Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1979, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1979 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
(AS = Amatérská scéna)

TEORIE A HISTORIE DIVADLA
• Divadlo jako hra. Ivan Vyskočil. AS 1979/3, s. 5.
• Inscenační problematika současného divadla. Zdeněk Hořínek. AS 1979/2, s. 16; AS 1979/3, s. 10; Gag v divadle. AS 1979/9, s. 14; O ironii a dialektice hry. AS 1979/12, s. 10.
• Jeviště chce pohyb. Karel Bednář. AS 1979/7, s. 18; AS 1979/8, s. 18; AS 1979/9, s. 18; AS 1979/10, s. 18; AS 1979/11, s. 18; AS 1979/12, s. 18.
• Kabaretní proměny. Vladimír Just. Zrod kabaretního herce I. AS 1979/1, s. 24; Zrod kabaretního herce II. AS 1979/2, s. 24; Zrod kabaretního herce III. AS 1979/3, s. 24; Zrod kabaretního herce VI. AS 1979/4, s. 24; Jaroslav Hašek a spol. AS 1979/5, s. 24; Červená sedma I. AS 1979/6, s. 21; Červená sedma II. AS 1979/7, s. 22; Červená sedma III. AS 1979/8, s. 22; Vlasta Burián I. AS 1979/9, s. 24; Vlasta Burián II. AS 1979/10, s. 24; Vlasta Burián III. AS 1979/11, s. 24; Vlasta Burián VI. AS 1979/12, s. 24.
• Kapitoly z dějin světového herectví. Jaromír Kazda. Pravěk. AS 1979/1, s. 10; Předřecký starověk. AS 1979/2, s. 9; Řecko. AS 1979/3, s. 8; Starověký Řím. AS 1979/4, s. 6; Středověk. AS 1979/5, s. 9; Renesance. AS 1979/6, s. 8; Baroko. AS 1979/7, s. 9; 18. století. AS 1979/8, s. 7; Romantismus. AS 1979/9, s. 7; Naturalismus a psychologický realismus. AS 1979/10, s. 8; Expresionismus. AS 1979/11, s. 5; Avantgarda. AS 1979/12, s. 6.
• Malá metodika dětského divadla. Eva Machková. Dramatická výchova a dětské divadlo. AS 1979/1, s. 18; Talenty a vychovatelé. AS 1979/2, s. 17; Proč je důležité improvizovat. AS 1979/3, s. 19; Dramatické hry a improvizace v praxi. AS 1979/4, s. 18; Kaplická dramaturgie. AS 1979/5, s. 15; Největší omyl – režírování. AS 1979/6, s. 19.
• O divadelní fotografii trochu jinak hovoří Jaroslav Krejčí. K. AS 1979/8, s. 12.
• Recenze her s ukázkami. Brecht a Don Juan. Alena Urbanová. AS 1979/1, s. 22; G. Gorin: Ten, který nikdy nezalhal. AS 1979/2, s. 22; A přece se točí. Jaroslav Dušek, E. Komárková. AS 1979/3, s. 22; O. Šafránek: Střelba na reklamního agenta. AS 1979/4, s. 22; J. Jílek: Sůl nad zlato. AS 1979/5, s. 22; A. Máša: Rváč. AS 1979/6, s. 22; J. Kainar: Nebožtík Nasredin. AS 1979/7, s. 22; P. Massinger: Nový způsob, jak splácet staré dluhy. AS 1979/8, s. 22; J. Švarc: Drak. AS 1979/9, s. 22; J. Bouček: Toulavý kůň. AS 1979/10, s. 22; J. Ščerbak: Objev. AS 1979/11, s. 22. Komedie o strašném mordu ve sviadnovské hospodě aneb Ondráš. AS 1979/12, s. 22.
• SNP – začátek nové etapy slovenského divadelnictví. Vladimír Štefko. AS 1979/8, s. 1.
• Starý dobrý způsob, jak dělat dobré divadlo. Alena Urbanová. AS 1979/8, s. 22.
