Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1985, obsah

OBSAH ROČNÍKU 1985 ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA
A JEHO PŘÍLOH
(AS = Amatérská scéna)

TEORIE A HISTORIE DIVADLA
• Českolipské portréty. (er). AS 1985/8, s. 10.
• Divadelníci z Kravína. Jaroslav Kopš. AS 1985/6, s. 21.
• Divadlo a ženy. (er). AS 1985/3, obálka.
• Divadlo Latinské Ameriky. Indiánské divadlo. Jan Hendl. AS 1985/1, s. 16; Misionářské divadlo. AS 1985/2, s. 16; Současné lidové divadlo. AS 1985/3, s. 16; Koláž a žolíkový systém v Teatro Arena. AS 1985/4, s. 16; Pedagogika Paula Freireho a lidové divadlo. AS 1985/5, s. 16; Novinové divadlo. AS 1985/5, s. 16; Divadlo utiskovaných. AS 1985/6, s. 17; Divadlo soch. AS 1985/7, s. 16.
• Divadlo na Šibeniční hoře. Jaroslav Kopš. AS 1985/8, s. 21.
• Divadlo na Štvanici. Jaroslav Kopš. AS 1985/10, s. 21.
• Divadlo za Koňskou branou. Jaroslav Kopš. AS 1985/7, s. 21.
• Hrálo se tu od nepaměti. Metoděj Cyril Metelka. AS 1985/4, s. 21; AS 1985/5, s. 21.
• Pražské Stögerovo divadlo. Jaroslav Kopš. AS 1985/3, s. 20.
• Slovo – spolubojovník. (jv). AS 1985/2, s. 2.
• Smíchovský Eggenberg. Jaroslav Kopš. AS 1985/11, s. 21.
• Sněhy se přece nemění. (nář). AS 1985/9, s. 22.
• Sto let českého divadla v Brně. (m). AS 1985/1, s. 23.
• Sympozium k vzniku českého profesionálního divadla. (as). AS 1985/5, s. 19.
• Ten vzájemný pud… Karel Svoboda. AS 1985/2, s. 20.
• Thálie z Koňského trhu. Jaroslav Kopš. AS 1985/2, s. 21.
• U Deutschů v Libni. Jaroslav Kopš. AS 1985/1, s. 21.
• Z rodu Klicperů. Jaroslav Kopš. AS 1985/12, s. 21.
• Zapomenutý dramatik. Jaroslav Kopš. AS 1985/9, s. 21.

PROBLEMATIKA AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ TVORBY
DISCIPLINÁRNÍ, DRUHOVÁ, ŽÁNROVÁ A TENDENCE A TRENDY
(Výběr příspěvků obsažených i v jiných rubrikách)
• aneb Hronovský seismograf. Jan Císař. AS 1985/12, s. 2.
• Amatérské divadlo potřebuje lásku, názor i kvalifikaci. Agáta Pilátová. AS 1985/4, s. 12.
• Amatérské divadlo v Praze. Agáta Pilátová. AS 1985/5, s. 12.
• Ani čeština nezná malé role. Jiří Kutina. AS 1985/10, s. 16.
• Cesta k přednašečské osobnosti. Jiří Kutina. AS 1985/5, s. 15.
• Cesty k dobré dramatické výchově dětí. (Agáta Pilátová). AS 1985/8, s. 12.
• Co dřív? Agáta Pilátová. AS 1985/12, s. 12.
• Čtenáři odpovídají na otázku: V čem vidíte naplnění odkazu 40. výročí vyvrcholení osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v oblasti amatérského divadla? diversi. AS 1985/4, s. 4; AS 1985/5, s. 5.
• Damoklův meč pravidel. Jiří Kutina. AS 1985/8, s. 15.
• Dělnické mládí. (šr). AS 1985/7, s. 20.
• Divadlo festivalového Sokolovska. (hs). AS 1985/3, s. 6.
• Dnešek a zítřek kulturně výchovné činnosti. AS 1985/6, s. 1.
• Herci živí i dřevění. (tr). AS 1985/7, s. 20.
• Hrejme také pro děti. (hs). AS 1985/12, s. 20.
• Jak se žije a pracuje v centru divadelních tradic. Agáta Pilátová. AS 1985/10, s. 12.
• Jihočeská dílna. Agáta Pilátová. AS 1985/6, s. 12.
• K problematice vesnických a zemědělských divadelních souborů. AS 1985/11, s. 10.
• Kouzla a nástrahy jazyka českého. Jiří Kutina. AS 1985/9, s. 14.
• Kultura (a divadlo) v největším pražském obvodu. (er). AS 1985/4, s. 6.
• Lásku i věrnost. (er). AS 1985/4, s. 22.
• Magie přednašečových slov. Jiří Krutina. AS 1985/7, s. 15.
• Mělnická divadelní vinobraní. Agáta Pilátová. AS 1985/11, s. 12.
• O amatérském divadle ve Východočeském kraji. Agáta Pilátová. AS 1985/2, s. 12.
• Od abecedy techniky k estetické kráse. Jiří Kutina. AS 1985/6, s. 16.
• Od módy k názoru. Jan Vedral. AS 1985/6, s. 8.
• Okresní porotce jako aktivní činitel v amatérském divadle. Karla Dörrová. AS 1985/7, s. 20.
• Otevřená přehlídka. Jan Vedral. AS 1985/7, s. 2.
• Péče o talenty Prahy. Agáta Pilátová. AS 1985/3, s. 12.
• Přijďte, budete vítáni. František Hanus. AS 1985/7, s. 10.
• Přítelkyně ve všech múzách míti. Jiří Kutina. AS 1985/11, s. 16.
• Pygmalión a krásná Galatea. Jiří Krutina. AS 1985/4, s. 15.
• Recitace je tvůrčí činnost. Jana Štefánková. AS 1985/10, s. 20.
• S amatéry se mládne. Pavel Dlouhý. AS 1985/12, s. 9.
• Spříznění s autorem podmínkou úspěchu. Jiří Kutina. AS 1985/3, s. 14.
• Středočeské soubory dětem. (Šin) . AS 1985/3, s. 15.
