Databáze českého amatérského divadla

Texty: Amatérská scéna, čas, 1987, obsah

OBSAH ROČNÍKU ČASOPISU AMATÉRSKÁ SCÉNA 1987
A JEHO PŘÍLOH
(AS = Amatérská scéna)

TEORIE A HISTORIE DIVADLA
• Artaud – prorok nového divadla I. Jan Hyvnar. AS 1987/4, s. 22; II. AS 1987/5, s. 22.
• Barokní teatrálnost Maxe Reinhardta. Jan Hyvnar. AS 1987/7, s. 22.
• Caston Baty – kouzelník jeviště. Jan Hyvnar. AS 1987/2, s. 22.
• Členové staré gardy ND v umění přednesu. Jiří Hraše. AS 1987/4, s. 15.
• Čtu Stanislavského. Karel Martínek. AS 1987/9, s. 20; AS 1987/10, s. 20; AS 1987/11, s. 20; AS 1987/12, s. 20.
• Dadaisté v Paříži. Jan Hyvnar. AS 1987/12, s. 22.
• Divadelní scénář. Zdeněk Hořínek. AS 1987/3, s. 19.
• Dotaz čtenářům. Jan Fiala. AS 1987/1, s. 16.
• Dramatický text a inscenace. Zdeněk Hořínek. AS 1987/2, s. 19.
• Dullin a Ateliér. Jan Kukuczka. AS 1987/1, s. 22.
• Expresionismus a divadlo. Jan Hyvnar. AS 1987/9, s. 22.
• Futurismus a divadlo. Jan Hyvnar. AS 1987/8, s. 22.
• Herectví (I). Zdeněk Hořínek. AS 1987/4, s. 19; (II). AS 1987/5, s. 20.
• Hudba. Zdeněk Hořínek. AS 1987/6, s. 20.
• Humor na přednašečském podiu. Jiří Hraše. AS 1987/3, s. 15.
• Inspirující zkušenost. Jiří Hraše. AS 1987/11, s. 15.
• Jak se vrátilo české divadlo do Děčína. (pr). AS 1987/5, s. 10.
• Jaká je divadelní veselohra? (md). AS 1987/3, s. 14.
• Jiří Taufer a interpretace poezie. Jiří Kutina. AS 1987/2, s. 16.
• Kabuki. (čt). AS 1987/6, s. 24.
• Kompozice divadelního díla. Zdeněk Hořínek. AS 1987/9, s. 18.
• Lidové vánoční hry. (nář). AS 1987/12, obálka.
• Mozart v Praze. Jiří Kutina. AS 1987/2, s. 16.
• Nová syntéza. Petr Pavlovský. AS 1987/1, s. 16.
• O realistických základech přednesu. Jiří Hraše. AS 1987/1, s. 17.
• Obor a jeho teorie. Jiří Hraše. AS 1987/8, s. 15.
• Od amatérismu k profesionalitě. Jiří Hraše. AS 1987/2, s. 15.
• Pitoëffovo „divadlo národů“. Jan Hyvnar. AS 1987/3, s. 22.
• Počátky moderny v Německu. Jan Hyvnar. AS 1987/6, s. 22.
• Poetické divadlo E. Piscatora. Jan Hyvnar. AS 1987/10, s. 22.
• Pokus o řešení existující, leč neřešené problematiky… Karel Martínek. AS 1987/2, s. 1; AS 1987/3, s. 1.
• Průvodce po Ejzenštejnovském programu výchovy režisérů. Peter Scherhaufer. AS 1987/7, s. 21; AS 1987/8, s. 21; AS 1987/9, s. 19; AS 1987/10, s. 19; AS 1987/11, s. 19; AS 1987/12, s. 19.
• Přednašeč a kouzelný svět pohádek. Jiří Hraše. AS 1987/9, s. 15.
• Přednašeč hlasem lidu. Jiří Hraše. AS 1987/6, s. 15.
• Publikum, kritika, hodnocení. Zdeněk Hořínek. AS 1987/10, s. 18.
• Revoluční nástup recitačních kolektivů. Jiří Hraše. AS 1987/5, s. 15.
• Režie. Zdeněk Hořínek. AS 1987/8, s. 20.
• Rozviňte řady. Jiří Hraše. AS 1987/10, s. 15.
• Slovo – zbraň. Jiří Hraše. AS 1987/12, s. 15.
• Teatrálnost dadaismu. Jan Hyvnar. AS 1987/11, s. 22.
• VŘSR a české divadelnictví. Marcela Efmertová. AS 1987/9, s. 2; Nikolaj Savický. AS 1987/10, s. 2; AS 1987/11, s. 2.
• Východiska. Zdeněk Hořínek. AS 1987/1, s. 18.
• Výtvarná složka. Zdeněk Hořínek. AS 1987/7, s. 20.
• Závěry. Zdeněk Hořínek. AS 1987/11, s. 18; AS 1987/12, s. 18.