• Umělecký přednes. Přednes a rozvoj tvořivosti dítěte. Vratislav Kubálek. AS 1979/1, s. 19; Styl výslovnosti. Jiřina Novotná-Hůrková. AS 1979/3, s. 18; Zrcadlo úrovně vedoucího. Vratislav Kubálek. AS 1979/2, s. 19; Proč je důležité improvizovat. Eva Machková. AS 1979/3, s. 19; Intonace. Jiřina Novotná-Hůrková. AS 1979/4, s. 19; Přednašeč a posluchač. Rudolf Kvíz. AS 1979/5, s. 16; O tvůrčím vkladu recitátora do výkonu. Jiří Hraše. AS 1979/6, s. 18; O uzlovém bodu přednašečského výkonu. Jiří Hraše. AS 1979/7, s. 19; O věcech prostých. J. Kabíček. Proč a jak přednášet. J. Hirsch. AS 1979/8, s. 17; Herecká role a výkon přednašeče. Ota Liška. Recitátor a herec. Jozef Mistřík. AS 1979/9, s. 19; Přednašečův výkon je investice dřiny. Jiří Hraše. AS 1979/10, s. 19; Zázemí textové předlohy a přednašečova fantazie. AS 1979/11, s. 19; Stanovisko autora a stanovisko přednašeče. Tomáš Jirman. Přednašečský výkon v sólovém vystoupení a v kontextu vystoupení kolektivního. Jan Novotný. AS 1979/12, s. 19.
• Úvod do režie. Objevování smyslu. Jaroslav Vostrý. AS 1979/1, s. 6; Realizace. AS 1979/2, s. 7; Mizanscéna. AS 1979/3, s. 6; Rozehrávání. AS 1979/4, s. 4; Jednání. AS 1979/5, s. 7; Časoprostorové napětí. AS 1979/6, s. 6; Reálie a univerzálie. AS 1979/7, s. 6; Konvenciálnost. AS 1979/8, s. 5; Kolize. AS 1979/9, s. 9; Motivace. AS 1979/10, s. 6; Divadelnost. AS 1979/11, s. 7; Režisér a herec. AS 1979/12, s. 8.

PROBLEMATIKA AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ TVORBY
DISCIPLINÁRNÍ, DRUHOVÁ, ŽÁNROVÁ A TENDENCE A TRENDY
(Výběr příspěvků obsažených i v jiných rubrikách)
• Dítě je dítětem od sedmi do deseti let. au. AS 1979/6, s. 20.
• Divadlo jako názor. Jaroslav Čejka. AS 1979/9, s. 1.
• I děti musejí chtít něco vyslovit. Jaroslav Provazník. AS 1979/5, s. 12.
• Kontinuita. Jan Císař. AS 1979/1, s. 1.
• Loutkáři v SČDO. Petr Slunečko. AS 1979/5, s. 4.
• Metodický list k dramaturgii amatérských divadelních souborů na sezónu 79/80. ÚKVČ. AS 1979/10, s. 1.
• Na kus řeči s metodikem. E. K. AS 1979/10, s. 14.
• Na prahu Festivalu ZUČ 1979 – 1980. Jan Dočkal. AS 1979/2, s. 1.
• O četbě. Ivan Vyskočil. AS 1979/4, s. 2.
• Poznámky o divadle. Jan Císař. O práci prot. AS 1979/1, s. 8; Myšlenky předjubilejní. AS 1979/2, s. 5; O tvořivosti. AS 1979/3, s. 2; Amatér Alexejev. AS 1979/4, s. 1; Praktický smysl. AS 1979/5, s. 5; Do třetice o klasice. AS 1979/6, s. 2; Mezi autentičností a inzitností. AS 1979/7, s. 4; Zázemí teorie. AS 1979/8, s. 3; Co je vyspělý soubor. AS 1979/9, s. 5; Profesionální a amatérské. AS 1979/11, s. 3; O systému, který není systémem. AS 1979/12, s. 4.
• Průšvih úspěchu. Ivan Vyskočil. AS 1979/4, s. 16.
• První desítka. Milan Kyška. AS 1979/3, s. 1.
• Režisér z Vysočiny. BK. AS 1979/11, s. 12.
