Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Vysoké nad Jizerou, Vlastivědné muzeum, teatralia 2.část (2008)

Vysoké nad Jizerou, muzeum, teatralia 2
2.část soupisu teatralií zpravovali Jiří Němec a Jiří Valenta 10. - 13. 10. 2008

(čísla odkazují na Archiv obrázků DatabázeČAD)

20000 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Bratr honák, inspicientova pomůcka, Vlastivědné muzeum, Rk 130/3877

20001 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Bratr honák, tit.str. jedné z 15 rozepsaných rolí, Vlastivědné muzeum, Rk 130/3877

20002 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Čarodějnice (kouzelnice) Černoborka, dramatická báseň od Jana Šautla, tit.str. jedné z rozepsaných rolí, Vlastivědné muzeum, Rk 130/S5819

20003 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Valdek, rozepsané role z různých inscenací , tit.str. jedné z rozepsaných rolí, Vlastivědné muzeum, Rk 130/S5828

20004 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Břetislav Bezejmenný, (přípsána data 1868, 1860), foto obálky, rozepsané role, tit.str. jedné z rozepsaných rolí, Vlastivědné muzeum, Rk 130/S5821

20005 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Vlast, (přípsáno 1871), foto obálky jedné z, rozepsaných rolí, Vlastivědné muzeum, Rk 130/S5823

20006 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Maratón aneb Bláznivý malíř, Sylvestrovská scéna, V.Pavlík-Jizerský,Odehráívá se v městě Vystrkově 1912. Vlastivědné muzeum, Rk 130/21.474

20007 Vysoké nad Jizerou, Přemysl, Křižáci ve Svaté zemi aneb Za živa zazděná jeptiška. Odehrává se v městě Vystrkově 1912. Rozepsané role.Vlastivědné muzeum, Rk 130/5871

Vysoké nad Jizerou, Sdružení studenstva ve Vysokém nad Jizerou s okolím. Studentská zápisnice 1935 - 1939. Záznamy o úvahách o hraní divadla, po dlouhých přípravách jako součást Dykova večera uvedeno drama Figaro. Zápisnice končí. uložena Muzeum Vysoké Rk 136/5905.Část o uvedení protinacistické operety Byli jsme a budem ,1938 vytryžena a uložena v pozůstalosti Zdeňka Fialy v Národním archivu Fiala Zdeněk, Prof. PhDR., DrSc.

20008 Vysoké nad Jizerou, rukopis hry Mlýn na Porostlici, děj v Krkonoších napsal (neuvedeno), Vlastivědné muzeum Vysoké, Rk 165/7.643

Vysoké nad Jizerou, Nedokončené drama bez názvu 1923. Společná práce Antala Staška a Heleny Malířové. Rukopis a zlomky přípravných črt. Vlastivědné muzeum Rk 164

20009 Martinec, Vít, sklářský dělník ze Staré Vsi čp.46 napsal hry: Jablonecké zlato,menšinová hra ze života Čechů v Jablonci nad Nisou, Vlastním nákladem s.a. (30.léta 20. stol.) a Faktoři, jhra ze života sklářů na Železnobrodsku. (1933). Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou AJ10/22871, s.26 foto Ant. Junek.

20010 Vysoké nad Jizerou, výklad Františky Jandové o historii divadla. Z relace ČT 1967 nazvané Z Vysokého na Jizerou kolem světa za osmdesát dní. Vysoké nad Jizerou Rk 177/19.723

20011 Navarov, Hrůzyplná pouť v Navarově čili Remišovo ďábelství a trest, lidová hra o čtyřech dějstvích. Opis z r. 1946. Vysoké nad Jizerou RK 187/16.703

20012 Dyk, Viktor, Švejda Navarovský, 18 str. Opis z předlohy zapůjčené pí Dykovou muzeu ve Vysokém.. Vysoké nad Jizerou RK 187/16.703

20013 Dyk Viktor, Švejdy Navarovského sláva a pád.Hráno po prvé v Navarově v srpnu 1910, obnoveno 1944 v klubu umělců Mánes 1944, povedla Pražská umělecká loutkářská společnost PULS, r. Jan Malík. Opis Ústř.loutkového divadla 1958. Muzeum Vysoké nad Jizerou, OP Viktor Dyk/9958, Leták 2861

20014 Dyk Viktor, loutky, Malík Jan: Viktor Dyk a loutky., Zpravodaj 1944, č.11.
Muzeum Vysoké nad Jizerou, OP Viktor Dyk, bez čísla

20016 Vysoké nad Jizerou děti, Zlatý roj, 1931, Muzeum Vysoké nad Jizerou

20017Vysoké nad Jizerou, Ochotnické divadlo, Kniha zápisů ochotnického divadla Vysocského založena r. 1856. Oudové divadla, členové připisováni do r.1871. Vzadu Soupis knihovny. jinak prázdná. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 197/10561.