• Uvažování o metodách a metodicích. Agáta Pilátová. AS 1985/9, s. 12.
• Vzpomínám si… Ladislav Lhota. AS 1985/12, s. 22.
• Základna: Vzdělávání, opěrný bod, uplatnění. Agáta Pilátová. AS 1985/1, s. 12.
• Zamyšlení nad učňovskými soutěžemi. Bedřich Čapek. AS 1985/6, s. 20.
• Závěrečné slovo. Jiří Kutina. AS 1985/12, s. 15.
• Žít divadlem. Milada Velehradská. AS 1985/4, s. 8.

KUKÁTKO DO SVĚTA
ZAHRANIČNÍ AKCE A ZKUŠENOSTI
• 20 let ASSITEJ. (Id). AS 1985/10, s. 23.
• Divadelní Samocvety. (ba). AS 1985/9, s. 13.
• Divadlo Latinské Ameriky. Indiánské divadlo. Jan Hendl. AS 1985/1, s. 16; Misionářské divadlo. AS 1985/2, s. 16; Současné lidové divadlo. AS 1985/3, s. 16; Pedagogika Paula Freireho a lidové divadlo. AS 1985/5, s. 16; Novinové divadlo. AS 1985/5, s. 16; Divadlo utiskovaných. AS 1985/6, s. 17; Divadlo soch. AS 1985/7, s. 16.
• Divadlo Na jihozápadě. (mg). AS 1985/11, obálka.
• Dny československé kultury na Kubě. (as). AS 1985/6, s. 23.
• Dny československé kultury v SSSR. (čt). AS 1985/4, s. 1.
• DOPRAPO hraje v Hillerodu. Stanislava Weigová. AS 1985/3, s. 9.
• Festival mladého divadla na Balkáně. (ms). AS 1985/7, obálka.
• Jak vypadá TIP. Renée Hammerová. AS 1985/1, s. 15.
• Londýnské národní divadlo musí propouštět. (čt). AS 1985/4, s. 23.
• Lze hrát v amatérském divadle Čechova? Ivan Bednář. AS 1985/4, s. 20.
• Malé divadlo frontě. (apn). AS 1985/3, s. 13.
• Mezinárodně o divadlech pro děti a mládež. (čt). AS 1985/3, s. 23.
• Mezinárodní festival atrakcí nejen divadelních. (zha). AS 1985/10, s. 11.
• Mládí v klubu. (tv). AS 1985/10, s. 23.
• Na co si troufá amatérské studio. L. Karbanová. AS 1985/12, s. 16.
• Na kursu v Drážďanech. (Id). AS 1985/10, s. 23.
• O divadelním studiu u Nikitské brány. Vítězslava Šrámková. AS 1985/6, s. 15.
• O japonském amatérském divadle současnosti. Milan Strotzer. AS 1985/2, s. 15.
• Obnovená sláva divadelních studií. Karel Martínek. AS 1985/7, s. 14; AS 1985/8, s. 17; AS 1985/9, s. 17; AS 1985/10, s. 17; AS 1985/11, s. 17; AS 1985/12, s. 17.
• Pantomimické divadlo. (ld). AS 1985/1, s. 23.
• Pozdrav mládí. (rl). AS 1985/1, s. 17.
• První školení herci v Grónsku. (tv). AS 1985/6, s. 23.
• Rád bych navštívil váš Jiráskův Hronov. Stanislava Weigová. AS 1985/5, s. 8.
• Sbírka divadelních programů. (rp). AS 1985/10, s. 23.
• Skutečné a životaschopné divadlo je vždycky současné. Marija Dementjevová. AS 1985/10, s. 13.
• Sovětská divadla ke 40. výročí vítězství nad fašismem. (APN). AS 1985/3, s. 17.
• Sovremennik u nás. (sk). AS 1985/1, s. 23.
• Svátek poezie, písní a tanců. (apn). AS 1985/3, s. 19.
• Symposium brechtovských badatelů. (ld). AS 1985/4, s. 23.
• Teatrologické semináře. (čt). AS 1985/8, s. 23.
• Třetí festival ZUČ pokračuje. (čt). AS 1985/10, s. 23.
• U nás by to nešlo? (apn). AS 1985/4, s. 20.
• Úspěch sovětských básníků v USA. (tv). AS 1985/9, s. 23.
• V čem spočívá zázrak Divadla Na jihozápadě. Stanislava Weigová. AS 1985/11, s. 2.
• V duchu 40. výročí osvobození. (rp). AS 1985/8, s. 23.
• Vrátili se z vyhnanství. (Id). AS 1985/12, s. 23.

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY – SOUTĚŽE
Blansko
• Tvůrčí činy nechyběly. Libuše Zbořilová. AS 1985/7, s. 4.
Bohumín
• Děti hrály divadlo pro děti. (vf). AS 1985/9, s. 9.
Bratislava
• Dny univerzitních divadel. (mf). AS 1985/1, s. 17.
Brno
• Brněnská žeň Wolkrova Prostějova. (vz). AS 1985/5, s. 4.
• Festival ZUČ v Brně. (mf). AS 1985/6, s. 23.
• Mladé divadlo pošesté. Vít Závodský. AS 1985/9, s. 3.
• Přehlídka amatérských scén v Brně. (vz). AS 1985/2, s. 13.
• Z pódií ač jsme různých. Petr Žantovský. AS 1985/7, s. 5.
Česká Lípa
• Českolipský divadelní podzim jubilejní. Jana Važanová. AS 1985/1, obálka.
• Klasika dnešku. Josef Vinař. AS 1985/12, s. 4.
Dobruška
• Soutěžili v recitaci. (an). AS 1985/5, s. 23.
Dolný Kubín
• Hviezdoslavův Kubín. (mg). AS 1985/12, obálka.
• Na počátku byla pochybnost. Vítězslava Šrámková. AS 1985/12, s. 6.
• Touha po nevšedním zážitku. Vítězslava Šrámková. AS 1985/1, s. 6.
Dunajská Streda
• ZUČ v maďarském jazyce. (čt). AS 1985/8, s. 23.