• Rok dětí. Eva Machková. AS 1979/5, s. 1.
• SČDO do druhého desetiletí. El Car. AS 1979/2, s. 2.
• Tábor dětské dramatické výchovy. J. Vobrubová. AS 1979/8, s. 11.
• Učňovská mládež a umělecké slovo. Agáta Pilátová. AS 1979/12, s. 1.
• Únava z přednesu? šr, jk. AS 1979/6, s. 17.
• Vždyť odsoudit je tak snadné. E. Komárková. AS 1979/10, s. 14.
• Z významných akcí v prvním desetiletí SČDO. Ladislav Lhota. AS 1979/3, s. 7.
• Zamyšlení nad činností dětské poroty. Jan Rychnovský. AS 1979/8, s. 9.
• Zrcadlo úrovně vedoucího. Vratislav Kubálek. AS 1979/2, s. 19.

KUKÁTKO DO SVĚTA
ZAHRANIČNÍ AKCE A ZKUŠENOSTI
• Divadlo Leninského komsomolu. E.K. AS 1979/1, s. 11.
• Ještě k divadelní dílně ´78. Miroslav Etzler. AS 1979/4, s. 11.
• Mezinárodní divadelní dílna Scheersberg ´78. František Skřípek. AS 1979/3, s. 12.
• Naši amatéři v zahraničí. D. Mackurová. AS 1979/2, s. 21.
• Pohlednice z NDR. Pavel Bošek. AS 1979/9, s. 11.
• Pražské soubory v zahraničí. –vš-. AS 1979/12, s. 21.
• Přijelo mladé divadlo. Stanislava Weigová. AS 1979/7, s. 11.
• Příklad sovětského divadla. J. Kazda. AS 1979/11, s. 1.
• Spolupráce. AS 1979/9, s. 21.
• Varšavské Národní divadlo. K. AS 1979/2, s. 20.

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY – SOUTĚŽE
Bernartice
• Bez vavřínu. B. Matula. AS 1979/7, s. 21.
Brno
• Akademické Brno. vz. AS 1979/3, s. 15.
• Divadlo X z Brna. šr. AS 1979/11, s. 21.
• Horizont 78. Petr Pavlovský. AS 1979/1, s. 12.
• Sovětská poezie na pódiu. vz. AS 1979/2, s. 21.
• Z jižní Moravy do Prostějova a Písku. vz. AS 1979/7, s. 14.
Dolný Kubín
• Nad Hviezdoslavovým Kubínem. Jaroslav Kabíček. AS 1979/12, s. 14.
Frýdlant v Čechách
• Divadelní víkend. Vo. AS 1979/9, s. 16.
Gottwaldov
• V Gottwaldově mezinárodně. Olga Schmidtová. AS 1979/7, s. 8.
• Z Gottwaldova. AS 1979/6, s. 21.
Hlinsko
• O pohárek SČDO. AS 1979/6, s. 21.
• Pohárek po sedmé a po prvé. Miloslav Kučera. AS 1979/7, s. 17.
Hodonín
• Bilance poctivé práce. vz. AS 1979/10, s. 17.
Hronov
• Ceny a čestná uznání 49. Jiráskova Hronova. AS 1979/10, s. 1.
• Hronov 1979. AS 1979/10, s. 12.
• Hronov mnohostranný. Jan Císař. AS 1979/10, s. 2.
• Hronovské zřídlo nápadů. K 10. výročí KPJH. Bohumil Matula. AS 1979/12, s. 12.
• Jiráskův Hronov 1979. AS 1979/10, obálka.
• Koutek SAL. AS 1979/10, s. 21.
Humpolec
• Jihočeská přehlídka. Z. Pošíval – M. Zbořil. AS 1979/6, s. 3.
Chrudim
• Koutek SAL. PSL. AS 1979/8, s. 21; AS 1979/10, s. 21.
Kaplice
• Kaplické divadelní léto 79. Eva Machková. AS 1979/10, s. 10; AS 1979/11, s. 14.
• ÚPS pro dramatickou výchovu dětí. em. AS 1979/12, s. 20.
Kladno
• Lidická růže. AS 1979/8, s. 21.
