Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1984, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1984 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
(AS = Amatérská scéna)

TEORIE A HISTORIE DIVADLA
• Amatérské divadlo na Přerovsku. Josef Kebza. AS 1984/3, s. 7.
• České divadlo u zámeckých schodů. Jaroslav Kopš. AS 1984/9, s. 22.
• Českolipské portréty. (er). AS 1985/8, s. 10.
• Dědicové revoluční ochotnické tradice. František Kroc. AS 1984/8, s. 14.
• Divadélko u Teisingrů. Jaroslav Kopš. AS 1984/3, s. 23.
• Divadelníci z Anežského kláštera. Jaroslav Kopš. AS 1984/8, s. 23.
• Divadelník z Akademického spolku. Jaroslav Kopš. AS 1984/12, s. 21.
• Divadlo Podorlicka. (oks). AS 1984/3, s. 15.
• Divadlo za Poříčskou branou. Jaroslav Kopš. AS 1984/4, s. 23.
• Dramaturgie jako předběžná, průběžná i následná kritika. Petr Pavlovský. AS 1984/4, s. 14.
• I v próze je poezie života. Jiří Kutina. AS 1984/12, s. 15.
• Inspirace ze Strakonic? (čt). AS 1984/10, s. 21.
• Kapitolky z dramaturgie (1). Jiřina Tejkalová. AS 1984/1, s. 19; (2). AS 1984/2, s. 19; AS 1984/3, s. 19; AS 1984/4, s. 19; AS 1984/5, s. 17; AS 1984/6, s. 18; AS 1984/7, s. 18; AS 1984/8, s. 19; Michaela Grimmová. AS 1984/9, s. 19; AS 1984/10, s. 17; AS 1984/11, s. 18.
• Nad kronikami Nového divadla v Mělníku. (pzk). AS 1984/7, s. 8.
• O divadle na Nerudovské téma. Jaroslav Kopš. AS 1984/6, s. 23.
• O životě a díle J.K. Tyla. (čtk). AS 1984/1, s. 21.
• Ochotnická činnost Karla Havlíčka Borovského. Jaroslav Kopš. AS 1984/10, s. 23.
• Pár slov k recitátorům. Ludmila Pelikánová. AS 1984/4, s. 19.
• Pokroková tradice Náchoda. (Ha). AS 1984/3, s. 5.
• Průkopníci českého ochotnického divadla. Daniel Maudřík. AS 1984/2, s. 23.
• První pražská družina herců, pěvců a pěvkyň z libosti. Jaroslav Kopš. AS 1984/5, s. 23.
• Režie a dramatika. Valentin Chalizev. AS 1984/6, s. 20; AS 1984/7, s. 20; AS 1984/8, s. 20; AS 1984/9, s. 20; AS 1984/10, s. 20; AS 1984/11, s. 20; AS 1984/12, s. 20.
• Soubor, který žije dneškem. (Pek). AS 1984/12, s. 10.
• Tradice, která zavazuje. AS 1984/11, s. 13.
• Vzkříšení českého ochotnického divadla. Jaroslav Kopš. AS 1984/11, s. 21.
• Z dějin českého divadla. Marie Paříková. AS 1984/1, s. 20; AS 1984/2, s. 20; AS 1984/3, s. 20; AS 1984/4, s. 20; AS 1984/5, s. 20; AS 1984/6, s. 22.
• Zapomenutý protagonista ochotnického divadelnictví. Jaroslav Kopš. AS 1984/7, s. 23.
• Žbluňk a Stoletka. Daniel Maudřík. AS 1984/1, s. 23.

PROBLEMATIKA AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ TVORBY
DISCIPLINÁRNÍ, DRUHOVÁ, ŽÁNROVÁ A TENDENCE A TRENDY
(Výběr příspěvků obsažených i v jiných rubrikách)
• Amatérská scéna hovoří s ředitelem Divadla Vítězného února v Hradci Králové Janem Dočkalem. (er). AS 1984/11, s. 12.
• Co budou recitovat mladí? (heš). AS 1984/8, s.1.
• Co se v mládí naučíš… Petr Pavlovský. AS 1984/7, s. 14.
• Čtenáři odpovídají na otázky: V čem vidíte smysl a funkci autorského divadla v polovině osmdesátých let? Odvážíte se tipovat jeho perspektivy, šance, trable…? Vladimír Just, Jan Borna. AS 1984/4, s. 10; Milan Schejbal, František Zborník. AS 1984/5, s. 15; Luděk Richter, Eva Rolečková. AS 1984/6, s. 14.
• Dětské divadlo v Jihomoravském kraji. Dana Svozilová. AS 1984/5, s. 3.
• Divadlo přece nehrajeme kvůli diskusím. Pavel Dostál, Richard Pogoda. (MGB). AS 1984/4, s. 12.
• Divadlo v okresním městě. Amatérská scéna hovoří s Vladimírem Vajnerem, ředitelem Městského divadla v děčíně a předsedou OV SČDO. (PEK). AS 1984/1, s. 12.
• Divák v amatérském divadle. Otomar Dvořák. AS 1984/3, s. 15.
• Dramaturgie jako předběžná, průběžná i následná kritika. Petr Pavlovský. AS 1984/4, s. 14.
• I když ne právě frak. (heš). AS 1984/10, s. 16.
• Jeho veličenstvo – Pan Publikum. Pavel Dostál. AS 1984/9, s. 15.
• Jubilejní rozjímání. Milan Kyška. AS 1984/9, s. 2.
• K Měsíci přátelství. El Car. AS 1984/10, s. 1.
• K problematice divadla pro děti. Jaroslav Dejl. AS 1984/3, s. 2.
• K přednesu prózy. (heš). AS 1984/9, s. 17.
• Lidé se smějí, dobře, a co dál? Petr Žantovský. AS 1984/9, s. 14.
• Mládež a kultura. (hs). AS 1984/4, s. 1.
• Na prahu velkého výročí. AS 1984/9, s. 1.
• Na zkušené v okrese Olomouc. (pek). AS 1984/2, s. 12.
• Nejen v dětském divadle… Eva Machková. AS 1984/2, s. 14.
• Nikoliv pomoc, ale vzájemná spolupráce. (tt). AS 1984/5, s. 12.
• O amatérském divadle na Nymbursku. (HS). AS 1984/6, s. 12.
• Oddanost je víc než ochota. Pavel Vojíř. AS 1984/11, s. 4.
• Okresní konference v Šumperku. (čt). AS 1984/2, s. 1.
• Pár slov k recitátorům. Ludmila Pelikánová. AS 1984/4, s. 19.
• Pozvánka všem divadelníkům. (jv). AS 1984/10, s. 15.
• Prošlapeme znovu cestu? AS 1984/8, s. 14.
• Přehlídka skončila, máme o zkušenost víc. Eva Rolečková. AS 1984/6, s. 16.