Františkovy Lázně
• Soutěž mladých autorů. (mf). AS 1985/11, s. 23.
Gottwaldov
• Dělnické mládí. (mf). AS 1985/5, s. 23.
• Meziresortní přehlídka ZUČ. (Id). AS 1985/6, s. 23.
Holice
• Ohlédnutí za Žatvou v Holicích. Milada Velehradská. AS 1985/11, s. 11.
Hronov
• aneb Hronovský seismograf. Jan Císař. AS 1985/12, s. 2.
• 55. Jiráskův Hronov. AS 1985/10, s. 2.
• Dvě nejlepší. (mg). AS 1985/10, obálka.
• Hronov nežije jen divadlem. Michaela Grimmová. AS 1985/10, s. 8.
• Hronovský objektiv. Zdeněk Pošíval. AS 1985/10, s. 4.
• Jiráskův Hronov pokračuje ve své tradici. AS 1985/10, s. 1.
• K letošním dostaveníčkům na Mýtě. Bedřich Čapek. AS 1985/11, s. 20.
• Studijní představení. (mg). AS 1985/10, obálka.
• Vzpomínám si… Ladislav Lhota. AS 1985/12, s. 22.
• Závěrečné slovo poroty. František Laurin. AS 1985/10, s. 2.
• Ze Zpravodaje 55. Jiráskova Hronova. AS 1985/10, s. 10.
Humpolec
• Honzlův Humpolec. (mf). AS 1985/5, s. 23.
Cheb
• Možnosti divadla jednoho herce. (ku). AS 1985/11, s. 13.
Chodov
• Divadelní chodovraty. Petr Pavlovský. AS 1985/7, s. 7.
Chomutov
• Přehlídka divadelních souborů na železnici. (mz). AS 1985/6, s. 23.
Jílové
• Jílovský festival. (ekp). AS 1985/12, obálka.
Kaplice
• Léto rozmanitosti a kvality. Luděk Richter. AS 1985/9, s. 2.
Karolinka
• Užitečné setkání na kotárech. Vít Závodský. AS 1985/11, s. 20.
Kutná Hora
• Šance pro divadelní amatéry. Miroslav Štrobl. AS 1985/5, obálka.
Letohrad
• Východočeská inspirace. Lenka Smrčková. AS 1985/11, s. 11.
Libice nad Cidlinou
• Prospěšná konfrontace výsledků práce. Milan Strotzer. AS 1985/8, s. 8.
• Výhra čili hra, kterou nelze prohrát. Petr Žantovský. AS 1985/6, s. 14.
Lipnice
• Haškova Lipnice. (čt). AS 1985/8, s. 23.
Mělník
• Soutěžili v recitaci. (mf). AS 1985/6, s. 23.
Meziměstí
• Meziměstské divadelní hry. (sk). AS 1985/1, s. 23.
Náchod
• U nás na Náchodsku. (kd). AS 1985/2, obálka.
Napajedla
• Festival v Napajedlích. Bohumil Májíček. AS 1985/6, s. 5.
Nový Bor
• Přehlídka divadel pro děti. (čt). AS 1985/12, s. 19.
Nymburk
• Konfrontace snažení. (mg). AS 1985/6, obálka.
• Přehlídka cílevědomosti, tvořivosti a apelativnosti. Rumija Festrče. AS 1985/6, s. 2.
Olomouc
• Čechova Olomouc. (mf). AS 1985/12, s. 23.
• Olomoucký zlatý tvarůžek. (hf). AS 1985/12, s. 23.
Opava
• Opavské ochotnické jaro. Václav Pastor. AS 1985/7, s. 19.
• Recitátoři na Bezručově Opavě. (ku). AS 1985/11, s. 23.
Ostrava
• Mají vztah k poezii. (pr). AS 1985/5, s. 23.
Ostrava-Poruba
• Hornické mládí. (čt). AS 1985/4, s. 11.
• Hornické mládí 85. (mf). AS 1985/5, s. 19.
Pardubice
• Den zasvěcený kráse slova. Milada Velehradská. AS 1985/6, s. 19.
Poběžovice
• Poběžovice – dny tvůrčí pohody. Vladimír Gardavský. AS 1985/6, s. 13.
Poděbrady
• Neumannovy Poděbrady. (čt). AS 1985/8, s. 1.
• Víkend první. Michaela Grimmová. AS 1985/11, s. 5; Víkend druhý. Rudolf Felzmann. AS 1985/11, s. 5.
Polička
• Poezie, jak jsi pořád (alespoň) krásná. Petr Žantovský. AS 1985/5, s. 10.
Praha
• Děti mají právo se smát. Alena Urbanová. AS 1985/5, s. 3.
• OPUM a umělecký přednes. (vac). AS 1985/5, s. 11.
• Pražská přehlídka nově. (mg). AS 1985/7, obálka.
• Pražské přeskupování sil. Saša Pernica. AS 1985/2, s. 14.
• Přehlídka divadel pro děti a mládež. (čt). AS 1985/11, s. 23.
• Přehlídka mladého herectví. (Id). AS 1985/8, s. 23.
• Romové a ZUČ. (rp). AS 1985/6, s. 23.
• Talent Prahy 1984. (rl). AS 1985/1, s. 17.
• Tanec nehybných. Petr Žantovský. AS 1985/8, s. 20.
• Ve jménu života i radosti i krásy. AS 1985/1, s. 13.
Prachatice
• O Štít města Prachatic. Jan Dudek. AS 1985/9, s. 6.
Prešov
• Křesání na časy. Petr Žantovský. AS 1985/8, s. 7.
Prostějov
• Poprvé společně. (mg). AS 1985/6, obálka.
• Verbíři poezie? Miroslav Kovářík. AS 1985/8, s. 2.
• Wolkrův Prostějov. (mg). AS 1985/8, obálka.
Přerov
• Uspokojivá bilance. Zdeněk Pošíval. AS 1985/6, s. 6.
Rakovník
• Konfrontace snažení. (mg). AS 1985/6, obálka.
• Přehlídka cílevědomosti, tvořivosti a apelativnosti. Rumija Festrče. AS 1985/6, s. 2.
