Databáze českého amatérského divadla

Texty: Karlínské jeviště 2007, rec. Místní kultura, Uhrinová

Publikováno z Místní kultura (http://www.mistnikultura.cz)

Karlínské jeviště přitahuje začínající i zdatné amatéry od Mária Uhrinová
Vytvořeno 28.04.2008 - 09:49

Články a komentáře Hl. m. Praha Soutěže a festivaly Živé umění
Jednou z nejrozsáhlejších akcí amatérského divadla v České republice je přehlídka Karlínské jeviště, jejíž jubilejní desátý ročník se uskutečnil ve dvou termínech – v listopadu 2007 a v lednu 2008. Představilo se na něm 27 amatérských souborů z Prahy, středních, severních i jižních Čech a z Vysočiny. Přehlídka Karlínské jeviště (KJ) vznikla z iniciativy občanského sdružení Divadlo a Život (DaŽ) a od počátku bylo jejím spolupořadatelem a místem konání karlínské Spektrum – Dům dětí a mládeže (DDM) hl. m. Prahy.

Deset let v kostce
Duchovním otcem přehlídky je PhDr. Vladimír Veselý, dlouholetý vedoucí divadelního souboru Divadlo a Život, který v době vzniku přehlídky pracoval v karlínském DDM na úseku vzdělávání. Jako zkušenému divadelníkovi a účastníku mnoha přehlídek mu vadil tehdejší přístup poroty na těchto akcích. Někteří „porotci“ souborům při rozborech inscenací velmi často vnucovali své pojetí a zbytečně tvrdým hodnocením řadu z nich odrazovali od další práce. Proto se V. Veselý se svými spolupracovníky z mateřského občanského sdružení, Jiřím Stolařem a Milanem Špale, pokusil vytvořit divadelní dílnu, kde soubor i lektorský sbor vystupují jako partneři. Po zhlédnutí každé inscenace v následném rozhovoru vedou dialog, přičemž ale lektoři vycházejí z podmínek, v nichž soubor pracuje, důsledně respektují jeho zvolené pojetí a dbají na to, aby v hodnocení nechyběly motivační prvky. První ročník přehlídky v roce 1998 přinesl nejen definování festivalu jako přátelského setkávání se amatérů mezi sebou a s odborníky, ale poskytl i zásadní vklad do technické úrovně divadelního sálku, kde se přehlídka uskutečňuje. Když tehdejší náměstkyně pražského primátora Darina Martinovská zjistila, jaké technické vybavení mají pořadatelé a soubory k dispozici, slíbila při závěrečném setkání účastníků přehlídky, že se pokusí sehnat peníze na vybudování zvukařské a světelné kabiny a na moderní jevištní techniku. Své slovo splnila a další ročník se již konal v opraveném a vybaveném prostoru. V tomto roce se dalšími partnery KJ staly Magistrát hl. m. Prahy a Amatérská divadelní asociace. Průlomem ve vývoji přehlídky byl rok 2002. Tento ročník se poprvé uskutečnil v podzimním termínu, a to v jinak prázdné budově Karlínského spektra, která právě procházela rekonstrukcí po ničivých záplavách. Karlínské jeviště bylo první akcí v DDM po povodních a uskutečnilo se pod heslem “Karlín opět žije“. Výtěžek dobrovolného vstupného byl rozdělen mezi soubory působící v Karlínském spektru, které následkem velké vody přišly o většinu svého majetku. Dá se říci, že od té doby jeho prestiž i zájem ze strany souborů stále roste, dokonce natolik, že se organizátoři rozhodli v roce 2007 rozdělit přehlídku do dvou termínů – do podzimního a zimního.

K nadšení je nutno přidat finance
Na úspěšném rozvoji přehlídky, jejíž celkový počet představení se za deset let vyšplhal už na 162, se od počátku společně podílejí ti samí pořadatelé z DaŽ a spolu s nimi také další generace spolupracovníků z řad amatérských divadelníků. I lektorský sbor má již stálé obsazení – jak zkušené amatéry, tak profesionály, kteří však ochotníkům velmi dobře rozumějí. „To vše by se ovšem nedalo uskutečnit bez pomoci Magistrátu hl m. Prahy. Sdružení DaŽ žádalo o podporu celkem osmkrát, z toho grantovou podporu od pražské radnice dostalo čtyřikrát. Vždy šlo o polovinu požadované částky, ale to je obvyklá praxe,“ říká tajemník DaŽ, o.s. Milan Špale. „Několikrát jsme žádali i Úřad městské části Praha 8, protože náš soubor zde sídlí, ale neuspěli jsme,“ dodává. Naštěstí se podařilo získat velmi spolehlivého komerčního partnera, který aktivity divadelníků z DaŽ pomáhá zachovat a zlepšovat.

Dobrá rada lektorů
I když je KJ nepostupovou amatérskou divadelní přehlídkou, kromě začínajících souborů se jí pravidelně zúčastňují i zkušenější soubory. Často jsou to divadla té nejvyšší úrovně, která mají ambici se utkat s jinými divadelníky v různých soutěžních kláních. Karlínské jeviště proto všem zájemcům kromě bezprostředního rozboru přímo po představení nabízí už čtvrtým rokem nadstavbový divadelní seminář s odborným lektorem „Karlínské jevištní povídání“. Uskutečňuje se zpravidla dva až tři týdny po přehlídce a zabývá se výhradně těmito vybranými inscenacemi. Z představení sehraných během přehlídky Karlínské jeviště jsou pořízeny nahrávky na DVD a ukázky z nich jsou pak následně analyzovány a prodiskutovávány. Amatérští divadelníci vždy rádi přivítají reflexi své jevištní tvorby, a proto připojujeme recenzní pohled na obě části posledního Karlínského jeviště 2007 – 2008.

Související články na:
http://mistnikultura.cz/?q=lednovemu-karlinskemu-jevisti-vevodila-bezdomovkyne [1]
http://mistnikultura.cz/?q=podzimni-karlinske-jeviste-s-klasikou-i-kabaretem [2]

Mária Uhrinová

@ Copyright 2007 | Vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - NIPOS, Praha
Na autorská díla zveřejněná na webu Místní kultury se vztahuje ochrana podle autorského zákona č.121/2000 Sb. Další užití autorských děl nad rámec jejich osobního užití je nutno konzultovat s redakcí.

--------------------------------------------------------------------------------

Zdrojové URL: http://www.mistnikultura.cz/?q=karlinske-jeviste-pritahuje-zacinajici-i-zdatne-amatery
Odkazy
[1] http://www.mistnikultura.cz/?q=lednovemu-karlinskemu-jevisti-vevodila-bezdomovkyne
[2] http://www.mistnikultura.cz/?q=podzimni-karlinske-jeviste-s-klasikou-i-kabaretem
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':