• Přibylo mladých ochotníků. Bedřich Čapek. AS 1984/8, s. 5.
• Ředitel Jiří Herz: Vztah k umění a mládeži naplňuje mé povolání. (jv). AS 1984/2, s. 4.
• Společně hledat správné cesty. Josef Griml. AS 1984/4, s. 15.
• Třetí národní soutěž divadelní a občanské aktivity SČDO. Milan Kyška. AS 1984/10, s. 1.
• Využívat stávající možnosti. Petr Pavlovský. AS 1984/3, s. 14.
• Začínal jsem jako amatér. (er). AS 1984/7, s. 12.
• Zajímavá práce pro dramaturga – příležitost pro nová hledání. Josef Griml. AS 1984/3, s. 1.

KUKÁTKO DO SVĚTA
ZAHRANIČNÍ AKCE A ZKUŠENOSTI
• Angličané hráli v Praze Shakespeara. AS 1984/7, obálka.
• Beseda s herci frontového divadla. (ld). AS 1984/10, s. 1.
• Encyklopedie divadelního umění. (Id). AS 1984/10, s. 21.
• Festival jugoslávských ochotníků. (Id). AS 1984/10, s. 13.
• Herci proti jaderné válce. (rp). AS 1984/12, s. 23.
• Jak vychovávat divadlem. (ds). AS 1984/10, s. 21.
• Kultura pro všechny. (apn). AS 1984/10, s. 21.
• Lokální divadlo ve Skandinávii. František Zborník. AS 1984/11, s. 16.
• Na návštěvě u přátel. Stanislava Weigová. AS 1984/1, s. 18; AS 1984/2, s. 18; AS 1984/3, s. 18.
• Náměty a podněty z NDR. Milan Strotzer. AS 1984/12, s. 18.
• Pohádka po mardakjansku. Stanislava Weigová. AS 1984/10, s. 9.
• Svátek dětského divadla. (mf). AS 1984/11, s. 23.
• Švédský Wästeras rovná se Jiráskův Hronov? Milan Schejbal. AS 1984/9, s. 10.
• Umělecká tvorba v sovětské Kirgizii. (apn). AS 1984/11, s. 23.
• Z neformální besedy se skupinou Te Laat. AS 1984/11, s. 15.

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY – SOUTĚŽE
Bakov
• Je doceněna přehlídka angažovaných her v Bakově? Luboš Brodský. AS 1984/6, s. 16.
Bechyně
• Armádní soutěž umělecké tvořivosti. Karel Mastný. AS 1984/11, s. 17.
Blansko
• Cesty tvůrčí interpretace her současných autorů. Libuše Zbořilová. AS 1984/6, s. 6.
Bratislava
• Beseda s herci frontového divadla. (ld). AS 1984/10, s. 1.
• Festival ZUČ socialistických zemí. (Id). AS 1984/6, s. 21.
• Světový festival na obzoru? (rp). AS 1984/9, s. 21.
Brno
• Akademické Brno 1984 – rok tvůrčího útlumu. Vít Závodský. AS 1984/7, s. 6.
• Brněnští recitátoři před Wolkrovým Prostějovem. (vz). AS 1984/5, s. 6.
• Na prahu Šrámkova Písku. (vz). AS 1984/5, s. 10.
• Přehlídka mladého divadla. AS 1984/8, s. 1.
• Vítězové z Brna. (mf). AS 1984/8, s. 21.
• Vysokoškolská přehlídka v Brně. (rp). AS 1984/6, s. 21.
Bystřice u Benešova
• Absolventská inscenace. (er). AS 1984/8, s. 11.
Česká Lípa
• Zelenající se Česká Lípa. Ivan Bednář. AS 1984/12, s. 9.
Dobruška
• Šubertova Dobruška. (ok). AS 1984/8, s. 21.
Dolný Kubín
• Nižší vrcholy. Vítězslava Šrámková. AS 1984/2, s. 10.
Hlinsko
• Monolog a dialog. Jiří Hraše. AS 1984/8, s. 9.
Hlučín
• Kde se mladí nevzdávají. (vp). AS 1984/9, s. 8.
Horažďovice
• Kvantita není vždy kvalita. (jv). AS 1984/8, s. 17.
Hradec Králové
• Soutěžili v přednesu. (mf). AS 1984/5, s. 21.
Hronov
• Co dělá Hronov Hronovem. Michaela Grimmová. AS 1984/10, s. 6.
• Dostaveníčka Na Mýtě. Bedřich Čapek. AS 1984/11, s. 8.
• K letošnímu Jiráskovu Hronovu. Milan Marek. AS 1984/10, s. 15.
• Kruh přátel Jiráskova Hronova. (as). AS 1984/3, s. 21.
• Kurážné matky v Hronově. (mg). AS 1984/10, obálka.
• Ten čtyřiapadesátý. Jaroslav Someš. AS 1984/10, s. 2.
Chomutov
• O pohárek SČDO. (jg). AS 1984/4, s. 9.
• Přehlídka souborů na železnici. (mz). AS 1984/9, s. 21.
Chrudim
• Loutkářská Chrudim. (čt). AS 1984/9, s. 21.
• Loutkářská Chrudim. (dp). AS 1984/4, s. 21.
Kaplice
• Nástup mladých. (jp). AS 1984/10, obálka.
• Posun k lepšímu v dramatické výchově dětí. Jaroslav Provazník. AS 1984/10, s. 10.
Kdyně
• Rýzmberské divadelní léto. (rp). AS 1984/12, s. 23.
Kralupy nad Vltavou
• Soutěžili v recitaci. (po). AS 1984/5, s. 7.
Kraslice
• Kraslice ´84. Zdeněk Pošíval. AS 1984/3, s. 7.
Krumvíř
• Pod širým nebem. (vz). AS 1984/10, s. 17.
Libčice nad Cidlinou
• Libčický divadelní podzim aneb Výrazný odklon od konvencí. Zdeněk Pošíval. AS 1984/2, s. 3.
• Malá přehlídka – velké výsledky. AS 1984/2, obálka.
Lomnice nad Popelkou
• Cyranův kord 84. Miroslav Kučera. AS 1984/8, s. 10.
Martin
• Scénická žatva 84. (rp). AS 1984/12, s. 23.
Mělník
• Národní přehlídka dětského přednesu. (as). AS 1984/4, s. 1.
Napajedla
• Festival v Napajedlích. (mf). AS 1984/5, s. 7.
• Festival se vydařil. (sm). AS 1984/6, s. 13.
Němčice nad Hanou
• Z Hané do Vysokého nad Jizerou. (vz). AS 1984/10, s. 17.
Opava
• Bezručova Opava. (re). AS 1984/11, s. 23.
Ostrava
• Rossiana 84. (mf). AS 1984/5, s. 21.
• Vítězové Rossiany 1984. (mf). AS 1984/7, s. 21.
Pardubice
• O stuhu 7. listopadu. (JK). AS 1984/1, s. 13.