Sobotka
• Sobotka 1985. Jiří Hraše. AS 1985/9, s. 7.
• Soutěž Šrámkovy Sobotky 1985. (zšs). AS 1985/2, s. 17.
Spišská Nová Ves
• Přehlídka na Slovensku. (čt). AS 1985/8, s. 23.
• V pracovní atmosféře. Jana Paterová. AS 1985/9, s. 5.
Starý Smokovec
• Wolkrova Polianka. (čt). AS 1985/12, s. 23.
Strážnice
• Jubilejní Strážnice. (čt). AS 1985/8, s. 1.
• Strážnice Marušky Kudeříkové. (čt). AS 1985/7, s. 23.
Svitavy
• Příslib do budoucnosti. Jan Vedral. AS 1985/1, s. 3.
• Svitavy 1984. AS 1985/1, obálka.
Šumperk
• Puškinův památník „Rossiana“. (mf). AS 1985/4, s. 14.
Třebíč
• Nezvalova Třebíč. (čt). AS 1985/8, s. 23.
Třeboň
• Divadelní Třeboň. Jiří Hraše. AS 1985/8, s. 5.
Ústí nad Labem
• Festival ZUČ v Ústí nad Labem. (rp). AS 1985/7, s. 1.
Ústí nad Orlicí
• Ke kořenům tvůrčí činnosti. František Korselt. AS 1985/4, s. 14.
Valašské Meziříčí
• Osvědčená tribuna pokrokové poezie. Vít Závodský. AS 1985/2, s. 3.
Vimperk
• Mladí lesáci soutěžili. (mf). AS 1985/5, s. 23.
Vysoké nad Jizerou
• Mírové poselství z Vlámska. (hej). AS 1985/11, obálka.
• O náročnější Vysoké. Dagmar Cimická. AS 1985/12, s. 3.
• Ochotníci se tu cítí mezi ochotníky. Zdeněk Kokta. AS 1985/1, s. 20.
Zvolen
• Zámecké hry. (mf). AS 1985/8, s. 23.
Žatec
• Krajská přehlídka v Žatci. (as). AS 1985/5, s. 23.
• Severočeský festival amatérského divadla. Josef Griml. AS 1985/6, s. 7.
Žebrák
• Středočeské soubory dětem. (Šin). AS 1985/3, s. 15.
Želeč
• Druhá národní soutěž jednoaktových her. (inf). AS 1985/12, s. 23.
• Těšíme se na všechny. Prokop Mareš. AS 1985/8, s. 20.
Žleby
• Prospěšná konfrontace výsledků práce. Milan Strotzer. AS 1985/8, s. 8.
Žlutice
• Žlutický maratón. (šin). AS 1985/9, s. 8.

SAMOSTATNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI SMĚŘUJÍCÍ KE KULTIVACI AMATÉRSKÉHO DIVADLA
• Divadlo ve fotografii. Zbyněk Honys. AS 1985/9, s. 9.
• Druhá dílna bílého divadla. Jan Číhal. AS 1985/3, s. 11.
• Jihočeská dílna. Agáta Pilátová. AS 1985/6, s. 12.
• Mají rádi poezii. Milada Velehradská. AS 1985/11, s. 13.
• Otázky a odpovědi. Petr Žantovský. AS 1985/11, s. 8.
• Poprvé společně. (mg). AS 1985/6, obálka.
• První plénum Klubu SČDO. Dušan Zakopal. AS 1985/1, s. 1.
• Rozhodně užitečný seminář. (vgl). AS 1985/2, s. 1.
• Scénografové, režiséři a … svícení. Dušan Zakopal. AS 1985/5, s. 22.
• Tvorba textu a scénáře. (inz). AS 1985/1, s. 23.
• Učí se herecké abecedě. Milada Velehradská. AS 1985/5, s. 14.
• Užitečné setkání. Helena Stránská. AS 1985/9, s. 11.
• Wolkrova Polianka. (čt). AS 1985/1, s. 23.
• Z Klubu amatérských scénografů. (zp). AS 1985/3, s. 1.
• Zajímavá sbírka. (nář). AS 1985/11, s. 23.

DIVADELNÍ KOLEKTIVY A SDRUŽENÍ
Bakov
• U organizátorů Festivalu angažované divadelní tvorby. (er). AS 1985/7, obálka.
• Dětské divadlo dětem. (er). AS 1985/6, s. 11.
Bechyně
• Jeden z nejstarších. Josef Černoch. AS 1985/8, obálka.
• Závazek pro celý kolektiv. Milan Dvořák. AS 1985/4, obálka.
Bohumín
• Divadélko Blesk. (vf). AS 1985/5, s. 23.
• Učni soutěžili. (zp). AS 1985/11, s. 23.
Brandýs nad Labem
• Nový divadelní kolektiv. (dop). AS 1985/12, s. 23.
• Větrníku na další cestu. Bedřich Čapek. AS 1985/8, s. 16.
Brno
• Chmelové divadlo. (tv). AS 1985/1, s. 23.
• Kočovné divadlo na chmelu. (mf). AS 1985/10, s. 23.
Břeclav
• Čilí studenti. (mf). AS 1985/5, s. 11.
• Oddech břeclavské Reginy. (vy). AS 1985/12, s. 13.
• Přehlídka ZUČ pohraničníků. (čt). AS 1985/4, s. 23.
Byšice
• Divadlo z Vitany se jmenuje Vydra. (hs). AS 1985/10, s. 14.
Čejkovice
• Pochopený Drda v Čejkovicích. (vz). AS 1985/6, s. 9.
Černošice
• Tváří v tvář. (pk). AS 1985/3, s. 4.
Červený Kostelec
• Tečka za režisérskou školou SČDO. (kta). AS 1985/5, s. 7.
Česká Lípa
• Českolipské portréty. (er). AS 1985/8, s. 10.
• Dvě nejlepší. (mg). AS 1985/10, obálka.
České Budějovice
• Hra na neschovávanou (Provizórium). Petr Žantovský. AS 1985/9, s. 16.
Hodonín
• Chvála činorodého stáří. Vít Závodský. AS 1985/5, s. 9.
