Databáze českého amatérského divadla

Texty: Šumperk - Národní div. dílna 1999 - Hodnocení Karel Tomas

Národní divadelní dílna Šumperk 1999
Šumperk 20. - 29. 8. 1999

I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury ČR pořádali:
IPOS ARTAMA Praha
Dům kultury Šumperk
Občanské sdružení DOMUS Šumperk
Místo konání: Dům kultury Šumperk
Termín: 20.-29.8.1999

II. Program, splnění odborného účelu akce
Národní divadelní dílna Šumperk byla koncipována jako pracovní setkání mladých amatérských divadelníků, inspirace s dosahem a záběrem za hranice tradičního divadelního vzdělávání. Na šumperské dílně se mladí lidé kromě poctivé práce nad textem a na jevišti seznamovali s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní (resp. umělecké) sféry. Dílna byla doplněna inspirativními vystoupeními a dalším doprovodným programem. Závěr dílny tvořila prezentace jednotlivých tříd.
Tematické zaměření plánovaných šesti tříd vycházelo ze současných potřeb a tendencí mladého amatérského divadla, jak se projevily na Šrámkově Písku a dalších oborových přehlídkách a setkáních včetně šumperské dílny v roce 1998.
Častému používání mýtických motivů a návratů ke kulturním kořenům odpovídalo téma třídy A - Divadlo jako mýtus a rituál - Od Žabky carevny až k Potopě světa. Třída se bohužel neuskutečnila pro onemocnění lektora Jaroslava Achaba Haidlera. Přihlášení účastníci byli po dohodě přesunuti do ostatních tříd.

Třída B (lektor Petr Nůsek-Sacher), zabývající se \"jevištním šermem a akčními prvky na jevišti\" se objevila na šumperské dílně už poněkolikáté (pokaždé v jiné podobě). Je jedinou platformou v republice, kde se tvořivým způsobem setkávají amatérské divadlo a lidé zabývající se historickým šermem. V letošním roce (pod názvem: \"Romeo, neper se … bojuj!\" byla kromě všeobecného základu zaměřena na šerm Shakespearovy doby, specielně pak na práci na textu šermířských scén ze hry Romeo a Julie. (15 účastníků)

Třída C lektora Michala Hechta se v Šumperku objevila již také poněkolikáté. V letošním roce získala ještě více na kvalitě zapojením literární předlohy. Pod názvem \"Proces dramatizace textu do neverbální podoby se vším všudy\" pracovala skupina na textu Michala Bulgakova Mistra a Markétka. (19 účastníků)

Lektor třídy D Michal Dočekal na poslední chvíli nemohl, zajistil však za sebe adekvátní náhradu - herečku a režisérku Viktorii Čermákovou. Původní téma \"Jádro pudla = dramatická situace\" bylo přizpůsobeno věku účastníků, kteří se k dramatické situaci dopracovávali ze situací běžného života. (12 účastníků)

Zahraniční lektor, režisér Jozef Krasula, pracoval ve třídě E (\"Režijno-herecko-dramaturgická trieda \")na textu Romea a Julie, resp. na některých situacích z této hry. Téma nazval \"Rómeovia a Júlie\", aby bylo zřetelné, že nejde pouze o literární postavy, ale o žhavou současnost.(13 účastníků)

Se třídou F pracovali lektoři zastupující divadlo polské menšiny v ČR Zbyšek Čudek a Uršula Kurková (Szmauzova obec umělecká). Dílnu nazvali \"Szmauzova divadelní metoda\" a společně s pronikáním do metody, kterou jejich soubor pracuje, vytvořili inscenaci na textu (části) telefonního seznamu. (8 účastníků)