• Pardubice tentokrát trochu jinak. (Jid). AS 1984/1, s. 5.
Písek
• Přehlídka ve vývoji. Jan Vedral. AS 1984/8, s. 3.
• Šrámkův Písek. (mg). AS 1984/8, obálka.
Plzeň
• Dělnické mládí. (tv). AS 1984/10, s. 21.
Poděbrady
• Dobrá vůle chyběla? Michaela Grimmová. AS 1984/12, s. 5.
• FEMAD 1984. AS 1984/12, s. 4.
• FEMAD 1984. (mg). AS 1984/11, obálka.
• FEMAD ve smyslu: tvůrce a jeho práce. Zdeněk Pošíval. AS 1984/12, s. 14.
• Neumannovy Poděbrady. (č). AS 1984/7, s. 1.
• Poděbradské setkání. (mg). AS 1984/11, s. 3.
• Poděbrady 1984. Milan Strotzer. AS 1984/8, s. 9.
• Přehlídka invence. Alena Urbanová. AS 1984/12, s. 3.
• Soutěž v přednesu poezie. (mf). AS 1984/12, s. 23.
Praha
• Divadlo větších možností. (jit). AS 1984/7, s. 4.
• Jubilejní ročník recitační soutěže. (jh). AS 1984/9, s. 13.
• Ledy se pohnuly… Zdena Josková. AS 1984/6, s. 10.
• Pražské vajíčko 84. (Id). AS 1984/6, s. 21.
• Přehlídka skončila, máme o zkušenost víc. Eva Rolečková. AS 1984/6, s. 16.
• Talent Prahy 83. Jana Štefánková. AS 1984/2, s. 2.
Prešov
• Divadelní mládí v Prešově. (mf). AS 1984/8, s. 21.
Prostějov
• Otázky pádné i pádové. Miroslav Kovářík. AS 1984/8, s. 6.
• Wolkrův Prostějov. AS 1984/8, obálka.
Přerov
• Jedenáctá krajská přehlídka amatérských divadelních souborů v Přerově. Klady, ale i problémy. Ivan Bednář. AS 1984/6, s. 5.
Příbram
• Přehlídka na počest 40. výročí SNP. (Id). AS 1984/11, s. 23.
Radnice
• Ochotníci na Rokycansku. (Šín). AS 1984/3, s. 9.
Rakovník
• Úspěchy a problémy jedné velké přehlídky. Milan Strotzer. AS 1984/7, s. 2.
• Wintrův Rakovník. (mf). AS 1984/5, s. 7.
Rokytnice
• Poprvé v Rokytnici. (d). AS 1984/9, s. 21.
Rýmařov
• Jedna z cest k dramatické výchově dětí. Zdena Josková. AS 1984/7, s. 15.
Sadská
• Zase o krok dál. Miluše Strotzerová. AS 1984/3, s. 3.
Skoronice
• Komediální oddech ve Skoronicích. (vz). AS 1984/10, s. 19.
Sobotka
• Grafici Šrámkově Sobotce. (Id). AS 1984/9, s. 21.
• Programy pokaždé v duchu roku. Jiří Hraše. AS 1984/9, s. 9.
• Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. (as). AS 1984/2, s. 21; Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. (as). AS 1984/12, s. 23.
Strážnice
• Strážnice Marušky Kudeříkové. (čt). AS 1984/7, s. 21.
Svitavy
• Jedenácté Svitavy. Jaroslav Kabíček. AS 1984/1, s. 2.
• Pár slov o dobrých hostitelích. (J.K.). AS 1984/1, s. 4.
Štramberk
• Štramberk dobývali Slováci, ale dobyli ho Slezané. Bohumil Matula. AS 1984/7, s. 19
Tábor
• Třicet let práce s malými herci. AS 1984/7, s. 15.
Teplice
• Dobrý průměr ke spokojenosti nestačí. Jiří Žák. AS 1984/5, s. 7.
Trenčín
• Pantomima neslyšících i na Slovensku. (nář). AS 1984/10, s. 17.
Třebíč
• Nezvalova Třebíč 1985. (mf). 1984/10, s. 13.
Třeboň
• Třeboňské inspirace. Michaela Grimmová. AS 1984/6, s. 3.
Týn nad Vltavou
• OMLAD 84. (tv). AS 1984/9, s. 9.
Týniště
• Podzimní festival. (as). AS 1984/1, s. 21.
Uhlířské Janovice
• Soutěžili v recitaci. (dp). AS 1984/4, s. 21.
Úpice
• Jeho veličenstvo – Pan Publikum. Pavel Dostál. AS 1984/9, s. 15.
• Příjemná setkání se současností. (mg). AS 1984/9, obálka.
• Úpické jubileum. (mf). AS 1984/7, s. 15.
Valašské Meziříčí
• Dobré perspektivy. (JK). AS 1984/2, s. 1.
• Hledají nové cesty a formy. (MG). AS 1984/1, s. 9.
• Nadechnutí před jubilejním ročníkem? Miloslav Kučera. AS 1984/1, s. 11.
• Z klubů mládeže. (mg). AS 1984/1, obálka.
Varnsdorf
• Péče se vyplatí. (mk). AS 1984/11, s. 14.
Velké Meziříčí
• Festival ZUČ zemědělců. (rp). AS 1984/6, s. 15.
• Zemědělský festival. (mf). AS 1984/7, s. 21.
Volyň
• Dvě výstavy. (jh). AS 1984/6, s. 21.
Vracov
• Bilance slováckých ochotníků. (vz). AS 1984/9, s. 1.
Vřesová
• Chodovraty. (tv). AS 1984/7, s. 5.
Vysoké Mýto
• Letošní Vysoké Mýto. Zdena Josková. AS 1984/6, s. 19.
Vysoké nad Jizerou
• Družba a upřímné přátelství. Láďa Lhota. AS 1984/8, s. 18.
• Chystají se oslavy ve Vysokém. (záp). AS 1984/10, s. 21.
• Na trakaři při Sejkoráku. Láďa Lhota. AS 1984/11, s. 22.
• Potřeby tvůrčího hledání. Zdeněk Pošíval. AS 1984/12, s. 6.
• Vážená redakce. Petr Lébl. AS 1984/12, s. 14.
• Vysoké nad Jizerou. mg. AS 1984/1, obálka.
Znojmo
• Strom pohádek. Václav Beran. AS 1984/6, s. 17.
Žebrák
• Letoční Erbenův Žebrák. Milan Strotzer. AS 1984/12, s. 8.
Želeč
• Aby se koníček stal radostí. Michaela Grimmová. AS 1984/4, s. 5.

SAMOSTATNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI SMĚŘUJÍCÍ KE KULTIVACI AMATÉRSKÉHO DIVADLA
• Dvě výstavy. (jh). AS 1984/6, s. 21.
