Databáze českého amatérského divadla

Texty: Richter Luděk, 50 loutkářských Chrudimí, Praha 2001, str. 122

33/1984 (7. - 13. července)
Národní přehlídka amatérského loutkářství s mezinárodní účastí

HLAVNÍ PROGRAM
C - Malé divadlo JKP Svitavy: RUKA
& Duranty, $ G r* Karel Šefrna, ... Blanka Pešová, Petr Svojanovský, K. Šefrna, J P. Svojanovský, K. Šefrna, Anna Přikrylová, zvuky Jiří Grmela, B. Pešová /maňásek/

Čmukaři OB Modřišice: VODNÍK
& Jaroslav Ipser a kol., ? Jana Pozlovská, Antonín Gábr, G ... J. Ipser, r J. Pozlovská, J Eva Gábrová, J. Pozlovská, J. Ipser /manekýn/

Divadlo na podlaze OB Loket: LIBUŠE
& Ladislav Vachrlon a kol., G ... Jaroslav Chaloupka, J L. Vachrlon, Dagmar a Jar. Chaloupkovi, Miroslav Kruliš, Jiří Garlík, Lenka Petrů
/maska, maňásek, tyčové/

Loutka DK ROH CHZ ČSSP Litvínov: TŘI POHÁDKY
& G Marie Stejskalová, Milan Čuban, pom. Jana Lavičková, ... M. Stejskalová*, r Jiřina Doležalová, J Jitka Lišková, Petr Ullík st. a ml., J. Doležalová, Monika Salvequrtová, Miloslav Stejskal, Ladislav Herynk, Petr Šujan /plošné/

LS DKP VŽKG k.p. Ostrava: DON ŠAJN
G Petr Nosálek, as. Kateřina Citronová, ... Ivan Zavrták, r Jarmila Šimonová, Josef Vilímec, J J. Vilímec, Daniel Zaoral, František Dostál, Miroslava Paráková, Jan Urant*, Miloš Franek, Ivana Mikulecká, Jiří Štrbáň, J. Šimonová /marionety na drátě/

Paraple ÚDPM JF Praha: KICHOTÁNÍ neboli
KOMEDIE PIMPERLOVÁ O DONU KICHOTOVI ZCELA NOVÁ *
& Luděk Richter na motivy Miguela de Cervantes Saavedra, G L. Richter, ... Karel Kerlický* a soubor, r Václav Lahodný, J Klarisa Benešová, Jarmila Kopřivová, Markéta Pazlarová, Eva Pilařová, Markéta Potužáková, Petra Urbanová, K. Kerlický, V. Lahodný, L. Richter, Vít Šolle, K. Vostárek /marionety na drátě/

Říše loutek KD Praha: ZLATOVLÁSKA
& Josef Kainar, G Jiří Filipi, ... Zdeněk Juřena, r Petr Růžička, K Eva Lorencová, Růžena Tefrová, Jan Hatle, Žofie Janatová, Josef Ešpandr, Josef Zajíc, Eva Smějová, Vladimír Hruška, Petr Boreš, Alice Tlamichová, K. Lachoutová, L Josef Pikner, E. Smějová, Vlastimila Žaludová, Čestmír David st. a ml., Růžena Dotřelová, M. Eröszová, A. Tlamichová, Bohumil Dotřel, František Tábor /marionety/

Studio Nehajanky ZK ROH Sezimovo Ústí II.: MACOURKOVINY
& Alena Bláhová podle Miloše Macourka, G r A. Bláhová, ... A. Bláhová a kol., J A. Bláhová, Eliška Havlanová, Stáňa Kazdová, Milada Nedvědová, Eliška Nevšímalová, Oldřiška Říhová, Simona Štorchová /atypický manekýn/

Zdravíčko - Skupina 2+1 maňáskový soubor JKP Třebíč:
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
& Miloš Blaha, G ... Jaroslav Dejl, r Jiřina Kubátová, J J. Kubátová, Vlasta Nejedlá, J. Dejl /herec, tyčkové/

INSPIRATIVNÍ HOSTÉ
AMATÉRŠTÍ
Slniečko BS Družstevného klubu Semerovo: MAUGLI
& Dagmar a Václav Martincovi podle Rudyarda Kiplinga, inscenaci připravili Vlasta a Imrich Hrabovští, Ján Hižnay, František Perger, J Mirka Kocerová, Karol Kečkéš, Nataša Mokrášová, Luboš Rosenberg, Libor a Tibor Mihálíček, Erik Šemelák, Jozef Trnka, Milada a Miloš Zavadzanovi /manekýn/

PROFESIONÁLNÍ
Divadlo dětí Alfa Plzeň: POKLAD BABY MRAČENICE
& Ladislav Dvorský

VČLD Drak Hradec Králové: MALÝ ČLOVĚK
& Jan Bílek, G J J. Bílek, Zdeněk Říha, ... Jaroslav Doležal, r Z. Říha /manekýn/