Krnov
• Krnovský minifestival. J. Šindelář. AS 1979/8, s. 15.
Kroměříž
• Moravské festivaly poezie. B. Hájek. AS 1979/1, s. 15.
Letovice
• Soutěž monologů. vz. AS 1979/1, s. 21.
Libčice nad Vltavou
• Libčický divadelní podzim. AS 1979/2, s. 21.
Liptovský Mikuláš
• XIX. Belopotockého Mikuláš. AS 1979/7, s. 21.
Litvínov
• Děti dětem. M. Hrdá. AS 1979/8, s. 14.
Martin
• Festival zajímavých konfrontací. Scénická žatva 1978 Martin. Vladimír Štefko. AS 1979/1, s. 4.
• „Otevřený“ festival v Martině. j.k. AS 1979/2, s. 13.
Mezimostí
• Z Mezimostí. AS 1979/1, s. 21.
Nejdek
• Nejdek 78. V. Gardavský. AS 1979/2, s. 13.
Nová Včelnice
• Novovčelnický divadelní podzim 1978. F. Růžička. AS 1979/3, s. 21.
Nymburk
• XXII. Středočeské divadelní hry. AS 1979/12, s. 21.
• Středočeské hry. AS 1979/1, s. 21.
Olomouc
• I děti musejí chtít něco vyslovit. Jaroslav Provazník. AS 1979/5, s. 12.
Ostrava
• Ojedinělá přehlídka. Jaroslav Pochmon. AS 1979/8, s. 15.
• Vzestupná tendence. Jaroslav Pochmon. AS 1979/5, s. 18.
Ostrava-Poruba
• Ostrava-Poruba 1979. Divadlo pro děti. AS 1979/5, obálka.
• Prosíme, hrajte nám veselé divadlo. Alena Urbanová. AS 1979/5, s. 3.
Pelhřimov
• Pelhřimovské výročí. AS 1979/11, s. 21.
• Soutěžili gymnazisté. jh. AS 1979/2, s. 15.
Pernštejn
• Desátý Řezáčův Pernštejn. J. Kabíček. AS 1979/7, s. 13.
Písek
• Šrámkův Písek. AS 1979/9, obálka.
• Šrámkův Písek 79. Vladimír Just. AS 1979/9, s. 2.
• Z jižní Moravy do Prostějova a Písku. vz. AS 1979/7, s. 14.
Plzeň
• Cami v Plzni. gr. AS 1979/9, s. 17.
Poděbrady
• Festival mladého amatérského divadla Poděbrady 79. AS 1979/12, obálka.
• FEMAD. AS 1979/9, s. 21.
• Poděbrady 79. Salón odmítnutých? P. Bošek. AS 1979/12, s. 3.
Poprad
• Poprad = slovenský Písek? Martin Porubjak. AS 1979/2, s. 11.
Postoloprty
• Přehlídka v Postoloprtech. V. Macáková. AS 1979/12, s. 21.
Praha
• V. pražská přehlídka celovečerních her. –vš-. AS 1979/12, s. 21.
• Čtyřikrát Praha. Jana Kopecká. AS 1979/1, s. 16.
• Divadlo dětem. Jaroslav Šindelář. AS 1979/5, s. 11.
• DS Motorlet-IPS v Jiřicích. R. Frydrych. AS 1979/8, s. 21.
• Lucerna včera a dnes. V. Vaniš. AS 1979/11, s. 11.
• Malostranský maratón. K. AS 1979/7, s. 13.
• Nepřehlédněte! AS 1979/5, s. 21.
• Slibná přehlídka. Vítězslava Šrámková. AS 1979/6, s. 5.
• Výsledky tvůrčí soutěže. ÚKVČ Praha. AS 1979/12, s. 21.
Prešov
• … na tu dobu samozřejmě. Martin Porubjak. AS 1979/11, s. 10.
Prostějov
• XXII. Wolkrův Prostějov. šr. AS 1979/5, s. 21.
• XXII. Wolkrův Prostějov. Jaroslav Kabíček. AS 1979/9, s. 12.