• Jak se přenáší Virus Theatralis. Pavel Dostál. AS 1984/7, s. 16.
• Klub scénografů. Z. Pavel. AS 1984/4, s. 9.
• Konference o přednesu. (RK). AS 1984/2, s. 21.
• Krajský aktiv v Hradci Králové. (ob). AS 1984/11, s. 17.
• Kultura patří lidu, lid kulturu ubrání. AS 1984/8, s. 15.
• Mládež a kultura. (mf). AS 1984/12, s. 23.
• Pojďte hledat s námi. Milena Vaculíková. AS 1984/11, s. 14.
• Pokroková tradice Náchoda. (Ha). AS 1984/3, s. 5.
• Potřebný kurs. (ta). AS 1984/11, s. 23.
• Pro malé posluchače. (jt). AS 1984/3, s. 21.
• První vlaštovka doletěla. Milena Vaculíková. AS 1984/11, s. 13.
• Výstava fotografií Pavla Šímy. (jak). AS 1984/1, s. 21.

DIVADELNÍ KOLEKTIVY A SDRUŽENÍ
Bakov nad Jizerou
• Navazují na tradice. (tv). AS 1984/4, s. 11.
Beroun
• Hrají v klubu. (as). AS 1984/3, s. 9.
Bohumín
• Společné prázdniny. (mz). AS 1984/9, s. 9.
Boleradice
• Divadlo pod vinicemi. (dap). AS 1984/2, s. 7.
Brno
• Dělnické divadlo z Brna hrálo v Praze. (as). AS 1984/1, s. 21.
Budišov nad Budišovkou
• Tady lišky už dobrou noc nedávají. Václav Pastor. AS 1984/3, s. 11.
Čáslav
• Na Kutnohorsku nezahálejí. AS 1984/3, s. 21.
Česká Lípa
• Českolipský divadelní podzim buduje tradici. Jana Važanová. AS 1984/9, s. 5.
Děčín
• Radosti a slasti divadelního souboru. (RL). AS 1984/4, s. 3.
Děhylov
• Jiskra opět hraje divadlo. (vp). AS 1984/8, s. 16.
Dívčice
• Pracovité soubory. (jh). AS 1984/7, s. 21.
Dobruška
• Dobrá myšlenka. (as). AS 1984/1, s. 21.
• Operetou nadchli diváky. (dp). AS 1984/7, s. 21.
Dolní Kralovice
• Charleyova teta v Dolních Kralovicích. (pro). AS 1984/8, s. 21.
• V Dolních Kralovicích se činí. Láďa Lhota. AS 1984/7, s. 13.
Drahotuše
• Amatérské divadlo na Přerovsku. Josef Kebza. AS 1984/3, s. 7.
Frýdek-Místek
• Divadlo Duo. (vp). AS 1984/4, s. 7.
• Poezie a mladí horníci. (vp). AS 1984/8, s. 22.
Hlučín
• Kde se mladí nevzdávají. (vp). AS 1984/9, s. 8.
Horní Pěna
• Znovu hrají. (jh). AS 1984/6, s. 9.
Hostivice
• Tajemství jedné stanice. Pavel Krchov. AS 1984/12, s. 17.
Hronov
• Křeslo pro hosta. (as). AS 1984/4, s. 9.
Chodouň
• Na co navazují ochotníci v Chodouni. (hs). AS 1984/11, s. 6.
Chodov
• Divadlo na podlaze. Vladimír Meluzín. AS 1984/3, s. 8.
Chomutov
• Podivu a obdivuhodný záskok. Josef Griml. AS 1984/6, s. 22.
• Umí dělat dobré divadlo. Josef Griml. AS 1984/12, s. 14.
Jičín
• Mají střechu nad hlavou. (po). AS 1984/5, s. 14.
• Opožděná premiéra. (PKa). AS 1984/4, s. 11.
Jistebnice
• Přispívají ke kulturnímu životu. (jh). AS 1984/7, s. 21.
Kaplice
• Kaplické divadelní léto. Milena Vaculíková. AS 1984/9, s. 7.
Karlovy Vary
• Karlovarští na přehlídce v NSR. Jindřich Urban. AS 1984/10, s. 11.
Karolinka
• Na jevišti se jim daří. Václav Pastor. AS 1984/2, s. 5.
Kateřinky (Liberec)
• Staré lesní divadlo. (tv). AS 1984/10, s. 13.
Klimkovice
• Klimkovický dostavník. (vp). AS 1984/4, s. 17.
Kněževes
• Film je lákavý, ale divadlo je divadlo. (dap). AS 1984/5, s. 8.
Kozlovice
• Stoletá divadelní tradice. Václav Pastor. AS 1984/8, s. 8.
Kraslice
• Hrají pro děti. Jan Macháček. AS 1984/1, s. 21.
Kroměříž
• Jevištní sonda do lidských niter. Vít Závodský. AS 1984/9, obálka.
• Moje nejmilejší vzpomínka. Zdeněk Lajkep. AS 1984/8, s. 22.
Kuřim
• Kat a blázen v Kuřimi. (es). AS 1984/6, s. 21.
Letohrad
• Letohradská inspirace. Alexandr Gregar. AS 1984/9, s. 6.
• Premiéra v Letohradě. (po). AS 1984/6, s. 21.
Liberec
• Ypsilonce bylo dvacet. (Id). AS 1984/4, s. 21.
Libice nad Cidlinou
• Je to dobrá parta. Bedřich Čapek. AS 1984/6, s. 17.
• Žně vesnických a zemědělských divadelních souborů. Milan Strotzer. AS 1984/9, s. 4.
Malšovice
• Ústup z jeviště? (dap). AS 1984/9, s. 16.
Mělník
• Nad kronikami Nového divadla v Mělníku. (pzk). AS 1984/7, s. 8.
• Potěšili diváky. (mf). AS 1984/11, s. 23.
Most
• Čilý divadelní kroužek. Eva Krausová. AS 1984/3, s. 21.
Náchod
• Karel Čapek na jevišti Náchodského divadla. (Ha). AS 1984/11, s. 17.
Neratovice
• Nezapomínají ani na poezii. (tv). AS 1984/5, s. 21.
Nová Paka
• Našli zálibu v divadle. (mf). AS 1984/6, s. 21.
Nový Hrádek
• Československá premiéra? (ob). AS 1984/1, s. 21.
Nymburk
• Dopis milému. (mf). AS 1984/6, s. 9.
• Poezie na jevišti. (tv). AS 1984/1, s. 21.
• Šíří lásku k poezii. Marie Kurková. AS 1984/11, obálka.
Ondřejov
• Colaloca – to je ono. AS 1984/7, obálka.
• Jsou zapálení pro divadlo. Jan Zámyslický. AS 1984/1, s. 17.
Opava
• Zábava to není jen diskotéka. (vp). AS 1984/11, s. 11.
Ostrava-Poruba
• Bílé divadlo. Jan Číhal. AS 1984/10, s. 13.
