Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ŠUMPERK ´96 Dílna pro mladé amatérské divadelníky - Nábor

Dílna pro mladé amatérské divadelníky
17.-25.8.1996
Š U M P E R K

Z pověření ministerstva kultury ČR pořádají:
IPOS ARTAMA
Dům kultury Šumperk
občanské sdružení DOMUS Šumperk.

Po loňské úspěšné dílně Vám i v tomto roce opět, tak jak již bylo avízováno v d°ARTAMAnu, nabízíme dílnu v Šumperku - vzdělávací akci rozsahu, který nelze poskytnout v rámci Šrámkova Písku a s větším množstvím času a klidu na práci, než je možné v rámci klubů na Jiráskově Hronově. Chceme poskytnout možnost inspirace jak pokročilejším, tak i méně pokročilým divadelníkům a chceme se pokusit nabídnout Vám menu tak široké, aby si mohl (když ne letos, tak napřesrok) vybrat opravdu každý.
Protože loni všichni žehrali na to, jak je dílna krátká, nabízíme letos program delší:
příjezdy: v sobotu 17.srpna 1996 do 22.00 hod.
odjezdy: v neděli 25.srpna 1996 od rána
vlastní dílna: 7 dní mezi tím
Doplňkový program bude obsahovat představení, besedy, projekce a pod.
Dílna není určena úplným začátečníkům (i když i takoví se zde ztratí, případně vyniknou). Věkový limit účastníků je 16 - 24 let, výjimky jsou možné jedině při nenaplnění dílen (pro takový případ však Vaši přihlášku potřebujeme mít po ruce).

Účastnický poplatek: 600 Kč (z toho 500 Kč budete platit na místě v hotovosti, nevratná záloha 100 Kč musí být zaslána složenkou (kterou Vám zašleme na základě Vaší přihlášky) nebo bankovním převodem na účet a variabilní symbol, který bude na složence uveden, a to obratem, nejlépe do 31.7.1996, proto neváhejte s odesláním přihlášky - v případě neúčasti bude použita na úhradu vzniklých nákladů (ale je možné za sebe poslat náhradníka)

Poplatek v sobě zahrnuje kursovné a ubytování. Účastníci si hradí sami dopravu do Šumperka a zpět a stravu (řada možností v nejrůznějších cenových hladinách).
Přihlášky musí být
zaslány na adresu: ARTAMA, k rukám K.Tomase, P.O.Box 2 / Křesomyslova 7, 140 16 Praha 416
nebo na fax č.02-61 21 56 88

nejpozději do 31.7.1996 (výjimky možné pouze při nenaplnění kursu)
Vaše přijetí do dílny Vám bude oznámeno písemně, příp. telefonicky.
Případné telefonické dotazy Vám rád zodpoví Karel Tomas na telefonických číslech: 02-61 21 56 82 (přímá linka), 61 21 56 84, 5, 6, 7 (ústředna).
Přihlášení budou zařazováni do jednotlivých tříd podle pořadí došlých přihlášek s preferencí doposud došlých přihlášek předběžných, pořadatel si vyhrazuje právo zařadit účastníka do třídy na jednom z dalších pořadí, pokud bude třída uvedená na 1.místě již plná, resp. v případě, že se do jedné třídy bude hlásit více lidí z jednoho souboru.
V letošním roce otevíráme následující třídy po cca 12 - 15 účastnících (změna či upřesnění lektora je vyhrazena):

A JAZYK LITERATURY & JAZYK DIVADLA
(lektor Vladimír Zajíc - dramaturg /naposled DRAK Hradec Králové/ počátky jeho kariéry sahají k fekálnímu vozu, později zeměměřič, kopáč, dnes (dle svých slov) kazí děti na středních a vysokých školách uměleckého směru)
Pojmenování semináře Vás nemusí lekat - půjde \"jen\" o dramaturgické přečtení zvolené situace a z toho hledání, co je potenciálně pod textem skryto, a co nám pro zvolený výklad-interpretaci situace jazyk literatury nabízí, kam až sahá a kdy přichází, musí přijít naše obrazné vidění, naše metafory. Z toho pak nalezení a pojmenování dějových faktů, proměna-přechod z jednoho znakového systému do druhého, tedy ty záležitosti, které na jevišti sdělujeme prostředky nonverbálními, přes výklad režijní, přes uvolnění prostoru pro hereckou kreativitu; vyznačení klíče k inscenaci, a třeba i toho, čemu někdo říká navození atmosféry. K tomu nutně přináleží, neboť s tím souvisí, dramaturgicko režijní koncepce.
Práce by se odvíjela škrábáním mozku u stolu, a pak - jak doufám - se dostaneme i ke konkrétním pokusům o ztvárnění drobné situace, nejlépe v několika podobách, tak, jak je jednotlivé koncepce přinesou.
Texty, na kterých (na vybraných situacích z nichž) se bude pracovat:
N. V. Gogol - HRÁČI
W. Shakespeare - MACBETH
L. Stroupežnický - Naši furianti
Texty nemusíte znát zpaměti, stačí si je zajistit (půjčit, kde se dá) a určitě před Šumperkem přečíst, abyste věděli, oč ve které hře jde. Důkladnější prostudování není na škodu, ale není ani povinné.
Do třídy by se měli hlásit ti z vás, kteří více hloubají nejen o tom, co hrajete, ale také proč a o čem (můžete však s podobným hloubáním začít i teď!). Ale nebojte se, nepůjde jen o sezení u stolu...