20018 Komedie o Anešce, dceři krále siciliánského. Komedye s třináctého sto letí dokud rytíři Prodosaženi slavného jmena a cti posvětě putowali. Bartolom Nyč Třič.
Orig. rukopis. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 196/10.560 Přepis hry RK 196.

20019 Horní Tříč, Opona, Hus káže, sokolovna č.57, foto Jaroslav Votoček 2002 , Muzeum Vysoké nad Jizerou Album 26079.

20020 Židovka, historická hra. Rkp. opis hry. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 227

20021 Vysoké nad Jizerou, soubor loutek Josefa Havlíčka. Opisy her: Loupežníci na Chlumu, Kníže Oldřich, Johanes doktor Faust, Židovka Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 227 a RK 228

20022 Švábova knihovna. Kecafán a Hacafán. Návod jak hrát bramborové divadlo. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 228/12.267

20023 Vysoké nad Jizerou, Rukopisy památníku k 180.výročí Krakonoše. 1966.Není porovnáno s publikovanou brožurou. Možné nepublikované části. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 258/19.262

20024 Vysoké nad Jizerou, Rozšíření lidových div. her na Vysocku počátkem 19. stol. Mapka. Autor asi Dr. Václav Lukáš v 50.letech 20. stol. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 270/2093.

20025 Metelka Věnceslav. Bouda, Václav: Vlastenecký učitel Věnceslav Metelka. Diplomní práce 1968 na katedře pedagogiky FF UK Praha. Obsah. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 272.

20026 Vysoké nad Jizerou, Štěpánek j.N.: Kloboučník a punčochář. Rkp. opis hry . Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 272. obálka, povolení, tit. str. a str. 32 se slokou písničky. Často si písaři v divadle libují...
Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 278/21244.

20027 Metelka Věnceslav. Opisy kalendářů pořídíl Dr.Jaromír Jech 1973. Strojopis ročníků 1862, 1863, 1864. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 315/ 24.049.

20028 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hudba ku zpěvohře tak nazvané Lucynda aneb Hvězdné děvče. Orchestrální party. tit.str., s.a. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 365/5539

20029 Vysoké nad Jizerou Fragment role Jindřich. s.a. Rkp. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 381/24.817

20030 Vysoké nad Jizerou, Uforin a Dišperanda čili SDhylok ten druhý. Napsal Frant. Studinka. Připsaáno: Ne sepsál ale přepsal František Studinka, člen mnoha vysockých společnosti autor a přepisovatel hudebních skladeb. 1891. Rkp.
Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 387/24.970

20031 Vysoké nad Jizerou, Malé popsání o přehořkém umučení Pána Jéžiše Krista v divadlo uvedené a sepsané v roků 1874. Rukopis věnoval Boh. Trdla z Vlastiboře.
Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 390.

20031 Ron, Vojtěch: Několik poznámek k historii rukopisů Voceďálkových her Divadelní revue 1996/č.2. 9 str. Foto Strojopisu.

20032 Vysoké nad Jizerou, Tříč, Zlomek hry o svaté Dorotě, orig 12 listů; Přepis prof. Koldovského, role Lucie z neznámé rytířské hry, podepsána Františka Došková ze Tříče´4 listy, nálepka z Národopisné výstavy českoslovanské 1895. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 391.

20033 Tříč, Marek Zdeněk, Ochotnické divadlo ve Tříči. 20 str. asi 197x. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 406

20034 Tříč, Komedie o Františce. úvod k vydání převyprávěného textu hry, uveřejněno v čas. Český lid 1893,s. 53 Podává J. Karásek. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 408.

20035 Vodseďálek, František: Nová komedyje o Davidoji z roku 1813. Přepis z rkp. pořídil Vojtěch Ron. 80 s. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 25163.

20036 Vodseďálek, František, Mojžíš. Z rukopisu pořízeného Josefem Poloprutským před rokem 1870 s podstatnou pomocí PhDr.Jaroslava Kolára, CSc. k vydání připravil v roce 1989 Vojtěch Ron. Vydavatelská poznámka. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 25163.


20037 Stará Ves, Ze starých časů, dle vyprávění starých občanů a podle různých starých listin napsal František Housa a po něm Jaroslav Večerník, 1946. Kap. Divadlo. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 415

20038 Vysoké nad Jizerou, Křížová cesta. Loučení. Dramatizované texty. Začátek 19. stol. Rkp. Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 122.

20039 Ex libris marionet. Novoročenka sv.4. Jindřich Veselý.Loutky, loutkáři, ex libris. 3 kopie úvodních stran.

20040 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1907. Dekorace Falka. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 1/15.107, s.9.

