Databáze českého amatérského divadla

Texty: Rakovník, Státní okresní archiv, teatralia amat., soupis fondů

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek \"Neruda\" Bdín
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Bdín
Časový rozsah: 1930-1952
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek\"Neruda\" ve Bdíně
Tematický popis: Kniha zápisů 1930-1951
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek \"Neruda\" Lhota pod Džbánem
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Lhota pod Džbánem
Časový rozsah: 1922-1940
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek\"Neruda\" ve Lhotě pod Džbánem
Tematický popis: Jednatelská kniha div.och.spolku \"Neruda\" 1922-1940
Archivní pomůcky
KUBIČKOVÁ, MARIE: OBECNÍ ÚŘAD LHOTA POD DŽBÁNEM, 1829 - 1949. Prozatímní inventární seznam, 1977, s. 2, ev.č. 112.

Název fondu (sbírky): Vzdělávací ochotnická jednota \"Palacký\" Milý
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Milý
Časový rozsah: 1933-1952
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Vzdělávací ochotnická jednota \"Palacký\" -Milý
Tematický popis: 1 kniha účetní,1 kniha zápisů o schůzích.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Tyl Přílepy
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Přílepy
Časový rozsah: 1895-1934
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek Tyl Přílepy
Tematický popis: Zápisy z výborových schůzí 1895-1934.
Archivní pomůcky
PECKOVÁ, MARIE: OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL PŘÍLEPY, 1895 - 1934. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 1, ev.č. 255.

Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnická jednota Tyl Rakovník
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Rakovník
Časový rozsah: 1872-1951
Metráž: 3,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Divadelní ochotnická jednota Tyl Rakovník
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1872-1950,Jednatelské zprávy 1893-1951, Stanovy a organizační řády spolku 1872-1935, Pozvánky na schůze 1896-1951, Přehled představení a zábav spolku 1872-1936, Seznam členů Tylu 1872-1941, Členské průkazy DOJ Tyl, Smlouvy a dohody 1929-1937, Převod spolku do ZK ROH RKZ Stavební 1913-1933, Zájezdy DOJ Tyl 1947-1950, Programy a pozvánky na představení pořádaná DOJ Tyl 1873-1951, Účetní materiál 1872-1950.
Archivní pomůcky
SMITKA, LUBOŠ: DIVADELNÍ OCHOTNICKÁ JEDNOTA TYL RAKOVNÍK, 1872 - 1951. Inventář, 2000, s. 16, ev.č. 575.


Název fondu (sbírky): Ústřední matice divadelních ochotníků českých\"Šimonovského okrsek\" Rakovník
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Rakovník
Časový rozsah: 1912-1923
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ústřední matice divadelních ochotníků českých\"Šimonovského okrsek\" v Rakovníku
Tematický popis: Jednací aorganizační řády 1912-1913,zápisy ze schůzí1911.Seznam delegátů,korespondence,valná hromada 1918.Změny stanov 1919-1923,dodávky divad.potřeby 1929.Divadelní kursy 1920.Loterie \"Tylova domu\" 1922-1923,přihlášky 1918.Nabídkový seznam knih,tiskopisy a plakáty.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek Klicpera Rynholec
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Rynholec
Časový rozsah: 1934
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek Klicpera v Rynholci
Tematický popis: Korespondence 1934.
Archivní pomůcky
POŠTOVÁ, JINDRA: OBECNÍ ÚŘAD RYNHOLEC, (1860) 1863 - 1984. Prozatímní inventární seznam, 1989, s. 10, ev.č. 179.

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Břetislav Zbečno
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Zbečno
Časový rozsah: 1904-1905
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Břetislav Zbečno
Tematický popis: Různé spisy z let 1904-1905.
Archivní pomůcky
POŠTOVÁ, JINDRA: OBECNÍ ÚŘAD ZBEČNO, 1826 - 1960. Prozatímní inventární seznam, 1990, s. 3, ev.č. 229.

Název fondu (sbírky): Dobrovolný spolek čtenářsko-ochotnický Chrášťany
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Chrášťany
Časový rozsah: 1896-1932
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dobrovolný spolek čtenářsko-ochotnický v Chrášťanech.
Tematický popis: Příjmy a vydání dobrovolného spolku čtenářsko-ochotnického 1898.Plakát-divadelní představení Exulanti 1896.Zpráva o činnosti knihovny za rok 1932.
Archivní pomůcky
POŠTOVÁ, JINDRA: OBECNÍ ÚŘAD CHRÁŠŤANY, 1800 - 1951. Prozatímní inventární seznam, 1991, s. 5, ev.č. 76.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Milostín
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Milostín
Časový rozsah: 1894-1913
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Milostíně
Tematický popis: Pamětní kniha a pozvánky 1894-1913.
Archivní pomůcky
KUBIČKOVÁ, MARIE: OBECNÍ ÚŘAD MILOSTÍN, (1789) 1844 - 1949. Prozatímní inventární seznam, 1984, s. 4, ev.č. 124.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Čistá
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Čistá
Časový rozsah: 1873-1950
Metráž: 0,12 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků v Čisté
Tematický popis: Kniha protokolů pro ochotníky 1873. Služební řád sestavený výborem spolku 1895. Zápisník spolku 1904-1936. Zápisová kniha spolku 1937-1950.
Archivní pomůcky
MAYEROVÁ,RENATA: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ČISTÁ, 1873 - 1950. Prozatímní inventární seznam, 1996, s. 1, ev.č. 342.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rakovník
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Rakovník
Časový rozsah: 1812-1928
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rakovník
Tematický popis: Kronika 1812-1928
Archivní pomůcky
SMITKA, LUBOŠ: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ RAKOVNÍK, 1812 - 1928. Prozatímní inventární seznam, 2000, s. 1, ev.č. 576.

Název fondu (sbírky): Dělnický ochotnický divadelní spolek Rakovník
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Rakovník
Časový rozsah: 1920
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dělnický ochotnický divadelní spolek Rakovník
Tematický popis: Fotografie 1920.
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Senomaty
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Rakovník
Místa vzniku fondu Senomaty
Časový rozsah: 1891-1933
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnický spolek Senomaty
Tematický popis: Zápisy ze schůzí spolku 1891-1925, Zprávy režiséra z div.představení 1905-1933, Podací protokol 1894-1931.
Archivní pomůcky
ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÝ SPOLEK SENOMATY, 1891 - 1933. Prozatímní inventární seznam, 2005, s. 1, ev.č. 695.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':