• Na cestu do příštího století. Alena Urbanová. AS 1984/2, s. 15.
Pardubice
• Mladé divadlo. Michaela Grimmová. AS 1984/10, obálka.
• Zač je v Pardubicích Goldoni. Michaela Grimmová. AS 1984/12, s. 16.
Plzeň
• Angažované divadlo. Vladimír Gardavský. AS 1984/1, s. 7.
• Goldoni překvapivě dnešní. (vg). AS 1984/5, s. 5.
• Klauni a Dobové tance. Vladimír Gardavský. AS 1984/3, s. 4.
• Majakovského antiutopie v Nadívadle. Vladimír Gardavský. AS 1984/12, s. 11.
• Mládí a zrání Naivně poetického divadla. Vladimír Gardavský. AS 1984/5, s. 6.
• O přátelské kritice. Vladimír Gardavský. AS 1984/10, s. 14.
• Plzeňský Dialog a dar z Olympu. Luděk Richter. AS 1984/10, s. 14.
• Robinson Jeffers v Dominiku. Vladimír Gardavský. AS 1984/6, s. 7.
Poběžovice
• Připomněli si Nerudovo výročí. (vg). AS 1984/6, s. 1.
Podhorní Újezd
• Vůně líčidel a dortů. (dap). AS 1984/3, s. 6.
Polička
• Otevírání studánek ´84. Jana Vobrubová. AS 1984/5, s. 16.
Praha
• Amatéři z Malostranské besedy. (pek). AS 1984/5, s. 11.
• Bambini di Praga. (mg). AS 1984/11, obálka.
• Bambini di Praga v Gongu. Hana Šnajderová. AS 1984/2, s. 6.
• Divadlo bez názvu. Ctirad Kudláč. AS 1984/5, s. 14.
• Dobrý počin. (Id). AS 1984/7, s. 21.
• Dobře utkaná pavučina. Pavel Vojíř. AS 1984/7, s. 11.
• Fra Diavollo a Excelsior. Dušan Dostál. AS 1984/3, s. 8.
• K svátku dětem. (rh). AS 1984/7, s. 21.
• Kichotání. (jit). AS 1984/7, s. 5.
• Loutka a herec. (mg). AS 1984/9, obálka.
• Máj hraje pro děti. AS 1984/4, obálka.
• Mládí v Rubínu. (er). AS 1984/6, obálka.
• Na snímcích… AS 1984/5, obálka.
• Nastudovali Šuškina. (pro). AS 1984/9, s. 21.
• Nejmladší z pražských divadélek. (pek). AS 1984/6, s. 11.
• Než se zvedne opona… AS 1984/3, obálka.
• O dětech ze Skřivánčí země. (tt). AS 1984/4, s. 6.
• Pod lampou je tma. Petr Žantovský. AS 1984/11, s. 14.
• Pražský kalich 84. (mf). AS 1984/6, s. 21.
• Pro děti. (vp). AS 1984/3, s. 21.
• Představujeme Vám Excelsior. AS 1984/3, obálka.
• S kuchařkou na Opičího krále. Zuzana Pšenicová. AS 1984/2, s. 17.
• Talent Prahy 83. AS 1984/2, obálka.
• Ve znamení květiny. K. Petr. AS 1984/1, s. 10.
• Zelené peří. Michaela Grimmová. AS 1984/12, obálka.
Prachatice
• Baví je recitace. (tv). AS 1984/9, s. 13.
Prostějov
• Ještě k Wolkrovu Prostějovu. (RK). AS 1984/9, s. 7.
Přerov
• Matěj Brouček v Přerově. Magda Bendíková. AS 1984/5, s. 9.
• Nová premiéra přerovského Dostavníku. (as). AS 1984/4, s. 21.
Rožnov
• Ochotníci pod Radhoštěm. Václav Pastor. AS 1984/9, s. 16.
Rumburk
• Diváci je mají rádi. AS 1984/4, obálka.
• Mají repríz jako máku. (Id). AS 1984/4, s. 4.
Říčany
• Soubor, který žije dneškem. (Pek). AS 1984/12, s. 10.
Sedlčany
• V Sedlčanech nezahálejí. (L.L.). AS 1984/1, s. 13.
Sezemice
• Po stopách tradice. (DAP). AS 1984/1, s. 6.
Skuhrov
• Ochotnické tradice ožívají. (d). AS 1984/9, s. 21.
Skuteč
• Kdo pomůže skutečským ochotníkům? V.S., Skuteč. AS 1984/7, s. 14.
• Připravují výstavu. (sk). AS 1984/2, s. 21.
Slaný
• Hosté ze Slaného. (mg). AS 1984/2, s. 21.
Suchdol nad Lužnicí
• Navázali na tradice. (jh). AS 1984/7, s. 21.
Strážkovice
• Aktivní soubor. (jh). AS 1984/6, s. 21.
Šaľa
• Přehlídka v Šaľe. (po). AS 1984/8, s. 21.
Třebenice
• Hrátky lesníků z Třebenic. (mf). AS 1984/6, s. 21.
Turnov
• Dočkali se. (tv). AS 1984/1, s. 21.
Týniště
• Podzimní festival. (as). AS 1984/1, s. 21.
Úpice
• Na prahu stošedesáté sezóny. Václav Špůr. AS 1984/3, s. 4.
Ústí nad Labem
• První krůčky. Zdeněk Krejčí. AS 1984/3, s. 9.
• Velké malé divadlo. (er). AS 1984/4, s. 2.
Ústí nad Orlicí
• Kdo hledá, najde. Rudolf Raiman. AS 1984/3, s. 14.
• Ve Viceně nezahálejí. AS 1984/12, obálka.
Václavovice
• Předávají štafetu. (vp). AS 1984/3, s. 17.
Valašské Meziříčí
• Čilí svazáci. (mf). AS 1984/6, s. 21.
Vamberk
• Hrají pro děti. (as). AS 1984/6, s. 21.
• Měli úspěch. (pr). AS 1984/3, s. 21.
Velká Bystřice
• Na táčkách s pamětníky. (hs). AS 1984/11, s. 10.
• Vyhrál to u poroty. Mojmír Hořínek. AS 1984/10, s. 22.
Velké Meziříčí
• Otvírání studánek. (rp). AS 1984/7, s. 15.
Vinařice
• Z návštěvy ve Vinařicích. Bedřich Čapek. AS 1984/5, s. 10.
Vlašim
• Je „Zučka“ Popelkou? AS 1984/5, s. 14.
Vodňany
• Divadlo na cestách. (mg). AS 1984/6, obálka.
Votice
• Votické návraty. (HK). AS 1984/3, s. 10.
Vysoká Libeň
• Na prahu druhého čtvrtstoletí. (dap). AS 1984/7, s. 10.
Vysoké nad Jizerou
• 200 let divadla ve Vysokém nad Jizerou. (as). AS 1984/5, s. 7.