PROBLEMATIKA AMATÉRSKÉ DIVADELNÍ TVORBY
DISCIPLINÁRNÍ, DRUHOVÁ, ŽÁNROVÁ A TENDENCE A TRENDY
(Výběr příspěvků obsažených i v jiných rubrikách)
• Aby každý hrál na co stačí. (ká). AS 1987/6, s. 10.
• Autorství. Jan Císař. AS 1987/3, s. 4.
• Co potřebují ochotníci na Berounsku. (er). AS 1987/9, s. 12.
• Divadelnost. Jan Císař. AS 1987/7, s. 3.
• Divadlo jako kolektivní výpověď. Luděk Richter. AS 1987/4, s. 6.
• Doba nám přísně ukládá… Karel Martínek. AS 1987/8, s. 1.
• Dramatičnost. Jan Císař. AS 1987/8, s. 3.
• Hledat to, co divadlo spojuje. Jana Paterová. AS 1987/2, s. 6.
• Hodnocení hodnotitelů. Josef Lingr. AS 1987/4, s. 14.
• Inscenace. Jan Císař. AS 1987/4, s. 10.
• Jaký prostor pro amatérské divadlo? Zdeněk Jírový. AS 1987/4, s. 1.
• Jsem ochotník a kdo je víc? (hs). AS 1987/2, s. 14.
• Má amatérské divadlo budoucnost? Alexandr Gregar. AS 1987/4, s. 8.
• Nad Pohárkem SČDO. Miloslav Kučera. AS 1987/7, s. 9.
• Nekonečné možnosti vzájemné spolupráce. Karel Martínek. AS 1987/11, s. 7.
• Nekrátit ani jinde. Vladimír Gardavský. AS 1987/11, s. 14.
• Nová etapa? Jan Císař. AS 1987/1, s. 15.
• Nová etapa zájmové umělecké činnosti. AS 1987/1, s. 1.
• Nové směry zájmové umělecké činnosti. (mača). AS 1987/12, s. 4.
• O svítání nad staletími. Josef Brůček. AS 1987/1, s. 16.
• Organizace. Jan Císař. AS 1987/2, s. 3.
• Ovlivňovat se vzájemně. Zdeněk Pošíval. AS 1987/3, s. 6.
• Proto si říkáte ochotníci. Václav Beránek. AS 1987/3, s. 5.
• První setkání. Jan Kukuczka. AS 1987/8, s. 16.
• Přečetli jsme. Vladimír Gardavský. AS 1987/7, s. 14.
• Představení. Jan Císař. AS 1987/5, s. 2.
• Smysl. Jan Císař. AS 1987/9, s. 3.
• Soutěže pro inspiraci. Libuše Zbořilová. AS 1987/10, s. 14.
• Syntéza. Jan Císař. AS 1987/6, s. 2.
• Téma. Jan Císař. AS 1987/1, s. 2.
• Tvořivost v dětské dramatické hře. Josef Mlejnek. AS 1987/7, s. 10.
• Všeobecná epidemie. Vladimír Gardavský. AS 1987/7, s. 14.
• Základní tendence v inscenační praxi. Jan Císař. AS 1987/4, s. 3.
• Zkušenosti s pohárkem. Josef Griml. AS 1987/2, s. 14.