Hrádek nad Nisou
• Se závazkem do jubilejního roku. (vo). AS 1985/3, s. 1.
Chomutov
• Poetické večery pro mladé. (zp). AS 1985/11, s. 19.
• Výstava souboru Karel Čapek. (dp). AS 1985/11, s. 23.
Chvaletice
• Děti dětem. (pr). AS 1985/11, s. 23.
Jičín
• Divadlo v klubu. (pr). AS 1985/8, s. 23.
Kamenice nad Lipou
• Z kroniky vzpomínek. Jarmila Hanzálková. AS 1985/9, s. 22.
Kamenná
• Mezi životní pravdou a barvotiskem. Vít Závodský. AS 1985/7, s. 17.
Karlovy Vary-Doubí
• Divadlo divů. (rp). AS 1985/1, s. 23.
Kdyně
• Hrají v krojích. (Id). AS 1985/10, s. 23.
Kopřivnice
• Učni soutěžili. (mf). AS 1985/4, s. 23.
Kozlovice
• Obdivuhodná posedlost. (av). AS 1985/6, s. 22.
Kralupy
• Bylo to úžasné, bylo to krásné. AS 1985/4, s. 9.
Kladno
• Amatérské divadlo hornického Kladna. (er). AS 1985/2, s. 7; AS 1985/2, obálka.
Klimkovice
• Přírodní akce Bílého divadla JKS Klimkovice. Jan Číhal. AS 1985/8, s. 14.
Krnov
• Lidové divadlo J. Fučíka v Krnově. Václav Pastor. AS 1985/4, s. 3.
Kroměříž
• ASUT Kroměříž 85. (čt). AS 1985/8, s. 23.
Kyjov
• Groteskou proti fašismu. Vít Závodský. AS 1985/5, s. 13.
Liberec
• Studijní představení. (mg). AS 1985/10, obálka.
Libice nad Cidlinou
• Dobrý den, princezno Máňo. Bedřich Čapek. AS 1985/8, s. 16.
Liptovský Hrádek
• Na zájezdu v Jugoslávii. (čt). AS 1985/10, s. 23.
Liptovský Mikuláš
• Zelená ratolest míru. (čt). AS 1985/4, s. 23.
Litomyšl
• Po Diskotéce Poškoláci. (kk). AS 1985/6, s. 7.
Lysá nad Labem
• Konkurs. (re). AS 1985/11, s. 23.
Mašťov
• Umí si poradit s překážkami. Josef Griml. AS 1985/2, s. 6.
Miletín
• S divadlem za pionýry. (tv). AS 1985/10, s. 23.
Milotice
• Jiráskova báchorka tradičně. (vz). AS 1985/7, s. 11.
Mnichovo Hradiště
• Patří podniku i městu. (er). AS 1985/12, s. 10.
Neratovice
• Ochotníci z města chemie. (hs). AS 1985/7, s. 12.
Nučice
• Mezníky v historii nučických ochotníků. (er). AS 1985/11, s. 14.
Nymburk
• Amadeus v Nymburce. (po). AS 1985/4, s. 23.
Odry
• Divadelní pouť v Odrách. (Ip). AS 1985/12, s. 23.
Olomouc
• Olomoucký S klub. (sk). AS 1985/1, s. 23.
Ořechov
• I taškařice si žádá styl. (vz). Poprvé společně. (mg). AS 1985/6, obálka.
Ostrava-Vítkovice
• Impuls rozdává radost. (vp). AS 1985/1, obálka.
Pardubice
• Divadlo, které nestárne. (hs). AS 1985/9, s. 10.
• Mají rádi poezii. Milada Velehradská. AS 1985/11, s. 13.
• Otvírání studánek 85. (mg). AS 1985/5, obálka.
• Visuvadlo – cesta odněkud někam. Petr Žantovský. AS 1985/1, s. 14.
Plzeň
• Jakub a pán. Vladimír Gardavský. AS 1985/3, s. 15.
• Propadlo dětem. (vg). AS 1985/2, s. 17.
• Soubor, který zraje, ale nestárne. (kt). AS 1985/12, s. 8.
• Vančura a Nezval. Vladimír Gardavský. AS 1985/7, s. 13.
Plzeň-Doudlevce
• Ladislav Pešek mezi ochotníky. (vg). AS 1985/4, s. 13.
Praha
• DOPRAPO hraje v Hillerodu. Stanislava Weigová. AS 1985/3, s. 9.
• Hladovka u lidojedů (Divadlo Kytka). (zup). AS 1985/6, s. 10.
• Iris s múzou na pavlači. Zbyněk Honys. AS 1985/9, s. 15.
• Jaro v pětačtyřicátém. Daniela Kramulová. AS 1985/8, s. 9.
• Kulhat aspoň do taktu. Petr Žantovský. AS 1985/9, s. 20.
• Kytka aneb Příliš hlučné uvadání. Petr Žantovský. AS 1985/2, s. 20.
• Obohacují kulturní život. (p). AS 1985/3, s. 23.
• Od táboráku k Semaforu. (tr). AS 1985/3, s. 18.
• Pražská divadelní pouť. (čt). AS 1985/8, s. 23.
• Slon a všichni ti druzí. Petr Žantovský. AS 1985/4, s. 10.
• Studio literárních autorů. AS 1985/1, s. 9; AS 1985/2, s. 11.
• Tauridus aneb Jak se jim jelo. Václav Žmolík. AS 1985/12, s. 14.
• Úspěch amatérů. (mg). AS 1985/3, obálka.
• V zemi největšího pohádkáře. (mg). AS 1985/3, obálka.
• Výhra čili hra, kterou nelze prohrát. Petr Žantovský. AS 1985/6, s. 14.
• Vzpomínka na léto. (mg). AS 1985/1, obálka.
• Zkušenosti jednoho a půl roku. Milena Vaculíková. AS 1985/5, s. 17.
Rokytnice
• Rokytnice 85. (d). AS 1985/8, s. 23.
Rychnov nad Kněžnou
• Předvolební agitace. (do). AS 1985/6, s. 23.
Řevnice
• Co s lesním divadlem v Řevnicích? (pek). AS 1985/12, s. 20.