• Příběh nepostaveného divadla. Jan Pavlíček. AS 1984/4, s. 22.
Znojmo
• Po dvaceti letech. Eman Macoun. AS 1984/11, s. 23.
• Zdařilá premiéra. Eman Macoun. AS 1984/2, s. 21.
Želeč
• Aby se koníček stal radostí. Michaela Grimmová. AS 1984/4, s. 5.

JEDNOTLIVCI
• Balatka Jaroslav. Inspirující model. Miroslav Voděra. AS 1984/5, s. 21.
• Beneš Jiří. Byli jednou dva. Pavel Dostál. AS 1984/2, s. 22.
• Bošek Pavel. Byli jednou dva. Pavel Dostál. AS 1984/2, s. 22.
• Burian Emil František. Umělecké dědictví E.F. Buriana. (as). AS 1984/6, s. 9.
• Cvetajevová Marina. Marina Cvetajevová: Hodina samoty. (vjl). AS 1984/2, s. 16.
• Delongová Jindra. Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Dohnal Jiří. Poctivě sloužil našemu umění. (čt). AS 1984/11, s. 7.
• Doležal Josef. Blahopřejeme. (inf). AS 1984/8, s. 21.
• Dostál Pavel. Divadlo přece nehrajeme kvůli diskusím. (MGB). AS 1984/4, s. 12.
• Fiala Jaroslav. Zaslouží blahopřání. (vh). AS 1984/3, s. 1.
• Hofman Vlastislav. Inspirace jevištním výtvarníkům. (Id). AS 1984/10, s. 21.
• Höger Karel. Lidé ho měli rádi. AS 1984/5, s. 13.
• Horn Josef. Film je lákavý, ale divadlo je divadlo. (dap). AS 1984/5, s. 8.
• Janáček Leoš. Hudební řeč života a pravdy. (as). AS 1984/6, s. 4.
• Jelínek Miki. Hudebník. Michaela Grimmová. AS 1984/8, obálka.
• Jiráček Karel. Dva dary. Karel Jiráček – El Car. AS 1984/5, s. 22; Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Klicpera Václav Kliment. Zakladatel českého dramatu. (Id). AS 1984/10, s. 21.
• Knobloch Viktor. Blahopřejeme. (inf). AS 1984/8, s. 21.
• Kokta Zdeněk. Divadlo a paragrafy? (pek). AS 1984/3, s. 5.
• Kovářík František. Odešel nestor českých herců. (č). AS 1984/12, s. 13.
• Kracík Petr. Chtěli jsme pracovat, soubor také. AS 1984/4, s. 14.
• Kroner Jozef. Lidé ho mají rádi. (as). AS 1984/5, s. 13.
• Kusý Josef. Živá kronika ochotníků Berounska. (PEK). AS 1984/1, s. 8; Zemřel Josef Kusý. (rp). AS 1984/12, s. 23.
• Kvapil Jindřich. Scénograf. Michaela Grimmová. AS 1984/11, obálka.
• Kyška Milan. Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Lajkep Zdeněk. Moje nejmilejší vzpomínka. Zdeněk Lajkep. AS 1984/8, s. 22.
• Lhota Ladislav. Zachráněné představení. Ladislav Lhota. AS 1984/3, s. 22; Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Linc Karel. Začínal jsem jako amatér. (er). AS 1984/7, s. 12.
• Lipský Lubomír. Ochotnické začátky bratří Lipských. (pek). AS 1984/8, s. 12.
• Lipský Oldřich. Ochotnické začátky bratří Lipských. (pek). AS 1984/8, s. 12.
• Lukavský Radovan. Slavil pětašedesátiny. (Id). AS 1984/12, s. 13.
• Melichar Jan. Zapomenutý protagonista ochotnického divadelnictví. Jaroslav Kopš. AS 1984/7, s. 23.
• Menšík Vladimír. (as). AS 1984/9, s. 9.
• Mlejnek Josef. Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Nádvorník Jan. Ochotnická minulost nositele řádu. (pek). AS 1984/10, s. 12.
• Nasková Růžena. Představitelka činorodého ženství. (re). AS 1984/11, s. 13.
• Neruda Jan. Nerudův odkaz národu. (as). AS 1984/6, s. 2; O divadle na Nerudovské téma. Jaroslav Kopš. AS 1984/6, s. 23; Život a dílo J. Nerudy.(rp). AS 1984/8, s. 9; Pietní akt u hrobu Jana Nerudy. (č). AS 1984/8, s. 1; Neruda na mincích. AS 1984/10, s. 21.
• Neruda Pablo. Básník komunista, revolucionář. AS 1984/7, s. 7.
• Plachta Jindřich. Pamětní desta Jindřichu Plachtovi. (čt). AS 1984/10, s. 13.
• Podskalský Zdeněk. (pek). AS 1984/3, s. 12.
• Pogoda Richard. Divadlo přece nehrajeme kvůli diskusím. (MGB). AS 1984/4, s. 12.
• Schejbal Milan. Divadlo je když… Michaela Grimmová. AS 1984/2, obálka.
• Skopal Svatopluk. Přítel ochotníků. AS 1984/12, s. 17.
• Skřivánek Jaroslav. Blahopřejeme. (inf). AS 1984/8, s. 21.
• Slunečko Petr. Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Sokol František. Nikoliv pomoc, ale vzájemná spolupráce. (tt). AS 1984/5, s. 12.
• Stocká Olga. Vzácné jubileum. (rp). AS 1984/11, s. 23.
• Stockar Ricard. Osvětlovač. Michaela Grimmová. AS 1984/7, obálka.
• Suchý Jiří. Plánů mám plnej šuplík… Vladimír Gardavský. AS 1984/4, s. 8.
• Svoboda Petr. Amatérské divadlo a já. (hs). AS 1984/12, s. 12.
• Šíma Pavel. Výstava fotografií Pavla Šímy. (jak). AS 1984/1, s. 21.
• Šimáček Oldřich. Úspěšný scénograf. (Id). AS 1984/11, s. 23.
• Šindelář Jaroslav. Blahopřejeme. (inf). AS 1984/8, s. 21; Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Týřl Vladimír. Jak se přenáší Virus Theatralis. Pavel Dostál. AS 1984/7, s. 16.
• Ulrych Zdeněk. (HMS). AS 1984/4, s. 21.
• Urbanová Jana. Od praxe k teorii a naopak. (pk). AS 1984/3, obálka.
• Vaňková Yveta. Michaela Grimmová. AS 1984/5, obálka.
• Vavrička J. Ocenění nad jiné významné. (inf). AS 1984/8, s. 1.
• Větrovec Josef. Nikdy jsem se nestyděl za své ochotnické začátky, říká národní umělec Josef Větrovec. (pek). AS 1984/9, s. 12.
• Větrovský Václav. Zvukař. Michaela Grimmová. AS 1984/6, obálka.