KUKÁTKO DO SVĚTA
ZAHRANIČNÍ AKCE A ZKUŠENOSTI
• Amatérské divadlo mezinárodně. Vítězslava Šrámková. AS 1987/12, s. 13.
• Bulharští divadelníci v Praze. (mača). AS 1987/12, s. 24.
• Děti hrají pro mír. (čt). AS 1987/7, s. 11.
• Divadlo detektivek. (apn). AS 1987/10, s. 1.
• Divadlo přátelství národů. (čt). AS 1987/12, s. 24.
• Experiment. Alena Morávková. AS 1987/4, s. 14.
• Estonské momentky. Stanislava Weigová. AS 1987/6, s. 11.
• Hra o Černobylu. (čt). AS 1987/11, s. 24.
• Chozrasčot v sovětském divadelnictví. Jelena Litvinská. AS 1987/7, s. 17.
• Jak vyučovat divadelní režii. Georgij Tovstonogov. AS 1987/2, s. 18.
• Každý hraje spatra. (čt). AS 1987/8, s. 24.
• Kde končí kultura… (čt). AS 1987/3, s. 14.
• Konečné slovo v jednání sovětských uměleckých svazů. Karel Martínek. AS 1987/3, s. 11.
• Mravní kodex básníka. (ANP). AS 1987/3, s. 18.
• Nález neznámých rukopisů Alexandra Puškina. (it). AS 1987/10, s. 24.
• Nevšední zážitek. (mg). AS 1987/5, obálka.
• Premiéra po čtyřech stoletích. (it). AS 1987/3, s. 24.
• Přístavní divadlo. (čt). AS 1987/10, s. 24.
• Svaz divadelních společností SSSR ustaven. (rp). AS 1987/2, s. 21.
• Tovstonogovovo nastudování Čechova v USA. (it). AS 1987/3, s. 24.
• Týden v Moskvě. František Zborník. AS 1987/1, s. 13.
• Ve znamení experimentu. Alena Morávková. AS 1987/5, s. 3.
• Vysoká škola choreografická v Moskvě. (it). AS 1987/10, s. 14.
• Vzkříšení Shakespearova divadla. (čt). AS 1987/10, s. 24.
• Vzrůstá úloha a význam herce. (it). AS 1987/10, s. 10.