B DIVADLO AKCE A AKCE NA DIVADLE
(lektor Petr Nůsek, převážně historický šermíř - jediný lektor, jehož jméno se objevilo loni i letos)
Loni jsme napsali: \"Nebojte se akce na jevišti a akčního divadla.
Každá akce má svůj začátek a konec, rytmus i tempo.
Šerm, boj a rvačky na jevišti zdaleka nespočívají jen v mlácení soupeře.
I obyčejná facka může být uměním.\"
To platí i letos bezezbytku. Třída naváže na loňskou práci v základech šermu, kaskadérství a jevištní akce. Tentokrát se však podíváme blíž i na aranžmá několika vybraných scén z klasické dramatické literatury, dotkneme se toho, jak v podobných situacích pracovat s hlasem a pod.
Vzhledem k tomu, že se již přihlásila větší část loňského obsazení, je volných opravdu jen pár míst. Kdo se přihlásí (a bude zařazen), potřebuje hlavně vhodný oděv a obuv (pereme se v sále i na trávníku), pro méně obratné je vhodná příruční lékárnička.

C TANEČNÍ DIVADLO - DIVADELNÍ TANEC
(lektor Jiří Lössl, absolvent taneční katedry HAMU, obor moderní tanec - žák Ivanky Kubicové, 34 let, svobodný, pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze)
Afrorytmy, kontaktní improvizace, práce s energií, pohybem a prostorem.
Může se přihlásit každý, kdo má rád pohyb a chce si ověřit, jaké možnosti tento prostředek na jevišti skýtá. Potřebujete vhodný oděv a dostatek energie (to ale u všech tříd).

D PROSTŘEDÍ jako výchozí princip DIVADELNÍHO SDĚLENÍ
(lektoři Josef a Jan Brůčkovi, TATRMANI Sudoměřice u Bechyně; otec Josef původem katastrofický loutkář, dnes katastrofický ředitel kulturního domu v Bechyni; syn (= jeden za synů původem řezník a loutkář, dnes člen divadelního souboru CONTINUO České Budějovice)
V KAŽDÉM ZÁKOUTÍ JE ZAKLET ŽIVOT. ZDE SE HRÁLY KULIČKY. TAM BYL NĚKDO POČAT. TÁMHLE NĚKDO ZEMŘEL. NĚKDO BYL UBIT. NĚKDO NĚKOHO POHLADIL. NĚKDO NĚKOMU DAL PUSU. VE ZDECH, V KMENECH STROMŮ, V ZEMI, PO KTERÉ CHODÍME, JE ZAKLET ŽIVOT MINULÝCH I BUDOUCÍCH. CHCEME SE POKUSIT O POZNÁNÍ A ZVIDITELNĚNÍ ŽIVOTA MINULÉHO, SOUČASNÉHO, BUDOUCÍHO. I KDYŽ SI NEKLADEME ZA CÍL PROVÁDĚT SPIRITISTICKÉ SEANCE. RÁDI BYCHOM, ABY TÝDEN PRÁCE BYL NAPLNĚN VNITŘNÍM SOUSTŘEDĚNÍM NA SVĚT KOLEM, NA SEBE, NE DĚNÍ, KTERÉ MOHLO ČI MŮŽE TEN KTERÝ KOUT, TO KTERÉ MÍSTO NA SEBE VÁZAT.
V týdenním semináři si, po letmém připomenutí daných výrazových prostředků (pohyb, zvuk, materiál), skupinky či jednotlivci vyberou své vlastní prostředí, které je znepokojuje, dráždí, oslovuje. Po následném pokusu o komunikaci s vybraným prostředím dojde k práci na dramatické výpovědi z prostředí vycházející. Lze dramatizovat prostředí samo jako dramatický prvek, lze předvést samu komunikaci a výsledky z ní vycházející, je možno vycházet z dějů, které se ve vybraném prostředí udály, dějí čí dít budou... ... ...
Cílem je, mimo procvičen se v použití několika daných výrazových prostředků (viz výše), především prazákladní práce se scénou. Možná by tento seminář mohl být výchozím bodem pro budoucí seminář scénografický, to ale neznamená, že je pro výtvarníky.
Do této třídy se přihlaste, pokud rádi hledáte a objevujete, pokud Vás rajcuje to, že obraz má rozměry dva a divadlo tři (možná čtyři), pokud Vás zajímá, jak se vztahy a děje projeví na tom, co je později na jevišti vidět. Nepředpokládáme žádné předchozí vzdělání, jen chuť. Vezměte si s sebou, co chcete.

