6/4
Doba dramatu (únodník) 7/1
Z národních přehlídek (Úpice) 8/4
Malé poznatky o velkých věcech 8/5
Pohronovské meditace 11/4
Čapek Bedřich: Jubilejní zastavení 2/14
Devadesát let souboru Bozděch 7/11
Čapka Vladimír: Pohled na soutěže z jiné strany (Hlas čtenáře) 11/16
Černíková Jarmila: Z krajských přehlídek (Rakovník, Nymburk) 6/2
Dojiva Igor: Přehlídky amatérských divadle aneb Námět k zamyšlení (úvodník) 9/1
Dostál Dušak: Modrovous 4/6
Engel Tomáš: 52. JH očima člena odborné komise 11/3
Fixa Jaroslav: 52. JH očima člena odborné komise 11/2
Fridrich Milan: 52. JH očima člena odborné komise 11/2
Gardavský Vladimír: Talent aneb … 3/11
Měl jsem v životě štěstí (Rozhovor s M. Vlasákem) 4/2
Plzeňský Jakub 4/4
Amatérská scénografie 5/10
Mastičkář 7/11
Duel 8/13
Přadlenky se nedostavily 12/20
Glasová Hana: Divadlo mezi učni 4/7
Grimmová Michaela: Rozhovor s B. Šašinkou 1/5
Z činnosti Nýřanské scény 3/9
Z krajských přehlídek (Humpolec, Třeboň) 5/4
Na okraj 8/6
Rozhovor před odjezdem 8/7
Ohlédnutí aneb O Jiráskově Hronově jinak 12/7
Hajný Josef: Litoměřický Minimax 8/16
Hájková Libuše: Nemodernost a modernost 12/11
Hanus Petr: Divadelní fotografie 5/10
Havlík Vlastimil: Knihovníci Jiráskovu Hronovu 11/9
Hlaváč Jiří: K problematice devizově vázaných děl 1/21
Ještě k devizově vázaným dílům 4/16
Hofmannová Vlasta: SSM a zájmová umělecká činnost (úvodník) 10/1
Hraše Jiří: Jubilejní stuha 3/4
Plán rozvoje ZUČ a perspektivy uměleckého přednesu (úvodník) 4/1
Počtvrté národně 9/14
Cyranův kord 10/17
Vzestup a pád agenta Šipova 11/12
Janiš Petr: Erbenův Žebrák 12/3
Jírový Zdeněk: Pětiletka ZUČ a amatérské divadlo (úvodník) 3/1
Josková Zdena: Po létech tučných 10/12
Stručná zpráva o jednom kongresu 10/14
Just Vladimír: Malý východočeský Písek podruhé 5/10
Šrámkův Písek čtvrtstoletý (značně nejubilejní úvahy) 9/2
Justl Vladimír: XX. Neumannovy Poděbrady 9/15
Kabíček Jaroslav: Stanislavskij a sci-fi 1/7
O jednom problému 2/5
Zlaté stíny 2/9
Je o čem přemýšlet (úvodník) 5/1
Z krajských přehlídek (Žatec) 5/2
Přehlídka v Chomutově 6/10
Absolventské představení 7/20
Po osmileté přestávce 8/9
Vstříc jubilejním Svitavám (Rozhovor s J. Suchým) 10/9
Sovětská dramatika – trvalý zdroj inspirace (úvodník) 11/1
Na filmovém pásku 11/8
Aktivita klubu amatérských scénografů 11/10
Co znamená tradice 12/5
Vzpomínky na Auersmacher (Posezení s L. Lhotou) 12/10
Dny tisku 12/24
Kazda Jaromír: Nová knížka o Osvobozeném divadle 3/14
Kmochová Věra: Divadlo utiskovaných (recenze) 11/18
Kokta Zdeněk: Výstava KAS SČDO 4/17
Kovářík Miroslav: Rok přelomu (WP 82) 10/2
Kret Anton: 52. JH očima odborné komise 11/2
Kudláč Ctirad: Soubor Bez názvu zahájil 10/11
Kulichová Jitka: Dva muži v šachu 11/20
Kužílek Oldřich: Valašskomeziříčská přehlídka MJF 6/6
Jak se dělá Šrámkův Písek 9/6
Studené Brno aneb Krajská přehlídka MJF 9/19
Kroc František: Zasvětil svůj život divadlu 10/16
Kvíz Rudolf: Na okraj Moravského festivalu poesie 2/15
Abeceda uměleckého přednesu 3/5
Ohlédnutí za desetiletím WP 10/7
Kyška Milan: Z vystoupení na III. národní konferenci ZUČ 3/7
Odešel Antonín Hübner 7/6
Jiří Istel – In memoriam 12/8
LhotaLadislav: Malé jubileum Hrádeckých podzimů 2/7
Vzpomínky na Auersmacher 12/10
Macáková Věra: Okresní divadelní přehlídka Lounska 2/6
Machková Eva: Dialog o (s)hledání 4/8
Dětem jen nejlepší (úvodník) 6/1
Z krajských přehlídek dětský a loutkářských souborů 8/9
K čemu metodické ukázky 12/8
Z ÚKVČ 12/17
Matula Bohumil: Hanácké hody ve Štramberku 8/12
Mika Stanislav: V Napajedlích jubilejně 7/12
Novotná-Hůrková Jiřina: Německý příspěvek k teorii a praxi uměleckého přednesu 12/17
Oktábec Viktor: Nad soutěžním řádem 1982 (úvodník) 1/1
Pavelková Soňa: Podruhé v Mělníku 10/10
Pavlovský Petr: Tragédie dětem nepřístupné 4/5
Pilátová Agáta: Hledání cest k mladé generaci (úvodník) 2/1
Pošíval Zdeněk: Herecká stránka mladých Poděbrad 1/3
Vzpomínka 1/11
Problém originálu a kopie v divadle (diskuse) 2/14
Péče o jevištní řeč 3/5
Přemítání po mělnickém Domu na nebesích 3/8
Vdovy v Sedlicích 4/10
Z krajských přehlídek (Praha) 7/2
Šupina a ruský klasik 9/14
Změna k lepšímu 11/19
Potužil Zdeněk: Opožděná ohlédnutí aneb Dílna 1/8
Provazník Jaroslav: Podruhé v Mělníku 10/10
Richter Luděk: Barborkové setkání 3/14
Dialog o (s)hledání 4/8
Schejbal Milan: Pražské Anebdivadlo na cestách 9/20
Stein Michal: Zkrátka bezva škola 6/12
Strotzer Milan: Divadelní Sadská 1981 3/12
Šindelář Jaroslav: Dvanácté Vysoké 1/4
Divadla dětem 6/5
Z krajských přehlídek (Přerov) 7/5
Špirit Václav: Libčický divadelní podzim 2/8
Šrámková Vítězslava: Zánik otevřeného divadla 1/12
Zpráva z Prachatic 3/2
V Šumperku vzniká nová tradice 6/14
Západočeská přehlídka amatérského uměleckého přednesu 7/14
Divadelní týden v Korbachu 9/12
Nad českým přednesem svítá 10/4
Štefánková Jana: Zlatý klíč města Prachatic 2/4
Štrobl Miroslav: Festival s otazníkem 7/7
Zpráva o jednom představení 12/20
Tučková Dana: Ojedinělá akce 2/12
Urbanová Alena: Zpráva o produktivních lidech 1/22
Zcela nahá pravda 2/22
Dobové tance 3/22
Řecký zázrak 4/22
Blázen s rozumem 5/22
Shakespeare 6/22
Škola řemesla 7/22
Nezničitelní 8/22
Molière 9/22
Drama v kroji 10/22
Klasika kabaretu (recenze) 10/15
Divadlo revoluce 11/22
Nejmladší klasik 12/22
Vaniš Václav: Světla a stíny aneb Problémy pražského amatérského divadla 12/12
Vávra Josef: O ochotnickém divadle s národním umělcem Ladislavem Peškem 8/23
Vinař Josef: Stojí za vidění 11/13
Závodský Vít: Budoucnost akademické Thálie 1/8
Za Rumcajsem do Vracova 1/17
Martin Eden aneb Marnost individuální revolty 1/17
Nejstarší brněnská amatérská scéna 5/17
WP a ŠP v Brně 6/15
Desetiletí recitační soutěže 7/19
Od bojových tradic k divadlu dneška 11/18
Divadelníci a čas 11/19
Jaroměřičtí ochotníci s Jílkem 11/21
Z ostravské Thálie 12/21
Zbavitel Miloš: Z krajských přehlídek (Krnov) 8/2
Zbořilová Libuše: Z krajských přehlídek (Jihomoravská, Brno aj.) 8/1
Žáček Jiří: Do Sobotky za Šrámkem 6/7