• Z jižní Moravy do Prostějova a Písku. vz. AS 1979/7, s. 14.
Přerov
• Z krajských přehlídek. Severomoravská. Jaroslav Pochmon. AS 1979/7, s. 2.
Příbram
• Co ukázala okresní přehlídka. Jiří Richter. AS 1979/10, s. 16.
Radnice
• Přehlídka v Radnicích. AS 1979/12, s. 21.
• V Radnicích posedmé. F. Štěpánek. AS 1979/1, s. 21.
Rakovník
• III. Wintrův Rakovník. Jarmila Černíková. AS 1979/6, s. 10.
• Rakovník narychlo. Jarmila Černíková. AS 1979/2, s. 14.
Řevnice
• Z Řevnic. AS 1979/10, s. 21.
Sobotka
• Po třiadvacáté. jh. AS 1979/10, s. 16.
Sokolov
• Okresní přehlídka v Sokolově. J. Doležal. AS 1979/2, s. 15.
Spišská Nová Ves
• Král je ze Zelenče, odkud bude nástupce? Tibor Ferko. AS 1979/10, s. 4.
Svitavy
• V. ročník Národní přehlídky ruských a sovětských divadelních her Svitavy 1978 AS 1979/2, obálka.
• Ceny Festivalu ruských a sovětských her Svitavy 1978. AS 1979/2, s. 4
• Svitavy 1978. Petr Janiš, Břetislav Lelek. AS 1979/2, s. 3.
Štramberk
• Štramberské divadelní pátky. B. Matula. AS 1979/8, s. 16.
Třeboň
• Jihočeská přehlídka. Z. Pošíval – M. Zbořil. AS 1979/6, s. 3.
Úpice
• Z krajských přehlídek. Východočeská. jac. AS 1979/7, s. 1.
Valašské Meziříčí
• Klubová tvorba. jkl. AS 1979/2, s. 12.
• Malé formy na Valašsku. bk. AS 1979/6, s. 4.
• Moravské festivaly poezie. B. Hájek. AS 1979/1, s. 15.
Veřovice
• Podruhé ve Veřovicích. Jaroslav Pochmon. AS 1979/8, s. 14.
Volyně
• Volyňské jaro. AS 1979/6, s. 21.
Vysoké nad Jizerou
• Strýček Váňa a ti druzí aneb Vysoké nad Jizerou 1978. Zdeněk Kokta. AS 1979/1, s. 2.
• Vysoké nad Jizerou 1978. Ceny IX. Národní přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů ve Vysokém 1978. AS 1979/1, obálka.
Znojmo
• Znojemský strom pohádek. V. Beran. AS 1979/5, s. 19.
Žatec
• Přehlídka Severočechů. –rda-. AS 1979/1, s. 16.
Žebrák
• Cena Amatérské scény. AS 1979/11, s. 21.
• Erbenův Žebrák. –var/ -ek. AS 1979/11, s. 9.
• Erbenův Žebrák ´79. AS 1979/11, obálka.
Žleby
• Žleby 1979. J. Šindelář. AS 1979/9, s. 17.

SAMOSTATNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI SMĚŘUJÍCÍ KE KULTIVACI AMATÉRSKÉHO DIVADLA
• Amatérsky, ale poučeně. vz. AS 1979/2, s. 21.
• Klubová divadélka. vz. AS 1979/1, s. 21.
• Naše anketa. (diversi). E. Komárková. AS 1979/6, s. 12.
• Návštěvou na Slovensku. K. AS 1979/2, s. 21.
• SČDO. AS 1979/1, s. 21.
• Pardubický seminář. –r. AS 1979/3, s. 21.
• Postaru se dělat nedá – Východočeská lidová konzervatoř v cíli. Čá. AS 1979/11, s. 15.
• Seminář pro vyspělé recitátory. jak. AS 1979/1, s. 20.
• Soutěžní výstava na Horizontu 79. AS 1979/8, s. 21.
• Východočeští porotci. –Kdö-. SČDO. AS 1979/2, s. 21.
• Výstava amatérské scénografie. K. AS 1979/9, s. 16.

DIVADELNÍ KOLEKTIVY A SDRUŽENÍ
Bakov nad Jizerou.