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY – SOUTĚŽE
Bechyně
• Kat a blázen v Bechyni. (md). AS 1987/6, s. 24.
Benešov
• Thespidova kára potřetí. Ota Smrček. AS 1987/7, s. 11.
Beroun
• Branislavův Beroun. (čt). AS 1987/3, s. 14.
Blansko
• Blanenská přehlídka neoslnila. (vz). AS 1987/9, s. 14.
Bohumín
• Děti hrají divadlo. (vf). AS 1987/8, s. 13.
Brno
• Dostaveníčko recitátorů v Brně. (čt). AS 1987/4, s. 21.
• Slibní sólisté, absence souborů. (vz). AS 1987/5, s. 12.
• Ve znamení studentského humoru. Vít Závodský. AS 1987/9, s. 8.
Břeclav
• Recitátoři z Břeclavska. (vz). AS 1987/5, s. 24.
• Setkání autorských divadel. (vz). AS 1987/8, s. 24.
České Budějovice
• Dospělí dětem. Miloslav Kučera. AS 1987/9, obálka.
Dolný Kubín
• Jubilejní XXXIII. Hviezdoslavův Kubín. (mč). AS 1987/12, obálka.
• Rozbory, jistoty a hledání. Vítězslava Šrámková. AS 1987/12, s. 10.
Gottwaldov
• Zlaté slunce nad Gottwaldovem. (mpf). AS 1987/9, s. 11.
Hořovice
• Loutkářské Hořovice. (čt). AS 1987/5, s. 9.
Hrádek nad Nisou
• Hrádecký divadelní podzim.(er). AS 1987/1, s. 8.
Hronov
• 57. Jiráskův Hronov. AS 1987/10, s. 3; AS 1987/10, s. 9.
• Akce Klubu režisérů SČDO. Dušan Zakopal. AS 1987/11, s. 12.
• Hodnocení poroty. AS 1987/10, s. 3.
• Rezervy stále zůstávají. AS 1987/10, s. 1.
• Svědek i účastník. Jan Císař. AS 1987/10, s. 5.
Chlumec
• Zdařilý Klicperův Chlumec. J. Vosáhlo. AS 1987/8, s. 17.
Chomutov
• O pohárek SČDO v Chomutově. Josef Griml. AS 1987/4, s. 16.
Chrudim
• Loutkářská Chrudim 70. výročí VŘSR. (čt). AS 1987/9, s. 1.
• SAL SČDO na Loutkářské Chrudimi. (psl). AS 1987/9, s. 1.
Jeseník
• 90 plus 1. Jiří Kutina. AS 1987/2, s. 16.
Kaplice
• Zpráva o 19. Kaplickém divadelním létu. František Zborník. AS 1987/9, s. 4.
Karlovy Vary
• Karlovarský Harlekýn potřetí. Vlastimil Ondráček. AS 1987/8, s. 14.
Klatovy
• Armádní umělecká tvorba. (čt). AS 1987/5, s. 19.
Klobouky
• Na počest 70. výročí VŘSR. (vz). AS 1987/6, s. 24.
Kraslice
• Kraslice ´87. (ekP). AS 1987/8, s. 12.
Krnov
• Tradice a současnost. Václav Pastor. AS 1987/8, obálka.
Kroměříž
• Pedagogická poéma opět v Kroměříži. (šr). AS 1987/2, s. 7.
Libice nad Cidlinou
• Jubilejní FEMAD. Marcela Čaňková. AS 1987/11, s. 5.
• Podněty k zamyšlení a úvahám o dalších cestách. Milan Strotzer. AS 1987/8, s. 8.
Lomnice nad Popelkou
• Cyranův kord po osmnácté. Miloslav Kučera. AS 1987/12, s. 11.
• Ve znamení mužů. Miloslav Kučera. AS 1987/1, s. 6.
Malé Svatoňovice
• Malé Svatoňovice 1987. Josef Lédl. AS 1987/10, s. 12.
Martin
• Soutěžili v recitaci. (čt). AS 1987/5, s. 24.
Mělník
• Tvůrčí dílna dětského přednesu. Eva Machková. AS 1987/8, s. 13.
Mořkov
• Nástup mladých souborů. Miloš Zbavitel. AS 1987/6, s. 4.
Napajedla
• V Napajedlích potřicáté. Bohul Májíček. AS 1987/6, s. 6.
Němčice
• Festival ve znamení komedií. (vz). AS 1987/9, s. 5.
Neratovice
• Divadelní večery v Neratovicích. Miroslav Voděra. AS 1987/2, obálka.
• Důvod k mnoha radostem mnohých. Miroslav Voděra. AS 1987/5, obálka.
Nový Jičín
• Novojičínský literární květen. (čt). AS 1987/8, s. 24.
Opava
• Hrají především pro děti. (vp). AS 1987/8, s. 17.
Ostrava
• Divadlo dnešku. (čt). AS 1987/12, s. 1.
• Týden netradičního divadla. (am). AS 1987/5, s. 19.
• Vyšší úroveň přednesu. (pr). AS 1987/5, s. 19.
Pardubice
• Inspirující soutěž. (ra). AS 1987/9, s. 14.
Petřvald
• Divadelní jaro a podzim v Petřvaldě. Václav Pastor. AS 1987/2, s. 11.
Plzeň
• Smetanovské dny. (vg). AS 1987/5, s. 12.
• Pri Bohemia v Plzni. (čt). AS 1987/11, s. 24.
Poběžovice
• Poběžovické otvírání studánek. Vladimír Gardavský. AS 1987/6, s. 7.
Poděbrady
• Neumannovy Poděbrady. (čt). AS 1987/8, s. 19.
Polička
• Otvírání studánek 1987. (jh). AS 1987/5, s. 12.
Praha
• Divadlem za mír. (čt). AS 1987/8, obálka.
• Dramaturgické zkušenosti. (ku). AS 1987/7, s. 11.
• O otevřenosti přehlídky v Praze. Zdeněk Pošíval. AS 1987/12, s. 8.
• Otevřená divadelní přehlídka v Praze. Zdeněk Pošíval. AS 1987/1, s. 7.
• Renesance dětského divadla v Karlíně. (hs). AS 1987/8, s. 11.
• Zmocnit se citlivých témat. Alena Urbanová. AS 1987/7, s. 4.
Prostějov
• Jubilejní a omládlý. Milan Blahynka. AS 1987/8, s. 4.
• Příklad přístupu k současné poezii. (ku). AS 1987/9, s. 14.
Přerov
• Nástup mladých souborů. Miloš Zbavitel. AS 1987/6, s. 4.
Rakovník
• Schopnost soudobé reflexe. Milan Strotzer. AS 1987/7, s. 6.
• Soutěžní insceace neukázaly jen na problémy. Milan Strotzer. AS 1987/2, s. 4.
Sezemice
• Děti dětem. (ra). AS 1987/9, s. 24.
Sobotka
• Na levém křídle. (jh). AS 1987/9, s. 7.
Stráž pod Ralskem
• Dospělí dětem. Eva Machková. AS 1987/6, s. 8.
• Příliš dlouhá přestávka. Eva Machková. AS 1987/12, s. 2.
Svitavy
• Zájem o tuto dílnu stoupá. Jan Císař. AS 1987/9, s. 6.
• Živá inspirace. Daria Mrázová. AS 1987/1, s. 3.
Šumperk
• Národní divadelní dílna 1987. Jan Vedral. AS 1987/11, s. 3.
Tábor
• Přehlídka vítězů soutěží v ruštině. (čt). AS 1987/9, s. 24.
Tatranská Polianka
• Wolkrova Polianka. (čt). AS 1987/12, s. 24.
Třebíč
• Příležitost pro básníky. (km). AS 1987/10, s. 24.
Třeboň
• Jak v jižních Čechách? (mg). AS 1987/6, obálka.
Valašské Meziříčí.
• Konfrontace, inspirace, perspektiva. Jana Paterová. AS 1987/5, s. 4.
• Poohlédnutí za jedním festivalem. Vít Závodský. AS 1987/3, s. 3.
• Úspěšný festival recitátorů. (rp). AS 1987/1, s. 21.
Vlašim
• Thespidova kára potřetí. Ota Smrček. AS 1987/7, s. 11.
Vysoké nad Jizerou
• S hledačským úsilím. Alena Exnarová. AS 1987/12, s. 5.
Žatec
• Jiná tvář. Jan Císař. AS 1987/6, s. 3.
Žebrák
• Erbenův Žebrák a jubileum. (er). AS 1987/9, s. 24.
• Memoriál Jiřího Beneše. Milan Strotzer. AS 1987/12, s. 7.
Žleby
• Podněty k zamyšlení a úvahám o dalších cestách. Milan Strotzer. AS 1987/8, s. 8.

SAMOSTATNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
A DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTI SMĚŘUJÍCÍ KE KULTIVACI AMATÉRSKÉHO DIVADLA
• Brněnská setkání s poezií. (vz). AS 1987/11, s. 14.
• Cesta přednašečů za čtenáři. (ku). AS 1987/6, s. 12.
• Dětské divadlo na Lounsku. (hs). AS 1987/5, s. 8.
• Druhy scénického osvětlení. Václav Müller. AS 1987/3, s. 17.
• Jak splácet dluhy. Milan Strotzer. AS 1987/4, s. 11.
• O úkolech umělecké kritiky. (vz). AS 1987/8, s. 24.
• Osvětlování dekorací. Václav Müller. AS 1987/5, s. 17.
• Roste zájem o ZUČ. (čt). AS 1987/3, s. 24.
• Světelná kompozice a dramatická postava. Václav Müller. AS 1987/4, s. 17.
• Světelné rámování představení. Václav Müller. AS 1987/1, s. 19.
• Světlo a čas na jevišti. Václav Müller. AS 1987/2, s. 17.
• Světlo a materiál dekorace. Václav Müller. AS 1987/6, s. 17.
• Užitečná proměna. (ma). AS 1987/4, obálka.
• ZUČ v naší armádě. (čt). AS 1987/3, s. 24.