Říčany
• Divadelní soubor Tyl. AS 1985/5, obálka.
Sázava
• Sázavská balada. Miroslav Štrobl. AS 1985/8, s. 16.
Skuteč
• Z kronik divadelních souborů. (sk). AS 1985/3, s. 23.
Slapy
• Do Slap za Saturninem. (er). AS 1985/5, s. 6.
Stará Boleslav
• Větrník dětské radosti. (hs). AS 1985/1, s. 10.
Šarišské Michaľany
• V Šariši pod Duklou s erbem komediantů. B. Matula. Hrálo se tu od nepaměti. AS 1985/4, s. 22.
Štramberk
• Noc pastýřů pod Duklou. Bohumil Matula. AS 1985/1, s. 11.
Tábor
• Každý něco pro sebe. (as). AS 1985/4, s. 23.
• Mladí technici, škola a poezie. (er). AS 1985/1, s. 8.
Uherské Hradiště
• Jevištní pokus o Hrabala. (vy). AS 1985/12, s. 13.
Úpice
• V Úpici oslavují. (mf). AS 1985/3, s. 23.
• Válka není žádný výlet. Václav Špůr. AS 1985/8, obálka.
Ústí nad Labem
• Peršané. (mg). AS 1985/1, obálka.
Vimperk
• Sněhy se přece nemění. (nář). AS 1985/9, s. 22.
Vinařice
• Vinařické „Hrátky“. Bedřich Čapek. AS 1985/7, s. 9.
Vítkov
• Nevzdávají se. (vp). AS 1985/2, s. 5.
Valašské Meziříčí
• Hledají vlastní výraz. Jiří Hruška. AS 1985/2, obálka.
Vodňany
• Dvě nejlepší. (mg). AS 1985/10, obálka.
Vracov
• Mezi životní pravdou a barvotiskem. Vít Závodský. AS 1985/7, s. 17.
Vsetín
• Učňové v Klubu mladých. (vd). AS 1985/9, s. 9.
Východná
• Mezinárodní festival ZUČ. (Id). AS 1985/9, s. 23.
Vysoké nad Jizerou
• Hrálo se tu od nepaměti. Metoděj Cyril Metelka. AS 1985/4, s. 21.
• Putování na sever. (he). AS 1985/8, s. 22.
• Vysoké nad Jizerou očima reportéra aneb Hledač min v akci. Boris Riegler. AS 1985/2, s. 10.
Vyškov
• Ze života obyčejné rodiny. Vít Závodský. AS 1985/9, s. 15.
• Ruský klasik mladě. Zdeněk Řehka. AS 1985/9, s. 16.
Znojmo
• Ochotníci s computerem. Vít Závodský. AS 1985/12, s. 20.
• Paganini a Frištenský. AS 1985/4, s. 23.
Žirovnice
• Hrají v přírodě. (pr). AS 1985/10, s. 23.

JEDNOTLIVCI
• Aleixandre Vincente. Zemřel Vincente Aleixandre. (čt). AS 1985/3, s. 23.
• Bařinka Jaroslav. Divadelník – folklorista. (vz). AS 1985/9, s. 8.
• Bek Josef. Dát lidem zapomenout na chmury života. (hs). AS 1985/10, s. 18.
• Beneš Jiří. K nedožitým šedesátinám Jiřího Beneše. Zdeněk Kokta. AS 1985/1, s. 5; Dva dopisy… Jaroslav Šindelář. AS 1985/1, s. 22.
• Bundálek Karel. Kytička teatrologovi. (vz). AS 1985/1, s. 20.
• Částek Milan. Sám na jevišti. Michaela Grimmová. AS 1985/12, s. 5.
• Dittler Karel. Zemřel Karel Dittler. (as). AS 1985/2, s. 17; Miloš Zbavitel. AS 1985/3, s. 19.
• Domes Hugo. Obětavý přítel ochotníků. Vít Závodský. AS 1985/9, s. 20.
• Dvořák Josef. Z memoárů Josefa Dvořáka. (hs). AS 1985/6, s. 18.
• El Car. Setkání s El Carem. Alois Polák. AS 1985/6, s. 23.
• Etzler Miroslav. Tak zoufale prázdné místo. Zdeněk Kokta. AS 1985/3, s. 21.
• Freiwald Jindřich. S úctou vzpomínáme. Alois Polák. AS 1985/3, s. 15.
• Halška Čeněk. Impuls rozdává radost. (vp). AS 1985/1, obálka.
• Hanzálková Jarmila. Blahopřejeme. (as). AS 1985/4, s. 14.
• Hecht Michal. Michal Hecht a ti druzí. Vladimír Gardavský. AS 1985/1, s. 20.
• Hrdina Pavel. Fotografovat není tak snadné. (mg). AS 1985/4, obálka.
• Hrubý Vladimír. Komik pro každé počasí. (hs). AS 1985/12, s. 18.
• Hubač Jiří. Jiří Hubač. (jv). AS 1985/12, obálka.
• Jílek Jan. Jan Jílek. (JV). AS 1985/10, obálka.
• Just Vladimír. Zasloužené ocenění. (mf). AS 1985/11, s. 23.
• Kašpárková Veronika. Pětadevadesátnice hledá angažmá. Bohumil Matula. AS 1985/3, obálka.
• Kavka Václav Julius. Zapomenutý dramatik. Jaroslav Kopš. AS 1985/9, s. 21.
• Klapka Dalimil. Záskoky Dalimila Klapky. (hs). AS 1985/9, s. 18.
• Klepáčová Eva. Eva Klepáčová: Sága divadelního rodu. (hs). AS 1985/2, s. 18.
• Kofránková Hana. (er). AS 1985/11, s. 18.
• Kopecký Miloš. Národní umělec Miloš Kopecký. (rp). AS 1985/7, s. 23.
• Kostka Jiří. Sloužil českému divadlu. (rp). AS 1985/10, s. 23.
• Krejčí Jaroslav. Divadlo a fotografie. (mg). AS 1985/9, obálka; Divadlo ve fotografii. Zbyněk Honys. AS 1985/9, s. 9.