• Vorel Antonín. Antonín Vorel odešel. Libuše Zbořilová. AS 1984/7, s. 9.
• Walter Rudolf. Průkopník divadla jednoho herce. (vz). AS 1984/6, s. 15.
• Zeman Pavel. Po slávě netoužím. Michaela Grimmová. AS 1984/1, obálka.

DIVADELNÍ LITERATURA
• Co je divadlo. (mf). AS 1984/3, s. 21.
• Divadelní šepty. (as). AS 1984/4, s. 21.
• Divadlo dnešku. (čt). AS 1984/8, s. 21.
• Drama jako umělecký jev. (PROP). AS 1984/4, s. 11; (AM). AS 1984/5, s. 19.
• Encyklopedie divadelního umění. (Id). AS 1984/10, s. 21.
• Hovory s recitátorem. (Ap). AS 1984/9, s. 13.
• Jak režírovat? (vh). AS 1984/7, s. 21.
• Jako z učebnice. (vjl). AS 1984/3, s. 22.
• Kruh přátel Jiráskova Hronova. (as). AS 1984/3, s. 21.
• Kudy všudy za divadlem. (nk). AS 1984/7, s. 21.
• Lidové divadlo Augusta Boala. (jit). AS 1984/8, s. 10.
• Máte Máchova výtvarná díla? (Id). AS 1984/10, s. 21.
• My od divadla. (as). AS 1984/1, s. 21.
• Než se zvedne opona. (kn). AS 1984/12, s. 24.
• O požadavcích na moderního režiséra. AS 1984/1, s. 22.
• O slovenském ochotnickém divadle. (as). AS 1984/5, s. 19.
• Ozvěny scén vskutku malých. (Najust pozdní recenze). Pavel Vojíř. AS 1984/8, s. 15.
• Pokroková tradice Náchoda. (Ha). AS 1984/3, s. 5.
• Potřebná publikace. (rp). AS 1984/5, s. 21.
• Potřebná publikace. (rp). AS 1984/10, s. 21.
• Potřebné publikace také pro divadelní amatéry. (MG). AS 1984/4, s. 22.
• Pro recitátory. (Id). AS 1984/4, s. 21.
• Proměny malých scén. (as). AS 1984/4, s. 9; (nk). AS 1984/7, s. 21.
• Publikace o dětském divadle. (Id). AS 1984/9, s. 21.
• Setkání s profesionalitou. (heš). AS 1984/11, s. 9.
• Věčný Měsíc nad řekou. (vjl). AS 1984/1, s. 16.
• Vyjde potřebná publikace. (Id). AS 1984/3, s. 21.
• Využívat stávající možnosti. Petr Pavlovský. AS 1984/3, s. 14.
• Z nových knih Divadelního oddělení Městské knihovny v Praze. Marie Paříková. AS 1984/1, s. 22; AS 1984/2, s. 24; AS 1984/3, s. 24; AS 1984/4, s. 24; AS 1984/5, s. 24; AS 1984/6, s. 24; AS 1984/7, s. 24; AS 1984/8, s. 24; AS 1984/9, s. 24; AS 1984/10, s. 24; AS 1984/11, s. 24.
• Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. (as). AS 1984/12, s. 23.

SERVIS
• Čtenáři se ptají... AS 1984/1, s. 17; AS 1984/2, s. 17; AS 1984/3, s. 17; AS 1985/4, s. 17; AS 1984/5, s. 19; AS 1984/6, s. 19; AS 1984/7, s. 19; AS 1984/8, s. 17; AS 1984/9, s. 17; AS 1984/10, s. 17; AS 1984/11, s. 17.
• Elektronické vybavení jeviště. I.N. Kiselev. AS 1984/4, s. 16.
• Hledají se autoři. (tv). AS 1984/9, s. 21.
• Klub scénografů. Z. Pavel. AS 1984/4, s. 9.
• Nezvalova Třebíč 1985. (mf). 1984/10, s. 13.
• Služba divadlu – služba jeho tvůrcům. (er). AS 1984/5, s. 4.
• Soutěž na divadelní hry. (čt). AS 1984/6, s. 15.
• Strojní vybavení soudobé divadelní budovy. I.N. Kljuzner. AS 1984/5, s. 18.
• Výběr pro vás. Věra Šedá. AS 1984/1, s. 24; Helena Šimková, Jan Pavlík, Věra Šedá. AS 1984/2, s. 24; Emilie Šranková. AS 1984/3, s. 24; Helena Šimková, Emilie Šramková. AS 1984/4, s. 24; Helena Šimková. AS 1984/5, s. 24; Helena Šimková. AS 1984/6, s. 24; Jitka Sloupová. AS 1984/7, s. 24; Helena Šimková, Jan Pavlík. AS 1984/8, s. 24; Jitka Sloupová. AS 1984/9, s. 24; Jan Pavlík. AS 1984/10, s. 24; Emilie Šranková. AS 1984/11, s. 24;Helena Šimková. AS 1984/12, s. 24.
• Výhodná koupě. (der). AS 1984/3, s. 17.
• Z ÚKVČ. (mg). AS 1984/11, s. 23.
• Ze života SČDO. (psl). AS 1984/1, s. 9.
• Zpěv svobody. (rp). AS 1984/12, s. 23.

MIMO RUBRIKY
• (21. ledna 1924). Vladimír Iljič zemřel. (M. Gorkij: Lenin). AS 1984/1, s. 1.
• 175 let od narození N.V. Gogola. (as). AS 1984/4, s. 21.
• Aby diváci pochopili? Slávka Rýdlová. AS 1984/10, s. 22.
• Aktivita ZUČ. (Id). AS 1984/12, s. 23.
• Byli jsme v televizi. (hk). AS 1984/8, s. 16.
• Celostátní soutěž v uměleckém přednesu. (jh). AS 1984/8, s. 21.
• Ceny divadelním tvůrcům. (as). AS 1984/6, s. 1.
• Cíle kulturní politiky. (čt). AS 1984/12, s. 23.
• Co budou recitovat mladí? (heš). AS 1984/8, s.1.
• Co se v mládí naučíš… Petr Pavlovský. AS 1984/7, s. 14.
• Další sblížení umění ČSSR a PLR. (čt). AS 1984/8, s. 21.
• Dánská komedie v Klubu. (Id). AS 1984/10, s. 21.
• Divadelní programy. AS 1984/5, obálka.
• Divadlo Podorlicka. (oks). AS 1984/3, s. 15.
• Dny v základech československého státu. (jv). AS 1984/8, s. 2.
• Do nové krásy. (čtk). AS 1984/4, s. 21.
• Dohoda o spolupráci. (inf). AS 1984/8, s.1.
• Drama s konzumací. (hs). AS 1984/12, s. 22.
• Duchové na zemi. Dino Sauer. AS 1984/1, s. 16.