• Víc hlav – víc rozumu. Eva Herbrychová. AS 1979/5, s. 19.
Boletice
• Boletický Longen. -en. AS 1979/6, s. 15.
Bratislava
• Herecké pasti Radošínského divadla. Martin Porubjak. AS 1979/4, s. 8.
Brno
• Dvacet let brněnské „IKSKY“. vz. AS 1979/4, s. 15.
• Muzikál a amatéři. Petr Pavlovský. AS 1979/10, s. 15.
Čejkovice
• Zahájili Kožíkem. vz. AS 1979/11, s. 16.
Gottwaldov
• Pohádka s černým divadlem. vz. AS 1979/1, s. 17.
Hodonín
• Slováčtí ochotníci dětem. vz. AS 1979/11, s. 17.
Hrádek nad Nisou
• Kdo drápkem uvízl… Miroslav Klaban. AS 1979/4, s. 17.
Jihlava
• Soubor Klicpera jubiloval. J.S. AS 1979/1, s. 21.
Josefův Důl
• Sólo pro ženy. K. AS 1979/4, s. 12.
Karolinka
• Dvě moravské premiéry. Jaroslav Pochmon. AS 1979/5, s. 18.
Kroměříž
• Jubileum kroměřížských ochotníků. Zdeněk Lajkep. AS 1979/1, s. 17.
Meziměstí u Broumova
• Včera a dnes. AS 1979/12, s. 21.
Mladá Boleslav
• Víc hlav – víc rozumu. Eva Herbrychová. AS 1979/5, s. 19.
Mnichovo Hradiště
• Víc hlav – víc rozumu. Eva Herbrychová. AS 1979/5, s. 19.
Napajedla
• Amatéři v Napajedlích.S. Mika. AS 1979/6, s. 17.
• Dětem. AS 1979/9, s. 21.
Nechálov
• Poprvé. vz. AS 1979/7, s. 14.
Nové Město nad Metují
• Alberti v Novém Městě. AS 1979/7, s. 21.
Olomouc
• Hanácké divadlo Prostějov. AS 1979/1, obálka.
Ostrava-Vítkovice
• Dvě moravské premiéry. Jaroslav Pochmon. AS 1979/5, s. 18.
Pardubice
• Kouzelná zahrada. E.S. AS 1979/3, s. 14.
• Pardubický Dynamit. (S B). AS 1979/7, s. 14.
Píšť
• V Píšti dětem. AS 1979/6, s. 21.
Plzeň
• Bambini di Škoda. (gr). AS 1979/6, s. 14.
• Budoucnost Divadla Dominik. – š -. AS 1979/3, s. 17.
• Divadlo Propadlo. gard. AS 1979/12, s. 17.
• Ejhle, satira! gr. AS 1979/7, s. 15.
• Mládí divadla Dialog. G. AS 1979/5, s. 19.
• Zelená jablka. Vl. Gardavský. AS 1979/11, s. 16.
Poběžovice
• 30 let. jp. AS 1979/10, s. 21.
Poděbrady
• Poděbradský Paleček. Petr Janiš. AS 1979/7, s. 16.
Praha
• Bílé noci. J. Pálka. AS 1979/4, s. 12.
• Amatérské divadlo autorské a polovičaté. Jan Vedral. AS 1979/3, s. 16.
• Celotýdenní jesle v uvozovkách. Jarmila Laňová. AS 1979/3, s. 14.
• Divadlo Máj Praha. AS 1979/8, obálka.
• Extempore v Excelsioru. Jan Vedral. AS 1979/6, s. 15.
• Jeppe z vršku v Braníku. Zdenka Dančíková. AS 1979/6, s. 16.
• Nová setkání. – al -. AS 1979/3, s. 15.
• Novostarý Dostavník. Eva Komárková. AS 1979/6, s. 14.
• Poirot zasahuje. E. Fassmannová. AS 1979/4, s. 13.
• Pražské soubory v zahraničí. –vš-. AS 1979/12, s. 21.
• Thälmannovci ze Slatin. El Car vzpomíná. AS 1979/9, s. 10.