• Kubr František. Divadelník revolucionář. El Car. AS 1985/11, s. 22.
• Kuzník Bohuslav. Bohuslav Kuzník z Neplachovic. Václav Pastor. AS 1985/8, s. 22.
• Mikolášová Jarmila. Za Jarmilou Mikolášovou. Ludvík Mühlstein. AS 1985/1, s. 22.
• Molavcová Jitka. Cesta za dětským snem. (er). AS 1985/8, s. 18.
• Nárožný Petr. Od rýsovacího prkna na prkna divadelní. (er). AS 1985/5, s. 18.
• Pelikánová Ludmila. K životnímu výročí Ludmily Pelikánové. (av). AS 1985/11, s. 23; K životnímu
• jubileu. (čt). AS 1985/11, s. 23.
• Rejnuš Miloš. Autor nedopovězeného díla. (vz). AS 1985/3, s. 23.
• Sklenčka Ota. Léčit slovem básníků. (er). AS 1985/4, s. 18.
• Skopeček Jan. Jan Skopeček a amatérské divadlo. (er). AS 1985/1, s. 18.
• Slunečková Emilie. Jubilantka. Stanislav Starý. AS 1985/8, s. 13; Čest její památce. AS 1985/12, s. 22.
• Suchý Jiří. Od táboráku k Semaforu. (tr). AS 1985/3, s. 18.
• Svoboda Josef. Mezinárodní ocenění. (rp). AS 1985/1, s. 23.
• Šotola Jiří. Jiří Šotola. (jv-). AS 1985/11, obálka.
• Štelzigová Vilča. AS 1985/3, obálka.
• Tomeš Josef. Listopadové vzpomínání. Marie Hejralová. AS 1985/1, s. 7.
• Veselý Jindřich. Ocenění díla Jindřicha Veselého. (Ap). AS 1985/8, s. 1.
• Zbořilová Libuše. Amatérské divadlo potřebuje lásku, názor i kvalifikaci. Agáta Pilátová. AS 1985/4, s. 12.
• Zounar Miroslav. Herecká cesta kluka z malé vsi. (er). AS 1985/7, s. 18.

DRAMATURGICKÝ POZORNÍK
• Neumann Stanislav Kostka. Stanislav Kostka Neumann milostný. (ku). AS 1986/12, s. 14.

DIVADELNÍ LITERATURA
• Herci zpívají. Josef Klempera. AS 1985/10, s. 19.
• Nezralé maliny. (nk). AS 1985/9, s. 23.
• O divadle a tak podobně. (nk). AS 1985/3, s. 23.
• Odeon pro divadelníky. (km). AS 1985/9, s. 23.
• Podivný metodický materiál. Jan Hyvnar. AS 1985/5, s. 20.
• Pro recitátory. (ld). AS 1985/1, s. 23.
• Z nových knih divadelního oddělení Městské knihovny v Praze. Marie Paříková. AS 1985/1, s. 24; AS 1985/2, s. 24; AS 1985/3, s. 24; AS 1985/9, s. 24.
• Zajímavá edice. (rp). AS 1985/9, s. 23.
• Záslužná práce. (km). AS 1985/7, s. 23.

SERVIS
• Co je a co není úkon v obecném zájmu? (lv). AS 1985/4, s. 20.
• Druhá národní soutěž jednoaktových her. (inf). AS 1985/12, s. 23.
• K nastupující generaci. (čt). AS 1985/7, s. 23.
• Konkurs. (re). AS 1985/11, s. 23.
• Kostýmy z Ovocného trhu. (pek). AS 1985/2, s. 8.
• Moje nabídka pomoci. Jiří Papírník. AS 1985/8, s. 20.
• Nový kulturní časopis. (as). AS 1985/3, s. 23.
• První plénum Klubu SČDO. Dušan Zakopal. AS 1985/1, s. 1.
• Sedmá svazová konference SČDO. Milan Kyška. AS 1985/11, s. 1.
• Tvorba textu a scénáře. (inz). AS 1985/1, s. 23.
• Výběr pro vás. DILIA. Helena Šimková. AS 1985/1, s. 24; AS 1985/2, s. 24; Jitka Sloupová. AS 1985/3, s. 24; Helena Šimková, Emilie Šranková. AS 1985/4, s. 24; AS 1985/5, s. 24; AS 1985/6, s. 24; AS 1985/7, s. 24; Jitka Sloupová. AS 1985/8, s. 24; Emilie Šranková. AS 1985/9, s. 24; Jitka Sloupová. AS 1985/10, s. 24; Helena Šimková. AS 1985/11, s. 24; Daniela Řeřichová. AS 1985/12, s. 24.
• Výroční ceny Víta Nejedlého. (jv). AS 1985/4, s. 23.
• Výzva ÚV SČDO k rozvoji iniciativy a závazkového hnutí na počest 40. výročí osvobození. (ps). AS 1985/1, s. 1.
• Z Klubu amatérských scénografů. (zp). AS 1985/3, s. 1.
• Z předsednictva SČDO. (psl). AS 1985/12, s. 19.
• Z ústavu pro kulturně výchovnou činnost. (mg). AS 1985/2, s. 1.

MIMO RUBRIKY
• Ale ty, divadlo, jsi věčné. Josef Křesnička. AS 1985/10, s. 22.
• Bohatá činnost. (čt). AS 1985/11, s. 23.
• Bohatá kulturně výchovná činnost. (rp). AS 1985/10, s. 23.
• Ceny Antonína Zápotockého uděleny. AS 1985/4, s. 1.
• Ceny dramatickým umělcům. (čt). AS 1985/5, s. 23.
• Ceny za divadelní hry. (čt). AS 1985/10, s. 23.
• Československá spartakiáda 1985. (as). AS 1985/5, s. 1.
• Čtyřicet let bohaté činnosti. (rp). AS 1985/9, s. 23.
• Demonstrace solidarity, oddanosti míru a přátelství mezi národy. AS 1985/9, s. 1.
• Den pracovníků kultury. (čt). AS 1985/12, s. 1.
• Dětské putovní představení. (Id). AS 1985/10, s. 23.