DIVADELNÍ KOLEKTIVY A SDRUŽENÍ
Bakov nad Jizerou
• Hodni následování? Ladislav Lhota. AS 1987/10, s. 14.
Bohumín
• Bohumínská premiéra. Vladimír Frank. AS 1987/6, s. 13.
Boleradice
• Hrubiálni stále aktuální. Vít Závodský. AS 1987/9, s. 13.
• Muzikál o vzpouře, lásce a zradě. (vz). AS 1987/3, s. 13.
Brandýs nad Labem
• Práce, která přináší ovoce. Bedřich Čapek. AS 1987/2, s. 13.
Brno
• Divadelní jarmark v Brně. (vz). AS 1987/9, s. 1.
• Odborová kulturní zařízení. (čt). AS 1987/1, s. 13.
• Rusalka v loutkovém divadle. (zha). AS 1987/3, s. 14.
Břeclav
• Břeclavská Ženitba. Vít Závodský. AS 1987/7, s. 13.
Čelákovice
• Jubileum v Čelákovicích. Bedřich Čapek. AS 1987/2, s. 11.
Děčín
• Jak se vrátilo české divadlo do Děčína. (pr). AS 1987/5, s. 10.
• Setkání ochotníků. Josef Doležal. AS 1987/4, s. 16.
Frenštát pod Radhoštěm
• Ochotníci pod Radhoštěm. Bohumil Matula. AS 1987/2, s. 10.
Frýdek-Místek
• Ochotníci z Válcoven plechu. (vp). AS 1987/6, s. 13.
• Plodná léta Dua. Jan Kukuczka. AS 1987/1, s. 24.
• První setkání. Jan Kukuczka. AS 1987/8, s. 16.
• Smějeme se s amatéry. Jan Kukuczka. AS 1987/11, s. 24.
Hlavnice
• Pohoda a příjemná atmosféra. Václav Pastor. AS 1987/8, s. 16.
Hluboká
• Mastičkář na Hluboké. (mg). AS 1987/2, obálka.
Hodonín
• Vtipná pohádka v Hodoníně. Vít Závodský. AS 1987/1, s. 14.
Cheb
• Cheb inspirativní a poučný. (ku). AS 1987/11, s. 11.
Chotěboř
• Chotěbořská tradice. Marcela Efmertová. AS 1987/7, s. 13.
• Sehrajem dnes hru přeznamenitou. Václav Tuček. AS 1987/9, obálka.
Jablunkov-Návsí
• Čtyřicetiletý Vojan. Bohumil Matula. AS 1987/7, s. 12.
Jičín
• Čilí jičínští ochotníci. Petr Krupka. O svítání nad staletími. Josef Brůček. AS 1987/1, s. 16.
• Malé bilancování ochotnické činnosti v Jičíně. Petr Kupka. AS 1987/11, s. 13.
Kamenice nad Lipou
• Mladící jablíčko… Jarmila Hanzálková. AS 1987/5, s. 13.
Kostelec nad Labem
• Hledání cest? Miroslav Voděra. AS 1987/7, obálka.
Kunžak
• Kunžacké divadlo jubilovalo. (vz). AS 1987/1, s. 21.
Liberec
• Proměny. (er). AS 1987/2, s. 8.
Luže
• Jubilanti z Luže. (an). AS 1987/1, obálka.
Lysá nad Labem
• Svůj k svému. AS 1987/1, obálka.
Meziměstí
• Divadlo na nádraží. (az). AS 1987/5, s. 9.
Milotice
• Kterak si poradit s domácím bulvárem. (ký). AS 1987/1, s. 14.
Neratovice
• Hledání cest? Miroslav Voděra. AS 1987/7, obálka.
Opava
• Sté výročí od založení Divadelní jednoty v Opavě. Miloš Zbavitel. AS 1987/11, s. 9.
Pardubice
• Dobrý nápad se podařil. Vladimír Linduška. AS 1987/9, s. 13.
Petřvald
• Nepožádáš o manželku. Václav Pastor. AS 1987/7, s. 24.
Plzeň
• Klaunovi kabát na míru. Petr Žantovský. AS 1987/4, s. 13.
• S kůží na trh. Vladimír Gardavský. AS 1987/8, s. 16.
• Zpráva o Yvonně. Vladimír Gardavský. AS 1987/10, s. 13.
• Zřizovatel nejen na papíře. (er). AS 1987/1, s. 10.
Praha
• Amatéři. Jan Cimický. AS 1987/8, s. 16.
• Divadelní pouť. (gb). AS 1987/10, obálka.
• Divadlo hledání. (er). AS 1987/1, s. 9.
• Jmenují se Tyjátr… (mača). AS 1987/12, s. 14.
• Lucerna se rozzářila. Markéta Čaňková. AS 1987/11, s. 10.
• Malostranská líheň talentů. (er). AS 1987/12, s. 12.
• Nová lidová zpěvohra aneb Aktuální neaktuálnost. Otomar Dvořák. AS 1987/3, s. 13.
• O lidech, kteří dělají divadlo rádi. (hs). AS 1987/3, s. 8.
• Umělecké sdružení VRATA. Divadlo malých forem. Petr Slabý. AS 1987/10, s. 11.
• Vest Pocket Story. Otomar Dvořák. AS 1987/7, s. 13.
• Z lásky k hudbě a zpěvu. Miroslav Voděra. AS 1987/1, s. 12.
Rumburk
• Kápli divákům do noty. Lenka Hradiská. AS 1987/4, s. 13.
Ústí nad Orlicí
• Pokračovatelé divadelních tradic města. (sč). AS 1987/1, s. 9.
Veřovice
• Opět hrají divadlo. Václav Pastor. AS 1987/11, obálka.
Znojmo
• Pohádka starého lesa. Eman Macoun. AS 1987/1, s. 21.
• Strakatá komedie. AS 1987/7, s. 11.
• Ženitba ve Znojmě. AS 1987/5, s. 24.
Žebrák
• Žebrák plný jubileí. (ká). AS 1987/9, s. 10.
Želeč
• O jednom výročí. Prokop Mareš. AS 1987/2, s. 12.
Žleby
• Šťastná rodina ve Žlebech. Bedřich Čapek. AS 1987/2, s. 9.