20041 Vysoké nad Jizerou, Muttich Camil Václav, malíř a ilustrátor, foto, Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 2/15.108, s.4.

20042 Vysoké nad JIzerou, Krakonoš, na obžínkách 1924, foto, Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 2/15.108, s.31.

20043 Vysoké nad Jizerou, Model budovy divadla, 1925
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 2/15.108, s.41.

20044 Vysoké nad Jizerou, maňáskové divadlo, 1925
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 2/15.108, s.42.

20045 Vysoké nad Jizerou, Hejral Josef, domovník Krakonoše, foto z r. 1934.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.2.

20046 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madla z cihelny, 1935. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.15.

20047 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madla z cihelny, 1935. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.15.

20048 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jak Kašpárek krále Piškota rozesmál, 1936. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.15.

20049 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, oslavy spolku Tyl v LOmnici nad Popelkou, 1936. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.15.

20050 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, členové spolku Nečásek, Hladík, Janda, 1936
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.15.

20051 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, valná hromada, 1936
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.17.

20052 Vysoké nad Jizerou, střední škola, Strakonický dudák, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.41.

20053 Vysoké nad Jizerou, střední škola, Strakonický dudák, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.41.

20054 Vysoké nad Jizerou, střední škola, Strakonický dudák, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.41

20055 Vysoké nad Jizerou, střední škola, Strakonický dudák, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 4, s.41.

20056 Vysoké nad Jizerou, NJS, V tiché uličce, 1912
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.3.

20057 Vysoké nad Jizerou, NJS, V tiché uličce, 1912
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.3.

20058 Vysoké nad Jizerou, NJS, V tiché uličce, 1912
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.3.

20059 Vysoké nad Jizerou, NJS, V tiché uličce, 1912
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.3.

20060 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1920
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.25.

20061 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1920
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.25.

20062 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Čajová společnost, 1920
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.25.

20063 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, U plesa, 1923
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.26.

20064 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Chudý písničkář, 1918
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.26.

20065 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madame Sans-Gene, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.29.

20066 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Madame Sans-Gene, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.29.

20067 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gorali, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.29.

20068 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.30.

20069 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.30.

20070 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.31.

20071 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.31.

20072 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 5/20.058, s.31.

20073 Vysoké nad Jizerou, Kouble, Josef Alois, ex Paměti farnosti Vysocké, Josef Voborník, kaplan.1908
Muzeum Vysoké nad Jizerou RK 434

20074 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Tragedie, 1931
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 6/20.065, s.8.

20075 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Plukovník Švec, 1929, Josef Fučík jako čs. dobrovolník
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.8.

20076 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Plukovník Švec, 1929, František Sajdl jako poručík Trojan
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.8.

20077 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Plukovník Švec, 1929, role majora Kaluži.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.9.

20078 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Bez domova, 1929, J. Jandů.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.23.

20079 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1930,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.31.

20080 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1930,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 7/20.067, s.31.

20081 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slon v průvodu městem, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.6.

20082 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Sál divadla, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.9.

20083 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Sál divadla s oponou, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.9.

20084 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.13.

20085 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.14.

20086 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.14.

20087 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.14.

20088 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku, 1935,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.14.

20089 Tříč, sokolovna, slavnostní otevření 1936.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 8/20.074, s.34.

20090 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.29.

20091 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.29.

20092 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.29.

20093 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.30.

20094 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.30.

20095 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.30.

20096 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Nezbedný bakalář, 1941,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 9/20.803, s.30.

20097 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, budova po vypálení 1945,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.22.

20098 Smržovka, Čapek, Polská krev, 1945
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.35.

20099 Smržovka, Čapek, Polská krev, 1945
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.35.

20100 Vysoké nad Jizerou, žáci škol, Katuše, pyšná princezna, 1947.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.42.

20101 Stará Ves, ochotníci, Viktorčino štěstí, 1946, v přírodě.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.46.

20105 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, LD, loutky v různých inscenacích, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.69.

20106 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, LD, loutky v různých inscenacích, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.69.

20107 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, LD, loutky v různých inscenacích, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.69.

20102 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slovanské nebe, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.58.

20103 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slovanské nebe, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.58.

20104 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Slovanské nebe, 1948.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 10/22.871, s.58

20108 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mistr ostrého meče, 1941.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.1.

20109 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mistr ostrého meče, 1941.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.1.

20110 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Mistr ostrého meče, 1941.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.1.

20111 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kolébka, 1949.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.2.

20112 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kostnické plameny, 1949.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.2.

20113 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Kostnické plameny, 1949.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.2.

20114 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Zvíkovský rarášek, 1930.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.12.

20115 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, M.D.Rettigová, 1951.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.29.

20116 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, M.D.Rettigová, 1951.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.29.