ZAHRANIČNÍ
Bajazzók KMD Zalaegerszeg, Maďarsko:
MOTÝLI, KONĚ, AKROBATI A KLAUNI

Grashüupfer KC Friedrichshain Berlín, NDR: ZAJÍC A JEŽEK
německá pohádka, J Sigrid Schubert, Johannes Ziegler, Kornelia Gessert, Barbara Richter, Ute Masselkowski, Manfred Siehoff, Eva Orgel

Karlheinz Klimt a Roman Streisand, NDR: DVĚ HRY HANSE SACHSE
& Hans Sachs, J Karlheinz Klimt, t Roman Streisand

LSc Vogelfrey Stuttgart, NSR: V ŘÍŠI MESKALA
podle pohádky N. Cuzové a G. Schäfera, J Alfred, Andy, Bernd, Heike, Hanna, Matze, Peter

DOPLŇKOVÝ PROGRAM
AMATÉRSKÉ DIVADLO
Ukázky práce loutkářské třídy Východočeské lidové konzervatoře

VELKÝ LIDOVÝ JARMARK
C - Malé divadlo JKP Svitavy: RUKA
& Duranty, $ G r Karel Šefrna, ... Blanka Pešová, Petr Svojanovský, K. Šefrna, J P. Svojanovský, K. Šefrna, Anna Přikrylová, zvuky: Jiří Grmela, B. Pešová

FILMY
Nejnovější loutkové filmy

KŘESLO PRO HOSTA

VÝSTAVY
Loutky Moravské ústředny Únanov
Jan Malík - loutkářské dílo
Richard Lander - loutkářský humor
Chrudim a divadlo
50 let Divadla Zdeňka Nejedlého Chrudim

SEMINÁŘE
Autorsko-dramatizátorský seminář - Eva Hanžlíková, Čs. loutkář Praha
Kultura a technika řeči - Šárka Štembergová-Kratochvílová, LŠU Praha
Loutkové divadlo pro pedagogy SPgŠ - Milada Mašatová a Jitka Tláskalová, LŠU Olomouc
Práce porotce v kraji a okrese - František Sokol, Naivní divadlo Liberec, Jan Císař, DAMU Praha
Stínové divadlo - Jan Dvořák, Drak Hradec Králové
Zvuk v loutkové inscenaci - Štěpán Filcík, Městská knihovna Praha

POROTA
Jan Císař (předseda), DAMU Praha
Eva Oplištilová, dramaturg, Praha
Vlasta Polednová, ÚLD Praha
František Sokol, Naivní divadlo Liberec
Alois Tománek, Alfa Plzeň
Tajemnice: Eva Ichová, MěKS Plzeň

CENY
PARAPLE Praha za angažovanou výpověď v inscenaci Kichotání
Karel Kerlický za herecký a výtvarný podíl na inscenaci Kichotání
Karel Šefrna za osobitý přístup ke klasické látce v inscenaci Durantyho Ruky
Marie Stejskalová za výtvarný a režijní přínos k inscenaci Tři pohádky
Jan Urant za roli Kašpara v inscenaci Don Šajn

naposledy Paraple Praha: Kichotání

Nekukátkové inscenace přecházejí z "Malého sálu" OKS do ZK Transporta, kde se odehrají v letech 1984 a 85 inscenace Kichotání, Libuše, Pohoda a Dveře. Komornější kukátkové inscenace se začínají hrát v loutkovém divadle Mír (1984-92 a 1994-98).

"Podstata interpretace je v tom, že činí jevištní konkretizací výklad literární předlohy, která existuje samostatně a nezávisle na této jevištní konkretizaci jako uzavřená umělecká informace, umělecké dílo. A jevištní konkretizace tuto uměleckou informaci textu nějak posunuje, rozšiřuje, aktualizuje nebo proměnuje." (Jan Císař)

"Téměř už nikdo nezačne vykládat fabuli přímo, rovnou. Nejdříve se vytvoří jakýsi "ozvlášťňující" rámec, přijde jako skupina herců, kteří nám sdělí, že budou hrát divadlo a realizují konvenci divadla na divadle." (Jan Císař)

"Pro mne je dramaturgií schopnost uchopit přesné téma, vypořádat se s ním myšlenkově a potom si položit otázku, jak toto téma realizovat na jevišti způsobem, jenž je nejlépe uskutečnit ve zvoleném řádu. To znamená nejenom v řádu určité inscenace, ale i určitého druhu divadla. V našem případě loutkového." (Jan Císař)

"jakmile loutka stojí jenom ve službách doprovodných, jakmile pouze dotvrzuje to, co už bylo vysloveno jiným výrazovým prostředkem, končí tvořivost" (Jan Císař)

"Nemůžeme stále tvrdit, že jakékoliv loutkové divadlo učí být dítě budoucím divákem. Dítě je divákem v každém okamžiku, kdy je přítomno představení. A je divákem současným. Takže s ním také tak zacházejme! Není jen objektem nějakého působení, ale subjektem, jenž si tvoří nyní, v této době vztah k tomuto světu, k jeho umění." (Jan Císař)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':