JEDNOTLIVCI
• Bednárik Jozef. Hvězda jménem Bednárik. Alena Morávková. AS 1987/3, s. 10.
• Císař Jan. Vše nejlepší. Redakce. AS 1987/4, s. 21.
• Černík Michal. Jak se chodí za básníky. (ku). AS 1987/7, s. 9.
• Filipovský František. (čt). AS 1987/11, s. 24.
• Fixová Božena. (jv). AS 1987/2, obálka.
• Fišar Vlastimil Jiří Kutina. AS 1987/2, s. 16; Teorie prokázaná praxí. (ku). AS 1987/6, s. 12; Vyznání ctitele obou mateřštin. (ká). AS 1987/6, s. 18.
• Fišer Ivo. (jv). AS 1987/7, obálka.
• Hradská Viktorie. Viktorie Hradská. (jv). AS 1987/6, obálka.
• Chocholová Květa. Dětské divadlo na Lounsku. (hs). AS 1987/5, s. 8.
• Kettner Josef. Umělec, který zůstal amatérům věrný. (er). AS 1987/9, s. 16.
• Kořán Jaroslav. Jaroslav Kořán. (jv). AS 1987/8, obálka.
• Kubánek Karel. Ochotníci ho rádi hráli a hrají. Ota Smrček. AS 1987/6, s. 21.
• Lhota Ladislav. Dvojnásobný jubilant. Milan Kyška. AS 1987/7, obálka.
• Mareš Václav. Jak se setkat s uměním. (er). AS 1987/11, s. 16.
• Martincová Dagmar. Dagmar Martincová. (jv). AS 1987/9, obálka.
• Mrkvička Ladislav. Osudy chlapce z Proseka. (er). AS 1987/4, s. 20.
• Munzar Luděk. (er). AS 1987/12, s. 16.
• Nesvadba Miloš. Herec a malíř. (hs). AS 1987/8, s. 18.
• Pelikánová Ludmila. První mezi sobě rovnými. Jiří Hraše. AS 1987/7, s. 15.
• Posířil Karel. Karel Posířil nesmí chybět. (er). AS 1987/4, s. 24.
• Provazníková Věra. (jv). AS 1987/11, obálka.
• Rosůlková Marie. Legenda českého divadla. (er). AS 1987/2, s. 20.
• Schmid Jan. Jan Schmid a syntetické divadlo. (ká). AS 1987/10, s. 16.
• Soukup Pavel. Od poezie k divadlu. (hs). AS 1987/7, s. 18.
• Stoniš Miroslav. (jv). AS 1987/1, obálka.
• Svoboda Josef. (er). AS 1987/1, s. 20.
• Šára Milan. Miroslav Voděra. AS 1987/12, s. 24.
• Šíma František. Zemřel František Šíma. AS 1987/5, s. 24.
• Šimková Božena. (jv). 1987/12, obálka.
• Štelzigová Vilča. Zemřela Vilča Štelzigová. (r). AS 1987/7, s. 11.
• Tánská Nataša. (jv). AS 1987/3, obálka.
• Tichý Saša. (r). AS 1987/3, s. 16.
• Tomšovský Václav. Václav Tomšovský. (jv). AS 1987/4, obálka.
• Turnovská Jarmila. Jarmila Turnovská. (vj). AS 1987/4, obálka.
• Weigová Stanislava. Weigová Stanislava. (jv). AS 1987/10, obálka.
• Zahajský Jiří. Život se má prožít, ne prospěchat. (r). AS 1987/5, s. 18.
• Zdichyncová Blanka. Jak dávat radost dětem. (er). AS 1987/3, s. 20.

DRAMATURGICKÝ POZORNÍK
• Albertová Helena. Výběr pro vás. Kateřina Fejlková. AS 1989/9, s. 24.

DIVADELNÍ LITERATURA
• Barometr nezklamal. Vladimír Gardavský. AS 1987/6, s. 14.
• Deset let Panoramy. AS 1988/3, s. 1.
• Dospělí dětem. Miloslav Kučera. AS 1987/9, obálka.
• K Císařovým Proměnám divadelního jazyka. Jaroslav Vostrý. AS 1987/5, s. 6.
• Nadílka z Mladé fronty. (Ku). AS 1987/2, s. 13.
• Nové divadelní hry. (rp). AS 1987/7, s. 11.
• Přísliby edice. (ku). AS 1987/6, s. 12.
• Slavkovské múzy. (vz). AS 1987/11, s. 14.
• Teorie prokázaná praxí. (ku). AS 1987/6, s. 12.
• To bylo Osvobozené divadlo. (čt). AS 1987/10, s. 14.
• Z edičního plánu nakladatelství a vydavatelství Panorama v roce 1987. AS 1987/5, s. 21.