20117 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, M.D.Rettigová, 1951.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.29.

20118 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Poplach, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.34.

20119 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Poplach, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.34.

20120 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Poplach, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.34.

20121 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Třicet stříbrných, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.35.

20122 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Třicet stříbrných, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.35.

20123 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Třicet stříbrných, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.35.

20124 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pozdní láska, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.37.

20125 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pozdní láska, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.37.

20126 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pozdní láska, 1952.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.37.

20127 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša, 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.45.

20128 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša, 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.45.

20129 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša, 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.45.

20130 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svatba Kresčinského, 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.46.

20131 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svatba Kresčinského, 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.46.

20132 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka (Čapek), 1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 11/22.872, s.47.

20133 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, interiér sálu při projevu prezidenta Zápotockého1953.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.2.

20134 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba 1954.
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.11.

20135 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.11.

20136 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.11.

20137 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Gazdina roba 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.11.

20138 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.13.

20138 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.13.

20138 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.13.

20138 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Vojnarka 1954
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.13.

20139 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pražský flamendr, 1956
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.33.

20139 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pražský flamendr, 1956
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.33.

20139 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Pražský flamendr, 1956
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 12/22.873, s.33.

20140 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička je formát, 1959
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 14/22.875, s.55.

20141 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička je formát, 1959
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 14/22.875, s.55.

20142 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Dikobraz, kritika propůjčení budovy divadla, 1961. Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 14/22.875, s.67.

20143 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Libuňský jemnostpán, 1959
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.1.

20144 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Silvestrovský večírek, 1929
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.1.

20145 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Monastýr nad tajgou, 1930
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.2.

20146 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Monastýr nad tajgou, 1930
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.2.

20147 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Monastýr nad tajgou, 1930
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.2.

20148 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Božka Šádková jako Thalie při otevření budovy Krakonoše,1925
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.11.

20149 Písek, Budova městského divadla, 194x
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.11.

20150 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Babička,1930
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 15/3/22.876, s.10.

20151 Bozkov, František Tichánek, ochotník
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 16/22.877, s.5.

20152 Poniklá, Kolár, Maškarní ples, pozvánka, 1927
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 16/22.877, s.34.

20153 Poniklá, Kolár, Maškarní ples, pozvánka, 1930
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 16/22.877, s.36.

20154 Roprachtice, sdružené spolky, Maškarní ples, pozvánka, 1927
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 16/22.877, s.48.

20155 Tříč, stavba sokolovny, 1935
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 16/22.877, s.58.

20156 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Cesta kolem světa za 80 dní, 1926
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.20.

20157 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na přímětické faře,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.20.

20158 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Otec,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.20.

20159 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Úsměvy a kordy,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.21.

20160 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hadrián z Římsů,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.21.

20161 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Ruští lidé,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.21.

20162 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.22.

20163 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Lucerna, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.22.

20164 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Strakonický dudák, 1950
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.22.

20165 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.22.

20166 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Na svatém kopečku,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.22.

20167 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka, starostka spolku,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20168 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20169 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20170 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Matka,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20171 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Hadrián z Římsů,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20172 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20173 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Maryša,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.23.

20174 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svárov,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.24.

20175 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svárov,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.24.

20176 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svárov,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.24.

20177 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Svárov,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.24.

20178 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o vějíři,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.25.

20179 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o vějíři,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.25.

20180 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o vějíři,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.25.

20181 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Komedie o vějíři,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AJ 17/13/23.231, s.25.

20182 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jaroslav Janda, ochotník, foto ve vojenském,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 4/ 16.714, s.7.

20183 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, skupina loutkářů, foto v ateliéru, 1925,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 4/ 16.714, s.87.

20184 Vysoké nad Jizerou, děti, Popelka,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 4/ 16.714, s.7.

20185 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Marie Hanušová v kostýmu,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 2/ 16.712, s.7.

20186 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Jan Nesládek, s věnováním první pokus na divadelních prknech,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 2/ 16.712, s.21.

20187 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Úsměvy a kordy, 1943
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 2/ 16.712, s.22.

20188 Vysoké nad Jizerou, Krakonoš, Karla Chvalovská v kostýmu,
Muzeum Vysoké nad Jizerou AH 2/ 16.712, s.53.

20189 Vysoké nad Jizerou, školní děti, Včelí roj,
Muzeum Vysoké nad Jizerou 16.797, s.12.


Krejčí, Josef a Staněk Josef: Soubor masek. Praha, Kadeřnické listy 1937, 136 s.Muzeum Vysoké nad Jizerou Z darů Věry Adamcové 2008.

Pecháček, Jaroslav: Výtvarné umění divadelního líčení. Praha, Kadeřnické listy 1937.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.