• Dukelské heslo: Se Sovětským svazem na věčné časy a už nikdy jinak. (jv). AS 1984/10, s. 8.
• Dva dary. Karel Jiráček – El Car. AS 1984/5, s. 22.
• Dvě významná výročí v Roce české hudby. (as). AS 1984/5, s. 2.
• Herci stávkovali. (rp). AS 1984/5, s. 21.
• Herecké velikonoce. (am). AS 1984/6, s. 21.
• Hrajte veselohry! Dino Sauer. AS 1984/2, s. 16.
• Hudební podzim v Brně. (ak). AS 1984/8, s. 21.
• Ideově politická orientace rozhodující složkou. AS 1984/2, s. 2.
• Jak začínali. (Id). AS 1984/9, s. 21.
• Jednání Svazu dramatických umělců. (as). AS 1984/5, s. 21.
• Jsme také připraveni. AS 1984/7, s. 1.
• Jubilejní rozjímání. Milan Kyška. AS 1984/9, s. 2.
• Jubileum Divadla Na zábradlí. (čt). AS 1984/2, s. 1.
• Jubileum V.N. Dančenka. (apn). AS 1984/4, s. 21.
• K Měsíci přátelství. El Car. AS 1984/10, s. 1.
• K problémům umělecké tvorby. (re). AS 1984/11, s. 1.
• K Roku české hudby. AS 1984/5, s. 1.
• K výročí Jana Nerudy. (rp). AS 1984/7, s. 21.
• Kam se solí? Vladimír Gardavský. AS 1984/2, s. 14.
• Kulturně výchovná činnost v jubilejním roce. AS 1984/12, s. 1.
• Marina Cvetajevová: Hodina samoty. (vjl). AS 1984/2, s. 16.
• Medaile ÚV SČSP. (čt). AS 1984/2, s. 21.
• Mladá Smetanova Litomyšl. (ml). AS 1984/8, s. 21.
• Mladí ctitelé poezie. (hs). AS 1984/5, s. 16.
• Na prahu velkého výročí. AS 1984/9, s. 1.
• Nechť zdravý rozum zvítězí. Michaela Grimmová. AS 1984/1, s. 1.
• Není nad dobré přátele. Ladislav Lhota. AS 1984/12, s. 22.
• Noví členové SČDO. (inf). AS 1984/8, s. 21.
• Nový kulturní dům. (mz). AS 1984/9, s. 21.
• Nový předseda Klubu scénografů. (inf.) AS 1984/8, s. 21.
• O novou kvalitu a vyšší úroveň. (as). AS 1984/6, s. 1.
• O opravdovosti. (jv). AS 1984/11, s. 2.
• O scénické hudbě. (hs). AS 1984/4, s. 16.
• O spolupráci profesionálů s amatéry. (jk). AS 1984/2, s. 7.
• Ocenění nejlepším. (red.). AS 1984/3, s. 1.
• Ocenění pražským hercům a souborům. (čtk). AS 1984/4, s. 14.
• Odkaz Jana Nerudy. (čt). AS 1984/6, s. 21.
• Okno. (hs). AS 1984/9, s. 22.
• Okresní konference v Šumperku. (čt). AS 1984/2, s. 1.
• Padesát let Divadla E.F. Buriana. (as). AS 1984/7, s. 1.
• Pamětní mince na počest Puškina. (apn). AS 1984/11, s. 23.
• Pionýři mají svátek. (as). AS 1984/4, s. 1.
• Plzeňská Škodovka pro divadla. (čt). AS 1984/9, s. 21.
• Podivu a obdivuhodný záskok. Josef Griml. AS 1984/6, s. 22.
• Porota se poradí. (hk). AS 1984/7, s. 22.
• Potřeba sdělení. Jiří Hraše. AS 1984/3, s. 16.
• Pozvání na bál. (er). AS 1984/6, s. 8.
• Práce se jim daří. (rp). AS 1984/12, s. 23.
• Premiéra. (mg). AS 1984/5, obálka.
• První láska. Jarmila Hanzálková. AS 1984/12, s. 22.
• První nejsladší role. Jarmila Hanzálková. AS 1984/10, s. 22.
• Přicházíme ze Sovětského svazu. (jv). AS 1984/9, s. 18.
• Rok české hudby. (mk). AS 1984/6, s. 1.
• Ruku v ruce. (mk). AS 1984/8, s. 1.
• Rýzmberské divadelní léto. (rp). AS 1984/12, s. 23.
• Sláva, šlo o skutečné herce. Petr Veselý. AS 1984/3, s. 13.
• Slavnostní zasedání. (rp). AS 1984/11, s. 23.
• Slavnostní zasedání SČDO. (as). AS 1984/12, s. 13.
• Smlouva o přátelství. (jv). AS 1984/12, s. 2.
• Sté výročí českého divadla v Brně. (as). AS 1984/4, s. 1.
• Svátek z nejmilejších. Michaela Grimmová. AS 1984/5, s. 1.
• Třetí národní soutěž divadelní a občanské aktivity SČDO. Milan Kyška. AS 1984/10, s. 1.
• Tři sestri aneb Ještě je čas. Vladimír Gardavský. AS 1984/5, s. 14.
• Třicet premiér. (rp). AS 1984/12, s. 23.
• Umění nejširších vrstev. AS 1984/5, s. 1.
• Úspěchy v zahraničí. (rp). AS 1984/4, s. 21.
• Úspěšné závodní kluby ROH. (tv). AS 1984/5, s. 21.
• Ústřední výbor SČDU zasedal. (čtk). AS 1984/2, s. 21.
• Užitečná dohoda. (mg). AS 1984/3, s. 1.
• Ve jménu míru. (as). AS 1984/12, s. 1.
• Vědomí odpovědnosti všech divadelníků. AS 1984/5, s. 1.
• Vem to čert. Bedřich Čapek. AS 1984/5, s. 22.
• Vítání jara. (čtk). AS 1984/6, s. 21.
• Vyřešil to Petrklíč. El Car. AS 1984/11, s. 22.
• Vysoce politická a odpovědná práce. (as). AS 1984/11, s. 1.
• Vztah kultury, vědy a techniky. (as). AS 1984/7, s. 1.
• Z ochotnického zákulisí. Račte si přičichnout. Jarmila Hanzálková. AS 1984/1, s. 22.
• Za školou v Národním divadle. Josef Griml. AS 1984/9, s. 22.
• Zájezdy, příhody až po hvězdy. Bohumil Matula. AS 1984/11, s. 22.
• Zajímavá a poučná výstava. AS 1984/2, s. 21.
• Zajímavá komedie. (Id). AS 1984/3, s. 21.
• Zajímavá výstava. (mf). AS 1984/10, s. 21.
• Zájmová umělecká činnost v příštím roce. (as). AS 1984/11, s. 1.
• Zazvonilo se na poplach? Ne, na divadlo! Bohumil Matula. AS 1984/7, s. 22.

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':