• Dětské přebrepty. (vvt). AS 1985/7, s. 22; AS 1985/9, s. 11.
• Divadelní výročí. (čt). AS 1985/8, s. 23.
• Divadlo a kritika. (as). AS 1985/5, s. 1.
• Dnešek a zítřek kulturně výchovné činnosti. AS 1985/6, s. 1.
• Dny kultury SSSR v ČSSR. (čt). AS 1985/9, s. 23.
• Dny sovětské kultury v ČSSR. (re). AS 1985/12, s. 1.
• Do jubilejního roku. (re). AS 1985/1, s. 1.
• Do nové sezóny. (rp). AS 1985/10, s. 23.
• Do nové sezóny ve Viole. (do). AS 1985/9, s. 23.
• Duben 1945. Ještě se bojuje, ale už se pracuje na budoucím uspořádání státu. (jv). AS 1985/4, s. 2.
• Chvála horlivosti. Vladimír Valeš. AS 1985/8, s. 22.
• Je rok mládeže. (as). AS 1985/3, s. 1.
• Jeviště bez kulis? (čt). AS 1985/7, s. 23.
• Jubilea. (inf). AS 1985/12, s. 19.
• K 65. výročí založení KSČ. (čt). AS 1985/10, s. 23.
• Ke 40. výročí osvobození. (rp). AS 1985/7, s. 23.
• Ke krajským konferencím SČDO. (psl). AS 1985/4, s. 7.
• Kulturní dům s bohatou historií. (mz). AS 1985/4, s. 11.
• Květen 1945: Šeřík spěchal kvést. (jv). AS 1985/5, s. 2.
• Lidové školy umění. (Ld). AS 1985/9, s. 23.
• Loutky Matěje Kopeckého. (čt). AS 1985/9, s. 11.
• Májové dny zavazují. AS 1985/4, s. 1.
• Mezinárodní festival ZUČ. (Id). AS 1985/9, s. 23.
• Na festival do Japonska. (rp). AS 1985/9, s. 23.
• Na plese. (as). AS 1985/5, obálka.
• Na prahu mírového roku. (jv). AS 1985/1, s. 2.
• Nalezený rukopis básně. (as). AS 1985/9, s. 23.
• Nové kulturní středisko. (tv). AS 1985/12, s. 23.
• Noví zasloužilí umělci. (čt). AS 1985/7, s. 23.
• Nový Dům kultury. (tv). AS 1985/8, s. 23.
• O díle E.E. Kische. (čt). AS 1985/5, s. 19.
• O kulturně výchovné činnosti. (pr). AS 1985/11, s. 23.
• O úkolech dramatických umělců. (čt). AS 1985/4, s. 11.
• Ocenění pracovníků kultury. (čt). AS 1985/7, s. 23.
• Ocenění tvorby E. Hakena. (č). AS 1985/5, s. 23.
• Pazour poprvé u nás. (čt). AS 1985/5, s. 23.
• Perly pod jevištěm. Václav Richter. AS 1985/5, s. 22; AS 1985/10, s. 22.
• Pohádka, dítě a smích. (hs). AS 1985/5, s. 20.
• Pohádky o moři. (Id). AS 1985/6, s. 23.
• Prix Bohemia. (čt). AS 1985/11, s. 19.
• Pro česko–slovenskou vzájemnost. (čt). AS 1985/9, s. 23.
• Prohlášení k Mezinárodnímu dni divadla. AS 1985/5, s. 1.
• Přátelství, spolupráce a spojenectví. AS 1985/11, s. 1.
• Před čtyřiceti lety. (rp). AS 1985/10, s. 23.
• Před mládežnickým dialogem. AS 1985/6, s. 1.
• Před náročnými úkoly. AS 1985/9, s. 1.
• Před novými a náročnými úkoly. AS 1985/7, s. 1.
• Přibývá členů SČDO. (inf). AS 1985/12, s. 19.
• Půvab nechtěného. Vladimír Valeš. AS 1985/5, s. 22
• Roste zájem o divadlo. (Ip). AS 1985/9, s. 23.
• Setkání s nastupující uměleckou generací. (čt). AS 1985/5, s. 1.
• Setkání s polským hercem. (čt). AS 1985/5, s. 23.
• Setkání umělců divadla jednoho herce. (Id). AS 1985/7, s. 23.
• Smích a slzy. Jarmila Hanzálková. AS 1985/6, s. 20.
• Spolupráce filmařů s amatéry. (vp). AS 1985/4, s. 8.
• Svátek umění a přátelství. (čt). AS 1985/8, s. 1.
• Své nejlepší síly ku prospěchu lidu a vlasti. AS 1985/7, s. 1.
• Štafeta míru a přátelství. (Id). AS 1985/6, s. 23.
• Trojhvězdí básní a básníků. Josef Klempera. AS 1985/10, s. 15.
• Umělci proti válce. (čt). AS 1985/12, s. 1.
• Úspěch na festivalu v Japonsku. (karb). AS 1985/11, s. 19.
• Úspěch sovětských básníků v USA. (tv). AS 1985/9, s. 23.
• Uznání a dík ženám. (čt). AS 1985/5, s. 19.
• Vstříc XVII. sjezdu strany. AS 1985/8, s. 1.
• Výročí, které zavazuje. Z ústavu pro kulturně výchovnou činnost. (mg). AS 1985/2, s. 1.
• Výročí Lope de Vegy. (Id). AS 1985/10, s. 23.
• Výsledky soutěží. (čt). AS 1985/1, s. 23.
• Výstava v divadle. (pr). AS 1985/11, s. 23.
• Významné jednání na ministerstvu kultury. (psl). AS 1985/2, s. 1.
• Z krajské konference Svazu českých divadelních ochotníků. Bedřich Čapek. AS 1985/2, s. 9.
• Z ústavu pro kulturně výchovnou činnost. (mg). AS 1985/2, s. 1.
• Za zachování a upevnění míru. (as). AS 1985/3, s. 1.
• Zajímavá edice. (rp). AS 1985/9, s. 23.
• Zajímavá scénografická výstava. (ld). AS 1985/1, s. 23.
• Zdroj inspirace. AS 1985/12, s. 1.

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':