Typickým prvkem práce dílen se již stalo jejich prorůstání do běžného šumperského života - místní obyvatelé si již zvykli na to, že městský park ožívá řadou aktivit, a někteří je přicházeli sledovat i pravidelně.
Součástí programu byly i doprovodné programy - z finančních důvodů většinou videoprojekce vztahující se k programu dílen. Čistě divadelní programy se objevily pouze ve čtyřech případech (nepočítáme-li závěrečnou prezentaci dílen):
FRAK Praha - BYT - autorské představení účastníků minulých dílen - z večerních programů asi nejúspěšnější
KDO Brno - PSI - autorské představení účastníků dílny jak letošní, tak i minulých (představené na Šrámkově Písku 1999)
Studio Dialog Brno - studiové představení hry T. Williamse Skleněný zvěřinec - členové souboru byli většinou účastníky dílny.
Michal Hecht - představení lektora dílny, profesionálního mima a pedagoga DAMU - tradičně úspěšné.
Přihlášených účastníků bylo 80, přijato do dílny bylo 72, někteří se na poslední chvíli omluvili, výsledný počet byl 66, tedy o 22% více než loni.

III. Organizace akce
Organizačně (mimo programovou část, nábor a administrativu) zabezpečovali v místě akci zejména pracovníci Kulturního domu Šumperk (ředitel p. Vladimír Rybička). Byl určen pracovník DK (civilní služba), který byl pro celou akci \"styčným důstojníkem\", vycházel jí maximálně vstříc a byl přítomen po celou dobu pro řešení problémů, které souvisely s místem, tedy jak provozních záležitostí, tak i \"zázraků na počkání\".
Běh odborné a programové části dílny zajišťoval pracovník IPOS-ARTAMA K. Tomas, péči o lektory a organizační pořádek v ubytovacím zařízení měla na starosti A. Crhová.
Všechny problémy a vzniklé potřeby byly řešeny operativně.
Podmínky v Šumperku jsou pro podobnou akci velmi dobré. K dispozici je řada kluboven, menších i větších sálů - současná práce šesti skupin by byla bezproblémová. Intenzivně byly využívány i prostory přilehlého parku. Všechny prostory poskytl pořadatel za minimální úhradu.
Pro účastníky bylo zajištěno ubytování v domově mládeže Střední zdravotní školy v Šumperku nedaleko od Domu kultury. Část účastníků bydlelo za nižší úhradu v polních podmínkách spacáku a karimatky v prostorách Domu kultury. Lektoři byli ubytováni v Penzionu Grand. Všechno ubytování bylo dostatečné kvality. Stravování vlastními silami účastníků není vždy tím nejlepším řešením, ale z ekonomických důvodů se ukázalo jako snesitelné, všichni účastníci se k němu postavili kladně.

IV. Propagace akce
Akce byla propagována v regionálních sdělovacích prostředcích, v centrálním denním tisku i v odborném časopise. Vzhledem k tomu, že jedním z účastníků dílny byl i redaktor kulturní rubriky celostátního deníku, objevily se zde i pravidelnější články. Dílnu navštívily redakce celostátních i regionálních rozhlasových stanic a několik zástupců regionálního tisku.
Pro zviditelnění akce v místě byla závěrečná prezentace a večerní doplňkové programy veřejnosti přístupné.
Amatérský videodokument o dílně tentokrát nebyl natočen.

Závěry a doporučení
Pro rok 2000 je vzhledem ke konání mezinárodního festivalu CEC AITA/IATA v Hronově navržen dřívější termín 28. 7. - 6. 8. 2000. Dílna bude opět pracovat 8 dní (9 nocí).
Stejně jako v minulém roce chyběla možnost společného sezení všech účastníků dílny, neformálního setkávání včetně možnosti občerstvení (např. v předsálí Domu kultury).
Na dílně chyběla větší forma fotografické či jiné dokumentace, kterou by snad bylo možné řešit žurnalistickou třídou. Jsme si však vědomi, že meze jsou dány finančními možnostmi.
V příštím ročníku by mohla být vydána alespoň 2 čísla Zpravodaje.

Zpracoval: Karel Tomas

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':