FOTOGRAFOVÉ VNĚJŠÍCH OBÁLEK
č. 1 Pavel Štoll, Ivan Šimáček
č. 2 Pavel Štoll, Václav Mádr
č. 3 Bohumil Švach, Václav Špůr
č. 4 Bohumil Švach, Václav Špůr
č. 5 Miroslav Ropek, Luděk Richter
č. 6 Miroslav Ropek, Ivo Procházka
č. 7 Pavel Hrdina, Karel Novák
č. 8 Pavel Hrdina, Karel Novák
č. 9 Pavel Šíma, Pavel Štoll
č. 10 Pavel Šíma, Pavel Štoll
č. 11 Václav Klíma, Pavel Štoll
č. 12 Václav Špůr, Václav Špůr

FOTOGRAFOVÉ ROČNÍKU (v závorce uvedeno příslušné číslo AS)
Binko J. (10), Blahuš M. (7), Braný V. (12), Cudlín K. (1), Čejchan A. (1, 5), Dostál D. (6), Dvorský M. (8), Fiedler R. (12), Hanzl V. (10), Hejna P. (7), Hrdina P. (4, 5, 9, 12), Jakubec J. (8), Kerlický K. (4), Kratochvíl J. (8, 11), Kroužil K. (1), Kuncl Z. (8), Kuneš A. (12), Kužílek O. (6, 8), Mádr V. (7), Nádeník K. (7), Novák K. (1, 10), Peštál J. (2), Procházka I. (9), Procházka J. (3, 6), Richter L. (9), Ropek M. (3), Rous F. (2, 7, 10, 12), Slavík P. (2), Stockar R. (7), Svoboda V. (2), Svobodová O. (7), Sýkora J. (8), Šimandl J. (4), Šimáček I. (7), Šíma P. (5, 6, 11), Šípek L. (1), Šlejhar K. (5), Šmíd S. (3, 6), Špůr R. (6, 8, 12), Štoll P. (4, 11, 12), Švach B. (2), Váňová J. (6), Vávra J. (10), Vrba P. (6), Weiss W. (6), Zajíc V. (1), Zahradník Z. (6), Žabička D. (7), Žáček M. (7).

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':