• Tvrdý oříšek. –jb-. AS 1979/4, s. 13.
• Zájezdová kabaretní skupina E.A. Longena. AS 1979/2, obálka.
Prachatice
• Půlstoleté a desetileté jubileum. J. Němeček. AS 1979/4, s. 15.
Prostějov
• Z tvůrčí dílny Hadivadla. Jan Roubal. AS 1979/4, s. 9.
Rožnov pod Radhoštěm
• Rožnovské jubileum. jš. AS 1979/4, s. 21.
Říčany
• Říčanské Svatby. AS 1979/11, s. 21.
Skoronice
• Vydařený Lakomec. vz. AS 1979/11, s. 16.
Solnice
• Diogenes pes. L. Borovská. AS 1979/11, s. 17.
Strážnice
• Ve znamení současné komedie. vz. AS 1979/10, s. 17.
Šurany
• X. divadelné Šurany. AS 1979/11, s. 21.
Ústí nad Labem
• Nad novou premiérou v ústeckém Malém divadle. Michal Mašek. AS 1979/7, s. 15.
• Podnětné večery. jak. AS 1979/4, s. 21.
Valašské Meziříčí
• Robinsonáda Schodu. J. D. AS 1979/4, s. 14.
Velká nad Veličkou
• Slováčtí ochotníci dětem. vz. AS 1979/11, s. 17.
Vlastibořice
• Poprvé. vz. AS 1979/7, s. 14.
Vracov
• Operetní obraz vesnice. AS 1979/10, s. 21.
Vysoké Mýto
• V Mýtě na záskoku. jm. AS 1979/3; s. 21.
Žilina
• Žilinský maják. bk. AS 1979/8, s. 16.

JEDNOTLIVCI
• Brousek Otakar. Začínal jsem na vesnici. Ladislav Daneš. AS 1979/7, s. 4.
• Bundálek Karel. Divadelnické šedesátky. vz. AS 1979/12, s. 16.
• Burian Emil František. Odkaz E.F. Buriana. Ladislav Daneš. AS 1979/6, s. 1.
• Friedl František. Thälmannovci ze Slatin. El Car vzpomíná. AS 1979/9, s. 10.
• Gebounský Josef. Za Josefem Gebounským. E. Kaderková. AS 1979/3, s. 20.
• Kočová Zuzana. Zuzana Kočová vypráví. AS 1979/1, s. 14.
• Lipský Lubomír. Zpovídá se Lubomír Lipský: Z Pelhřimova do Prahy. Ladislav Daneš. AS 1979/8, s. 10.
• Peroutková-Ejemová Eliška. Hledačství scénografky Peroutkové. Miloš Honsa. AS 1979/12, s. 16.
• Pištěk Štěpán. Odešel zapálený divadelník. vz. AS 1979/8, s. 21.
• Skopal Svatopluk. Divadelnické šedesátky. vz. AS 1979/12, s. 16.
• Špirit Václav. Na kus řeči s metodikem. E. K. AS 1979/10, s. 14.
• Unčovský Oldřich. Režisér z Vysočiny. BK. AS 1979/11, s. 12.

DIVADELNÍ LITERATURA
• A přece se točí. Jaroslav Dušek, E. Komárková. AS 1979/3, s. 22.
• Ach, ti mí Akšehirští! Alena Urbanová. AS 1979/7, s. 22.
• Almanach. –š-. AS 1979/2, s. 21.
• Brecht a Don Juan. Alena Urbanová. AS 1979/1, s. 22.
• Děti recitují. jak. AS 1979/7, s. 21.
• DILIA. AS 1979/1, s. 21; AS 1979/2, s. 21; AS 1979/3, s. 21; AS 1979/4, s. 21; AS 1979/5, s. 21; AS 1979/6, s. 21; AS 1979/7, s. 21; AS 1979/8, s. 21; AS 1979/9, s. 21; AS 1979/10, s. 21; AS 1979/12, s. 21.
• DILIA k Mezinárodnímu roku dítěte. hš. AS 1979/5, s. 17.
• Divadelní kalendář 1979. vz. AS 1979/7, s. 21.