SERVIS
• Aktiv na ministerstvu kultury ČSR. (ps). AS 1987/5, s. 9.
• Cesta za líčidly. (r). AS 1987/4, s. 18.
• Dětské divadlo na Lounsku. (hs). AS 1987/5, s. 8.
• Divadelní technika z hlediska dodavatelů. (r). AS 1987/5, s. 16.
• Do nové etapy a v předvoji. (čt). AS 1987/7, s. 2.
• Dostaveníčko v Lounech. (psl). AS 1987/12, s. 1.
• Dubnové plénum ÚV SČDO. Milan Kyška. AS 1987/6, s. 1.
• Jednotné plány kulturně výchovné činnosti. AS 1987/5, s. 9.
• Ke dni pracovníků kultury. (čt). AS 1987/12, s. 1.
• Komu zlatého Tyla? Vladimír Gardavský. AS 1987/5, s. 14.
• Kostým má rub a líc… (r). AS 1987/7, s. 16.
• Kulturně výchovná činnost SSM. Pavel Kořán. AS 1987/6, s. 5.
• Kulturní dny v tomto roce. (ld). AS 1987/6, s. 1.
• Náročné záměry divadelníků. (čt). AS 1987/8, s. 19.
• Nejen jak, ale také čím svítit. (ka). AS 1987/6, s. 16.
• Nová etapa zájmové umělecké činnosti. AS 1987/1, s. 1.
• Nová komise ÚV SČDO. Eva Rolečková. AS 1987/3, s. 16.
• Oborová konference o amatérském divadle. AS 1987/4, s. 1.
• Pořádek dělá přátele… (dil). AS 1987/2, s. 24.
• Předání cen dramatickým umělcům. (čt). AS 1987/12, s. 24.
• Rozhodná vůle po nových tvůrčích činech. (čt). AS 1987/7, s. 1.
• Sjezd divadelníků v květnu. (čt). AS 1987/3, s. 16.
• Soutěž žen v recitaci. (mf). AS 1987/10, s. 24.
• Společně se stranou a lidem naší země. (čt). AS 1987/7, s. 1.
• Před novým rokem. AS 1987/12, s. 1.
• Trvalý odkaz Velkého října. AS 1987/11, s. 1.
• Užitečné jednání. (psl). AS 1987/3, s. 16.
• Viola k významnému výročí. (vjl). AS 1987/6, s. 12.
• Vyšší nároky. AS 1987/10, s. 1.
• Z činnosti SAL SČDO. (psl). AS 1987/2, s. 14.
• Z činnosti SČDO. AS 1987/11, s. 1.
• Z jednání předsednictva ÚV SČDO. (psl). AS 1987/8, s. 1.
• Z jednání ÚV Svazu českých divadelních ochotníků. (psl). AS 1987/1, s. 5.
• Z předsednictva ÚV SČDO. (psl). AS 1987/5, s. 1.
• Ze SAL Svazu českých divadelních ochotníků. (psl). AS 1987/8, s. 1.
• Ze zasedání předsednictva ÚV SČDO. (psl). AS 1987/3, s. 16.
• Zasedání předsednictva a rady SAL. (ps). AS 1987/5, s. 1.
• Zlepšovat styl a metody práce. AS 1987/11, s. 1.
• Živá kronika amatérského divadla. (zha). AS 1987/4, s. 14.

MIMO RUBRIKY
• Amatérští scénografové na Vinohradech. (mača). AS 1987/12, s. 24.
• Daňkova hra o Husovi. (čt). AS 1987/11, s. 24.
• Dobře utajený ples? Stanislava Weigová. AS 1987/5, s. 11.
• Formovat člověka v tvůrčí osobnost. AS 1987/6, s. 1.
• Gobelín jako opona. (čt). AS 1987/11, s. 24.
• Jak se chodí za básníky. (ku). AS 1987/7, s. 9.
• K mezinárodnímu dni divadla. Ústřední výbor SČS DU. AS 1987/5, s. 1.
• Kultura není pouze resortní záležitostí. AS 1987/9, s. 1.
• Miliontý návštěvník Národního divadla. (čt). AS 1987/6, s. 24.
• Mír je důležitější. Nová etapa zájmové umělecké činnosti. AS 1987/1, s. 1.
• Nález neznámých rukopisů Alexandra Puškina. AS 1987/10, s. 24.
• Nezapomenutelná setkání. AS 1987/6, obálka.
• Nové divadlo v Náchodě. (čt). AS 1987/11, s. 24.
• Ocenění kulturním pracovníkům. (psl). AS 1987/2, s. 24.
• Ofenzivněji a nově. AS 1987/7, s. 1.
• Oslavy Puškinova výročí. (čt). AS 1987/5, s. 19.
• Péče o kulturu. AS 1987/6, s. 1.
• Práce, která přináší ovoce. Bedřich Čapek. AS 1987/2, s. 13. KDE??
• Před velkým svátkem. AS 1987/8, s. 1.
• Pytel plný anket. (hs). AS 1987/5, s. 14.
• Rozdávali radost. (mača). AS 1987/11, s. 14.
• Udělení cen Antonína Zápotockého. (čt). AS 1987/6, s. 24.
• Zajímavé setkání. (ku). AS 1987/1, s. 14.
• Závažné úkoly pro kulturu a umění. AS 1987/5, s. 1.
• Žádný strach před esejem. (ku). AS 1987/5, s. 14.

Související Bibliografie

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':