Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kladno, SOkA, teatralia amat, soupis

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Slaný: Slánská scéna Slaný, 1929-1951, 0,24 bm (z toho nic není zpracováno 2007)
Slánská scéna zal.1928 vznikla proti oficiálnímu spolku div.ochotníků. V r.1951 scéna začleněna do ZK ROH ČKD Slaný.
Materiál k dějinám moderního ochotnického divadla na českém venkově. Spolek sdružoval příznivce moderního jevištního projevu a prováděl hry moderních autorů. Důležité jsou materiály k počátkům umělecké dráhy režiséra Národního divadla Alfréda Radoka.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Slaný: Spolek divadelních ochotníků Slaný (zal. 1820, obnoven 1873), 1845-1951, 1,10 bm (z toho nic není zpracováno 2007). Fond není 2007 přístupný.
Fond obsahuje cenné materiály pro dějiny českého divadla na venkově. Vedle toho i spory mladočeského měšťanstva se staročeskou radnicí ukazují politickou situaci. Spolek hrál v 19.stol.pokrokovou úlohu. Postupně však jeho repertoár se omezoval jen na realistické hry a proto pak r.1928 byla založena pro modernější jevištní projev Slánská scéna. Ostatně po r. 1905 dělnictvo provozovalo ochotnická představení samostatně v sále v Templu, a pro r.1920 činnost spolku stále klesala. Fond obsahuje mimo jiné cenné plakáty do r. 1943.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Slaný: Šamberkův okrsek ÚMDOČ Slaný, 1923-1941, 0,63 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný (2007).
Šamberkův okrsek Ústřední matice divadelních ochotníků českých v Slaném-působil pro ochotnická sdružení na Slánsku a zejména pořádal kursy a přednášky pro ochotníky.
Fond, stejně jako písemnosti Spolku ochotníků a Slánské scény, poskytuje bohatý materiál k dějinám vyspělého ochotnického divadelnictví na Slánsku.

Státní okresní archiv Kladno
Fond Buštěhrad: Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě, 1905-1955, 0,17 bm (z toho nic není zpracováno- 2007)
Fond není přístupný 2007.
Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě a její předchůdce Pěvecko-dramatický spolek Tyl /1905-1945/ a Pěvecko-dramatické sdružení dělnické v Buštěhradě /1929-1940/
Materiál je zlomkovitý, větší část, mj. i knihovna všech tří spolků se ztratila.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Zlonice: Spolek divadelních ochotníků Havlíček Zlonice, 1937-1948
Fond není přístupný (2007). Původně: Spolek dělnických divadelních ochotníků Havlíček ve Zlonicích
Fond obsahuje pouze kroniku a pokladní knihu s doklady.

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Zlonice: Spolek divadelních ochotníků "Šubrt" Zlonice, 1910-1948, 0,66 bm (z toho nic není zpracováno 2007). Fond není přístupný (2007). též Ochotnická a vzdělávací jednota Šubrt ve Zlonicích.
Fond obsahuje velké množství divadelních her tištěných i ručně psaných, dále zápisy ze schůzí, matriku členů, zlomek spisového materiálu a úč.materiál

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Červený Újezd: Čtenářsko-ochotnická beseda v Červeném Újezdě, 1891-1939
Fond není přístupný (2007).
2 knihy protokolů 1891-1901, 1902-1939

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Buchlovice: Dělnický ochotnický spolek v Buchlovicích, 1929-1938.
Fond není přístupný (2007). kniha protokolů o schůzích 1929-1938

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Hostouň: Svítání, spolek divadelních ochotníků v Hostouni, 1938-1949
Fond není přístupný (2007), pokladní kniha 1938-1949

Státní okresní archiv Kladno
Fond Vinařice: Tyl, čtenářsko ochotnická jednota pro Vinařice a okolí, 1914-1927
Fond není přístupný (2007).
Kniha dat a obsazení sehraných divadel. představení 1914-1927

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Kamenný Most: Spolek divadelních ochotníků v Kamenném Mostě, 1941-1947
Fond není přístupný (2007). Pokladní deník 1941-1947

Státní okresní archiv Kladno:
Fond Velvary: Spolek divadelních ochotníků "Tyl" ve Velvarech, 1886-1934, 0,12 bm (z toho nic není zpracováno, 2007): torzo spis. materiálu


Státní okresní archiv Kladno:
Fond Velvary: Studentské ochotnické divadlo ve Velvarech, 1861-1863, 0,18 bm (2007 z toho nic není zpracováno). Fond není přístupný (2007): Kronika velvarských studentských ochotníků se zápisy inventáře, konvolut divadelních programů a pozvánek, původní fotografické album

Státní okresní archiv Kladno
Fond Pchery: Divadelní ochotníci pcherští , 1872-1889. Fond není přístupný (2007)
Fond obsahuje 1 účetní knihu.

Státní okresní archiv Kladno
Spolek divadelních ochotníků Vrchlický Přelíc, 1912-1951. Fond není přístupný (2007).
Fond obsahuje knihu protokolů, knihu oběžníků a seznam členů, přehledy činnosti a jednatelské zprávy.

Státní okresní archiv Kladno :
Pozůstalost - Josef Hochman, 1872-1934, 0,10 bm (z toho nic není zpracováno - 2007)
Fond není přístupný (2007).
Divadelní ochotník z Unhoště. Rukopisy 1872-1881, divadelní plakáty 1896-1934
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':