E DRAMATURGICKÁ A REŽIJNÁ PRÁCA PRI PRÍPRAVE DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
(lektor Jozef Krasula, režisér, často i spoluautor souboru z Partizánskeho - Slovensko)
(dále volný překlad)
Pramen: Povídky, korespondence a deníky Isaaka Babela.
Literatura: Povídky ze sbírek: Rudá jízda (LN, 1984)
Historie mého holubníku (Odeon, 1986, 1990)
Deník 1920 (TORST, Praha 1993)
Zapomenuté povídky - korespondence (Aurora, Praha 1995)
Pracovní okruhy:
- jak postupovat při výběru textu pro moje divadlo
- dramatizace prozaického textu - možnosti a problémy
- co je to \"aktuální text\"
- jak \"ušít\" text na míru mého divadla
- práce s herci - kolektivní tvorba versus diktát režiséra
- úloha režiséra v amatérském divadle
Pokyny pro účastníky:
- Seznamte se s dílem I.Babela, lépe se Vám bude pracovat.
- Práce bude zaměřená na praktickou tvorbu - výsledkem by mohl být i nějaký divadelní tvar - miniinscenace
- nečekejte, že Vás naučím být režisérem - sám nevím přesně, co to je: psycholog, kamarád, kouzelník, egoista, koordinátor, organizátor, diktátor, ventilátor? Asi všechno dohromady.
- Pokud máte nějaký hudební nástroj a umíte alespoň trochu hrát, doneste ho s sebou.
- Znáte nějakou dobrou společenskou hru vhodnou k relaxaci? - Též vezměte s sebou.
- Účast ve třídě není omezená věkem, pohlavím, náboženským vyznáním, ničím. Ale protože i já jsem lektor začátečník, zkušení divadelní tvůrci by měli hledat jinou třídu. Ale jak chcete...
- Pracovní jazyk: slovenština a čeština. Přípustné jsou i nářečí, slang,...
Sem se přihlaste, jestliže a) máte režijní ambice, b) nemáte režijní ambice. Protože půjde o spolupráci režiséra a herce z obou stran, a) nemusíte se ničeho bát, b) můžete očekávat zcela cokoliv.

F DIVADLO VIRTUÁLNÍ REALITY (autorský kurs hereckého mistrovství)
(lektor Jevgenij Slavutin, vedoucí a režisér Studentského divadla MGU v Moskvě)
Originální kurs hereckého mistrovství doktora Jevgenije Slavutina - vedoucího Divadla Moskevské univerzity - za účasti herce a pedagoga divadla Alexeje Něstěrenka. V Divadle Moskevské univerzity tento kurs probíhá dvakrát do roka a má stálý efekt.
Kromě toho probíhal tento kurs již v mnohých státech světa se studenty divadelních fakult Ameriky, Německa, Itálie a nejednou i v Čechách.
Specifika kursu - uplatnění nejnovějších metod psychodramatu a skupinové psychoterapie k ovládnutí hereckého mistrovství v kombinaci se systémy Stanislavského a Michaila Čechova.
Uplatnění nových metod studia umožňuje za krátkou dobu ovládnout návyky řízení a mobilizace tvůrčí aktivity, fantazie a skupinové improvizace. Kurs doktora Slavutina je určen jak začínajícím hercům, tak i lidem, majícím zkušenost s prací v ochotnickém či profesionálním divadle.
Jevgenij Slavutin - vystudoval strojně matematickou fakultu Moskevské univerzity; od r. 1985 je hlavním režisérem Divadla MGU; známý svými inscenacemi autorů nové vlny: Taťány Tolsté, Niny Sadurové, Viktora Korkije, Venedikta Jerofejeva a dalších, které právě on objevil pro ruské divadlo. Jeho představení se stále úspěšně hrají v Moskvě, hostovaly v Americe, Anglii, Německu, Itálii, Finsku a Československu. V současné době společně s Viktorem Korkijou, autorem výborné hry \"Černý člověk neboli Já ubohý Soso Džugašvili\", vypracovává koncepci Totálního divadla.
Alexej Něstěrenko - vystudoval biologickou fakultu Moskevské univerzity; v Divadle MGU pracuje jako herec a režisér-pedagog od r. 1986; je hlavním hercem divadla; přednášel na univerzitě ve Florencii; věnuje se soustavné výchově mladých herců.
V souvislosti s touto dílnou mnozí asi vzpomenou na dílny téhož lektora na Hronově (Klub mladých divadelníků) či v Trstenicích. Alespoň nepatrné základy ruštiny by byly potřeba - dílny sice bude účastna tlumočnice (paní Zoja Oubramová, překladatelka Michaila Čechova a pedagog literárně dramatického oddělení ZUŠ v Praze 9), ale ne vše v divadelní komunikace se dá (a je třeba) tlumočit. U této třídy budeme mnohem tolerantnější v ohledu na věkový limit.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.