Databáze českého amatérského divadla

Texty: KUCHAŘ, Vladimír: Zapomenutá tradice. (Ochotnické divadlo v Horních Datyních.) Vratimovské noviny 1. 9. 2008

Zapomenutá tradice.
Vladimír Kuchař
Podobně jako v okolních vesnicích i v Horních Datyních se počátkem minulého století projevilo nadšení občanů pro ochotnické divadlo. Ve Straně sociálně demokratické se toho ujímá v roce 1908 pokrokový místní občan pan Emil Raška s několika spolustraníky a přáteli z Vratimova – Podlesí. Ve stejném roce také zakoupili jeviště a následujícího roku již uvedl tento dramatický kroužek hned několik představení. Obvykle se hrálo v restauraci U Kaloče, nebo i v přírodě v tehdejším Slívovém lesíku. Když tato strana v roce 1919 založila Dělnickou tělocvičnou jednotu – DTJ, stává se její součásti také dramatický odbor a ochotníci zhotovují i nové přenosné jeviště. Činnost se úspěšně rozvíjí. V některých letech uvedli i sedm her ročně a často hostovali také v okolních vesnicích. Převážně se hrají veselohry, zpěvohry za doprovodu hudby J. Borového a hry se sociálními tématy. Divadelnictví podporovalo také obecní zastupitelstvo a místní Matice osvěty lidové. Velice ceněna byla i pomoc učitelů místní školy, kteří obvykle ztvárňovali hlavní postavy. Představení se připravovala k různým příležitostem a obvykle se hrála v sále Družstevního domu (dříve stával v místě dnešní autobusové točny) nebo na hřišti DTJ.
V roce 1921 dochází v obci k rozdělení tělovýchovy a nově je založena Federalizovaná dělnická tělocvičná jednota – FDTJ, která v následujícím roce také vytváří kroužek divadelních ochotníků. Uvedli i tři představení ročně, převážně se sociálním námětem a některá představení sehráli také v okolních vesnicích. Pro divadelní činnost v přírodě upravili v roce 1923 prostor v místě zvaném „V Podguři“ (nad současným Urnovým hájem) a po roce 1930 začali ještě využívat nový sál restaurace „U Rojka“ (který je již také zbořen). V roce 1938 však tento zdárně se rozvíjející divadelní kroužek uvedl své poslední představení, protože z politických důvodu dochází k úřednímu rozpuštění této tělovýchovné organizace.
Přestože část ochotníků z DTJ přešla po roce 1921 do ochotnického kroužku FDTJ, zachovala si původní organizace i nadále dobrou úroveň. V roce 1923 dokonce ještě rozšiřuje svoji aktivitu o zakoupené loutkové divadlo, které se využívalo až do padesátých let. Pozdější výbavu tvořilo dvacet loutek a šedesát výměnných kulis. V nejlepším období ochotníci připravili dětem i čtyři loutková představení ročně a s nimi zajížděli ještě do okolních vesnic. Celá souprava se také pronajímala i jiným organizacím, stejně jako kulisové jeviště ochotníků.
Zlatá éra ochotnického divadla přišla s rokem 1926, kdy především zásluhou DTJ a obce se k sálu Družstevního domu přistavilo divadelní jeviště, šatna a maskérna. Součástí vybavení byl také sklad divadelních rekvizit, který tehdy obsahoval již přes sto uložených položek. Nové prostory a vzájemná soutěživost mezi tělovýchovnými organizacemi také vedla ke zvyšující se návštěvnosti i úrovni uváděných her. Představení byla i častým cílem herců ostravských divadel a o některé talentované ochotníky projevili i zájem. Dobře se rozvíjející činnost DTJ, též poznamenaly dramatické společenské události z konce třicátých let. Nicméně v omezené míře, pak pokračovala i v době okupace. Divadlo se tehdy stalo jedním z mála možných kulturních projevů našich občanů. Například hra „U panského dvora“, uvedená roku 1940 zaznamenala účast 508 platících diváků a hrála se ještě v Kunčicích a Bartovicích. Příprava her pokračovala do konce roku 1942, kdy z důvodu zatýkání gestapem, které postihlo i některé z ochotníků, byla přerušena. Teprve v roce 1944, kdy již válka spěla k obratu, ochotníci uvedli další hry za velké návštěvnosti diváků. Blížící se fronta společenskou činnost opět přerušila. V poválečném období se znovu hraje od roku 1946 a na přípravách her již spolupracují obě předválečné tělovýchovy.
Po roce 1948 divadelní činnost pokračuje v nově založené tělovýchovné organizaci Sokol a ve spolupráci s místní Osvětovou besedou. Z důvodu měnícího se života na vesnici a také lepší dostupnosti profesionální kultury již nedosahuje tento odbor předválečného rozsahu. Po roce 1955 pro nevyhovující prostory sálu Družstevního domu se hraje i v sále restaurace U Rojka. Také některé divadelní kostýmy jsou z dřívějších prostor ohrožených vlhkostí převezeny do divadla J. Myrona.
Přípravou divadelních představení u nás se v třicátých létech také zabývali příznivci Strany lidové. Obvykle uváděli v sále restaurace U Rojka i dvě představení ročně převážně s křesťanským námětem. Na ochotnické tradice také navázala po válce nově založená mládežnická organizace SČM, která své hry prezentovala v Družstevním domě. Nástupnická organizace ČSM se již zaměřila na přípravu dramatických a recitačních pásem a teprve později se vrací k přípravě divadel. V různých obdobích se nácviku krátkých her se svými žáky věnují i učitelé místní školy.
V roce 1957 se tělovýchova rozhodla vybudovat novou tělocvičnu. A právě dřívější padesátiletá tradice místních ochotníků nakonec ovlivnila členy i představitelé obec natolik že vedla k dodatečnému rozhodnutí vybudovat i Kulturní dům. Do těchto stavebních prací se zapojila velká část místních občanů, ale hlavně dřívější ochotníci. Divadelní tradice ovlivnila také budoucí velikost sálu a nemohlo chybět kvalitní jeviště s potřebným vybavením právě pro divadelní činnost. Po dokončení stavby v roce 1959 se nadšenci v tělovýchově znovu věnují přípravě divadel. Doba však směřovala jinam a tyto prostory již ochotníci dostatečně nevyužili. Když v roce 1962 náhle umírá významný organizátor Klement Jaterka, divadelní aktivita v obci zaniká.
Teprve v roce 1973 tělovýchova spolu s Osvětovou besedou znovu obnovuje divadelní ochotnický kroužek. V sále Kulturního domu uvedli několik her, ale v roce 1975 dochází z důvodu normalizačních tlaků ve společnosti k ukončení i této rozvíjející se činnosti.
U příležitosti 100 let divadelních ochotníků se mohou zájemci podrobněji seznámit s tímto obdobím na výstavce v místní knihovně v H. Datyních. Také jsou vítána další svědectví a doklady k dalšímu doplnění i materiály k blížícímu se výročí Kulturního domu a tělovýchovy v obci.


V. Kuchař
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.