• Divadlům poezie. AS 1979/11, s. 21.
• Dobře utajená ediční řada. Jaroslav Provazník. AS 1979/7, s. 12.
• Dramatizace aneb Chvála dětské literatury. Eva Machková. AS 1979/12, s. 15.
• Ediční počin. jak. AS 1979/3, s. 21; AS 1979/10, s. 21.
• Ediční počiny. AS 1979/4, s. 21.
• Fantazie nelže. Alena Urbanová. AS 1979/2, s. 22.
• KOUTEK sal. AS 1979/10, s. 21.
• Lidé v pohádce. Alena Urbanová. AS 1979/5, s. 22.
• Návod k použití. Alena Urbanová. AS 1979/6, s. 22.
• Ochotnická mapa okresu. AS 1979/11, s. 21.
• Opravdu metodický sborník? Jaroslav Provazník. AS 1979/7, s. 12.
• Půl století živého slova. D. Musilová. AS 1979/3, s. 9.
• Slovenská dramatika v češtině (DILIA k výročí SNP). hš. AS 1979/8, s. 2.
• Starý dobrý způsob, jak dělat dobré divadlo. Alena Urbanová. AS 1979/8, s. 22.
• Vyznání divadlu. vrt. AS 1979/3, s. 21.
• Z brněnské teatrologie. vz. AS 1979/4, s. 7; AS 1979/9, s. 20.
• Zase jednou o těch dvou. Alena Urbanová. AS 1979/4, s. 22.
• Ze slovenské produkce. J. Hraše. AS 1979/2, s. 18.

SERVIS
• II. Národní soutěž divadelní a občanské aktivity SČDO. AS 1979/5, s. 8.
• XXII. Wolkrův Prostějov. šr. AS 1979/5, s. 21.
• Chcete se vzdělávat? AS 1979/5, s. 21.
• Instrukční list o autorském právu a právních normách povolovacího řízení divadelních představení. DILIA. AS 1979/8, s. 19.
• Nepřehlédněte! AS 1979/5, s. 21.
• O divadelní fotografii trochu jinak hovoří Jaroslav Krejčí. K. AS 1979/8, s. 12.
• Před 50. J.H. AS 1979/10, s. 21.
• SČDO. AS 1979/6, s. 21.
• Upozornění. AS 1979/10, s. 21.
• Výběr pro vás. Jarmila Černíková. G. B. Shaw: Čokoládový hrdina. L. Thoma: Morálka. AS 1979/1, s. 20; I.C. Vojnovič: Ekvinokce. B. Colman – D. Garrick: Tajná svatba. AS 1979/2, s. 20; P. Kováčik: Recese. R. Strahl: Nejsme v Chicagu. AS 1979/3, s. 20; J. Nebeský: Elixír. P. Grym: Růže pro princeznu. AS 1979/4, s. 20; S. Prokofjevová – G. Sepgir: Nový plášť pro vítr. AS 1979/5, s. 20; R. Lošťák: Dům kde nesněží. A. Jirásek: Kolébka. AS 1979/6, s. 20; A. Jirásek: Gero. P. Hacks: Chudý rytíř. AS 1979/7, s. 20; M. Kočan: Kolotoč. A. Jirásek: Samota. AS 1979/8, s. 20; A. Máša: Rváč. A. Jirásek: Emigrant. AS 1979/9, s. 20; E. Braginskij – E. Rjazanov: S nejčistšími úmysly aneb Amorální příběh. AS 1979/10, s. 20; E. Sokolovová: Pavel fantasta. P. Hacks: Růžička sní. AS 1979/11, s. 20; V. Rozov: Hnízdo tetřeva hlušce. AS 1979/12, s. 20.
• Z Bratislavy. AS 1979/6, s. 21.
• Z ÚKVČ. AS 1979/4, s. 21.

MIMO RUBRIKY
• 10 let SČDO. AS 1979/6, s. 21.
• Dopisovatelům AS. AS 1979/10, s. 21.
• Koutek SAL. AS 1979/10, s. 21.
• Obsah AS 79. AS 1979/12, s. 13.

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':